Agenda

Hier treft u de aankondiging aan van belangrijke data op weg naar de vrede

woensdag 24 juli 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h 24 juli 2024

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder

Er zijn sprekers, er is muziek en er worden gedichten voorgedragen.
Met deze maandelijkse actie uiten we onze boosheid en ons verdriet over het voortduren van de bloedige oorlog in Oekraïne en pleiten we voor diplomatie en onderhandelingen.
Met twee minuten stilte herdenken we de slachtoffers aan beide kanten.
Tijdens de acties luisteren we naar een update over de ontwikkelingen aan het front en in de diplomatie.

Zie verder hier.

14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken" 14 september 2024

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder

INCLUSIEVE VEILIGHEID.

Zoals aangekondigd zal op zaterdag 14 September het projectdocument/boek Veiligheid Opnieuw Doordenken gepresenteerd en toegelicht worden aan de achterban uit de vredesbeweging.

Inmiddels zijn Ineke Bakker (ex-algemeen secretaris RvK, Jan Juffermans (de Kleine aarde en Ecologische Voetafdruk) en Martijntje Smits (Vierde Golf) bereid gevonden om als panelleden inhoudelijk te reageren op het document.

Ook een vertegenwoordiger van Sicherheit Neu Denken - van de Duitse beweging, zal een bijdrage leveren.

In de afgelopen maanden hoorden we vaak: waar blijft de vredesbeweging, waar blijft een alternatieve visie, waar blijft een tegengeluid bij al die oorlogsretoriek?
Welnu, daarover gaat het die dag!

Daarom hopen we op een grote opkomst 14 September.

Zeker ook vanuit Kerk en Vrede!

Komt allen!

Aanmelden: info@samenveilig.earth

Tijd: 14 September, ongeveer 10:00 uur tot 16:00 uur.
Plaats Johanneskerk Amersfoort.

Geïnteresseerden die zich aanmelden ontvangen in de loop van augustus/begin september meer informatie over het programma.

Dit zal in grote lijnen bestaan uit de presentatie van het boek, paneldiscussie en uitwisseling in kleine groepen.

Zet die datum vast in jullie agenda en zegt het voort!

Zet deze vooraankondiging ook op jullie eigen website!

 

100 jaar Kerk en Vrede 5 oktober 2024

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder

Nieuws

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder
De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Al eerder plaatsten we berichten over het feit dat er in 2022 al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vredesbesprekingen op gang kwamen tussen Oekraïne en Rusland en hoe die m.n. door toedoen van de V.S. en Engeland voortijdig werden afgebroken.

Op vrede.be ("Ontwapenen om te ontwikkelen") werd onlangs geschreven over het onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko:

"Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko die tal van documenten konden inkijken, waaronder ontwerpovereenkomsten van beide partijen. In de eerste weken na de Russische invasie van 24 februari 2022 -een zware schending van het internationaal recht- waren er al intense diplomatieke inspanningen om de situatie te ontmijnen en tot een staakt-het-vuren en een breder vredesakkoord te komen. De onderhandelingen tussen Moskou, Kiev en een aantal andere actoren kwamen heel dicht bij een overeenkomst om de oorlog te beëindigen, maar in mei 2024 sprongen de gesprekken af."

 

Lees verder
Pax: over proces tegen levering F35 onderdelen aan Israël e.a.

Onlangs ontvingen we een uitgebreid bericht van Rolien Sasse, directeur van Pax. Het gaat over diverse thema's. Te beginnen over het proces tegen levering van F35 onderdelen door Nederland aan Israël en verder ondermeer over het belang van diplomatie en over de vredesweek die op 14 september begint met als thema "Samen voor VREDE. NU!"

Lees verder

Agenda

24 juli 2024 woensdag 24 juli 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
14 september 2024 14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken"

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder
5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder