Actueel

NAVO-chef stelt hypocrisie volledig ten toon 2 december 2023

Via Guido van Leemput worden we dagelijks op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen bij de oorlogen in Oekraïne en Gaza.

Hij maakt ons attent op een rake analyse van Ted Snider, Amerikaans analist van o.a. antiwar.com, over de oorlog in Oekraïne. In de aanloop naar de vergadering van de NAVO ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel op 28 november sprak NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg met verslaggevers. Daarbij werd zonneklaar hoe hypokriet de NAVO is als het gaat om de beweegredenen om Oekraïne in de oorlog met Rusland militair te blijven steunen.

 

Lees verder

Lees hier (het grootste deel van) de analyse van Ted Snider.

 

Wil je je aanmelden voor de dagelijks mailing van Guido van Leemput?
Stuur hem dan een mailtje: g.vleemput@tweedekamer.nl 

Klap in
Fedde Schurerlezing 2023 - Vrede met alle geweld? 2 december 2023

Op zaterdag 25 november stond in Leeuwarden de jaarlijkse Fedde Schurer-lezing in het teken van Vrede met alle geweld? Of is pacifisme ook een optie? Harry Pals, theoloog en actief binnen Kerk en Vrede, hield daar een inleiding die het lezen meer dan de moeite waard is. Fedde Schurer (1898-1968 ), dichter / journalist / politicus, was pacifist op christelijke grondslag. Een spraakmakend mens. Hij was lid van Kerk en Vrede.

Lees verder

Hier vindt u de inleiding.

Voor wie een verslag van de avond wil lezen (in het Fries!) zie hier.

Klap in
Zondag 24 december 2023 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h 26 november 2023

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder

Er zijn sprekers, er is muziek en er worden gedichten voorgedragen.
Met deze maandelijkse actie uiten we onze boosheid en ons verdriet over het voortduren van de bloedige oorlog in Oekraïne en pleiten we voor diplomatie en onderhandelingen.
Met twee minuten stilte herdenken we de slachtoffers aan beide kanten.
Tijdens de acties luisteren we naar een update over de ontwikkelingen aan het front en in de diplomatie.

Zie verder hier.

Klap in
50.000 handtekeningen vóór 8 december t.b.v. dienstweigeraars Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne 25 november 2023

Gewetensbezwaarden in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne hebben bescherming nodig. Europese politici moeten daar attent op zijn. Nu is er een geweldige kans om de kwestie in het publieke debat in Duitsland te brengen.

Er is een petitie ingediend bij de Duitse autoriteiten en als er voor 8 december 50.000 handtekeningen worden verzameld, zal de Commissie Verzoekschriften van de Bondsdag de zaak in een openbare vergadering behandelen.

Lees verder

Teken nu de petitie van de Duitse Bondsdag.

Teken hier! De petitie kan worden ondertekend ongeacht je nationaliteit.

Geef het door!

Klap in
Kabinet, geef Israël geen carte blanche 23 november 2023

Steun de oproep van PAX voor de-escalatie en roep het kabinet op om internationaal recht te verdedigen.

Lees verder

Hier vindt u de petitie.

Klap in
Westerse missies en ‘vredesoperaties’ zaaiden dood en verderf. Het is tijd verantwoording af te leggen 20 november 2023

In het Nederlands Dagblad van vrijdag 17 november j.l. schreef Sarah Noor een column over de Nederlandse Vredesmissies.

 Ze beëindigt die als volgt:
"De VS en zijn bondgenoten hebben nog altijd geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun grove schendingen van het internationaal humanitair recht aanvaard. Sterker nog, zij en wij blijven ermee doorgaan. We sturen militaire onderdelen naar Israël, waarmee Palestijnse kinderen, vrouwen en onschuldige mannen worden gedood.

Het is onze regering die steun geeft aan zulke interventies. Besef daarom goed op wie je woensdag 22 november stemt. Onze stem heeft invloed op de levens van miljoenen mensen wereldwijd."

Lees verder

Lees hier de gehele column van Sarah Noor.

Klap in
"...dat ‘wij’ al 75 jaar de Joden in hun eentje dat probleem laten opknappen daar in het Midden-Oosten" 17 november 2023

Al even geleden, op 26 oktober j.l., stond in het Nederlands Dagblad een bijdrage van Yosé Höhne Sparborth onder de titel:

"Het zionisme was een liefdesverhaal, maar liefde kan dwalen"

Lees hier wat Yosé schreef:

"Dat sommige theologen aarzelen om de brief van Palestijnse christenen te ondertekenen (zie Actueel 25 oktober j.l.) kan ik me nog wel voorstellen. Zolang onzeker is welke raket bij dat ziekenhuis neerkwam met zoveel doden tot gevolg… Maar wat let theologen om samen een solidair antwoord te schrijven aan die christenen daar in Gaza en op de Westbank? Want wees eerlijk: laten wij hier in Nederland de Palestijnse bevolking al niet veel te lang in de steek? 

 

Lees verder

Natuurlijk moeten we solidair zijn met het Joodse volk, dat lijkt me een historische plicht.

Tenslotte heeft eeuwenlange onderdrukking van de Joden door Europese christenen, met als beschamend dieptepunt de Holocaust, sterk bijgedragen tot wat in 1948 gebeurde: een Joodse staat in gebied waar Palestijnen woonden, die op de vlucht werden gedreven.

Moeten we als Europeanen niet constateren dat het Palestijnse volk al 75 jaar opknapt wat wij Europeanen aan het Joodse volk misdeden? Als we onze geschiedenis willen kennen, staan we bij beide volken in de schuld en hebben onze politieke leiders alles op alles te zetten om in het Midden Oosten te komen tot een leefbare situatie voor beide volken. `Dat zijn we óók aan de Palestijnen verplicht.

In 1983 hield Shulamith Koenig een toespraak aan Harvard University op een conferentie over ‘vrouwen, religie en sociale vernaderingen’. Voor een gehoor van vrouwen uit de gehele wereld en hoogleraren aan diverse Amerikaanse universiteiten, zei zij het volgende over het Zionisme: “Het was een liefdesverhaal - een prachtig liefdesverhaal. Maar we weten allemaal: zo vaak in de liefde zien we niet wie we beschadigen. Het Zionisme was zo’n liefdesverhaal en het beging een grote vergissing. Het zionisme zei dat we thuisloze mensen waren die naar een leeg land kwamen. We waren inderdaad thuisloze mensen, maar het was niet een leeg land. Er waren mensen die daar eeuwenlang gewoond hadden na de Joodse ballingschap. Inderdaad, we moesten thuiskomen naar ons land. We moesten weg uit Europa, want niemand wenste ons daar. Maar het was evenzogoed ook het land van anderen.”

Een thuis voor beide volken

Shulamith Koenig was een joodse vrouw, geboren op een zaterdag in Jerusalem in 1930, uit Pools-Joodse ouders. Als een joodse vrouw in 1983 de kracht heeft te constateren dat haar land niet leeg was, dat daar een volk woonde dat groot onrecht werd gedaan, waarbij de hele wereld toekeek - wat is het in die wereld, wat is het in die ‘christelijke’ wereld, wat is het in Europa, wat is het in Nederland, dat er niet ruimhartig kan worden geconstateerd: Europa heeft dit probleem voor een groot deel veroorzaakt?

Daarom hebben Europese landen alles te doen om eraan bij te dragen om tot een oplossing te komen, die beide volken plek van leven geeft.

Een thuis voor beide volken. Ik meen dat solidariteit met het Joodse volk betekent, dat we als internationale gemeenschap - en zeker Europa - vanwege de historische schuld alles op alles moeten zetten om deze beide volken te helpen tot een oplossing als buren te komen, die leefbaar is voor beide, waardoor het voortdurende oplaaien van geweld een einde neemt.

De Palestijnen laten we al 75 jaar in de steek; inmiddels laten we - als Europeanen en als Nederlanders - ook de Joden in de steek, als we de staat Israël niet tot de orde roepen én niet werkelijk aanbieden om te blijven bemiddelen, totdat er een echt leefbare oplossing is gevonden voor beide volken. Inmiddels hebben we aan beide volken evenveel verplichting. Wat is het, dat ‘wij’ al 75 jaar de Joden in hun eentje dat probleem laten opknappen daar in het Midden-Oosten?

Klap in
Joodse medewerkers en studenten Nederlandse universiteiten solidair met Palestijnen 17 november 2023

Uit de NRC van 14 november j.l.

"Wij, Joodse medewerkers en studenten aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, weigeren te zwijgen over Gaza. Wij verheffen onze stem om ons uit te spreken tegen Israëls vernietigingsoorlog van Israël tegen de meer dan twee miljoen Palestijnen in Gaza, en eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Lees verder

Het grote aantal burgerslachtoffers van de Israëlische bombardementen tot nu toe, waaronder het doden van duizenden kinderen, de volledige blokkade voor primaire levensbehoeften van Gaza door Israël, de acties en woorden van Israëlische functionarissen rechtvaardigen allemaal de angst voor een tweede Nakba; etnische zuivering of genocide van de Palestijnse bevolking. "Nooit meer" voor ons betekent nooit meer voor iemand. We voelen diepe pijn voor de vele burgerslachtoffers tijdens de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Juist omdat we een einde een einde willen maken aan zulk gruwelijk geweld, weigeren we ons te houden aan de logica van wraak die al het leven heeft gekost aan meerdere malen zoveel Palestijnse burgers. We begrijpen dat de huidige golf van geweld niet begon met de acties van 7 oktober 2023, maar geworteld is in een lange geschiedenis van kolonisatie, bezetting en ongelijke behandeling van het Palestijnse volk. Als het beëindigen van de huidige oorlog tegen Gaza alleen zal leiden tot een terugkeer naar de status quo ante, betekent dit een voortzetting van het geweld dat voor Palestijnen een permanente realiteit is. Vrede zal dan slechts de opmaat zijn voor de volgende grote oorlog. Blijvende vrede is alleen mogelijk op basis van rechtvaardigheid. Op zijn minst betekent dit de erkenning dat de rechtsstaat en mensenrechten gelden voor alle inwoners van historisch Palestina. Het betekent erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen, beëindiging van de blokkade van Gaza en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, erkenning van het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen, en gelijke rechten voor Palestijnen en Joden van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. We beloven onze inspanningen in deze richting voort te zetten, tijdens en na de huidige oorlog. Wij steunen de oproep van de Palestijnse samenleving om alle vormen van samenwerking te stoppen met Israëlische instellingen die bijdragen aan de bezetting van Palestijnse gebieden en de ongelijke behandeling van de Palestijnse bevolking. Zolang het onrecht voor Palestijnen voortduurt, eisen we dat onze instellingen zich hier net zo krachtig tegen uitspreken als een en een half jaar geleden bij het begin van de Russische invasie in Oekraïne. We verzetten ons krachtig tegen elke vorm van racisme, islamofobie, antisemitisme of andere vormen van haatzaaien. We laten ons inspireren door de vele Joodse stemmen in en buiten Israël die een principieel standpunt innemen voor Palestijnse rechten. Als Joodse tegenstanders van de Israëlische acties, zijn we verontwaardigd over de pogingen om kritiek op de Israëlische staat en steun voor Palestijnse rechten gelijk te stellen aan antisemitisme. Islamofobie en antisemitisme als reactie op de huidige oorlog zijn zeer reële problemen. We vragen onze instellingen om actieve maatregelen te nemen tegen een klimaat van bedreiging, polarisatie en discriminatie. Dit geeft echter geen vrijbrief om kritische anti-oorlogsstemmen te censureren. Een veilige leeromgeving sluit een krachtig standpunt tegen oorlog en onrecht niet uit. Integendeel, zo'n ferm standpunt is onze gedeelde plicht."

Dr. Alessandra Benedicty-Kokken (Docent, Amsterdam School for Culturele Analyse, Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Pepijn Brandon (Hoogleraar Global History, Vrije Universiteit van Amsterdam)
Alcide Breaux (Student, Sandberg Instituut en Gerrit Rietveld Academie)
Dr. Jacob Engelberg (Docent Film, Media en Cultuur, Universiteit van Amsterdam)
Dr. Sai Englert (Docent, Universiteit Leiden)
Gabriel Gottlieb (Student, Econometrie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Sophia Haid (Student, Mediastudies, Universiteit van Amsterdam)
Dr. Jeff Handmaker (Universitair hoofddocent Rechtssociologie, ISS, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Levi Hilz (Student, Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Dr. Joost Kircz (Emeritus Lector Elektronisch Uitgeven, Amsterdam Hogeschool van Amsterdam)
Naomi Kreitman (Student, Sandberg Instituut)
Dr. Anna Mai (Postdoctoraal onderzoeker, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek)
Yuval Molina Obedman, Ma (Onlangs afgestudeerd in Filosofie, Universiteit van Amsterdam, en Internationale Betrekkingen, Universiteit van Leiden)
Dr. Tzula Propp (Postdoctotaal onderzoeker, TU Delft)
Dr. Patricia Schor (Postdoctoraal onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam)
Juliet Tanzer (Student, Universiteit Utrecht)
Dr. Anya Topolski (Universitair hoofddocent Ethiek en Politieke Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Markha Valenta (Docent Amerikanistiek, Universiteit Utrecht)
Itaï van der Wal (Student LLM, Universiteit Utrecht)

Klap in
Wij klagen de Nederlandse staat aan 16 november 2023

The Rights Forum daagt samen met Oxfam Novib, Amnesty International en PAX de Nederlandse staat voor de rechter wegens schendingen van het internationaal recht tijdens de oorlog in Gaza.

 

 

Lees verder

Kort geding

Wij bereiden nu samen met de andere organisaties een kort geding voor tegen de Nederlandse staat. Wij eisen dat de regering handelt in lijn met het eigen beleid, wettelijke verplichtingen en internationale afspraken.

Nederland is al jaren medeplichtig aan schendingen van internationaal recht. Dit moet nu stoppen.

Lees hierover verder...

Klap in
Ontwapenend. De laatste pacifisten... 14 november 2023

In het tweewekelijks verschijnend Argus (zie arguspers.nl) verscheen op 8 november een artikel onder de kop: "Een pacifist krijgt pas gelijk als de oorlog voorbij is".

Lees verder

Aan het woord komen Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede), Daphne van der Werf (jarenlang actief binnen de PSP '92) en Frans Saris (voor wie lang geleden de PSP zijn partij was).

Hier vindt u het artikel.

Klap in
Kerk en Vrede in 2024 100 jaar 13 november 2023

In oktober 2024 bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Een bewogen geschiedenis rond de urgentie van geweldloosheid. Documenten getuigen daarvan. Uit de oude doos? De actualiteit daarvan kan verrassend zijn...

 

Lees verder

Vind hier een geschrift van ds.Krijn Strijd uit 1950 getiteld "Kerk en Atlantisch Pact".

Klap in
Verkiezingsdebat: Hoe komt er vrede in Oekraïne? 10 november 2023

Met:
Gijs Tuinman (BBB)
Jasper van Dijk (SP)
Ruben Brekelmans (VVD)
Nathaly Boelhouwer (NSC)
Liesbeth van der Heide(CDA)


Datum:           donderdag 16 november 2023
Tijd:               20:00 - 22:00 uur
Locatie:          Wijnhaven
                      Turfmarkt 99
                      2511 DP Den Haag
Zaal:              Spaanse Trappen

Lees verder

Op 16 november gaan onder andere kandidaat kamerleden Ruben Brekelmans (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Gijs Tuinman (BBB) met elkaar in debat over de vraag hoe er vrede kan komen in Oekraïne en welke rol Nederland daarbij moet spelen.

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Veelgenoemde verkiezingsthema’s zijn asiel en migratie, bestaanszekerheid, klimaat en het herstellen van een deugdelijke rechtstaat. Hoewel al deze thema’s van groot maatschappelijk belang zijn, lijkt een ander belangrijk onderwerp van deze tijd nog weinig besproken te worden: de rol van Nederland bij de oorlog in Oekraïne.

Klap in
Werken aan vrede - met alle geweld 2 november 2023

Op zondagmiddag 29 oktober werd er in de Kargadoor te Utrecht op initiatief van Kerk en Vrede, Stop Wapenhandel en The Hague Peace Projects een goed bezochte vredesbijeenkomst gehouden (met rond de 80 aanwezigen) over de oorlogen van dit moment en de rol van de vredesbeweging.

Jolle Demmers, hoogleraar Conflictstudies in Utrecht, hield een inleiding onder de titel "Over oorlog, verlamming en lijnen van verantwoordelijkheid", gevolgd door Wendela de Vries van Stop Wapenwedloop over "De staat van de vredesbeweging."

Leden van een panel (met vertegenwoordigers van diverse vredesorganisaties) hadden vervolgens hun inbreng, gevolgd door een gesprek met de zaal.

Wordt vervolgd...

Lees verder

Lees hier de inleiding van Jolle Demmers
en beluister haar beantwoording van vragen uit de zaal.
Haar inleiding komt ook binnenkort nog als digitale tekst beschikbaar.

Hier vindt u de tekst van de inleiding van Wendela de Vries.

Klap in
Een interview met Moshe Zuckermann 2 november 2023

Nog steeds relevant. Een analyse van de joodse historicus Moshe Zuckermann in de Zwitserse Wochenzeitung. Vrij kort na het vreselijke optreden van HAMAS…

Lees verder

Lees hier het gehele interview met Zuckermann.

Klap in
Een klap voor de machtsstrategie 31 oktober 2023

Van de IFOR ontvingen we een boodschap van Amos Gvirtz, IFOR lid in Israël.

"Vijftig jaar na de verrassing van de Jom Kippoeroorlog van 1973 werd Israël opnieuw verrast. Massa's strijders uit de Gazastrook infiltreerden in Israëlische legerbases en burgergemeenschappen in de buurt van de grens met Gaza en begingen gruwelijke misdaden, waarbij ongekende aantallen Israëlische burgers werden gedood, verminkt en ontvoerd. Opnieuw heeft het fundamentele veiligheidsconcept van Israël - dat uitsluitend gebaseerd is op zijn militaire superioriteit ten opzichte van zijn vijanden - een verpletterende klap gekregen."

Lees verder

Lees hier het verdere...

Klap in
VREDESBLOK in de MARS VOOR KLIMAAT EN RECHTVAARDIGHEID 30 oktober 2023

Zondag 12 november gaan we massaal de straat op voor een mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Stop Wapenhandel, Stop de Oorlog Amsterdam en Pax organiseren een Vredesblok in deze mars. Sluit je aan! We verzamelen tussen 12.00 en 12.30 op het Beursplein, bij de ingang fietsenstalling.

Lees verder

De problemen in Nederland en de rest van de wereld stapelen zich op. Hitterecords worden keer op keer verbroken en extreem weer is aan de orde van de dag. Klimaatverandering is een bedreiging voor de vrede. Geopolitieke spanningen om fossiele brandstoffen en vruchtbaar land nemen toe. Droogte, ontwrichte ecosystemen en mijnbouw dwingen mensen om hun land te verlaten en versterken conflicten.

Wereldwijd geven we steeds meer uit aan wapens en militarisme, terwijl we slechts een fractie daarvan besteden aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Militaire activiteiten zijn zelfs verantwoordelijk voor 5,5% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Met het vredesblok in de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid roepen we de politiek op om actie te ondernemen voor het klimaat en vrede. Dat is nodig, want de crisis is nu, maar de politiek komt niet met oplossingen. Daarom gaan wij op zondag 12 november in Amsterdam de straat op. Vlak voor de cruciale Tweede Kamerverkiezingen. Want dan kunnen we kiezen voor klimaat, rechtvaardigheid en vrede.

Als we met zijn allen de straat opgaan, kan de politiek niet meer om ons heen. Dus sluit je aan bij het Vredesblok. We verzamelen op het Beursplein tussen 12.00 en 12.30 om ons om 13.00 aan te sluiten bij de Klimaatmars op de Dam.

Zie ook Persbericht – Nieuw onderzoek: NAVO norm van 2% BBP leidt tot sterke stijging fossiele uitstoot

Klap in
Een oproep tot berouw: 25 oktober 2023

Een open brief van Palestijnse christenen aan westerse kerkleiders en theologen.

Hierin wordt ondermeer gezegd:
"Hoewel veel christenen in het Westen geen probleem hebben met de theologische legitimatie van oorlog, keurt de overgrote meerderheid van de Palestijnse christenen geweld niet goed - zelfs niet door de machtelozen en de bezetten. In plaats daarvan zijn Palestijnse christenen volledig toegewijd aan de weg van Jezus in creatief geweldloos verzet (Kairos Palestina, §4.2.3), dat "de logica van de liefde gebruikt en alle energieën aanwendt om vrede te stichten" (§4.2.5). Cruciaal is dat we alle theologieën en interpretaties verwerpen die de oorlogen van de machtigen legitimeren. We doen een dringend beroep op westerse christenen om ons hierin te steunen. We herinneren onszelf en medechristenen er ook aan dat God de God van de onderdrukten is en dat Jezus de machtigen berispte en de gemarginaliseerden optilde. Dit is de kern van Gods opvatting van gerechtigheid. Daarom zijn we diep verontrust over het falen van sommige westerse christelijke leiders en theologen om de bijbelse traditie van rechtvaardigheid en barmhartigheid te erkennen, zoals die voor het eerst werd verkondigd door Mozes (Deut 10:18; 16:18-20; 32:4) en de profeten (Jes 1:17; 61:8; Mic 2:1-3, 6:8; Amos 5:10-24), en zoals die is geïllustreerd en belichaamd in Christus (Matt 25:34-46; Lucas 1:51-53; 4:16-21)."

 

Lees verder

Lees hier de volledige brief.

Klap in
Women wage peace - een verklaring 21 oktober 2023

Enige dagen geleden verwezen we al naar de Israelische vredesgroep Women wage peace. Op 15 oktober gaven zij een verklaring uit n.a.v. de gebeurtenissen in en rond Israël en Gaza.

Daarin wordt ondermeer gezegd:
"Deze oorlog bewijst meer dan ooit dat het concept van "conflictbeheersing" mislukt is. Het idee dat het oplossen van het conflict tot in het oneindige kon worden uitgesteld, is fundamenteel onjuist gebleken.
Al 9 jaar sinds het einde van "Operation Protective Edge" zeggen wij, Joodse en Arabische moeders tegen het leiderschap in Israël - genoeg! We moeten elke steen omdraaien om tot een politieke oplossing te komen. Dit is onze verplichting voor de toekomst van onze kinderen. Dit is onze verplichting aan zowel Israëlische als Palestijnse kinderen. Zij verdienen een toekomst van veiligheid en vrijheid, niet een toekomst van dood, oorlog en vernietiging."

Lees verder

Lees hier de gehele verklaring.

Zie ook de website.

Klap in
Waarom was het Israëlische leger schijnbaar afwezig? 16 oktober 2023

Breaking the Silence is een Israëlische veteranenorganisatie die zich richt op het vergroten van het bewustzijn van de ernstige gevolgen van langdurige militaire bezetting.

Zij gaf op 10 oktober een verklaring uit n.a.v. de aanval van Hamas.

Lees verder

Waarom was het Israëlische leger schijnbaar afwezig?

Breaking the Silence - 

10.10.2023

 

De aanval van Hamas en de gebeurtenissen die zich sindsdien ontvouwen zijn onuitsprekelijk. We zouden kunnen praten over hun wrede en criminele acties, of ons richten op hoe onze joods-supremacistische regering ons op dit punt heeft gebracht. Maar als voormalige Israëlische soldaten is het onze taak om te praten over wat we moesten doen...

Het veiligheidsbeleid van Israël bestaat al tientallen jaren uit het 'beheersen van het conflict'. Opeenvolgende Israëlische regeringen blijven maar doorgaan met de ene geweldsronde na de andere, alsof dat ook maar enig verschil zal maken. Ze hebben het over 'veiligheid', 'afschrikking', 'het veranderen van de verhoudingen'.

Dat zijn allemaal codewoorden voor het in puin bombarderen van de Gazastrook, altijd gerechtvaardigd met als doelwit terroristen, maar altijd met zware burgerslachtoffers. Tussen die rondes van geweld door maken we het leven onmogelijk voor de bewoners van Gaza en dan doen we alsof we verbaasd zijn als alles overkookt.

We praten over 'normalisatie' met de Verenigde Arabische Emiraten en nu met Saoedi-Arabië, terwijl we hopen dat de wereld een oogje dichtknijpt voor de openluchtgevangenis die we in onze achtertuin hebben gebouwd. Afgezien van de ontelbare schendingen van mensenrechten, hebben we een enorm veiligheidsrisico voor onze eigen burgers gecreëerd.

De vraag die alle Israëli's zich stellen is ‒ waar waren de soldaten? Waarom was het Israëlische leger (IDF) schijnbaar afwezig terwijl honderden Israëli's in hun huizen en op straat werden afgeslacht? De ongelukkige waarheid is dat ze 'bezig' waren. Op de Westelijke Jordaanoever.

We sturen soldaten om invallen van kolonisten in de Palestijnse stad Nablus te beveiligen, om Palestijnse kinderen in Hebron te achtervolgen, om kolonisten te beschermen terwijl ze pogroms uitvoeren. Kolonisten eisen dat Palestijnse vlaggen uit de straten van Huwara worden verwijderd; soldaten worden gestuurd om dat te doen.

Ons land heeft ‒ tientallen jaren geleden ‒ besloten dat het bereid is om de veiligheid van zijn burgers in onze steden op te geven ten gunste van het handhaven van de controle over een bezette burgerbevolking van miljoenen mensen, allemaal ten behoeve van een kolonisten-messianistische agenda.

Het idee dat we het conflict kunnen 'beheersen' zonder het ooit op te hoeven lossen, stort opnieuw voor onze ogen in. Het hield tot nu toe stand omdat slechts weinigen het durfden aan te vechten. Deze hartverscheurende gebeurtenissen kunnen dat veranderen. Ze moeten dat veranderen. Voor ons allemaal tussen de rivier en de zee.

Breaking the Silence is een Israëlische veteranenorganisatie die zich richt op het vergroten van het bewustzijn van de ernstige gevolgen van langdurige militaire bezetting. Deze tekst werd gepubliceerd op hun twitteraccount. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

 

Klap in
In Memoriam Henk Lensink 6 augustus 1939 -19 september 2023 16 oktober 2023

Op 19 september j.l. overleed, tijdens een vakantie in Noorwegen, Henk Lensink. Henk maakte geruime tijd deel uit van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.

Lees verder

Henk Lensink, geboren in 1939, was predikant in de Hervormde kerk. Hij legde daarbij de nadruk op het ambt van leraar, het bestuderen en uitleggen van de schriften en het voeren van het gesprek daarover. In Amsterdam was Lensink de wijkpredikant van zijn collega dr. J.J. Buskes, één van de voortrekkers van Kerk en Vrede. De twee voerden intensieve gesprekken, onder andere over macht en geweld, en over de uitleg van teksten over geweld in de bijbel. In de afscheidsbundel voor Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede, Gidsen en Getuigen op de pelgrimage naar vrede, uit 1999 schreef Lensink een indringend portret van Buskes. Toen Lensink in 2004 met emeritaat ging, stelden vrienden een bundel samen met artikelen van Lensink onder de titel ‘….dat ik den ploeg van uw woord mag besturen. Bijdragen aan de uitleg van bijbelverhalen’. Daarin is ook een uitgebreid interview met Henk Lensink opgenomen, waarin hij onder meer ingaat op het omgaan met geweld. Daaruit enkele citaten.

‘Mij intrigeert al vanaf de universiteitsbanken de kwestie van macht en geweld in de Bijbel.

Geweld heeft altijd te maken met macht. Je kunt als mens niet zonder macht, maar wat voor macht wil je gebruiken? Wanneer je iets goed bedoelt, iets humaans tot stand wilt brengen, dan krijg je met macht te maken. Welke macht wil je aanwenden? Met de macht van de liefde kun je niet alles bereiken. In ben niet principieel pacifistisch. Soms is het verkieslijk om gewelddadige machtsmiddelen te gebruiken om iets goeds te bereiken. Maar ik denk aan wat Den Uyl gezegd heeft bij de beëindiging van de gijzeling in Wijster – een geweldige uitspraak - : ‘geweld is altijd een nederlaag’. Ook al was het toen waarschijnlijk de enige mogelijkheid in die situatie. Of ik denk aan een opmerking van Strijd: als oorlog onvermijdelijk moet heten. Dan is voor christenen allereerst schaamte op zijn plaats.’ (.….)

‘Meestal word je met je goede ideeën uitgedaagd om op dezelfde wijze de ander aan te vallen als jij zelf wordt aangevallen – dat is het verhaal van David en Goliat. Om in die situatie niet in strijdmethoden te vallen die je aangereikt worden, moet je wel erkennen dat je dat [de neiging tot geweld en agressie] in je hebt en tegelijk proberen dat te boven te komen. Daarom herken ik me in Buskes als hij spreekt over boven-gewelddadige geweldloosheid (een term die hij ontleend heeft aan een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mahatma Gandhi). Dat is een geweldloosheid die door het geweld heen is gegaan, daarbij probeer je boven je neiging tot geweld uit te komen. En dat is dan een bewuste ethische keuze, die als transcendering van het geweld niet kan worden opgelegd.’

In die lijn van denken noemt Lensink ook Jezus bovengewelddadig en hij bestudeerde intensief de bijbelverhalen, die het verlangen naar een betere wereld voeden en bodem geven. In zijn preken, artikelen en in gesprekken getuigde Henk Lensink daarvan.

Zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Klap in
Christelijk collectief 'Geen genocide in Gaza' roept op tot actie 16 oktober 2023

In Volzin wordt mededeling gedaan van 'Christelijk collectief 'Geen genocide in Gaza' roept op tot actie'.

'Een collectief van christelijke theologen en organisaties voor mensenrechten roept in een manifest politieke leiders in Nederland en Europa op zich uit te spreken tegen het excessieve geweld van Israël in de Gazastrook. De opstellers beschuldigen hen van het verlenen van impliciete goedkeuring aan misdaden tegen de menselijkheid door Israël in Gaza, waarbij Israëlische leiders alle Gazanen als legitieme doelwitten beschouwen.'

Lees verder

U kunt het manifest hier downloaden.

Klap in
Stop het geweld in Israël en Gaza 15 oktober 2023

Op de website van JOOP van BNNVARA verscheen deze bijdrage van Peace SOS.

Lees verder

Over Women Wage Peace zie hier meer.

Klap in
Opnieuw: Eugen Drewermann 15 oktober 2023

Al even geleden (23 maart j.l.) maakten we bezoekers van onze website attent op de rede die theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann onder de titel "Rede gegen den Krieg" hield aan de Humboldt universiteit te Berlijn op het congres van de Duitse Vredes-beweging ‘Zonder NAVO leven – ideeën voor vrede’ .

Onlangs verscheen van zijn hand "Nur durch Frieden bewahren wir uns selber: Die Bergpredigt als Zeitenwende".

 

Lees verder

Iemand schrijft ons: "Fascinerend hoe hij de cultuur van geweldloosheid uiteenzet en als teken van hoop stelt. Ik vind het zo bij Kerk en Vrede passen. Misschien kun je het delen."

Bij deze, helaas zonder Nederlandse ondertiteling.

Klap in
Verklaring van Sabeel Jeruzalem 12 oktober 2023

"Terwijl de gevechten tussen Israëlische strijdkrachten en Palestijnse militante groeperingen voortduren, vallen er aan beide kanten veel slachtoffers, onder wie burgers. Deze escalatie komt in de nasleep van een onvoorziene aanval op Israël door Hamas, waarbij premier Benjamin Netanyahu de mogelijkheid van een "lange en uitdagende oorlog" benadrukte."

Lees verder

Lees hier de volledige verklaring.

Zie ook: https://kairos-sabeel.nl/

Klap in
Kabinet, geef Israël geen carte blanche 12 oktober 2023

"Wraak op wraak helpt niet. De internationale gemeenschap moet oproepen tot de-escalatie, geen olie op het vuur gooien."

Ook Kerk en Vrede ondertekende de petitie van Pax

 

 

Lees verder

Deze luidt als volgt:

Steun de oproep van PAX voor de-escalatie en roep het kabinet op om internationaal recht te verdedigen. 

PAX veroordeelt elk geweld tegen burgers op de sterkst mogelijke manier. Na de vreselijke aanval van Hamas waarbij burgers zijn vermoord en ontvoerd, is Israël een militaire aanval op Gaza gestart. De burgers in Gaza – en niet Hamas – betalen de zwaarste prijs daarvoor.  

Israël laat nu, boven op de blokkade die al 16 jaar gaande is, geen water, voedsel en elektriciteit meer de kuststrook in. Het is een collectieve straf tegen de bevolking die al jaren onder bezetting en blokkade leeft. Palestijns verzet en de roep om vrijheid en gerechtigheid wordt met dovemansoren ontvangen.  

Wraak op wraak helpt niet. De geweldsspiraal moet daarom doorbroken worden. De internationale gemeenschap moet oproepen tot de-escalatie, geen olie op het vuur gooien.  

Demissionair minister-president Rutte spreekt onvoorwaardelijke steun uit aan Israël zonder op te roepen tot respect voor internationaal recht. Dat is gevaarlijk. Disproportioneel geweld en schendingen van internationaal recht mogen nooit geaccepteerd worden.   

Wij roepen daarom demissionair minister-president Rutte en daarmee het kabinet op: geef Israël geen carte blanche. 

 

Onderteken de petitie hier

Klap in
Steun Tent of Nations 11 oktober 2023

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Wat kunnen we nu voor hen betekenen?

Lees verder

"Lieve mensen,

Wat een waanzin. Zoveel mensen vermoord. Zoveel mensen in doodsangst. Verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël, Gaza, Palestina.

Burgers mogen nooit het doelwit zijn.

Veiligheid voor Israël zal alleen bereikt kunnen worden als er veiligheid is voor Palestijnen. Veiligheid en vrijheid voor iedereen kan alleen bereikt worden als het internationaal recht wordt gerespecteerd.

We hebben op dit moment dagelijks contact met de familie Nassar. De situatie is voor hen net zo onzeker, spannend en zenuwslopend als voor alle andere inwoners van het land. Op dit moment kunnen inwoners van Bethlehem de stad niet verlaten, de familie Nassar kan dus niet naar Tent of Nations, en het is heel onzeker wat de komende dagen en weken zullen brengen.

Je kunt de familie Nassar een hart onder de riem steken door een foto van jezelf te maken waarop je een A4 vasthoudt met een Engelstalig bericht, of een tekening, of een kaars die je aansteekt, of iets anders. Deze foto kun je via WhatsApp of Signal toesturen naar telefoonnummer 06 488 09 550, dan sturen wij jouw solidariteitsgroet door. Weet dat jouw betrokkenheid veel betekent voor de familie Nassar, hen helpt om het vol te houden en dóór te gaan met het omvormen van frustratie in positieve acties.

Wij hopen en bidden met jullie dat aan deze destructieve dynamiek snel een einde komt, dat een ieder die invloed heeft haar verantwoordelijkheid neemt, zodat er nieuwe perspectieven komen van een toekomst waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt.

Veel goede groeten,
Hans Baart, Chris Kors, Meta Floor"

Klap in
De column van Stevo Akkerman vandaag in Trouw 11 oktober 2023

Het wegen van tranen...

met daarin ook de naam van Bram Grandia.

Lees verder

Lees hem hier.

Klap in
Pacifisme in tijden van oorlog 10 oktober 2023

Op 20 september, in de vredesweek, hield Willem de Haan onder deze titel een bewogen betoog, zakelijk en tegelijk persoonlijk getint, in de doopsgezinde kerk in Groningen.

Lees verder

Willem de Haan (1957) is oud totaalweigeraar, socioloog en redacteur van het VredesMagazine https://www.vredesmagazine.nl/index.php

Zie ook https://www.willemdehaan.nl/

Hier vindt u zijn inleiding.

Klap in
Rond Israël en Gaza 7 oktober 2023

Het bestuur van Kerk en Vrede laat een eerste reactie uitgaan op de gebeurtenissen rond Gaza en Israel.

Lees verder

Lees hier "Uit de kring van het bestuur"

Klap in
Bericht van Yurii Sheliashenko uit Kiev 6 oktober 2023

"Beste vrienden, de politieke repressie van de Oekraïense veiligheidsdienst tegen een pacifistisch wereldbeeld, geïnitieerd door het kabinet van president Zelensky, gaat door. Vandaag heeft rechter Demidenko mijn nachtelijk huisarrest verlengd tot 30.11 ondanks dat de aanklager slechts tot 03.11 had gevraagd."

Lees verder

Aldus Yurii Sjeliazhenko.

Zie en luister hier (Engels)

Klap in
Vredesbeurs 23 september 2023 in Den Haag 4 oktober 2023

Op zaterdag 23 september werd er in Den Haag in de Paleiskerk achter het Noordeinde een druk bezochte en geslaagde vredesbeurs gehouden. Een initiatief gedragen door verschillende organisaties: Apostolisch Genootschap, Haagse Quakers, Haagse Dominicus, Haagse Ekklesia, Haagse Doopsgezinde Gemeente en ook door Kerk en Vrede.

Lees verder

De Vredesbeurs werd geopend door burgemeester Jan van Zanen. Gevolgd door een dag met een breed aanbod van activiteiten, lezingen en workshops. Hieraan werd meegewerkt door ondermeer Manuela Kalsky, Ferdinand Enns en Guido van Leemput.

Het brede programma nodigde uit om de inspiratie van deze dag toe te passen in het dagelijks leven.

Kerk en Vrede was aanwezig met een goed aangeklede stand met vredesvlaggen, folders, tassen, bekers en wat al niet meer.

Op de Facebookpagina schrijft iemand: “We kijken terug op een bijzonder geslaagde Haagse VredesBeurs. Er waren maar net genoeg stoelen. En heel veel positieve reacties… “

Hier vindt u enkele foto’s, o.a. van Facebook

 

Klap in
Maar niet alleen in de grote stad… (zie hierboven) 4 oktober 2023

“Het is een kleurrijk tafereel donderdagmiddag 21 september in Drachten op de Internationale Dag van de Vrede.”

Zo stond onlangs in het Friesch Dagblad te lezen. Onderdeel van het programma voor de vredesweek was de Fredeskuier naar de Rk kerk en de PKN in het teken van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken.

 

Lees verder

Lees hier wat verder te lezen stond in het Friesch Dagblad.

 

Klap in
TOESPRAAK HENK BAARS VAN KERK EN VREDE BIJ STOP DE OORLOG AMSTERDAM 24 September 2023 26 september 2023

Wie werkelijk vrede wil, laat niets onbeproefd om de mogelijkheden van leefbare compromissen te verkennen. Stop die oorlog en praat met je vijand. Dat zei voorzitter Henk Baars van Kerk en Vrede, de oudste vredesorganisatie in Nederland die volgend jaar 100 jaar bestaat. Hij sprak op 24 september tijdens de maandelijkse vredesactie op het Spui van Stop de Oorlog Amsterdam.

Lees verder

Lees hier wat Henk Baars zei.

Klap in
De wereld is er dit jaar weer onveiliger op geworden 22 september 2023

Bulletin Vredesweek 2023 van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie.

“De nucleaire dreiging in de wereld is alleen maar toegenomen. De illegale invasie van Oekraïne door Rusland is voor Rusland reden om bij herhaling te dreigen met kernwapens. De Doomsday Clock is niet voor niets op 90 seconden voor middernacht gezet en de vrees bestaat dat die voorlopig niet teruggedraaid zal worden.”

Zo begint het nieuwe bulletin van de Nederlandse afdeling van Artsen zonder grenzen.

Lees verder

Hierin komt aan de orde:

kernwapens in Nederland?
en
Clustermunitie en verarmd uranium voor Oekraïne

Hier vindt u het gehele bulletin,

Klap in
Hoe gaat het met de Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazhenko? 22 september 2023

May-May Meyer, de oprichtster van Peace SOS, schreef op Joop van BNNVARA een artikel over Yurii Sheliazhenko.

 

Lees verder

"Op woensdag 20 september vindt het hoger beroep plaats in Kyiv in verband met het nachtelijk huisarrest van de Oekraïense pleitbezorger voor de vrede Yurii Sheliazhenko. De Oekraïense veiligheidsdienst doorzocht zijn huis en een rechter plaatste Yurii Sheliazhenko in nachtelijk huisarrest in afwachting van de rechtszaak die tegen hem gevoerd gaat worden. Hij wordt beschuldigd van het rechtvaardigen van Russische agressie."

Dit hoger beroep is gisteren niet door gegaan omdat aanklager Pavlik niet kwam opdagen. Het is nu uitgesteld tot 3 oktober.

 

Lees hier het gehele artikel.

Klap in
Haagse Vredesbeurs 23 september 18 september 2023

"Een oefening om niet te wennen aan de gedachte dat oorlog nu eenmaal een menselijk gegeven is en dat geweld onvermijdelijk is..." Zo schrijft Henk Baars over de Vredesbeurs die op zaterdag 23 september aan het eind van de vredesweek in Den Haag wordt gehouden.

Lees verder

Van 10.30-16.30 uur.

Een gevarieerd programma met diverse inleidingen en workshops.

Ook Kerk en Vrede zal present zijn.

Zie hier verder op de flyer.

Klap in
De oorlog beëindigen met een onderhandelde vrede: Een voorstel van Detente Now 16 september 2023

Vredesweek 2023...

Een groep vooraanstaande burgers in Duitsland, onder wie Peter Brandt en Harat Kurjat, verenigd in Detente Now, heeft een concreet en gedetailleerd vredesvoorstel gepubliceerd teneinde de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Hoe zal hierop worden gerageerd?

 

Lees verder

Zie hier de website van American Committee for an US-Russia Accord.

Alhier vindt u de Nederlandse vertaling.

Klap in
“Geen vrede met oorlog” - activiteiten in de Vredesweek 14 september 2023

PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen heeft een opvallend programma voor komende Vredesweek, een vredesweek met een ander geluid, ook door de keuze voor het thema “Geen vrede met oorlog”.

Speciaal aandacht wordt gevraagd voor de lezing “Geen Vrede met oorlog” door David de Beer, maandag 18 september, 19.30 uur in De Windwijzer – Schiedamseweg - Vlaardingen.  

Lees verder

Alhier vindt u het persbulletin

Zie verder voor andere plaatsen alhier.

Klap in
Kies voor vredesbeleid 8 september 2023

Stop Wapenhandel heeft samen met Kerk en Vrede een flyer uitgebracht m.h.o. de Tweede Kamerverkiezingen van november a.s.

 

"Oorlogsvoorbereiding leidt niet tot vrede. Sinds de oorlog in Oekraïne begon, lijken veel politici dat wel te denken. Steeds meer wapens en het afwijzen van dialoog vergroot de onveiligheid. De beste manier om oorlog te voorkomen is te werken aan een vredesbeleid. Voor de komende verkiezingen doen we als vredesbeweging een aantal voorstellen voor duurzame vrede."

Lees verder

Download hier de flyer en print hem zelf uit.

Of bestel een of meer ex bij secretariaat@kerkenvrede.nl

Klap in
Aan de politieke partijen in Nederland EEN DRINGEND ADVIES VOOR UW PARTIJPROGRAMMA 8 september 2023

Artsen voor Vrede (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie) constateert dat het nieuwe parlementaire jaar weer is begonnen. "Gezien de geopolitieke onrust en een oorlog in Europa, dé gelegenheid om, met de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november in zicht, de politieke partijen dringend te adviseren een veilige en kernwapenvrije wereld na te streven."

Dit doen zij onder het motto: "From mutual assured destruction to mutual assured safety"

Lees verder

Lees hier hun oproep.

Klap in
Toespraak Yosé Höhne-Sparborth van Kerk en Vrede bij Stop de Oorlog Amsterdam 24 augustus 2023 5 september 2023

Hoor en zie hier wat Yosé zei...

 

Lees verder

Lees het hier in haar folder

Keer je linker wang toe... Hoe zo?

Klap in
“De oorlog in Oekraïne blijft gevaar op lange termijn” 2 september 2023

Op de website DeWereldMorgen.be stond enkele weken geleden (nog voor de dood van Yevgeny Prigozjin) een uitgebreid interview met de VS-expert geopolitiek John Mearsheimer, professor aan de University of Chicago. Het gaat over de mogelijke toekomstscenario's van de oorlog in Oekraïne. Hij blijft zich ergeren aan de koppigheid waarmee het Westen de intenties van Rusland verkeerd blijft inschatten. Er kunnen meerdere andere fronten ontstaan, Polen kan de NAVO de oorlog in sleuren en het risico op een kernoorlog mag niet worden uitgesloten.

Lees verder

Het is een interview dat je zo en dan de wenkbrauwen kan doen fronsen, maar dat wel hout snijdt. Het is een scherpe kritiek van Mearsheimer op de strategie van het Westen. Je wordt er niet vrolijker van en het besef hoe ongelooflijk lastig het zal zijn inzake deze oorlog de weg van diplomatie te bewandelen dringt nog sterker tot je door. Toch is er o.i. geen andere keuze om toch die weg te begaan. Uitgebreid gaat het interview in op de fouten die het Westen op dit punt in maart 2022 maakte.

Hier vindt u het interview.

Klap in
Bewogen debat in Pakhuis de Zwijger 29 augustus 2023

Het is al van even geleden. Bijna 2 maanden... Maar toch nog steeds aktueel, te aktueel. Derk Boswijk Lidija Zelovic Ewald Engelen en Tayfun Balçık gingen in gesprek over de vraag in hoeverre de Nederlandse militaire steun aan Oekraïne daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame vrede. 

Lees verder

In een volgeboekte zaal kwam er een zinnig, scherp en soms emotioneel geladen gesprek tot stand tussen mensen met zeer uiteenlopende opvattingen, zorgen en onvrede ten aanzien van de wijze waarop Nederland bij de oorlog in Oekraïne betrokken is. Tot ver buiten de Randstad waren mensen naar Amsterdam gekomen om hun mening te laten horen.
Het is duidelijk dat er grote behoefte is aan gesprekken zoals deze. Bijna anderhalf jaar na de Russische inval worden de discussies in de media nog steeds gedomineerd door de exclusief militaristische benaderingen van deze oorlog. Tot op heden is er nauwelijks sprake van een serieus maatschappelijk debat over de vraag: hoe komt er (duurzame) vrede in Europa?

 

Volg hier het debat.

Klap in
Internationale campagne: Bescherming en asiel voor mensenrechtenactiviste Olga Karatch 25 augustus 2023

Na de weigering van politiek asiel door de Litouwse autoriteiten voor de Wit-Russische vredesopbouwster en mensenrechtenactiviste Olga Karatch (Volha Karach), is onlangs de internationale campagne #protection4olga gestart om bescherming en asiel te eisen voor de directeur van de organisatie 'Our House'. Ze strijdt al jaren voor mensenrechten in Wit-Rusland, waaronder het recht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst, en wordt daarom vervolgd en riskeert de doodstraf in haar land van herkomst, waar ze door het regime als 'terrorist' wordt bestempeld.

Lees verder

Op 18 augustus 2023 heeft Litouwen haar politiek asiel geweigerd en Olga Karatch een "persoon die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de Republiek Litouwen" genoemd. Ze kreeg echter een tijdelijk verblijf van een jaar in het land, waarschijnlijk als gevolg van internationale brieven van bezorgdheid die enkele politici en hoofden van stichtingen hadden geschreven aan de autoriteiten en aan Litouwse ambassadeurs in verschillende landen. Maar deze status geeft haar geen enkele zekerheid over haar status - de autoriteiten kunnen op elk moment op deze beslissing terugkomen en besluiten haar het land uit te zetten.

Daarom is er een internationale campagne gestart voor de onmiddellijke bescherming van mensenrechtenactiviste en vredesopbouwster Olga Karatch.

