Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

100 jaar Kerk en Vrede

Jubileumdag
op zaterdag 5 oktober 2024
te Utrecht
van 10.00-16.30 uur

Zingen tegen de bierkaai

Met diverse workshops

O.a. teksten schrijven met Loesje

Download hier de folder en meld je aan!

75 jaar NAVO, een feest voor het militair industrieel complex

Ludo de Brabander schreef in Vrede.BE - ontwapenen om te ontwikkelen weer een uiterst boeiend artikel. Dit keer n.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO.

Om helemaal bij te zijn.

Wat u niet lezen kon (of mocht...)

Het komt regelmatig voor dat een ingezonden artikel dat kritisch van toon is als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet wordt geplaatst.

Op deze website zal in het vervolg aan dergelijke bijdragen een vast forum worden geboden op de pagina "Wat u niet lezen kon (of mocht...)?", te beginnen met “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” van Rob van Stek.

Dona nobis pacem

De wereld omgekeerd

Op weg naar de jubileumviering van 100 jaar Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.  

In mei was het "Wat vraagt de Heer nog meer van ons?" Hier vindt u het lied van de maand juni "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis. Het zingt van een wereld omgekeerd, met een vredesspiraal i.p.v. een geweldsspiraal.

JAARGANG 20 nr 2

Over afgedwongen militarisering, geweldloos opvoeden, rechtvaardige oorlog: moraal of diplomatie?, Musicians without borders: roffelen tegen de Bierkaai, eerherstel Indië-weigeraars, Karl Jaspers en de noodzaak tot bezinning, Bertha von Suttner, politici zijn slechte historici, Loesje: actie voeren met humor, bespreking: Soms sneeuwt het in april. Speciale katern i.v.m. 100 jaar Kerk en Vrede: tijdens de oorlog, politionele actie in voormalig Nederlands-Indië, de Korea oorlog.

Nieuws

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder
Op weg naar vrede in Europa

 

Op donderdagavond 27 juni van 20.00-22.00 uur.

In de Doopsgezinde Kerk - Paleisstraat 8 - Den Haag

Met:
Tom Sauer
Fleur Ravensberger
Paul van Hooft
Roel van Duijn

Via welke weg moet er vrede komen in Europa?

Publiekslezing en debat.

 

 

Lees verder
Red de giftenaftrek - een petitie

Het nieuwe kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting zal worden afgeschaft. Als dit wordt doorgevoerd dan is dat een aanslag op het maatschappelijke middenveld. Veel gemeenten hebben te maken met financiële tekorten, die ongetwijfeld ook zullen worden vertaald naar minder subsidies. Juist kwetsbare mensen zijn vaak ontvangers van hulp en steun van organisaties die (al dan niet ten dele) afhankelijk zijn van giften.

Daarom is er een petitie gestart: Red de giftenaftrek

Lees verder

Agenda

24 juni 2024 maandag 24 juni 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
27 juni 2024 Publiekslezing en debat over vrede in Europa

Op donderdagavond 27 juni van 20.00-22.00 uur.

In de Doopsgezinde Kerk - Paleisstraat 8 - Den Haag

Met:
Tom Sauer
Fleur Ravensberger
Paul van Hooft
Roel van Duijn

Via welke weg moet er vrede komen in Europa?

Lees verder
14 september 2024 14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken"

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder