Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

Dona nobis pacem

Geef ons vrede.

Op weg naar de jubileumviering van 100 jaar Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.

Zie op de pagina Actueel (5 januari) het lied van februari:
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Hier vindt u het lied van de maand maart "Als alles duister is/Dans nos obscurités"

Neem het in de mond. Zeg het voort!

De verleiding van alledaags militarisme

Generaals vragen ons een oorlog met Rusland voor te bereiden. Ze praten over de dienstplicht en een oorlogseconomie. De Tweede Kamer roept de regering op zich voor te bereiden op oorlog. En tv-programma EenVandaag meldt dat 'de zorgen om een dreigende oorlog toenemen' en besteedt ruime aandacht aan 'een vrijwillig dienjaar'. Alledaags militarisme rukt op...

Tegenspraak is geboden.

“Machtigen heeft Hij van hun troon gestort”

Een eind aan alle machtspolitiek – een woord vanuit Kerk en Vrede.

T.g.v. Advent en Kerst 2023 is een brief verschenen die de titel draagt "Een eind aan alle machtspolitiek".

De brief wordt verspreid onder de leden van Kerk en Vrede, kerken, vredesorganisaties, media, politieke partijen, leden van de 1e en 2e kamer e.a.

Folders voor de vredesweek en daarna

Door Kerk en Vrede zijn 3 folders uitgebracht.

Over geloof in geweld, vijandsliefde en het standpunt van Kerk en Vrede inzake Oekraïne.

U kunt ze gratis bestellen.

JAARGANG 19 NR 4

Over Apocalyptiek: van vlucht tot appèl. Hoe apocalyptiek te verstaan: Als boodschap van rampspoed of als vredesoproep? Over de vrouw en de draak in Openbaring 12. Boudewijn de Groot: protestzanger tegen wil en dank. Vredesbeweging ouder dan 75 jaar. Solidariteit als wapen tegen apocalyptische wanhoop. De planeet die aarde heette revisited. Rebelleren voor het leven, met Rozemarijn van ‘t Einde. Klimaatverandering vereist einde van het kapitalisme. Openbaring in een multiculturele samenleving. Werken aan vrede - bij alle geweld, 29 oktober in de Kargadoor. De film “Oppenheimer”.

Nieuws

Uitgebreid interview van Jakob de Jonge met Bram Grandia

Onlangs had Jakob de Jonge (The Hague Peace Project) in het kader van de serie "Time to talk" een uitgebreid interview met "theoloog en vredesactivist" Bram Grandia.

 

Lees verder
Oekraïne: de vrede lag binnen handbereik

In maart 2022, een maand na de inval van Rusland in Oekraïne werd er tussen Oekraïne en Rusland onderhandeld over een staakt-het-vuren.

De uitkomst van die onderhandelingen werden echter afgewezen door de NAVO, in het bijzonder door Groot-Britannië en de V.S.

 

Lees verder
Alledaags militarisme kan wel wat tegenspraak gebruiken.

Vredesnieuws vraagt aandacht voor het zg. alledaagse militarisme:
"NAVO-generaals Rob Bauer en Onno Eichelsheim vragen ons een oorlog met Rusland voor te bereiden. En praten over de dienstplicht en een oorlogseconomie. Ook de Tweede Kamer roept de regering op zich voor te bereiden op oorlog. En tv-programma EenVandaag meldt dat 'de zorgen om een dreigende oorlog toenemen' en besteedt ruime aandacht aan 'een vrijwillig dienjaar'. Alledaags militarisme rukt op."

Hierbij wordt ervanuit gegaan dat militair geweld problemen oplost, terwijl de huidige oorlogen, in Oekraïne en in Gaza, leren dat dit juist niet het geval is. Ondertussen verslapt de aandacht voor de geweldloze weg van de diplomatie.

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Lees verder