Hier volgt de concept brief die u kunt versturen (vertaling vindt u hier):

Draft letter:

To: President Gitanas Nausėda, e-mail: kanceliarija@president.lt or online form at https://www.lrp.lt/en/institution/letter-to-the-president/21930

Prime Minister Ingrida Šimonytė LRV, e-mail: kanceliarija@lrv.lt

Speaker of Lithuanian Parliament Viktorija Čmilytė-Nielsen, e-mail: viktorija.cmilyte@lrs.lt

Minister of Foreign Affairs Gabrielius Landsbergis, e-mail: minister@urm.lt

Сc: Our House, e-mail: info@nash-dom.info

 

Dear President, dear Prime Minister, dear Speaker of Lithuanian Parliament, dear Minister of Foreign Affairs,

I am writing to you because I am concerned about the safety and security of Ms Olga Karatch (Volha Karatch), a peacebuilder and human rights defender from Belarus who has sought refuge in your country. Recently, on the 18th of August, the Lithuanian Immigration Authorities rejected her application for political asylum.

Ms Olga Karatch is part of the Belarusian opposition and had to leave her home country in 2020 before the protests against the rigged presidential elections. Her organization “VšĮ Tarptautinis pilietinių iniciatyvų centras „Mūsų namai” is registered in Lithuania since 2014.

Olga Karatch and her organization are fighting for human and civil rights in Belarus and against a possible direct participation of Belarus in the war in Ukraine. For that, they repeatedly have been threatened by the Lukashenko regime. The Belarusian KGB labelled her as a terrorist, and recently there have been death threats against her. If she returned to Belarus, she would face immediate arrest and conviction to many years of prison; even imposition of the death penalty cannot be ruled out.

The UN Declaration on Human Rights Defenders adopted in 1998 acknowledges ‘the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals’.

States have an obligation to protect all human rights and fundamental freedoms of all citizens, and, especially for human rights defenders who ‘frequently face threats and harassment and suffer insecurity’ ‘to take all measures necessary to ensure the protection of human rights defenders, at both the local and the national levels, including in times of armed conflict and peacebuilding’, as stated in UN General Assembly resolution 66/164.

We express our deep concern that ‘in some instances, national security and counter-terrorism legislation and other measures, such as laws regulating civil society organizations, have been misused to target human rights defenders or have hindered their work and endangered their safety in a manner contrary to international law’, as stated in UN Human Rights Council Resolution 22/6 of 2013 on the protection of human rights defenders, which commits all states to protect and not criminalise those who work to defend human rights.

Therefore, the situation is life threatening for her, and we ask you to extend your support to Ms Karatch and to allow her to stay in Lithuania and continue her work for human rights and peace under the secure status of being granted political asylum.

 

Yours sincerely,

Date

(Signature)

 

 

 

 

Klap in
Hoe de veiligheidsdienst van Zelenskyy vredelievende stemmen het zwijgen oplegt & de onwetendheid van de westerse media 25 augustus 2023

In deze aflevering van The Source wordt gesproken met Yurii Sheliazhenko, uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging, over waarom de Oekraïense inlichtingendienst onder president Volodymyr Zelenskyy een inval deed in zijn huis en hem beschuldigde van het "rechtvaardigen van Russische agressie", ook al is Yurii van mening dat de Russische oorlog tegen Oekraïne een misdaad tegen de menselijkheid is. Yurii heeft momenteel huisarrest en riskeert 5 jaar gevangenisstraf.

Lees verder

We onderzoeken ook hoe het gesteld is met de vredesbeweging en de media in Oekraïne en of stemmen die pleiten voor een staakt-het-vuren en de-escalatie een platform krijgen. We informeren ook hoe de Oekraïense bevolking reageert op de staat van beleg die Zelenskyy heeft afgekondigd en die mannen tussen de 18 en 60 jaar verbiedt het land te verlaten. Verder controleren we het waarheidsgehalte van een artikel in de krant The Guardian, waarin wordt gemeld dat mobilisatieofficieren door de straten zwerven en mannen in busjes laden om ze naar rekruteringskantoren te sturen. Tot slot onderzoeken we de vraag waarom de westerse media, met name in Duitsland, over dergelijke gevallen van mensenrechtenschendingen in Oekraïne weinig berichten.

Bekijk hier het engelstalige interview.

Klap in
Jan Pronk: "Men probeert te winnen. Winst is onmogelijk, deze oorlog kan niet worden gewonnen.” 25 augustus 2023

Sociaaldemocraat en oud-minister Jan Pronk spreekt in De Andere krant  hardop zijn zorgen uit over de niet functionerende internationale veiligheidsstructuren. Volgens de 83-jarige ex-politicus, icoon van links, heeft de Navo afspraken gebroken door in Europa steeds verder oostwaarts uit te breiden richting Rusland. Ook hebben Navo-partners de in de VN Veiligheidsraad gemaakte afspraken geschonden. Tegelijkertijd veroordeelt hij de Russische invasie in Oekraïne als “pertinent in strijd met het internationaal recht”. Volgens Pronk is het voor alle partijen nodig een stap terug te doen, te onderhandelen en te werken aan nieuwe globale veiligheidsstructuren. “Men probeert niet eruit te komen. Men probeert te winnen.”

Lees verder

Lees hier het gehele interview.

Klap in
AANBEVELINGEN BALIEBERAAD VOOR KERNWAPENVRIJE WERELD IN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 2023 21 augustus 2023

Al eerder (16 juni) schreven we over de petitie van het Balieberaad aan de 2e kamer inzake nieuwe kernwapens. In het balieberaad werken diverse organisaties samen waaronder de Raad van Kerken en Pax.

Onlangs zijn er vanuit deze kring aanbevelingen gedaan m.h.o. de verkiezingsprogramma’s bij de a.s. 2e kamerverkiezingen voor een kernwapenvrije wereld.

Lees verder

Hier vindt u de aanbevelingen.

Klap in
Huisarrest voor de secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging Yurii Sheliazhenko 17 augustus 2023

Al eerder (5 augustus) berichtten we dat de Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazhenko is aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het rechtvaardigen van Russische agressie. Hij is uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging (UPM).

Lees verder

Lees hier ook het gezamenlijke persbericht dat EBCO verspreid heeft met daarin de Oproep aan Oekraïne: Laat vredesactivist Yurii Sheliazhenko vrij en laat alle aanklachten tegen hem
vallen.

Het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren (EBCO), War Resisters' International (WRI), de
International Fellowship of Reconciliation (IFOR) en Connection e.V. (Duitsland) veroordelen met
klem het feit dat Yurii Sheliazhenko, een bekende gewetensbezwaarde, pacifist,
mensenrechtenactivist en advocaat, uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging,
op 15 augustus 2023 onder gedeeltelijk huisarrest is geplaatst door de arrondissementsrechtbank
Solomyanskyi van Kiev.

Klap in
Artikel van Donatella di Cesare 13 augustus 2023

Op 16 november vroegen wij hier aandacht voor de Italiaans-Joodse filosofe en pacifiste Donatella di Cesare.

Zijn schreef in Nextus 92 een artikel dat wij graag onder uw aandacht brengen: Vrede is niet voorbij.

Lees verder
  • Lees hier het artikel.
Klap in
Stop The War: Henk Baars (Kerk en Vrede) over pacifisme en de roep om een staakt-het-vuren 10 augustus 2023

Jakob de Jonge interviewt Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede.


Follow more discussions on: StopTheWar.nu
An initiative by The Hague Peace Projects

Lees verder
Artsen voor vrede- Nieuwsflits: Dirk Hoogenkamp geïnterviewd 10 augustus 2023

NVMP-Nieuwsflits: Dirk Hoogenkamp geïnterviewd door Medisch Contact over actie bij vliegbasis Volkel

Lees verder

Al eerder (1 augustus) berichtten wij over het vredeskamp dat de afgelopen dagen (4-10 augustus) bij vliegbasis Volkel zou worden opgeslagen. Daar werd ook aan meegedaan vanuit de kring van de NVMP Artsen voor Vrede.

Lees hier het interview met een van hen, Dirk Hogenkamp.

Klap in
Schokkend bericht over Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazhenko 5 augustus 2023

Kerk en Vrede bereikt het bericht dat de Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazhenko is aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het rechtvaardigen van Russische agressie. Hij is uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging (UPM).

Lees verder

Lees hier wat Yurii te melden heeft. Of kijk en luister...

Onderteken hier de petitie aan het Oekraïens parlement om de vervolging te staken.

En hier treft u de verklaring die mede door Kerk en Vrede is getekend, samen met andere vredesorganisaties.

En hier een update (16 september).

Klap in
Medische wereld waarschuwt voor atoomdreiging 3 augustus 2023

Informeer de bevolking en regeringsleiders over de dreiging van een mogelijke nucleaire oorlog, en help mee aan het voorkomen daarvan. Deze oproep doen de hoofdredacteuren van onder meer The BMJ, The Lancet en The New England Journal of Medicine vandaag in een gezamenlijk redactioneel ter herdenking van het atoombombardement op Hiroshima in 1945.

Lees verder

Lees hier het gehele artikel op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Klap in
4-10 augustus een vredeskamp bij de vliegbasis Volkel 1 augustus 2023

Met onder andere ...

Op maandag een blokkade als om 12 uur het luchtalarm loeit
Een digging-for-life roze schepjesactie op woensdag, Nagasaki-dag
Geweldloze actietraining
Creatieve acties die spontaan ontstaan

Lees verder

Klimaat: de jachtbommenwerpers op vliegbasis Volkel stoten meer dan 10 ton CO2 per vlieguur uit om te oefenen om de wereld te bombarderen met nieuwe, nog 'betere' atoombommen. En als die atoombommen worden gebruikt, is dit catastrofaal voor het klimaat en voor al het leven op aarde. Doe je mee om ‘stop!’ te roepen en om te eisen dat zolang militaire doods machinerie nog bergen CO2 uitstoot, deze op 6% van de wereldwijd geschatte CO2 uitstoot IN alle klimaatverdragen en andere regels wordt meegenomen?

Vrede: Er is een nieuwe generatie Amerikaanse atoombommen (B61-12) voor Europese NAVO-vliegbases als Volkel. Doe je mee om op te roepen tot een kernwapenvrije wereld en het in haar kracht zetten van de bevolking om bezetting, onderdrukking en onrecht met geweldloze middelen tegen te gaan?

Actie: door onze acties oefenen we geweldloos verzet.
We waken dagelijks bij de hoofdpoort. Op zondag 6 augustus herdenken we de slachtoffers van de bom op Hiroshima. Als het luchtalarm op maandag 7 augustus afgaat, blokkeren we de poort(en) van de basis. Op Nagasaki Dag graven we één of meerdere tunnels onder het hek met de bedoeling om op de startbaan te gaan zitten en het oefenen voor oorlog & vernietiging stil te leggen. Er zullen geweldloosheid trainingen aangeboden worden zodat ieder van ons in zichzelf kan voelen of je mee wil doen aan blokkeren en/of tunnelen of dat je liever een ondersteunende rol hebt: allebei even belangrijk!

Kamp: Wij zijn welkom in een groepsaccommodatie nabij Vliegbasis Volkel en er zijn huurfietsen voor iedereen. Als alle bedden gevuld zijn, kunnen we proberen een plekje op naburige campings te vinden, dus geef je a.j.b. zo vroeg mogelijk op als je mee wilt doen: https://noelhuis.nl/peace-camp-volkel-2023/

Klap in
Fred van Iersel op 68-jarige leeftijd overleden 28 juli 2023

Hij overleed vandaag in zijn woonplaats Tilburg. Fred van Iersel was in de kring van Kerk en Vrede een bekende figuur die kritisch meedacht.

Lees verder


Fred maakte een periode deel uit van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede en had waardevolle bijdragen, maar kon zich niet helemaal vinden in het pacifisme. Wat vredesdenken betreft was hij meer geworteld in het katholieke sociale denken met zijn eigen accenten op dat terrein. Toch bleef hij voor ons altijd een mooie slijpsteen in het geheel van vredesdenkers. Voor ons en voor de vredesbeweging in Nederland is het een groot verlies.

Klap in
Kerk en Vrede reageert op Pax Magazine zomer 2023 26 juli 2023

In het jongste nummer van Pax Magazine (zomer 2023) staat een bijdrage die o.i. niet onweersproken kan blijven: "Drie schijnbare tegenstellingen rond de oorlog in Oekraïne verhelderd".

Lees verder

Hier treft u de reactie aan die door Kerk en Vrede is opgesteld en gestuurd naar de redactie van het betreffende Magazine en naar de directie van Pax.

Klap in
Haagse Vredesbeurs: bijeenkomst in het kader van bouwen aan vrede op zaterdag 23 september 2023 26 juli 2023

Den Haag, stad van vrede en recht. Een bekende slogan, die vaker zichtbaar gemaakt zou mogen worden. Daarom hebben een paar vrijzinnige groepen het initiatief genomen om een groot publieksevenement te organiseren waar ruimte is om vrede te leren, te bouwen en te doen.

Lees verder

Leren: via lezingen. Met sprekers als Manuela Kalsky (Oprichter NieuwWij), Fernando Enns (hoogleraar Vredestheologie), Guido van Leemput (fractiemedewerker SP), Sharief Mohammed (voorzitter moskeebestuur)
Bouwen: via netwerkcontacten met organisaties die met een informatiestand aanwezig zijn
Doen: via workshops als zang, vredevol communiceren, vredesmeditatie, creatieve werkvormen. En verrassende manieren!

Ieder is welkom om op deze dag de vrede in jezelf te vinden en de vrede met anderen verder uit te bouwen! De bijeenkomst is geschikt voor alle leeftijden.
Locatie: Paleiskerk, Paleisstraat 8, Den Haag
Datum en tijd: zaterdag 23 september, van 10.30 tot 16.30 uur.
Aanmelding gewenst (niet verplicht) via haagsvredesbeurs@gmail.com Toegang vrij.


De dag is tot stand gekomen door organisatiecomité Vredesbeurs. Dit comité  is een samenwerkingsverband van: HVI (Haags Verbindende Initiatieven), Kerk en Vrede, Haagse Dominicus, Ekklesia Den Haag, Apostolisch Genootschap, Doopsgezinde Gemeente Den Haag, Quakers Den Haag en Brahma Kumaris. Deze organisaties hebben vrede hoog in het vaandel staan. 

Via de website: https://www.haagsevredesbeurs.nl/  is uitgebreide informatie te lezen over deze bijeenkomst.

Zie ook de flyer (ter verspreiding) en de poster.

Voor vragen/ reacties kunt u contact opnemen met Marijn Vermet (06 – 24 81 72 63, tot 16 augustus met vakantie) en Marjolein Gardien (06 – 14 79 13 45)

Klap in
‘Radicale Actie, Onkruit & XR’ op 7 augustus op NPO 26 juli 2023

Op 7 augustus wordt de documentaire ‘Radicale actie, Onkruit & XR’ vertoond op NPO 2 Extra (19.52 uur kanaal 82).

De uitzending is op 7 augustus op NPO 2 Extra om 19.52 uur, kanaal 82. Herhalingen: 9 aug. 15.00 uur, 11 aug. 11.15 uur, 12 aug. 0.10 uur, 13 aug. 5.00 uur. De documentaire is vanaf 7 augustus ook een maand lang op NPO Start te zien.

De documentaire geeft een fraaie terugblik op het fenomeen totaalweigeren en de antimilitaristische acties van de groep Onkruit in de jaren 80 en biedt een verrassende actuele link met de huidige acties van Extinction Rebellion (XR).

Lees verder

De film toont actiebeelden hoe Onkruit en totaalweigeraars de strijd aangingen met het leger en het militarisme en hoe XR nu strijdt voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Totaalweigeraars, oud-actievoerders en activisten van XR komen aan het woord over het perspectief en de dilemma’s van directe actie.

Naast actiebeelden van XR toont de documentaire actiebeelden van ‘Just Stop Oil’ en een interview met Wouter Mouton uit Brugge, die zich o.a. heeft vastgelijmd aan het Meisje met de parel in het Mauritshuis.

De film is in opdracht van Onkruit vergaat niet gemaakt door de onafhankelijke filmmakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper met medewerking van de freelance journalisten Jacqueline Maris en Marnix Koolhaas.

Mari Beks
info@onkruitvergaatniet.nl

Persbericht

Klap in
Clustermunitie voor Oekraïne?! Gesprek en onderhandeling is de enige manier om eruit te komen 14 juli 2023

Door Erik Borgman (hoogleraar publieke theologie Tilburg) en Sanneke Brouwers (aalmoezenier), beiden lid van het zg. "Theologisch elftal" worden in het dagblad Trouw van donderdag 13 juli zeer kritische woorden gewijd aan het besluit van de VS om aan Oekraïne clustermunitie te leveren. Nu wordt het zaak dat Nederland zichzelf serieus neem als een van de 122 landen die het verdrag tegen productie en gebruik van clusterbommen heeft onderschreven. Oekraïne zal ook niet geholpen zijn met steeds meer en steeds gruwelijker wapens. Het is zaak om te werken aan een rechtvaardige vrede. Dit zal zonder gesprek en onderhandeling niet lukken.

 

Blijkbaar behoef je geen pacifist te zijn om hiervoor te pleiten.

 

Lees verder

Lees hier het boeiende artikel.

Klap in
De NAVO slaagt er niet in de nucleaire risico's te verkleinen op de top van Vilnius 14 juli 2023

De leiders van de NAVO-landen, bijeen in Vilnius, ondernamen geen actie om de actuele nucleaire spanningen te verminderen maar gaven, integendeel, een communiqué uit waarin ze het gebruik van kernwapens blijven steunen.

 

Aldus de nieuwsflits van de NVMP Artsen voor vrede.

 

 

Lees verder

Lees hier het volledige bericht.

Klap in
Een bijzondere zomercursus van vrouwenorganisaties uit de voormalige Sowjet-Unie 8 juli 2023

Kerk en Vrede ontving een bijzonder bericht van een oude bekende Joke Oranje (Jobar). Zij is actief als vredesvrouw sinds 1971, vanuit haar ervaring met geweldloze actie in Latijns Amerika.

 

Lees verder

Zij zet zich in voor een einde van de oorlog in Oekraïne en is uitgenodigd om de komende dagen deel te nemen aan de jaarlijkse zomercursus van leiders van vrouwenorganisaties in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Het thema van de zomercursus is “War Trauma and Transitional Justice.”

Joke wil regelmatig een reisblog de wereld insturen. Men kan zich daarvoor aanmelden.

 

Klap in
Vrouwenkracht is vredeskracht 7 juli 2023

Twee vrouwen, Olena uit Oekraïne en Svetlana uit Rusland, zijn onlangs uitgenodigd door Pax Christi op de conferentie 'Women at the Peace Table' om hun verhaal te doen. Ondermeer over 'zachte kracht' in Rusland.

Lees hier meer.

Lees verder

Al eerder (16 juni) berichtten wij hier over de 10 aanbevelingen die vanuit België werden gedaan door het platform 'Europa voor vrede en solidariteit' m.h.o. de oorlog in Oekraïne. PAX Christi België is een van de daarbij betrokken organisaties.  

Aan het eind van de conferentie 'Women at the Peace Table' kregen alle deelnemers de kans om een rake Vredesverklaring te tekenen. De titel ervan: Vrouwenkracht is vredeskracht.

Lees de verklaring en teken mee!

Klap in
Peace in Ukraine, time to talk 26 juni 2023

Gesprekken over de oorlog in Oekraïne

 

Lees verder

Jakob de Jonge van Hague Peace Initiative heeft de afgelopen maanden een twaalftal gesprekken gehouden over de oorlog in Oekraïne. Onder het motto Peace in Ukraine, time to talk. Deze gesprekken zijn hier allemaal terug te vinden. Het laatste van de gesprekken is gehouden met de inleider op de ALV van Kerk en Vrede op 5 juni j.l. Guido van Leemput. Titel van het gesprek: De vredesbeweging in de jaren '80 en zijn boek 'De gelaagde oorlog'. Zie hier.

Klap in
Petitie nieuwe kernwapens aangeboden aan de Tweede Kamer 16 juni 2023

Afgelopen dinsdag heeft het Balieberaad tegen Kernwapens (waaraan tal van organisaties deelnemen waaronder de Raad van Kerken en Pax) een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer met enkele snijdende eisen over de kernbewapening van Nederland. De aanleiding is de komst van nieuwe Amerikaanse kernwapens naar Nederland, die spoedig kunnen arriveren. Tweede Kamerleden van VVD, D66, SP, PvdA, GL en Denk en ook nog een aantal medewerkers, van BBB en SP, namen de petitie in ontvangst.

Lees verder

In de petitie wordt gewaarschuwd voor de gevaren die uitgaan van deze kernwapens en wordt opgeroepen tot meer transparantie en een fundamenteel debat hierover. De centrale oproep betreft de verwijdering van Amerikaanse kernwapens uit Nederland. Ook wordt onze regering opgeroepen zich in te zetten voor serieuze onderhandelingen over kernontwapening.

Zie hier nader.

Klap in
Maatschappelijke organisaties In België doen aanbevelingen om het bloedvergieten in Oekraïne te stoppen 16 juni 2023

Een werkgroep van het platform ‘Europa voor vrede en solidariteit’, dat sinds de Russische invasie in Oekraïne verschillende acties en betogingen organiseerde, reikt in een politieke nota tien aanbevelingen, denkpistes(*) en aandachtspunten aan voor vrede in Oekraïne en een ander veiligheidsbeleid.

(*) een Belgisch zelfstandig naamwoord verwijzend naar een nieuw voorstel om een probleem op te lossen.

Lees verder

Lees hier verder.

Hier treft u de nota aan.

Klap in
Oekraïne-oorlog: onderhandelen nu! 14 juni 2023

Van het Platform tegen de Oorlog in Oekraïne verscheen een verklaring onder de titel "Oekraïne-oorlog: onderhandelen nu!"

Lees verder

Het Platform is betrokken bij het protest dat iedere 24e van de maand op het Spui in Amsterdam wordt aangetekend tegen de Russische inval in Oekraïne en tegen de dreigende escalatie van de oorlog. "Stop de oorlog-Amsterdam" (zie ook hieronder 5 juni). Het idee is om met de verklaring de boer op te gaan, debat in de media op gang te brengen, er steun van organisaties en personen voor te krijgen en debatavonden te organiseren.

 
Lees hier de verklaring.


Hier kunt u de verklaring ondertekenen.

Klap in
Over kernwapens... 14 juni 2023

Van twee kanten bereiken ons verontrustende berichten over de escalatie van kernwapens.

Lees verder

Allereerst is daar het gerenommeerde SIPRI dat in Stockholm zetelt, met een nieuwe editie van hun jaarboek. Het SIPRI is niet vrolijk. Staten investeren in kernwapenarsenaal als geopolitieke verhoudingen verslechteren. Zie hier nader.

Door ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) werd op dezelfde dag een rapport uitgebracht over de wereldwijde atoombewapening. In haar rapport "Wasted: 2022 Global Nuclear Weapons Spending" laat ICAN zien dat in 2022, het jaar van de Russische invasie in Oekraïne, negen nucleair bewapende staten 82,9 miljard dollar aan hun kernwapens uitgaven, meer dan 157.000 dollar per minuut, een totale stijging van 2,5 miljard dollar ten opzichte van 2021.

Zie hier het rapport, al dan niet in samenvatting.

Klap in
Een dringend appel: Vrede met vreedzame middelen. 14 juni 2023

Op 10 en 11 juni j.l. werd er in Wenen een grote internationale vredesconferentie gehouden over de oorlog in Oekraïne. In een slotverklaring worden de oorlogvoerende partijen opgeroepen een onmiddellijk staakt-het-vuren in acht te nemen en de diplomatie een kans te geven.

Lees verder

"Wij veroordelen de illegale inval van Rusland in Oekraïne. De instellingen die zijn opgericht om vrede en veiligheid in Europa te garanderen zijn tekortgeschoten en het falen van de diplomatie heeft tot oorlog geleid. Nu is diplomatie dringend nodig om de oorlog te beëindigen voordat deze Oekraïne vernietigt en de mensheid in gevaar brengt."

 
Lees hier de slotverklaring

Hier vindt u een verslag van de conferentie door de Amerikaanse vredesactiviste Medea Benjamin die verhaalt over de zware tegenwerking door de Oekraïense ambassadeur om de conferentie te kunnen houden, maar ook een impressie van de beraadslagingen onder de conferentiebezoekers. Daarbij ook een verslag over de discussies over de slotverklaring.

Klap in
WAT WETEN WE ECHT OVER DE OORLOG IN OEKRAINE? 5 juni 2023

Op donderdag 22 juni organiseert ‘Onkruit vergaat niet’ een gespreksavond over de oorlog in Oekraïne in de Thiemeloods in Nijmegen.

Veel mensen, zeker ook mensen met een links kloppend hart, zijn in verwarring. Rusland pleegde een ongekende daad van agressie door buurland Oekraïne binnen te vallen, de Westerse steun aan Oekraïne lijkt logisch, maar de strijd kost vele tienduizenden doden en ongekend leed en verwoesting. En waar is het einde van deze oorlog? Waar is de uitgang naar vrede?

Lees verder

Donderdag 22 juni, 20:00-22:00 uur
Plaats: Thiemeloods, Leemptstraat 34 Nijmegen
(Vrijwillige) entree: €10,-
Reserveren via https://onkruitvergaatniet.nl/

Lees hier meer.

Klap in
Guido van Leemput in de ALV van Kerk en Vrede 5 juni 2023

Op maandag 5 juni hield Kerk en Vrede haar Algemene Ledenvergadering.

Als spreker over de oorlog in Oekraïne was Guido van Leempunt uitgenodigd.

 

Lees verder

Hier vindt u zijn inleiding

Zie hier enkele foto's.

Guido van Leemput is medewerker defensie van Tweede Kamerfractie van de SP, maar sprak op persoonlijke titel. Van zijn hand is: De gelaagde oorlog in Oekraïne en de botsing van grootmachten.
WERK IN UITVOERING # 1 SOC21, Amsterdam, 2023

Voor zijn dagelijkse email Defensienieuws: g.vleemput@tweedekamer.nl

Klap in
Iedere 24e van de maand... 5 juni 2023

De vredesprotesten van Stop de Oorlog Amsterdam worden vanaf nu elke 24ste van de maand gehouden op het Spui. op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet.

Het eerstvolgende protest is op zaterdag 24 juni van 18 tot 19 uur.

Lees hier de toespraak van Wendela de Vries van Stop Wapenhandel op 24
mei: Tanks maken geen vrede.

Stop de oorlog!

Klap in
Pinksterboodschap Church and Peace 3 juni 2023

Tijdens zijn vergadering enkele dagen geleden in de Mennonietengemeente in Frankfurt, stelde het Bestuur van Church and Peace teleurgesteld vast dat de G7-top in Hiroshima de kans had gemist om op deze historische plaats een beslissend standpunt in te nemen over nucleaire ontwapening. Bovendien heeft het besluit van de G7-top om gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren het gevaar vergroot van een verdere escalatie tot het punt van het gebruik van kernwapens in de oorlog in Oekraïne.

Aangemoedigd door Pinksteren roept de Raad kerken en geloofsgemeenschappen op om het visioen van een rechtvaardige en geweldloze wereld levend te houden.

 

Lees verder

Lees hier de boodschap.

Klap in
Protest tegen vernietigde Russische tank op het Leidseplein 26 mei 2023

Een vernietigde Russische legertank is vanaf donderdag 25 mei, elf dagen, tot 4 juni, te zien op het Leidseplein. Met de tank wil Debatcentrum De Balie aandacht vragen voor democratie in Europa.
Burgemeester Halsema opende de ‘tentoonstelling’ op het Leidseplein.

De 44 ton wegende T-72B tank is op 31 mei vorig jaar vernietigd door Oekraïense soldaten, in de stad Dmytrivka, tijdens de slag om Kyiv. Debatcentrum De Balie haalt de tank naar het Leidseplein, als onderdeel van zijn jaarlijkse festival Forum on European Culture. Dit jaar gaat het over de betekenis en de toekomst van de democratie in Europa.

De tank staat symbool voor de 'fragiliteit en weerbaarheid van de democratie in Europa', stelt De Balie. ‘Sinds de oorlog in Oekraïne wordt steeds duidelijker dat democratie geen abstracte vanzelfsprekendheid meer is, maar een fragiele constructie onder druk’, zegt Yoeri Albrecht, directeur van De Balie.

De NVMP Artsen voor vrede tekent hier tegen protest aan:

Lees verder

"Wij vinden het tentoonstellen van dit soort ‘oorlogstrofeeën’ géén goede zaak en grenzen aan oorlogspropaganda.

Nota bene in het hart van Amsterdam zal dit tot vele uiteenlopende reacties leiden.

Vooral zal het gezien worden als een oproep tot het leveren van meer en nog zwaardere wapens als enige oplossing om de oorlog in Oekraïne te beslechten.

Maar zo komt beëindiging van deze oorlog niet dichterbij: bij de leverantie van F-16’s wordt al gesproken over nog een jaar oorlog.

Met vele duizenden slachtoffers tot gevolg.

Als vredesorganisatie sluiten wij ons aan bij de oproep van onze moederorganisatie IPPNW:

• Staakt-het-vuren onmiddellijk;
• Trek alle binnenvallende troepen onmiddellijk terug;
• Laten alle partijen zich onthouden van alle maatregelen die leiden tot verdere escalatie van de oorlog;
• Laten alle kernwapenstaten afstand doen van het gebruik van kernwapens;
• Begin serieuze onderhandelingen over een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne.

Hoe moeilijk ook, daarvoor moeten alle diplomatieke middelen worden ingezet. Het is de enige weg naar vrede."

Klap in
Succes voor gewetensbezwaarde in Oekraïne 26 mei 2023

Gisteren bereikte ons vanuit Italië het bericht over een veroordeelde gewetensbezwaarde. Het Hooggerechtshof van Kiev heeft het vonnis van Vitaliy Alexeenko (die vanuit de gevangenis in videoverbinding assisteerde) vernietigd, zijn onmiddellijke vrijlating bevolen en een nieuw proces in eerste aanleg gelast.

Lees verder

De secretaris-generaal van de Oekraïense vredesbeweging Український Рух Пацифістів Yurii Sheliazhenko en de vertegenwoordiger van de EBCO - Conscientious Bureau, Derek Brett, waren aanwezig op de zitting.
In de afgelopen dagen werd ook een Amicus curiae ingediend, met als mede-ondertekenaars de honorair juridisch adviseur van de Staat (Griekenland), de mensenrechtendeskundige Foivos Iatrellis, en de Italiaanse advocaat Nicola Canestrini.
Vorige week nam MIR Italië deel aan een actie voor de Oekraïense ambassade in Rome, waarbij werd opgeroepen tot de vrijlating van Vitaliy en de vrijspraak van alle andere bezwaarmakers die momenteel in Oekraïne terechtstaan.

U leest hier meer...

Klap in
Europese Conferentie Church and Peace van 29 september tot 1 oktober 2023 in Baarlo 19 mei 2023

Church and Peace (het oecumenische netwerk van vredesgemeenschappen, trainingscentra, vredesorganisaties en vredesdiensten in Europa) nodigt uit voor en roept op tot deelname aan haar Europese conferentie die dit jaar in Nederland wordt gehouden.

 


Het thema van deze conferentie is: Racisme overwinnen in de kerk.

Lees verder

Lees hier de uitnodiging.
Hier vindt u de flyer voor deze conferentie met nadere informatie.

Klap in
“Voor de nucleaire bom maakt het niet uit of je rechts of links bent” 16 mei 2023

In de Andere Krant verscheen op 14 mei j.l. een interview met vredesactivist en kunstenaar Jacob de Jonge. Hij is in Den Haag betrokken bij The Hague Peace Projects.

Lees verder

Volgens hem is het nodig dat mensen gaan inzien dat niet alleen Vladimir Poetin, maar ook westerse machthebbers schuld hebben aan het ontstaan van de oorlog in Oekraïne. Hij begrijpt niet waarom er in de media geen ruimte is voor de andere kant van het verhaal. Links is volgens hem “misleid”. “Voor de nucleaire bom maakt het niet uit of je rechts of links bent. Die maakt ons allemaal dood. We moeten hierin dus samen optrekken.”

Lees hier het interview.

Klap in
In gesprek met Stop Wapenhandel - online bijeenkomst 16 mei 2023

Stop Wapenhandel organiseert weer een online bijeenkomst:
op dinsdagavond 23 mei van 19.30 tot 20.30 

Lees verder

Al bijna 25 jaar doet Stop Wapenhandel onderzoek en wordt er actie gevoerd tegen wapenhandel, wapenproductie en bewapening. Stop wapenhandel doet veel onderzoek, schrijft artikelen en rapporten, informeert politici en journalisten en organiseert discussies en acties. Het is een van de laatste onafhankelijke vredesorganisaties in Nederland.

Daarover wil men graag vertellen. Daarom wordt er een online
bijeenkomst georganiseerd op dinsdagavond 23 mei van 19.30 tot 20.30 .
Aanmelden kan door een mail te sturen naar <info@stopwapenhandel.org>
o.v.v. aanmelding bijeenkomst. Dan ontvangt u een Zoomlink.

Klap in
Jolle Demmers - Op zoek naar een nieuw narratief over oorlog en vrede 9 mei 2023

Op 4 april j.l. maakten wij melding van de inleiding die Jolle Demmers op 29 maart hield bij de presentatie van het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut. Die was te beluisteren via YouTube. Inmiddels is de tekst van haar uitstekende analyse van de oorlog in Oekraïne verschenen in het Belgische Dagblad De Morgen.

Lees verder

Alhier vindt u detekst

Klap in
Tegengeluiden binnen de Russisch Orthodoxe Kerk 27 april 2023

Bij de Russisch-Orthodoxe Kerk wordt vaak direct gedacht aan patriarch Kyrill in Moskou, die Poetin steunt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Maar binnen de Russisch Orthodoxe Kerk kunnen ook andere geluiden worden gehoord.

Lees verder

Zo blijkt uit een indrukwekkend interview met de leider van de West-Europese Russisch-orthodoxe kerken, Johannes van Doebna, de metropoliet van Parijs. Een moedige oproep tot vrede, waarbij ook een open brief aan Kyrill ter sprake komt. Een vertaling van het interview (samenvatting) verscheen in de nieuwsbrief van de Orthodoxe parochie van Deventer. Ook dit geluid is er dus in de Russische wereld.

Zie hier.

Op de website van de Russisch-Orthodoxe Parochie te Deventer staat ook een oproep tot vrede die al even geleden gedaan is door een groep Russisch-Orthodoxe priesters en diakenen in Rusland, de Oekraïne en andere landen. Priesters in Rusland die deze oproep ondertekend hebben, worden zo ernstig bedreigd dat ze zich genoodzaakt zien onder te duiken of te vluchten.

Zie hier.

 

Klap in
Henk Baars koninklijk onderscheiden 26 april 2023

Voorzitter Kerk en Vrede onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lees verder

Henk Baars: drijvende kracht, bestuurslid en voorganger van de Haagse Dominicus geloofsgemeenschap. Opgeleid als priester zet hij zich in voor zingeving en verdieping binnen het geloof. Voor de samenwerking tussen verschillende kerkgemeenschappen. In Den Haag, internationale stad van recht en vrede, strijdt hij voor Kerk en Vrede, voor vluchtelingen en voor minderbedeelden.

Behalve dat is hij een van de trekkers achter ‘Delen Achter de Duinen’, een netwerk voor het eerlijker verdelen van onze rijkdom. Een ‘kritisch katholiek’, een fantastisch voorzitter, een goede schrijver en een echte verbinder”, aldus burgemeester Jan van Zanen. Een praktisch mens, en medeoprichter van Voedselbank Haaglanden.

Klap in
In de Geest van Willy Brandt: Frieden schaffen! 18 april 2023

In Duitsland klinkt op initiatief van Peter Brandt, de zoon van Willy Brandt, het appel om inzake Oekraïne de weg van de diplomatie te gaan en te onderhandelen over een vrede in Oekraïne. Een appel dat in Nederland nauwelijks klinkt, laat staan gehoor vindt. Het appel is in Duitsland inmiddels door velen ondertekend waaronder mensen die vroeger nauw met Willy Brandt samenwerkten. 

