Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

75 jaar NAVO, een feest voor het militair industrieel complex

Ludo de Brabander schreef in Vrede.BE - ontwapenen om te ontwikkelen weer een uiterst boeiend artikel. Dit keer n.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO.

Om helemaal bij te zijn.

Wat u niet lezen kon (of mocht...)

Het komt regelmatig voor dat een ingezonden artikel dat kritisch van toon is als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet wordt geplaatst.

Op deze website zal in het vervolg aan dergelijke bijdragen een vast forum worden geboden op de pagina "Wat u niet lezen kon (of mocht...)?", te beginnen met “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” van Rob van Stek.

Dona nobis pacem

Geef ons vrede.

Op weg naar de jubileumviering van 100 jaar Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.

Hier vindt u het lied van de maand mei "Wat vraagt de Heer nog meer van ons..."

Een lied geïnspireerd door Micha 6,8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil:niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.
In deze Pinkstermaand belijden we: ‘Het is de Geest die ons beweegt’.

Folders voor de vredesweek en daarna

Door Kerk en Vrede zijn 3 folders uitgebracht.

Over geloof in geweld, vijandsliefde en het standpunt van Kerk en Vrede inzake Oekraïne.

U kunt ze gratis bestellen.

JAARGANG 20 NR 1

Eerste nummer van het jubileumjaar 2024. 100 jaar Kerk en Vrede. Met een 1e speciaal katern over de eerste decennia van Kerk en Vrede. Over Hugenholtz, Heering en over het boek van Heering: De zondeval van het christendom. Wordt vervolgd in de komende nrs. En verder: eerherstel Indië-weigeraars, eerste Israëlische gewetensbezwaarde, geweldloos opvoeden, jonge theologen en Palestina, Václav Havel, het Nederlandse wapenexportbeleid en bidden voor vrede.

Nieuws

We must stop the war now. 12 mei a.s. de 19e jaarlijkse gezamenlijke Israƫlisch-Palestijnse herdenkingsplechtigheid

Sharing Our Humanity, Honoring Our Children. Stop The War.

Join us for the Joint Memorial Ceremony, which will be held on May 12th 2024 at 8:30pm Jerusalem | 6:30pm London | 1:30pm New York | 10:30am Los Angeles.

"Onze ceremonie verschilt radicaal van de typische ceremonies die een verhaal promoten dat oorlog en dood onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. In plaats daarvan is de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst een unieke gelegenheid voor Israëli's en Palestijnen om samen te rouwen en samen te eisen dat er een einde komt aan het bloedvergieten."

Lees verder
Durf je nog in de messiaanse vrede te geloven?

Bram Grandia schreef onder deze titel een overweging bij het raam 'Vrede' van Chagall in het gebouw van de VN en bij een wandkleed van Chagall in de Knesseth. 

Lees verder
Vredeslied voor de maand mei

Het is inmiddels al het vijfde vredeslied waar we in dit jubileumjaar van Kerk en Vrede aandacht voor vragen:

"Wat vraagt de Heer nog meer van ons"

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Lees verder