Uit het appel:

Statt der Dominanz des Militärs brauchen wir die Sprache der Diplomatie und des Friedens.

Um es mit Willy Brandt zu sagen: „Es gilt sich gegen den Strom zu stellen, wenn dieser wieder einmal ein falsches Bett zu graben versucht.“

Frieden kann nur auf der Grundlage des Völkerrechts und auch nur mit Russland geschaffen werden.

Lees verder

Hier leest u daar meer over

Zie ook hier, met een indrukwekkende lijst van ondertekenaars van de oproep.

Klap in
Er had allang begonnen moeten worden met onderhandelen 18 april 2023

Wendela de Vries van "Stop wapenhandel" schreef onder deze titel een artikel over het belang van het inzetten op onderhandelingen om de impasse van de oorlog in Oekraïne te doorbreken.
"Denken dat je een conflict kunt oplossen met alleen militaire middelen, dat is pas naïef."

Lees verder

Hier vindt u wat zij schrijft.

Klap in
"Met grote verontrusting..." - artsen over modernisering Amerikaanse kernwapens 17 april 2023

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP Artsen voor vrede) stuurde vorige week een brief, over de modernisering van de Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel, naar onze minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

Lees verder

Hier vindt u de brief.

Klap in
‘'In bijna alle analyses over de Oekraïne-oorlog wordt de context achterwege gelaten’ 14 april 2023

In de Kanttekening ("de andere k(r)ant") verscheen een artikel waarin Jacob de Jonge ("de linkse broer van Hugo de Jonge") aan het woord komt over de oorlog in Oekraïne. De Jonge is betrokken bij Vredesorganisatie The Hague Peace Projects die dialoogavonden houdt over de oorlog in Oekraïne (zie ook op deze pagina 25 februari, Jan Pronk).

Lees verder

Jakob de Jonge erkent dat Rusland de agressor is in dit conflict. ‘Maar het constateren van dit feit op zichzelf brengt vrede niet dichterbij.’ De Jonge geeft graag aandacht aan wie voor onderhandelingen met Rusland zijn. Het NAVO geluid wordt al voldoende gehoord.

 

Lees hier het artikel in De Kanttekening.

Klap in
Kritiek op Poetin moet, al is dat wel hypokriet... 14 april 2023

Op dinsdag 11 april verscheen er op de Podiumpagina van Trouw een in het oog lopende bijdrage van Rolien Sasse, een van de nieuwe directeuren van Pax, over het besluit van Rusland om in Wit-Rusland tactische kernwapens te plaatsen.

"Een kernwapenwedloop heeft vreselijke gevolgen. Nederland moet daarom afzien van opslag van kernwapens in eigen land."

Lees verder

Lees het hier.

Klap in
Naar een de-escalatie scenario 11 april 2023

Onlangs hield Kees Nieuwerth onder deze titel in de Doopsgezinde Kerk te Den Haag een diepgravende inleiding over de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

Alhier te lezen.

Klap in
Henk Baars in: Met het oog op morgen - 2 april 2023 6 april 2023

Op zondagavond laat was op 2 april Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede) te horen in het programma Met het oog op morgen, samen met theoloog des vaderlands Katya Tolstoj. Het gesprek met hen stond in het licht van wat er op maandagavond 3 april op het programma stond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam: een debat avond over “Vrede voor Oekraïne?”

Lees verder

Hier te beluisteren, van 18:13-30:10

Klap in
De vijf oorlogen in Oekraine 4 april 2023

Dialoog in onzekere tijden: over oorlogsroes en de vijf oorlogen in Oekraine.
Onder deze titel sprak Jolle Demmers, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit van Utrecht, op woensdag 29 maart j.l. over de oorlog in Oekraïne bij de presentatie van het jaarverslag van het Vlaams Vredesinstituut.

Lees verder

Hoor hier haar voordracht (tussen 6.50 en 24.40).

Klap in
We vernamen het pas onlangs... een opvallend bisschoppelijk woord over vrede 29 maart 2023

Op 22 februari 2023 bood bisdom Haarlem een symposium aan rond Oekraïne: “Van oorlog naar vrede”. Vier sprekers verzorgden deze dag in een ruimte van de bisschoppelijke ambtswoning. Aan het einde sloot Mgr. Dr. J. Hendriks af met een korte reflectie, die we U niet willen onthouden. De Bisschop sprak geheel conform de Sociale Leer van de Katholieke Kerk,
met eigen sterke historische argumenten.

Lees verder

Lees hier wat de bisschop zei.

Klap in
Debatavond Vrede voor Oekraïne? in de Nieuwe Kerk 29 maart 2023

Wat moet er gebeuren om de oorlog in Oekraïne te stoppen? Over die vraag willen we op maandag 3 april met elkaar in gesprek gaan in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deelnemers zijn Katya Tolstoi (Theoloog des Vaderlands), Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede), Ton van der Kroon (schrijver en publicist) en NRC-journalist Hubert Smeets, oud-correspondent in Rusland.

Lees verder
Eugen Drewermann tegen de oorlog 25 maart 2023

Het is al even geleden dat Eugen Drewermann aan de Humboldt universiteit te Berlijn op het congres van de Duitse Vredes-beweging ‘Zonder NAVO leven – ideeën voor vrede’ sprak onder de titel "Rede gegen den Krieg". Het is nog steeds zeer de moeite waard om te horen wat hij te zeggen heeft.

Lees verder

https://youtu.be/7bxvAqiMl1I

Klap in
Laat China bemiddelen... 15 maart 2023

In Trouw verscheen op de podiumpagina een bijdrage van May-May Meijer van PeaceSOS onder de kop "Laat China bemiddelen om verdere escalatie te voorkomen."

Lees verder

Lees hier

Klap in
zaterdag 11 maart blokkade A12 Tegen subsidie fossiele energie 12 maart 2023

Op zaterdag 11 maart was er de klimaatblokkade van de A 12 door Extinction Rebellion.
Onder de actievoerders bevonden zich ook leden van Kerk en Vrede.

Lees verder

Foto's...

Klap in
Rusland wil onderhandelen 12 maart 2023

Al eerder (op 13 januari j.l.) vroegen we aandacht voor een interview in het Duitse blad Emma met een hoge Duitse militair b.d., Erich Vad. Onlangs verscheen er in Emma opnieuw een soortgelijk interview, ditmaal met de gepensioneerde generaal-majoor Harald Kujat. O.a. over het Minsk-II akkoord en over de mislukte onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in maart 2022.

Lees verder

U leest het interview hier.

Klap in
OORLOG OM GRONDSTOFFEN & GOEDE METHODEN VOOR RECHTVAARDIGE VREDE 4 maart 2023

Door de Theologische faculteit van de VU wordt onder deze titel in de komende maanden een serie openbare lezingen gehouden.

Lees verder

Aan deze lezingen wordt meegewerkt door Prof.dr.Fernando Enns, Dr. Andrés Pacheco Lozano, José Antonio Parcha Barruetabeña, Prof. Dr. Michael Eze, Rev.Margarithe Veen en Prof.dr.Ad van der Helm

Format: Hybride (fysiek& zoom)
Locaties: VU / Doopsgezinde gemeenschap van Haarlem, Utrecht, Zaandam
Link: https://www.religionpeacejustice.com/public-lectures
Data: Dinsdag en Donderdag, verschillende tijden

Zie verder

Klap in
Vredesdemonstraties 28 februari 2023

Ter gelegenheid van de eenjarige oorlog in Oekraïne werd er op vele plaatsen gedemonstreerd.

Lees verder

Zoals op de Dam in Amsterdam. Zie hier.
En een artikel in het Noord-Hollands Dagblad e.a.

Maar ook elders.

Henk Baars schrijft:
Zondag deed ik mee aan de demo in Brussel samen met o.a leden van een van de christelijke basisgroepen aldaar. Ik vond de speeches erg goed met name die van een vertegenwoordiger van Sant Egidio die ik in dit gezelschap niet meteen had verwacht. Maar ook die van de vakbeweging die hier meestal goed gemobiliseerd wordt. Voor Brusselse begrippen was de opkomst niet zo groot, maar ik vind bijna 3000 toch helemaal niet slecht!
Hierbij een paar foto’s...

en

Jan Schaake
Net als Henk zocht ik de vredesdemonstratie n.a.v. één jaar Russische invasie in Oekraïne in het buitenland en wel bij de 50 kilometerlange Friedenskette tussen de Westfaalse vredessteden Münster en Osnabrück. Er waren 20.000 deelnemers en dus moesten sommige stukken overspannen worden met spandoeken en linten.
Vanuit Enschede waren we met ons achten waaronder mijn predikant (met stola) en een Syrische vluchteling die ik min of meer begeleid. Zie bijgevoegd document met enkele foto's.

 

Klap in
"Natuurlijk heeft het Westen ook een stem" 27 februari 2023

In Jacobin Nederland (zie ook Actueel 18 februari 2023) verscheen een heel boeiend interview met Wendela de Vries van Stop de oorlog Amsterdam/Stop wapenhandel.

Lees verder

Iedere maandag wordt er gedemonstreerd voor de Russische Handelsvertegenwoordiging, Museumplein 13-15, waarbij men het in elk geval eens is over drie leuzen: ‘Stop de oorlog’, ‘Russische troepen weg uit Oekraïne’ en ‘Europa kernwapenvrij’. Zie hier.

Wendela de Vries"Daar kun je natuurlijk nog heel lang over discussiëren. Bijvoorbeeld over de vraag: Russische troepen weg uit heel Oekraïne of terug naar de situatie van vóór 2022? En: waarom alleen Europa kernwapenvrij? Maar als er een oorlog uitbreekt kun je niet maanden wachten tot je het achter de komma eens bent, dan moet je iets doen."

In het interview komt op een rake manier een groot aantal aspecten van de oorlog in Oekraïne ter sprake. Van Oekraïners en Russen tot de geopolitieke verhoudingen (VS, China, Afrika).

Lees het interview hier.

Klap in
Jan Pronk: "De oorlog in Oekraïne raast door" 25 februari 2023

The Hague Peace Projects - "Peace in Ukraïne. Time to talk."

Op vrijdag 17 februari j.l. sprak in Den Haag in een bewogen betoog oud-minister Jan Pronk over de oorlog in Oekraïne. Hij was niet optimistisch, maar beklemtoonde de noodzaak om naast het steunen van Oekraïne diplomatieke stappen te zetten tussen west en oost. Daarbij gaf hij aan hoe dat traject eruit zou kunnen zien.

Lees verder

Zie hier op YouTube een opname van deze avond. Vanaf 7.30min ziet en hoort u Jan Pronk. Vanaf 24.00min Annette Freyberg-Inan, vanaf 40.00min Bastiaan van Apeldoorn en vanaf 56.00 de voorzitter van Kerk en Vrede Henk Baars.

Klap in

Nieuws

NAVO-chef stelt hypocrisie volledig ten toon

Via Guido van Leemput worden we dagelijks op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen bij de oorlogen in Oekraïne en Gaza.

Hij maakt ons attent op een rake analyse van Ted Snider, Amerikaans analist van o.a. antiwar.com, over de oorlog in Oekraïne. In de aanloop naar de vergadering van de NAVO ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel op 28 november sprak NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg met verslaggevers. Daarbij werd zonneklaar hoe hypokriet de NAVO is als het gaat om de beweegredenen om Oekraïne in de oorlog met Rusland militair te blijven steunen.

 

Lees verder
Fedde Schurerlezing 2023 - Vrede met alle geweld?

Op zaterdag 25 november stond in Leeuwarden de jaarlijkse Fedde Schurer-lezing in het teken van Vrede met alle geweld? Of is pacifisme ook een optie? Harry Pals, theoloog en actief binnen Kerk en Vrede, hield daar een inleiding die het lezen meer dan de moeite waard is. Fedde Schurer (1898-1968 ), dichter / journalist / politicus, was pacifist op christelijke grondslag. Een spraakmakend mens. Hij was lid van Kerk en Vrede.

Lees verder
Zondag 24 december 2023 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder

Agenda

24 december 2023 Zondag 24 december 2023 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder