Actueel

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september 14 september 2024

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder

INCLUSIEVE VEILIGHEID.

Zoals aangekondigd zal op zaterdag 14 September het projectdocument/boek Veiligheid Opnieuw Doordenken gepresenteerd en toegelicht worden aan de achterban uit de vredesbeweging.

Inmiddels zijn Ineke Bakker (ex-algemeen secretaris RvK), Jan Juffermans (de Kleine aarde en Ecologische Voetafdruk) en Martijntje Smits (Vierde Golf) bereid gevonden om als panelleden inhoudelijk te reageren op het document.

Ook een vertegenwoordiger van Sicherheit Neu Denken - van de Duitse beweging, zal een bijdrage leveren.

In de afgelopen maanden hoorden we vaak: waar blijft de vredesbeweging, waar blijft een alternatieve visie, waar blijft een tegengeluid bij al die oorlogsretoriek?
Welnu, daarover gaat het die dag!

Daarom hopen we op een grote opkomst 14 September.

Zeker ook vanuit Kerk en Vrede!

Komt allen!

Aanmelden: info@samenveilig.earth

Tijd: 14 September, ongeveer 10:00 uur tot 16:00 uur. Plaats Johanneskerk Amersfoort.

Aanmelden via info@samenveilig.earth.

Geïnteresseerden die zich aanmelden ontvangen in de loop van augustus/begin september meer informatie over het programma.

Dit zal in grote lijnen bestaan uit de presentatie van het boek, paneldiscussie en uitwisseling in kleine groepen.

Zet die datum in jullie agenda en zegt het voort!

Zet deze vooraankondiging ook op jullie eigen website!

Klap in
De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden 18 juli 2024

Al eerder plaatsten we berichten over het feit dat er in 2022 al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vredesbesprekingen op gang kwamen tussen Oekraïne en Rusland en hoe die m.n. door toedoen van de V.S. en Engeland voortijdig werden afgebroken.

Op vrede.be ("Ontwapenen om te ontwikkelen") werd onlangs geschreven over het onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko:

"Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko die tal van documenten konden inkijken, waaronder ontwerpovereenkomsten van beide partijen. In de eerste weken na de Russische invasie van 24 februari 2022 -een zware schending van het internationaal recht- waren er al intense diplomatieke inspanningen om de situatie te ontmijnen en tot een staakt-het-vuren en een breder vredesakkoord te komen. De onderhandelingen tussen Moskou, Kiev en een aantal andere actoren kwamen heel dicht bij een overeenkomst om de oorlog te beëindigen, maar in mei 2024 sprongen de gesprekken af."

 

Lees verder

Lees hier het artikel dat op genoemde website te vinden is.

Klap in
Pax: over proces tegen levering F35 onderdelen aan Israël e.a. 18 juli 2024

Onlangs ontvingen we een uitgebreid bericht van Rolien Sasse, directeur van Pax. Het gaat over diverse thema's. Te beginnen over het proces tegen levering van F35 onderdelen door Nederland aan Israël en verder ondermeer over het belang van diplomatie en over de vredesweek die op 14 september begint met als thema "Samen voor VREDE. NU!"

Lees verder

Lees hier het volledige bericht.

Klap in
Vredeslied augustus 2024 15 juli 2024

Het is inmiddels al het 8e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

Voor augustus is de keus gevallen op het lied tegen de 3e wereldoorlog van Huub Oosterhuis dat begint met de veelzeggende woorden "Wij die met eigen ogen".

Lees verder

Lees hier meer over dit bijzondere lied.

Klap in
Vredesactiviste Olga Karach (45) in Belarus bij verstek veroordeeld 12 juli 2024

In Wit-Rusland was Olga Karach en haar organisatie International
Center for Civil Initiatives "Our House" (Nash Dom) actief t.b.v.
oorlogsweigeraars en gewetensbezwaarden aldaar.

Wij berichtten eerder over haar.

Op 8 juli is zij bij verstek veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf vanwege haar mensenrechtenactiviteiten.

Lees verder

Lees hier het persbericht.

Klap in
'Kerken moeten zich verzetten tegen oorlogsstemming rond Oekraïne" 9 juli 2024

In het Nederlands Dagblad verscheen op 8 juli een interview met Henk Baars n.a.v. de open brief die Kerk en Vrede naar de kerken heeft gestuurd.

Lees verder

Lees hier het interview

Bovendien heeft Groot Nieuws Radio Henk op dinsdag 9 juli geïnterviewd. Het is hier te beluisteren.

Klap in
Posthuum eerherstel bevelweigeraars Indië 9 juli 2024

In Trouw van 5 juli wordt uitvoerig bericht over het posthume eerherstel voor drie Nederlandse militairen die t.t.v. de zg. politionele actie in het voormalige Nederlands Indië weigerden een kampong plat te branden.

Lees verder

Lees hier het gehele artikel.

Op 10 juli plaatste Trouw dit redactionele commentaar.

Klap in
Wij missen de stem van de kerken 8 juli 2024

"Wij missen de stem van de kerken bij de inzet voor vrede in Europa. Wij wachten erop dat kerken hun zorgen over de toenemende bewapening uiten en delen met hun leden en de samenleving."

Zo begint de open brief die Kerk en Vrede onlangs verstuurd heeft aan de kerken in Nederland. Met deze brief wil Kerk en Vrede het gesprek met de kerken zoeken over wat door haar als een groot gemis wordt ervaren gezien de ernst van de situatie van de oorlog in Oekraïne en de veel gvehoorde roep om militarisering van de samenleving. Hier staat toch de kern van het christelijk geloof op het spel: waar zoeken we onze vrede?

Lees verder

Lees hier de gehele brief.

Klap in
Oproep van Tent of Nations: schrijf kamerleden! 5 juli 2024

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden, de intimidatie en de steeds groter wordende dreiging van landonteigening, blijft de familie Nassar zich op een geweldloze manier verzetten.

Sinds 1991 zijn zij echter in een juridische strijd verwikkeld met de Israëlische autoriteiten om het eigenaarsrecht erkend te krijgen. Men is zeer bezorgd dat nu de herregistratie weer wordt vertraagd, de kolonisten door kunnen gaan met hun intimiderende en illegale activiteiten om en op het land van Tent of Nations. Het is zeer urgent dat de herregistratie van het land van Tent of Nations wordt afgerond, zodat het eigenaarschap van de familie Nassar is gegarandeerd. Daarom is het belangrijk dat de Israëlische autoriteiten onder druk worden gezet om het herregistratieproces per direct te voltooien. Daarom wordt er een dringende oproep gedaan om op korte termijn een mail te sturen aan alle buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer. Je vindt hier een voorbeeldbrief en hier alle mailadressen van de buitenlandwoordvoerders.

 

Lees verder

Zie verder...

Klap in
Wetenschappelijke instituten G-7 roepen op tot een kernwapenvrije wereld 5 juli 2024

De Nationale academies van wetenschappen van de G-7 landen roepen hun leiders op om, in het licht van de toegenomen internationale spanningen, hun inzet voor een wereld zonder kernwapens te herbevestigen en om de noodzakelijke stappen te zetten om de wereld te helpen dit doel op een goede en veilige manier te verwezenlijken.

Lees verder

Vorig jaar riepen toonaangevende medische tijdschriften in een gezamenlijk redactioneel al op om urgente stappen te nemen om het toenemende gevaar op een kernoorlog te verminderen en te komen tot eliminatie van de kernbewapening. Ieder gebruik van kernwapens leidt tot een catastrofe voor de mensheid.

De catastrofale gevolgen van kernwapengebruik worden door de academies van wetenschappen nog eens uitgebreid beschreven (zie bijlage). Ook beperkt gebruik van kernwapens kan zeer grote, onverwachte gevolgen hebben voor het klimaat en ons ecosysteem met wereldwijde hongersnood en vluchtelingenstromen als gevolg.

Op 3 januari 2022 verklaarden de vijf kernwapenstaten van het NPV nog: ‘Een nucleaire oorlog kan niet worden gewonnen en mag dan ook nooit worden gevoerd’. Later dat jaar verklaarden de leiders van de G20 op de top van Bali dat ‘het dreigen met gebruik of het gebruik van kernwapens ontoelaatbaar is’. Op de Top van Hiroshima in 2023 hebben de leiders van de G7 voor het eerst hun inzet voor een wereld zonder kernwapens uitgesproken.

Het is nu de hoogste tijd om deze beloftes in daden om te zetten.

 

Lees hier de volledige verklaring.

Klap in
Signalen van compromisbereidheid bij Zelensky? 5 juli 2024

Bij een terugblik op de afgelopen 10 dagen komt Guido van Leemput tot de volgende conclusie: "De signalen tot compromisbereidheid zijn de laatste tien dagen wat sterker geworden. Dat valt echter niet onmiddellijk op, te midden van de berichten over bewapening en kreten over het winnen van de oorlog."

Lees verder

Wat speelt hierin mee in de veranderende houding van Zelenski?

Lees hier uitgebreider wat Van Leemput schrijft.

Klap in
Media falen - Trouw Tijdgeest 1 juli 2024

In de katern Tijdgeest van Trouw van zaterdag 29 juni j.l. stond een bijzonder boeiend artikel van de hand van Lidija Zelevic, filmmaker, schrijver en spreker.

"Nederlandse media zijn te volgzaam in hun berichtgeving over de oorlog in Oekraïne, vindt filmmaker Lidija Zelovic. Er klinkt weinig kritiek op de toenemende militaire steun, en dat versterkt het risico op escalatie."

Het is een kritische bijdrage tegen de achtergrond van de rol van de media ten tijde van de oorlog in het voormalige Joego-Slavië.

Lees verder

Lees hier wat zij schrijft.

Zie ook het vervolg op de pagina "Wat u niet lezen kon (of mocht)"

Klap in
Vredeslied van de maand juli 29 juni 2024

Ook deze maand is er weer een vredeslied in dit jubileumjaar van Kerk en Vrede.

Met een heel actueel begin: "....en vele duizenden, ontheemd..."

Lees verder

Lees hier verder...

Klap in
Op weg naar vrede in Europa 27 juni 2024

 

Op donderdagavond 27 juni van 20.00-22.00 uur.

In de Doopsgezinde Kerk - Paleisstraat 8 - Den Haag

Met:
Tom Sauer
Fleur Ravensberger
Paul van Hooft
Roel van Duijn

Via welke weg moet er vrede komen in Europa?

Publiekslezing en debat.

Lees verder
Krachtig vredesgeluid op zeer Roomse Sint Jansprocessie 24 juni 2024

Yosé Höhne Sparborth berichtte ons gisteren over een inspirerende ervaring in Laren:

"Vandaag hadden we in Laren de zeer Roomse Sint Jansprocessie,
die jaarlijks dit zeer neoliberale dorp door trekt, langs villa's van de heidenen van tv en radio trekt - en dit jaar helemaal in het teken van "VREDE".
Bisschop Jan Hendriks hield een uitstekende preek, goed katholiek: kort maar krachtig!"

Lees verder

"stel je het gebeuren voor:
Een vrome stoet van 400? 500? 600? mensen trekt door dit neoliberale dorp, echt een lange weg, heen en terug. Op het Janskerkhof een Eucharistieviering. Veel Larinezen langs de weg, kijkend, diversen met een bosje bloemen in de hand.
En in die stoet, in diverse groepen opgedeeld, elke groep op haar eigen ritme zingend en biddend.
Alle gebeden en liederen in een boekje bijeengebracht hadden vrede als thema. Het gebed van Paus Franciscus om vrede, van Franciscus van Assisi om vrede - God zingend en biddend om vrede trokken we voort.

Om 11.00 uur vertrok de stoet naar het Janskerkhof, daar een Eucharistieviering, zingend en biddend de weg terug, afsluitend lof in de basiliek die tot de rand gevuld was, zo'n 700 mensen schat ik,
om 15.45 uur ongeveer was een fanfare eerbetoon de afsluiting.

Heel dit dorp galmde van de klokken, de dorpsharmonie, fanfare,
gebeden en gezangen om vrede bijna vijf uur lang."

Lees hier de homilie (preek) van bisschop Hendriks.

Zie ook op de website arsacal.nl

Klap in
Red de giftenaftrek - een petitie 20 juni 2024

Het nieuwe kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting zal worden afgeschaft. Als dit wordt doorgevoerd dan is dat een aanslag op het maatschappelijke middenveld. Veel gemeenten hebben te maken met financiële tekorten, die ongetwijfeld ook zullen worden vertaald naar minder subsidies. Juist kwetsbare mensen zijn vaak ontvangers van hulp en steun van organisaties die (al dan niet ten dele) afhankelijk zijn van giften.

Daarom is er een petitie gestart: Red de giftenaftrek

Lees verder

De tekst daarvan:

Wij
goede doelen, stichtingen, kerken en medestanders

constateren dat:
de aanstaande coalitie de botte bijl wil zetten in de mogelijkheden voor miljoenen Nederlanders om royaal te kunnen schenken aan doelen die onze samenleving dragen
door het uitkleden van de giftenaftrek zij jaarlijks tientallen miljoenen aan giften mis zullen lopen
er grote gaten zullen vallen in de samenleving
Nederland opbloeit wanneer mensen omzien naar elkaar; de samenleving is krachtiger wanneer we betrokken zijn bij de ander.

en verzoeken
Deze coalitie af te zien van deze maatregel. Om het omzien naar elkaar te steunen en niet af te straffen. Daarom zeggen wij: red de giftenaftrek! Geef om de samenleving.

 

Zie: www.reddegiftenaftrek.petities.nl

Klap in
Bevolking wil einde oorlog 18 juni 2024

Vredesnieuws bericht dat 94% van de Amerikanen en 88% van de West-Europeanen vindt dat de NAVO met Rusland moet onderhandelen om de oorlog in Oekraïne te stoppen, zo blijkt uit een enquête. Waarom? In de eerste plaats omdat de oorlog honderdduizenden mensen heeft gedood of gewond en dat moet stoppen. En in de tweede plaats omdat we escalatie van de oorlog moeten vermijden en nog meer lijden in Oekraïne moeten voorkomen.

Lees verder

Lees hier nader.

Klap in
Topdiplomaat VS: regering VS betrokken bij coup Oekraïne 2014 als aanloop naar oorlog in Oekraïne 18 juni 2024

In Vredesnieuws wordt melding gemaakt van een belangwekkend interview met topdiplonaar Jeffrey Sachs. Hij onthult dat de Amerikaanse regering betrokken was bij de Maidanprotesten in Kiev in 2014 en bij de daaropvolgende staatsgreep tegen president Yanukovych. De VS wilden Oekraïne inlijven in de NAVO, maar de meerderheid van de bevolking en president Yanukovych waren daartegen. Ook Rusland was daar mordicus tegen.

Lees verder

Lees hier meer.

Klap in
Over dienstplicht en dienstweigeren 18 juni 2024

Regelmatig komt in Kerk en Vrede de zaak van de dienstplicht en het weigeren van dienst aan de orde. Er is aandacht voor dienstweigeraars in Oekraïne en in Rusland.
Toen in het verleden de opkomstplicht in Nederland nog gold was de begeleiding van dienstweigeraars voor Kerk en Vrede een belangrijke taak. Vele dienstweigeraars vulden hun vervangende dienstplicht in door bij Kerk en Vrede op kantoor te gaan werken.

Nu is in ons land de opkomstplicht afgeschaft (sinds 1997), maar in deze bewogen tijd is er veel in beweging. In Nederland en ook elders in Europa. In Nederland krijgt elke 17-jarige (jongen én meisje) een brief van de minister van defensie...

Lees verder

Op de website van het Vredesburo Eindhoven lezen we het volgende:

"...een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven als militair dienstplichtige en of ze na willen denken over een baan bij Defensie. In de brief staat ook dat in uitzonderlijke situaties de regering en het parlement kunnen besluiten de opkomstplicht weer te activeren. Dan krijg je een oproep voor een militaire dienstkeuring en daarna een eventuele oproep voor militaire dienst."

Op de website van Vredesburo Eindhoven staat veel informatie die nuttig kan zijn voor jonge mensen en voor ouders van jongeren die genoemde brief ontvangen.

Zie verder....

Klap in
Steun vandaag nog de Israëlische mensenrechtenbeweging 18 juni 2024

SIVMO (Stichting voor Israëlische Vredes en Mensenrechten Organisaties) doet in haar Nieuwsbrief een oproep tot financiele ondersteuning:

Steun vandaag nog de Israëlische mensenrechtenbeweging

Terwijl Israël sinds 7 oktober in de greep is van shock en trauma, loopt het dodental in het uitgehongerde Gaza ontstellend hoog op. Ondertussen wordt de situatie op de West Bank, waar het kolonistengeweld toeneemt, met de dag dreigender. En ondanks alle internationale druk weten noch de regering van Netanyahu, noch Hamas van enig wijken. Vrede is een sprookje geworden waar niemand meer echt in lijkt te geloven. Toch houden onze groepen die droom levend. Te midden van vernietiging bouwen zij aan een betere toekomst.

“Zelfs nu alles de verkeerde kant opgaat, weet ik dat er ooit een moment komt waarop de dingen weer veranderen,” zegt Rafi Barkan-Bocarsly van de groep Sadaka-Reut in onze nieuwsbrief van afgelopen maart. Door Palestijnse en Joods-Israëlische jongeren in dialoog te brengen biedt Sadaka-Reut zicht op een toekomst waarin vrede wel degelijk mogelijk is. Sinds 7 oktober is hun werk alleen nog maar belangrijker geworden. “Ik zie simpelweg geen andere optie,” zegt Rafi.

De door SIVMO gesteunde organisaties bewijzen dat je als het aankomt op mensenrechten geen partij hoeft te kiezen. Dat het heersende alles-of-niets-narratief een politieke keuze is. Dat opportunistisch leiderschap aan beide zijden leidt tot diepe verdeeldheid en grenzeloos bloedvergieten. En dat er een alternatief is. Onze groepen komen op voor de mensenrechten van iedereen in Israël en Palestina.

Dat kunnen ze enkel doen dankzij uw gulle giften.

 

Lees verder

Met uw steun …
… leidde een rapport van de Public Committee Against Torture in Israel (PCATI) over de onmenselijke situatie in Israëlische gevangenissen tot actie van de speciaal rapporteur van de VN;
… organiseerden Combatants for Peace en The Parents Circle afgelopen maand de Israëlisch-Palestijnse Joint Memorial Day Ceremony, die wereldwijd door honderdduizenden mensen werd gevolgd;
… beschermde Rabbis for Human Rights Palestijnse olijfboeren tegen de vernieling van hun akkers.

We vragen u daarom opnieuw: steun hun werk, versterk hun stem. Doneer aan SIVMO.

Zie ook: sivmo.nl

 

Klap in
Voortgang rechtszaak Yurii Sheliazhenko 14 juni 2024

Afgelopen dinsdag kwam in Kiev de zaak voor van dienstweigeraar Yurii Sheliazhenko. Hem was huisarrest opgelegd en zijn computer was in beslag genomen. De aanklacht: heulen met de vijand (Rusland).

De zitting duurde kort: de rechter kwam binnen, gaf een verklaring af en beëindigde de hoorzitting direct. Hij vond zichzelf bevooroordeeld omdat Yurii in het verleden als jurylid heeft deelgenomen aan deze rechtbank, waaronder in een of meerdere zaken voorgezeten door deze rechter.
De zaak zal opnieuw worden bekeken om uit te zoeken of het tot nu toe verzamelde bewijs voldoende is. Zo ja, dan wordt de zaak overgedragen aan een andere rechter of een ander panel.

Yuri werd op vrije voeten gesteld en was erg opgelucht, zo bleek in een daarop volgende zoomontmoeting.

Lees verder

Voorafgaand aan de zitting werd er, gedragen door een scala van vredesorganisaties waaronder ook Kerk en Vrede, een verklaring uitgegeven waarin uitvoerig protest werd aangetekend tegen de vervolging van Yuri Sheliazhenko.

Zie hier de verklaring (vertaald).

Klap in
Vredeswandeling in Den Haag - herdenking Bertha von Suttner 9 juni 2024

Afgelopen zondag was er op initiatief van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede en het Bertha von Suttner Vredesinstituut op zondag 9 juni j.l. in Den Haag een vredeswandeling met aansluitend lezingen over vredesicoon Bertha von Suttner. 125 jaar geleden was zij als enige vrouw betrokken bij de Eerste Haagse Vredesconferentie.
Samen met vrouwen uit Soedan...

Lees verder

Zie hier foto's.

Klap in
Bezwaar tegen de dienstplichtbrief? 3 juni 2024

Het Vredesmagazine wil voor een artikel in het septembernummer graag in kontakt komen met jongeren of hun ouders die bezwaar hebben tegen de dienstplichtbrief die jongeren krijgen dat ze ingeschreven worden in het dienstplichtregister.

Lees verder

Ken je jongeren of heb je zelf problemen met/bezwaren tegen die inschrijving? Neem kontakt op met Willem de Haan via wgdehaan@xs4all.nl

Klap in
Noodoproep NVMP-Artsen voor vrede 3 juni 2024

De Nederlandse Artsen voor Vrede schrijven ons vandaag het volgende:

"Vandaag stuurden wij onderstaande ‘Noodoproep’ naar minister Bruins Slot, de leden van de Vaste Kamercie BuZa en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanleiding waren twee hoorzittingen over de oplopende spanningen in Europa met betrekking tot kernwapens.

Woensdag zijn de verkiezingen voor het Europarlement. Er wordt gediscussieerd over een ‘Europees leger’ en Europese nucleaire afschrikking wordt daarbij in één adem genoemd. Dit is een verontrustende ontwikkeling die voorbijgaat aan de onvoorstelbaar grote medisch-humanitaire gevolgen van kernwapengebruik. In het kader van de Europese verkiezingen is het belangrijk daarover na te denken. In het kader van de Europese verkiezingen en het uitbrengen van uw stem, is het belangrijk te weten welke partijen in het Europese parlement  het VN-kernontwapeningsverdrag TPNW steunen."
(lees hier meer over diverse partijstandpunten)

Lees verder

Noodoproep NVMP-Artsen voor vrede 
Het gevaar van een Europese nucleaire afschrikking

Woensdag 24 april vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over de oplopende spanningen in Europa met betrekking tot kernwapens. Een unieke gebeurtenis, want hoe actueel de kernwapendreiging ook is geworden, uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen was het woord ‘kernwapen’ vrijwel verdwenen. De vrees dat de beschermende Amerikaanse atoomparaplu wordt ingeklapt als Trump herkozen wordt, zorgde echter voor een drukbezochte hoorzitting.

Kamerleden stonden in hun vragen nauwelijks stil bij de gevaren van kernwapens in de huidige geopolitieke spanningen. Geen kamerlid dat een vraag stelde hoe Nederland actief zou kunnen bijdragen aan een kernwapenvrije wereld. Er werd over kernwapens gesproken alsof het abstracties zijn in een spelletje Stratego, zonder enig werkelijkheidsbesef.

Dit was geen hoorzitting over kernontwapening maar over het uitbreiden van kernbewapening!

Het Non-proliferatie Verdrag is vrijwel door alle landen ter wereld ondertekend. In artikel 6 roept het op tot de volledige eliminatie van kernwapens. Het Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) verklaart het hebben van kernwapens illegaal en is in 2021 van kracht geworden. Visie hoe deze verdragen kunnen worden ingezet om de toenemende kernwapenwedloop te keren, ontbrak volledig. Zoals blijkt uit de volgende citaten:

‘Hoe kunnen we Frankrijk zover krijgen dat zij hun kernmacht uitbouwen tot een waardige Europese nucleaire afschrikking?’

‘Hoe kunnen we met hun in gesprek gaan over een Europese nucleaire doctrine?’

‘Ik begrijp dat door het gebrek aan tactische kernwapens de Britten en Fransen meteen strategische kernwapens in moeten zetten bij een escalatie. Als wij hen vragen als NAVO-lidstaten ook tactische kernwapens te produceren zou dat dan kunnen?‘

Na Polen vraagt nu ook Zweden om nuclear sharing en neigt ook Finland ertoe: het stationeren van Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied.

Kortom, allemaal stappen op weg naar een ‘nucleaire veiligheidsstructuur’ in Europa. Als ter zake kundige toehoorder was dit voor ons een onthutsende ervaring. Het hier-en-nu denken van de parlementsleden lijkt het besef te blokkeren hoe allesvernietigend kernwapens daadwerkelijk zijn.

Als artsen weten wij wat de onvoorstelbaar grote medisch-humanitaire gevolgen zijn van kernwapengebruik. In augustus vorig jaar hebben meer dan honderd toonaangevende medische tijdschriften gelijktijdig een identiek editorial geplaatst. Hierin dringen medici erop aan urgente stappen te nemen om de toenemende kans op een kernoorlog te verminderen en te komen tot eliminatie van kernwapens. Zij onderschrijven dat ieder gebruik van kernwapens leidt tot een catastrofe voor de mensheid en onze planeet (ecocide). Medische hulpverlening van enige betekenis is daarbij uitgesloten. En waar remedie is uitgesloten rest slechts één ding: preventie!

Vernietig kernwapens voordat ze ons vernietigen.

Wij roepen de Nederlandse regering derhalve op: teken het VN-kernwapenverdrag TPNW.

 

Bestuur NVMP-Artsen voor vrede

Klap in
Programma en folder jubileumdag 5 oktober a.s. 100 jaar Kerk en Vrede 31 mei 2024

In oktober dit jaar bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. 1924-2024.

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Op zaterdag 5 oktober a.s. is er in Utrecht (Johannescentrum) van 10.00 uur tot 16.30 uur een jubileumdag met een rijk geschakeerd programma.

"Zingen tegen de bierkaai"

Een dag met diverse workshops, er is een jubileumlied: "Die dag zal komen..." en er wordt een jubileumboek gepresenteerd "Pacifisme in tijden van oorlog. Kerk en Vrede 1924-2024, 100 jaar strijd tegen het geloof in geweld".

's Morgens is er een voorstelling "Systeem loopt vast" van Jan Marten de Vries.

Lees verder

Download hier de folder.

Die kunt u ook in veelvoud bij ons bestellen.

Meld je tevoren aan en geef daarbij ook je voorkeur door voor 2 van de 4 workshops.

Klap in
De kracht van geweldloosheid 31 mei 2024

VredesNieuws schrijft over de kracht van geweldloosheid en verwijst daarbij naar een column van Willemijn Verkoren, onderzoeker, universitair hoofddocent en adviseur op het gebied van veiligheid, vrede, conflict en ontwikkeling. Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Zij schrijft i.v.m. Hamas: "Een geweldloze protestbeweging in de traditie van Gandhi en Martin Luther King, die gebruik maakt van demonstraties, sit-ins en stakingen, zou een massale aanhang hebben kunnen verwerven en wereldwijde sympathie hebben gekregen op een manier die terrorisme nooit zal krijgen.... Onderzoek heeft aangetoond dat geweldloos verzet twee keer zo vaak succesvol is als gewelddadig verzet."

Lees verder

Lees hier meer.

Klap in
"DAT OEKRAÏNE 'MOET WINNEN' IS PURE BLUF" 31 mei 2024

Vredesnieuws put uit het Vredesmagazine voor een interview van Willem de Haan met Ko Colijn. 'Colijn was hoogleraar Internationale Betrekkingen en Mondiale Veiligheid en directeur van Instituut Clingendael. 'Het oplossen van conflicten doe je niet op het slagveld maar aan de onderhandelingstafel. We moeten meer in ontwikkeling, onderwijs, klimaat en diplomatie investeren, niet in de militaire illusie.'

 

Lees verder

Lees hier het boeiende interview.

Klap in
Alom jubelverhalen over de prestaties van het bondgenootschap... 31 mei 2024

Kerk en Vredelid At Polhuis schreef in het aprilnummer van In de Waagschaal een kritisch artikel over de NAVO die 75 jaar bestaat.

Hij beëindigt dit met de volgende woorden: "Ik weet wel dat we als kerken in onze samenleving niet veel meer voorstellen. Als christenen duiken we liever onder in de anonimiteit. Maar toch, we dragen Zijn naam. Ons tegengeluid zal zwak zijn, maar laat het er wel zijn. Dan klinkt er tenminste toch een dissonant in het brede koor van al degenen die nu pleiten voor de honderd miljard en graag nog ietsje meer."

Lees verder

Lees hier het volledige artikel.

Klap in
Daniel Ellsberg Lezing. "Kernwapens: Terug van Nooit Weggeweest" Den Haag 16 juni 2023 29 mei 2024

Op 16 juni 2024 organiseert The Hague Peace Projects de publieke discussie: “Kernwapens: terug van nooit weggeweest”. Bij dit evenement wordt aandacht gevraagd vragen voor de enorme gevaren van nucleaire bewapening in deze tijd.
Met de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de steeds oplopende spanningen rond Taiwan lijkt de dreiging van een nucleair conflict nog nooit zo dichtbij te zijn geweest.

De eerste Daniel Ellsberg lezing t.g.v. zijn sterfdag.

Lees verder

Lees hier meer...

Klap in
Jan Pronk in de ALV van Kerk en Vrede 29 mei 2024

Op maandag 27 mei hield Kerk en Vrede in het Johannescentrum in Utrecht haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

's Morgens was er een zakelijk gedeelte, waarbij tal van onderwerpen de revue passeerden. Een levendig en betrokken gebeuren waarbij ongeveer 30 leden aanwezig waren.

's Middags werd Jan Pronk welkom geheten. Hierbij werd de kring nog uitgebreid met een tiental nieuwe gezichten. Pronk hield een bewogen betoog dat gevolgd werd door vragen en discussie.

Foto's ALV

 

Lees verder

In het betoog van Jan Pronk kwamen Soedan(1), Oekraïne(2) en Gaza(3) langs, waarbij talrijke concrete voorstellen werden gedaan hoe in onze dagen op constructieve manier gewerkt kan worden aan vrede.

De speech van Pronk is in 3-en gefilmd en hieronder te bekijken/te beluisteren. Het 3e gedeelte kon niet geheel gefilmd worden, maar werd wel geheel audio opgenomen. U bent op voorhand "gewaarschuwd".

Pronk(1) Soedan en verder

Pronk(2) Oekraïne en verder

Pronk(3) Gaza en verder

Hier vind u een samenvatting van de speech van Pronk: "Vredeswerk is thuiswerk – het denken van Jan Pronk"

Onlangs verscheen de bundel "Kijk niet weg. In gesprek met Jan Pronk",
geschreven door Ellen Mangnus.

 

Klap in
Koorzang voor vrede? 24 mei 2024

Willem de Haan werd door Gerda Blees van de Volkskrant geïnterviewd over de vraag "Kunnen we alle koren laten zingen voor vrede?"

Lees verder

Lees hier het korte interview.

Klap in
Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren 18 mei 2024

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder

15 mei 2024: Internationale dag van gewetensbezwaren en publicatie van het EBCO-jaarverslag

IFOR viert de Internationale Dag van Gewetensbezwaren (15 mei 2024)
Gewetensbezwaren zijn een mensenrecht. Dienstweigeraars hebben asiel nodig

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid.

In verschillende landen worden oorlogen gevoerd, ten koste van de bevolking, met duizenden doden en wijdverspreide verwoestingen. De aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne duurt nu al meer dan twee jaar. Israël voert oorlog in Gaza sinds de aanval van Hamas. Turkije zet herhaaldelijk strijdkrachten in de Koerdische regio's van buurlanden in. De situatie tussen Armenië en Azerbeidzjan blijft gespannen. In Soedan, Jemen en Myanmar woeden oorlogen die qua aantal slachtoffers en wreedheid niet onderdoen voor bovengenoemde oorlogen, maar die minder publieke aandacht krijgen.

In al deze landen zijn er mensen die weigeren oorlog te voeren. Ze willen geen andere mensen doden en willen niet sterven in deze oorlog. Soldaten aan het front willen hun wapens neerleggen in het aangezicht van de horror. Ze riskeren allemaal onderdrukking en gevangenisstraffen als ze dat doen. Maar: gewetensbezwaren zijn een internationaal erkend mensenrecht!

Wij zien dienstweigering als een belangrijke bouwsteen in het overwinnen van oorlog, dood en vernietiging. We eisen volledige eerbiediging van het mensenrecht op dienstweigering, vooral in tijden van oorlog. We eisen bescherming en asiel voor vervolgde gewetensbezwaarden en tegenstanders van oorlog.

- We eisen van regeringen wereldwijd: Stop onmiddellijk de vervolging van gewetensbezwaarden en deserteurs! Laat gevangen tegenstanders van oorlog vrij. Erken het onvervreemdbare recht van de mens op gewetensbezwaren!

- Wij eisen van de lidstaten van de Europese Unie: Open de grenzen! Geef tegenstanders van oorlog de kans om de Europese Unie binnen te komen! Bescherm gewetensbezwaarden en deserteurs en geef ze asiel!

Daartoe organiseren verschillende organisaties in de week van 15 mei, de “Internationale Dag van Gewetensbezwaren” - van 13 tot 19 mei 2024 - verschillende rally's en demonstraties voor overheidsinstellingen van oorlogvoerende staten, waken voor monumenten voor deserteurs en andere creatieve acties op verschillende locaties. We benadrukken: Gewetensbezwaar is een mensenrecht!

Bekijk de verschillende acties: Weken van actie tot de Internationale Dag van Gewetensbezwaren, 15 mei 2024

Publicatie van het EBCO jaarverslag

Het Europees Bureau voor Gewetensbezwaren (EBCO) heeft vandaag, 15 mei, zijn jaarverslag “Gewetensbezwaren tegen militaire dienst in Europa 2023/24” gepubliceerd.

Het rapport lezen: EBCO Jaarverslag

Klap in
Vredeslied voor de maand juni 14 mei 2024

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder

Lees hier de toelichting en beluister dit lied.

Klap in
Ökumenische Friedensdekade 2024 Erzähl mir vom Frieden 14 mei 2024

Van 10 tot 20 november vindt in Duitsland weer de Ökumenische Friedensdekade plaats.

Het thema is dit jaar "Erzähl mir vom Frieden".

Lees verder

Hier vindt u nadere informatie.

Klap in
Rolien Sasse van Pax in NIEUW WIJ: "Voor veiligheid en vrede in Europa is meer nodig dan militarisering" 14 mei 2024

In Nieuw Wij verscheen een boeiende bijdrage van de directeur van Pax, Rolein Sasse.

Zij schrijft over de oorlog in Oekraïne dat de focus op militarisering Nederland en Europa ziende blind maakt. Dat is pittige taal!

Lees verder

Lees hier wat zij schrijft.

Klap in
Antropoloog Maya Wind: ‘Universiteiten in Israël staan in dienst van bezetting en apartheid’ 14 mei 2024

De Joods-Israëlische antropoloog Maya Wind onderzocht de verwevenheid van Israëlische universiteiten met de staat en het leger, en pleit voor een academische boycot. ‘Het zijn grondig gemilitariseerde instituten die in dienst staan van bezetting en apartheid.’

Lees verder

Lees hier wat er op 13 mei in Trouw stond.

Klap in
Global Action #RefuseWar 8 mei 2024

Kerk en Vrede heeft zich aangesloten bij de wereldwijde digitale demonstratie die gehouden wordt onder het motto: #Refuse War

Hoe verspreid is deze demontratie? Zie hier...

Het is een initiatief van Connection e.V., War Resisters International en European Bureau for Conscientious Objection.

Doel: "We willen brede solidariteit tonen met gewetensbezwaarden, deserteurs en oorlogsopstandelingen wereldwijd - en in het bijzonder met degenen die vervolgd worden, gevangen zitten en blootstaan aan staatsgeweld..."
"Tegelijkertijd willen we een krachtig signaal afgeven tegen de dienstplicht in onze landen van herkomst, aangezien er herhaaldelijk stemmen opgaan voor de (her)invoering van de dienstplicht in de EU-lidstaten, vooral sinds het begin van de oorlog in Oekraïne."

Inmiddels hebben behalve Kerk en Vrede ook vele andere vredesorganisaties zich achter dit initiatief gesteld.

Ook u kunt meedoen en uw mening zo wereldwijd bekendheid geven.

Lees verder

Lees verder op: https://en.connection-ev.org/article-4083

Zie de wereldkaart en voeg jouw statement toe.
Handleiding bij de wereldkaart (nederlands vertaling): zie alhier.

Alhier vindt u de tekst van de website in een Nederlandse vertaling.

Klap in
Jan Pronk in Algemene Ledenvergadering van Kerk en Vrede 30 april 2024

Op maandag 27 mei a.s. houdt Kerk en Vrede haar Algemene Ledenvergadering.

In het morgenprogramma staan de vaste punten op de agenda zoals vaststelling jaarstukken en algemeen beleid.

's Middags mogen we een bijzondere spreker verwelkomen: Jan Pronk. Nadere toelichting overbodig. Hij zal spreken over de oorlog in Oekraïne.

Leden kunnen zich voor de gehele dag aanmelden en ontvangen dan tevoren alle stukken.

Wie alleen de lezing van Jan Pronk wil bijwonen kan zich aanmelden bij secretariaat@kerkenvrede.nl

De ALV wordt gehouden in het Johannescentrum te Utrecht, Moezeldreef 400.

Lees verder

Enige tijd geleden stond er op deze website een link naar een YouTube filmpje met een toespraak van Jan Pronk in Den Haag.

U kunt dat hier terugkijken. Vanaf 7.30min ziet en hoort u Jan Pronk. 

Klap in
“Niet de vijand, wel de oorlog moet worden verslagen” 28 april 2024

In Nieuw Wij geeft de Vlaamse theoloog De Volder een uitleg van het pauselijk spreken i.v.m. Oekraïne. O.a. over het hijsen van de witte vlag.
Hij voert ook een pleidooi voor het zoeken van de weg van onderhandelen: 'Onderhandelen doe je niet met je vrienden, maar per definitie met je vijanden.'

Lees verder

Lees hier het hele artikel met reacties van Gied ten Berge, Bram Grandia en Rolph Kessler.

Gied ten Berge: "Het zal inderdaad heel lastig zijn om met Poetin te onderhandelen! Hij is niet zomaar een dictator, en Rusland niet zomaar een staat, maar een nieuw imperialistisch (zelfs ‘nieuw-fascistisch’) construct, waar de dictator zijn politieke tegenstanders een voor een laat liquideren."

Bram Grandia: "Als je eenmaal de Rus als ‘de vijand’ hebt gedefinieerd, lijkt alle zelfkritiek als sneeuw voor de zon te verdwijnen."

Rolph Kessler: "...dat er ook aan de kant van het Westen een rol gespeeld is en keuzes zijn gemaakt. Natuurlijk is Poetin een dictator van de ergste soort, maar zo zijn er meer aan daar gaan we ook niet oorlog mee voeren. Het zou al heel veel winst zijn als wij het conflict in zijn totale dynamiek willen zien en kunnen begrijpen."

Klap in
Wie vrede wil bereiken, moet niet alleen investeren in wapens maar ook in vredesdiplomatie 24 april 2024

"Méér wapens is wereldwijd het antwoord op de toenemende onveiligheid. Maar wapens alleen brengen geen vrede. Het is nu de tijd om na te denken en voor te bereiden op wat nu ondenkbaar lijkt te zijn geworden - spreken over vrede."

Aldus staat vandaag te lezen in het Nederlands Dagblad. Een analyse van de hand van Jan van Benthem.

 

Lees verder

Hier treft u zijn artikel aan.

Klap in
We must stop the war now. 12 mei a.s. de 19e jaarlijkse gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse herdenkingsplechtigheid 15 april 2024

Sharing Our Humanity, Honoring Our Children. Stop The War.

Join us for the Joint Memorial Ceremony, which will be held on May 12th 2024 at 8:30pm Jerusalem | 6:30pm London | 1:30pm New York | 10:30am Los Angeles.

"Onze ceremonie verschilt radicaal van de typische ceremonies die een verhaal promoten dat oorlog en dood onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. In plaats daarvan is de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst een unieke gelegenheid voor Israëli's en Palestijnen om samen te rouwen en samen te eisen dat er een einde komt aan het bloedvergieten."

Lees verder

Register here to join the virtual ceremony.

Klap in
Durf je nog in de messiaanse vrede te geloven? 15 april 2024

Bram Grandia schreef onder deze titel een overweging bij het raam 'Vrede' van Chagall in het gebouw van de VN en bij een wandkleed van Chagall in de Knesseth. 

Lees verder

Lees hier zijn overdenking.

Klap in
Vredeslied voor de maand mei 11 april 2024

Het is inmiddels al het vijfde vredeslied waar we in dit jubileumjaar van Kerk en Vrede aandacht voor vragen:

"Wat vraagt de Heer nog meer van ons"

Lees verder

Hier vind u nadere informatie.

Klap in
Oproep voor steun aan de LAKENHEATH ALLIANTIE voor VREDE 10 april 2024

Van een coalitie van groepen die de terugkeer van Amerikaanse kernwapens naar USAF Lakenheath willen voorkomen.

"We nodigen nu meer groepen uit om zich bij ons aan te melden. Er zijn ook veel internationale vredesactivisten die geïnteresseerd zijn om zich bij ons aan te sluiten. Laat het ons zo snel mogelijk weten als uw groep zich wil aansluiten bij de Lakenheath Alliance for Peace, aangezien we zoveel mogelijk groepen nodig hebben om deze nucleaire escalatie te
stoppen."

Actie vanaf zaterdag 13 juli 2024.

 

Lees verder

De engelse oproep vindt u hier.

De Nederlandse vertaling vindt u hier.

Alhier een folder.

Nadere info bij Janny Beekman.

Klap in
Vredesboodschap op paaszondag in Buitenhof: haat biedt geen toekomst 10 april 2024

Op paaszondag 31 maart was er in Buitenhof een interview van Twan Huys met Izzeldin Abuelaish, gynaecoloog uit Gaza.

Hij is de man van het boek "I shall not hate", en van de gelijknamige, indrukwekkende documentaire (vertoond bij Movies That Matter).

Lees verder

Hier vindt u de betreffende uitzending. Het interview begint bij 38.05 min

Klap in
Politici zijn slechte historici 8 april 2024

In Le monde diplomatique verscheen een artikel van de hand van Benoît Bréville, getiteld: "Politicians make poor historians". Vaak wordt de oorlog in Oekraïne vergeleken met situaties in het verleden zoals rond en in de 2e wereldoorlog. Vaak wordt gewezen op "München 1938". Wat is zo'n vergelijking waard?

Lees verder

Lees hier op de website van Le monde diplomatique.

 

Hier vindt u de vertaling in het Nederlands.

Klap in
‘Kernwapens moeten weer op de politieke agenda’ 8 april 2024

In Vredesmagazine verscheen een interview met de penningmeester van Artsen voor vrede Willem Hubregtse. Hij vertelt over de hernieuwde aandacht voor de gevaren van kernwapens die de huidige geopolitieke situatie met zich meebrengt maar dat het een uitdaging blijft om het onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen. 

 

Lees verder

Hier vindt u het betreffende nummer van Vredesmagazine.

Klap in
75 jaar NAVO, een feest voor het militair industrieel complex 4 april 2024

Ludo de Brabander schreef in Vrede.BE - ontwapenen om te ontwikkelen weer een uiterst boeiend arftikel. Dit keer n.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO. Het eindigt met de volgende conlusie:

"De militarisering van Europa maakt het continent onveiliger en wordt mogelijk gemaakt door de trans-Atlantische weigering enig diplomatiek initiatief te nemen om te zoeken naar een uitweg uit het Oekraïense oorlogsmoeras. Diplomatie is een begrip dat uit het westers vocabularium verdwenen lijkt te zijn, maar dat er dringend terug in thuis hoort. De grondoorzaken van dit conflict kunnen alleen worden aangepakt met diplomatie. Als er begrip komt voor de wederzijdse veiligheidsbelangen kan dat de weg openen voor betere relaties met Rusland en vrede in Oekraïne."

Lees verder

Lees hier het volledige artikel. Van harte aanbevolen.

Klap in
Geen uitlevering aan het Loekasjenko-regime: Asiel voor Oleg Borschevski 3 april 2024

"Antimilitaristische Aktion Berlin" voert aktie om te voorkomen dat Oleg Borschevsky wordt uitgeleverd aan Wit-Rusland. Hij is de echtgenoot van mensenrechtenactiviste Olga Karach over wie we al eerder over berichtten (Actueel, 25 augustus 2023)

Doet u mee?

Lees verder

Lees hier meer.

Klap in
4 april 75 jaar NAVO - terug bij af? Ingezonden maar niet geplaatst 3 april 2024

N.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO schreef Kerk en Vredelid Bram Grandia al even geleden een ingezonden artikel naar Trouw.

Helaas werd het niet geplaatst.

Zie verder op de nieuw geopende pagina van deze website:
" Wat u niet lezen kon (of mocht...)"

Lees verder

Lees hier het ingezonden stuk.

Klap in
Paus Franciscus in zijn paasboodschap en zegen Urbi et orbi 3 april 2024

“Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen”

"Oorlog is altijd een dwaasheid en een nederlaag. We mogen niet toelaten dat steeds verder aanwakkerende winden van oorlog over Europa en het Middellandse Zeegebied waaien. Laten we niet toegeven aan de logica van wapens en herbewapening. Vrede wordt nooit met wapens gecreëerd, maar door elkaar de hand toe te steken en onze harten te openen."

Lees verder

Lees hier de gehele boodschap van de paus.

Klap in
Interview met Rolien Sasse in Financieel Dagblad 30 maart 2024

'...we moeten blijven investeren in vrede. Al tijdens een oorlog. Want oorlog normaliseert geweld als oplossing van een conflict, en trauma, woede en angst leiden tot haat. Dat staat een open debat in de weg. Het gevaar bestaat dat de bevolking in haar strijd voor het behoud van haar democratie zelf de democratie verliest.'

Aldus Rolien Sasse, directeur van Pax, in een interview met het Financieel Dagblad waarin zij uitgebreid vertelt over haar afkomst en waarin uitvoerig wordt ingegaan op de probleemvelden waar Pax zich op richt. Pax is weliswaar niet pacifistisch, maar is wel volop betrokken bij de strijd tegen clustermunitie, de kernwapens en de levering van onderdelen aan Israël voor de F-35's.

Lees verder

Lees hier het boeiende interview.

Klap in
Vredesbeweging Duitsland heeft meer dan 120 paasmarsen gepland 30 maart 2024

Voor wie in Nederland in dit Paasweekend wil opstaan....

Thema's bij de marsen:


- onderhandelingen in het conflict in Oekraïne,
- een staakt-het-vuren en vrede voor het volk van Israël en Palestina,
- aandacht voor de vele andere conflicten in de wereld,
- een verbod op kernwapens, 
- tegen herbewapening en het oorlogsklaar maken van Duitsland, 
- voor diplomatieke initiatieven en een vredesgericht beleid,
- meer wapenbeheersing en ontwapening. 

De Duitse paasmarsen voor vrede zijn een traditie die tientallen
jaren teruggaat. De organisatoren verwachten tienduizenden

Lees verder

Lees hier meer...

Klap in
Over de witte vlag die Oekraïne zou moeten hijsen... 30 maart 2024

'Het was een journalist die de Paus vroeg of hij vond dat Oekraïne “de witte vlag” moest uitsteken, wat de Paus beaamde. Vervolgens viel dus de hele NATO-wereld over Paus Franciscus heen. In het “‘Handboek van het Ministerie van Defensie” kunnen we lezen dat “de witte vlag” een teken is om te vragen om onderhandelingen. Het is een Internationaal Teken als zodanig wereldwijd geaccepteerd en verstaan. Het is belangrijke symbooltaal in de Verenigde Naties!'

Zo schreef Yosé Höhne Sparborth in een ingezonden artikel aan het Nederlands Dagblad. Het werd geplaatst.

Lees verder

Lees hier het gehele artikel.

Klap in
Speech demo Stop de Oorlog op 24 maart te Amsterdam 25 maart 2024

"Het zijn mensen als jij en ik die creperen onder de meest gruwelijke omstandigheden. Je moet min of meer het Dark Web op om te zien hoe het slagveld er echt uitziet, de uiteengeretenen, het bloed, de gruwelijkheid van een bombardement. Je houdt het niet vol om daar lang naar te kijken en de militairen en de meeste politici kunnen dat ook beslist niet gebruiken. De verschrikkelijkheid en de wreedheid onder ogen zien is gewoon gevaarlijk voor het moreel. Want de geesten moeten rijp gemaakt worden voor oorlog."

Aldus Henk Baars op zondag 24 maart bij het Lieverdje op het Spui in Amsterdam.

Hier vindt u een filmpje van de demonstratie.

Lees verder

Lees hier zijn hele speech.

Klap in
Wat u niet lezen kon (of mocht...) 24 maart 2024

Het komt regelmatig voor dat een ingezonden artikel dat kritisch van toon is als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet wordt geplaatst.

Lees verder

Op deze website zal in het vervolg aan een dergelijke bijdrage op de oagina "Wat u niet lezen kon (of mocht...)?" een vast forum worden geboden, te beginnen met “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” van Rob van Stek, met daarbij de boeiende emailcorrespondentie met de redactie van de podiumpagina van Trouw.

Lees hier het artikel en wat er daarop volgde...

 

Klap in
Moet Oekraïne vredesonderhandelingen starten met Rusland? Henk Baars in Een Vandaag 21 maart 2024

Afgelopen dinsdag (19 maart) kwam Henk Baars (voorzitter van Kerk en Vrede) aan het woord in Een Vandaag over de vraag of er over de oorlog in Oekraïne onderhandeld moet worden. En hij niet alleen. Ook Roel van Duijn en Bob Deen (Clingendael).

 

Lees verder

Hier vindt u de tv uitzending van genoemd item in Een Vandaag.

Klap in
Speculeren over oorlog is onverstandig. 20 maart 2024

Bisschop Gerard de Korte schreef onlangs een column Voor het Nederlands Dagblad onder de titel:

"Speculeren over oorlog is onverstandig. Hopelijk beseffen militairen dat hun woorden ertoe doen."

Lees verder

Lees hier de column.

Klap in
Eén ding is zeker: oorlog is hel 18 maart 2024

"De weldenkende meerderheid, van links tot rechts, twijfelt niet: wij moeten weer wapens kopen, raketten bouwen en legers uitbreiden. Voor de vrede! Maar achter dit verhaal zitten een heleboel onuitgesproken aannames. Volgens mij hebben wij de opdracht om ze allemaal te verifiëren voordat we ons voegen bij het koor van de weldenkende meerderheid."

Lees verder

Lees hier verder wat Frank Mulder in Nieuw Wij schrijft...

Klap in
Tegengeluid... Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg 15 maart 2024

Even was er ruimte voor tegengeluiden in de media over de oorlog in Oekraïne.
Blijkbaar was dat van korte duur.

Voormalig vredesactivist Roel van Duijn laat van zich horen en pleit voor dienstplicht en kernbewapening.
Zoals vandaag in Trouw. Zie hier wat hij schreef in de NRC.

Dit bleef niet onweersproken... 

Lees verder

Theo Koster schreef een reactie naar de NRC die als ingezonden brief werd geplaatst:

"Zoals zovelen, waarbij aangetekend dat de media verleerd heeft om kritische vragen te stellen, pleit ex-provo Roel van Duijn voor sterke bewapening en de militaire dienstplicht. Zijn persoonlijke verhaal, hoe begrijpelijk en pijnlijk ook, kleurt en stuurt zijn politieke ideologie. Ik begrijp de woede, de onmacht over Ruslands oorlogsdrift, over onrecht, zoveel leed en menselijke wreed- en domheid. Dat het antwoord daarop zou zijn eigen wreed- en domheid eraan toevoegen, is voor mij onbegrijpelijk. Zelfs atoomwapens acht hij noodzakelijk en daarmee het recht om miljoenen medemensen te laten verdampen en verbranden. De weg van wapens, militarisme en haat is de meest gekozen weg en tegelijk de minst heilzame uit de menselijke geschiedenis. De wereld is niet veranderd, Roel van Duijn, ze gaat met jouw instemming voort op de oude weg van immer meer van hetzelfde. Ik herken in mezelf ook haat, woede en geweld maar daarmee is het niet heilzaam. Ik pleit voor afschaffing van het militaire apparaat en de 2% norm in te zetten voor, scholing, training en opbouw van een geweldloze verdedigingsstructuur en sociale verdediging. Mocht het zover komen dat de militaire dienstplicht wordt geactiveerd, dan richt ik persoonlijk de Vereniging voor dienst en totaalweigeren opnieuw op. Er is, ten overvloede, geen weg naar vrede, vrede is de weg.

Theo Koster, Giethoorn."

Klap in
4e vredeslied van de maand 15 maart 2024

Op 8 oktober dit jaar bestaat Kerk en Vrede 100 jaar.

Op weg naar de jubileumviering op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.

Zie op deze pagina (zie 7 februari) het lied van maart:
Als alles duister is.

Hier vindt u het lied van de maand+toelichting voor de maand april "Lied tegen de 3e wereldoorlog" (Huub Oosterhuis)

Lees verder
Klap in
Hoe komt er vrede in Oekraïne - De Nieuwe wereld in gesprek met Henk Baars 8 maart 2024

Onlangs (op 1 maart) plaatsten we een paginagroot artikel uit de Telegraaf "Waar is de vredesbeweging". Daarin komt Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede, aan het woord. En ook Martijntje Smits, filosofe en ingenieur. Naar aanleiding daarvan interviewt zij Henk Baars bij De Nieuwe Wereld: "De Nieuwe Wereld is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering."

Lees verder

Hier vindt u het interview.

Klap in
Vechten of onderhandelen? 8 maart 2024

Vredesnieuws bericht over een debatavond die op 22 februari in Brussel is gehouden over de vraag: Hoe stoppen we de oorlog in Oekraïne? Wanneer willen we onderhandelen?

"Vijf deskundigen waren het erover eens dat de oorlog alleen kan stoppen via onderhandelingen. Onderhandelingen blijven uit zolang de VS en Rusland voordelen zien in militair geweld."

Lees verder

"De sprekers waren het eens met secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO dat de uitbreiding van de NAVO richting Rusland de aanleiding voor de oorlog was. Na de belofte van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker onmiddellijk na de val van de Berlijnse muur dat de NAVO 'not one inch' naar het oosten zou uitbreiden, is dit toch gebeurd. De VS en Europa hadden kunnen inzien dat deze 'vergissing' een gevaarlijke provocatie was. Net zoals de roekeloze Amerikaanse en West-Europese betrokkenheid bij de Maidan-staatsgreep in 2014."

Lees hier meer...

Klap in
Nederland gaat slaapwandelend een nieuwe wereldoorlog in 7 maart 2024

Niet alleen Trouw, maar ook de NRC publiceert een artikel met daarin een tegenstem bij de westerse politiek inzake Oekraïne.

"Nederland gaat slaapwandelend een nieuwe wereldoorlog in"

Het eindigt als volgt: "Wij roepen derhalve de media en de politiek op om meer open te staan voor andere perspectieven en wat kritischer te zijn jegens de angstcultuur die wordt aangewakkerd door vertegenwoordigers van het militair-industriële complex. En te stoppen met het diskwalificeren van alternatieven voor wapengeweld. Daarmee zou al een hoop gewonnen zijn."

Lees verder

Lees hier het artikel

Klap in
Oorlogskoorts in Europa 6 maart 2024

In Trouw van vandaag (6 maart) staat een zeer levenswaardige bijdrage van Jolle Demmers. Zij werkte op 29 oktober j.l. mee aan de ontmoeting van diverse vredesorganisaties in de Kargadoor te Utrecht en is hoogleraar conflictstudies in Utrecht. In haar bijdrage van vandaag verwijst zij naar de akkoorden van Istanbul van maart 2022. Zie daarvoor deze pagina (Oekraïne: de vrede lag binnen handbereik 26 februari 2024).

Lees verder

Lees hier het artikel in Trouw.

Klap in
Krijgt vrede een kans? 4 maart 2024

Het kost moeite om voor het verhaal van Kerk en Vrede over de oorlog in Oekraïne bij de landelijke media gehoor te vinden. Zoals de oproep "Stop de militarisering van Europa". (zie deze pagina, 20 februari).
Tot vorige week. In het Dagblad van het Noorden van 28 februari is deze verklaring gepubliceerd. En ook in de Leeuwarder Courant.

Kerk en Vredelid Ton Rullman bood zijn artikel "Krijgt vrede een kans?" aan diverse krantenredacties aan, maar vond geen gehoor.

 

Lees verder

Lees hier wat hij geschreven heeft en laat anderen daarin delen.

Klap in
Waar blijft de vredesbeweging? In de Telegraaf! 1 maart 2024

Terwijl allerlei media zich af lijken te sluiten voor een kritisch tegengeluid over de oorlog in Oekraïne is deze week de Telegraaf tot onze verbazing een uitzondering...

Lees verder

Hier vindt u het paginagrote artikel waarin o.a. Henk Baars, de voorzitter van Kerk en Vrede uitgebreid aan het woord komt.

Klap in
Vredesdemonstratie Gaza-Israel zaterdag 16 maart om 14.00 op de Dam in Amsterdam 1 maart 2024

Wanneer: zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.00
Waar: Tegenover het Paleis op de Dam
Wat: stiltekring
Neem svp mee: Een witte roos en evt kartonnen bord met plaatje van een duif erop

Lees verder

Wij willen:
Een permanent staakt-het-vuren
Onmiddellijke humanitaire hulp in heel Gaza
Vrijlating van alle gijzelaars
Een duurzame vredesoplossing met behulp van lokale NGO’s

 

Lees hier verder in de agenda...

Klap in
Wapenindustrie wakkert oorlog aan 29 februari 2024

In Trouw van vandaag verscheen op de podiumpagina een bijdrage van SP 2e kamerlid Sarah Dobbe "Geef eindcontrole over wapenexport niet uit handen".

Lees verder

Lees hier haar bijdrage.

Klap in
Pacifisme in Oekraïne 28 februari 2024

Via de IFOR ontvingen we een verklaring van de Oekraïense Pacifistische Beweging die op 24 februari 2024 is aangenomen.

Lees verder

Lees hier de verklaring.

Klap in
Geen grondtroepen NATO in Oekraïne - hoogste tijd voor onderhandelingen 28 februari 2024

In Duitsland is het voorstel om niet uit te sluiten dat NATO grondtroepen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne met grote klem afgewezen door "Nie wieder Krieg-Die Waffen nieder".

Lees verder

Stop brandstichter Macron
27 februari 2024
www.nie-wieder-krieg.org


Het initiatief “Nie wieder Krieg-Die Waffen nieder” veroordeelt scherp het voorstel van de Franse president Franse president Macron om grondtroepen van NAVO-landen in te zetten in de oorlog in Oekraïne.
Tijdens een conferentie ter ondersteuning van Oekraïne in Parijs op 26 februari zei Macron: "Er is vandaag geen consensus - officieel besloten - voor het inzetten van grondtroepen. Maar niets kan worden uitgesloten. We zullen alles doen wat nodig is zodat Rusland deze oorlog niet wint" (Le Monde, 27 februari 2024). Over de inzet van Franse troepen zei hij: "Ik heb absoluut niet gezegd dat Frankrijk er niet voor zou zijn."
Macrons initiatief is zeer gevaarlijk avonturisme. Zo'n dramatische escalatie sleurt heel Europa mee in de afgrond van een grote oorlog. Zoals het verloop van de oorlog in Oekraïne de afgelopen dagen laat zien, heeft de militaire optie gefaald. Het heeft al geleid tot onmetelijk lijden, ellende en verwoesting, een nieuw ijzeren gordijn over Europa en het politieke klimaat op het continent voor jaren vergiftigd.
Het is nu de hoogste tijd voor een staakt-het-vuren en het begin van onderhandelingen.
We roepen de Duitse regering op om duidelijk afstand te nemen van het initiatief van Macron.
Initiatief "Nooit meer oorlog - Leg de wapens neer".
Yusuf As, Reiner Braun, Wiebke Diehl, Andreas Grünwald, Claudia Haydt, Rita Heinrich, Jutta
Kausch-Henken, Ralf Krämer, Willi van Ooyen, Christof Ostheimer, Peter Wahl.
Contact: Peter Wahl: info@nie-wieder-krieg.org.

Klap in
Uitgebreid interview van Jakob de Jonge met Bram Grandia 27 februari 2024

Onlangs had Jakob de Jonge (The Hague Peace Project) in het kader van de serie "Time to talk" een uitgebreid interview met "theoloog en vredesactivist" Bram Grandia.

 

Lees verder

Kijk en luister hier.

Klap in
Oekraïne: de vrede lag binnen handbereik 26 februari 2024

In maart 2022, een maand na de inval van Rusland in Oekraïne werd er tussen Oekraïne en Rusland onderhandeld over een staakt-het-vuren.

De uitkomst van die onderhandelingen werden echter afgewezen door de NAVO, in het bijzonder door Groot-Britannië en de V.S.

 

Lees verder

Lees hier de uitgebreide analyse in het Duitse blad Emma.

Klap in
Alledaags militarisme kan wel wat tegenspraak gebruiken. 24 februari 2024

Vredesnieuws vraagt aandacht voor het zg. alledaagse militarisme:
"NAVO-generaals Rob Bauer en Onno Eichelsheim vragen ons een oorlog met Rusland voor te bereiden. En praten over de dienstplicht en een oorlogseconomie. Ook de Tweede Kamer roept de regering op zich voor te bereiden op oorlog. En tv-programma EenVandaag meldt dat 'de zorgen om een dreigende oorlog toenemen' en besteedt ruime aandacht aan 'een vrijwillig dienjaar'. Alledaags militarisme rukt op."

Hierbij wordt ervanuit gegaan dat militair geweld problemen oplost, terwijl de huidige oorlogen, in Oekraïne en in Gaza, leren dat dit juist niet het geval is. Ondertussen verslapt de aandacht voor de geweldloze weg van de diplomatie.

Lees verder

Lees hier meer.

Klap in
IN WAT VOOR WERELD WILLEN WE LEVEN? 23 februari 2024

Michael von der Schulenburg, voormalig VN-diplomaat en lange tijd conflictadviseur in (burger)oorlogen, waarschuwt voor een escalatie van geweld en de rol van de NAVO. En hij vraagt: "Hoe komen we hieruit?"

Onlangs in het Duitse blad Emma

Lees verder

Lees hier het hele artikel.

In het Nederlands.

Klap in
Zaterdag 24 februari twee jaar oorlog - kom naar het Spui! Russische en Oekraïense sprekers tegen de oorlog 21 februari 2024

(uit de rondzendmail van Guido van Leemput)

Op de 24e van elke maand komen we om 18.00 samen op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje. De volgende keer is zaterdag 24 februari 2024. Dan is het precies twee jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen.

Met als sprekers Ilmira uit St Petersburg (Rusland) en Valentina uit Donbass (Oekraïne) protesteren we tegen het voortduren van de bloedige oorlog en pleiten we voor  een wapenstilstand, diplomatie en onderhandelingen.

Er is muziek van de Accufanfare, er zijn dichters onder wie Justus van Oel, en met twee minuten stilte herdenken we de slachtoffers aan beide kanten. Na afloop zingen we samen Dona Nobis Pacem - Geef Ons Vrede - en is er soep: de traditionele Russisch-Oekraïnse borsjt.

Lees verder

Zie verder...

Klap in
Géén defensieverdrag met Israël! 21 februari 2024

Nederland moet afzien van een verdrag met het Israëlische leger dat in Gaza verantwoordelijk is voor talloze ernstige oorlogsmisdaden. Ben je het hiermee eens? Teken dan de petitie gericht aan de Eerste Kamer.

Een initiatief van DeGoedeZaak, The Rights Forum, PAX en Stop Wapenhandel.

Lees verder

Lees hier verder...

Klap in
Stop de Militarisering van Europa! 20 februari 2024

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne gaat deze week haar derde jaar in. Het blijkt niet gemakkelijk om in het koor van allen die oproepen tot verdere militarisering ook aandacht te krijgen voor een genuanceerd vredesgeluid.

Drie vredesorganisaties, waaronder Kerk en Vrede, deden samen de oproep "Stop de militarisering van Europa" in de hoop dat er meer aandacht zal zijn voor wie een andere weg voorstaan dan een steeds verdere escalatie van de vreselijke conflicten die de wereld teisteren.

Lees verder

Hier vindt u de oproep.

Klap in
Dreigende taal NAVO-generaals 12 februari 2024

"In koor roepen Zweedse, Belgische en Nederlandse generaals dat we ons moeten voorbereiden op een oorlog met Rusland. Verschillende politici zeggen het hen na. En vragen om meer geld voor wapens. Want Rusland verhoogt zijn militaire uitgaven tot € 100 miljard, 6% van het BBP. Dat is heel veel. Maar wacht even. De Amerikaanse militaire uitgaven zijn 10 keer hoger. En de West-Europese 3,5 keer hoger."

Zo staat te lezen in Vredesnieuws.

Lees verder

Lees hier verder.

Klap in
Nederland moet uitvoer F-35 onderdelen naar Israël stoppen 12 februari 2024

De Nederlandse regering moet de export van onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen naar Israël binnen zeven dagen stoppen. Dat bepaalt het Gerechtshof Den Haag. De uitspraak is conform de eis van Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum.

Lees verder

Lees hier verder.

Klap in
ZINGEN VOOR VREDE 8 februari 2024

Om een stem te kunnen geven aan onmacht en uit solidariteit met slachtoffers van wereldwijd oorlogsgeweld en conflicten wordt er op zaterdag 24 februari in Vlaardingen een groot vredeskoor samengesteld. Koorzingen als metafoor en middel tot verbinding en als positief en verbindend signaal in deze tijd van verdeeldheid en oorlogsgeweld.

Lees verder

Lees hier verder

Klap in
3e vredeslied van de maand 7 februari 2024

Op 8 oktober dit jaar bestaat Kerk en Vrede 100 jaar.

Op weg naar de jubileumviering op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.

Zie op deze pagina (zie 5 januari) het lied van februari:
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Hier vindt u het lied van de maand+toelichting voor de maand maart "Als alles duister is/Dans nos obscurités"

 

Lees verder

Neem het in de mond. Zeg het voort!

Klap in
Staakt het vuren: tekenvoorvrede.nl 2 februari 2024

"We zijn diep geraakt door het immense leed in Gaza. Sinds 7 oktober zijn meer dan 26.000 Palestijnen en 1200 Israëli’s gedood. Meer dan 120 Israëli’s worden nog gegijzeld. Meer dan 2 miljoen Gazanen verkeren in acute nood. De menswaardigheid van ons allen wordt geweld aangedaan."

Zo begint de petitie gericht aan de Nederlandse regering en aan leden van de Tweede Kamer.

Lees verder

Hier vindt u de volledige petitie.

Klap in
De stem van Kerk en Vrede - 2 jaar oorlog in Oekraïne 30 januari 2024

Op 24 februari a.s. is het 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In die 2 jaar heeft Kerk en Vrede diverse malen haar stem laten horen. Vaak tegen de stroom in. Hier vindt u alle verklaringen, open brieven en persverklaringen op een rij. Een consistent verhaal.

Lees verder
Refuse to kill 30 januari 2024

Via het YouTube kanaal van de War Resisters International verschenen enkele interviews met Russische dienstweigeraars die in Duitsland verblijven in afwachting van asiel.

Lees verder
StopSendingArms - Een open oproep aan alle VN-lidstaten 29 januari 2024

Door diverse organisaties is een wereldwijde oproep gedaan om te stoppen met wapenleveranties aan Israël en de Palestijnen, om zo een vereder humanitaire crisis af te wenden.

Lees verder

Hier leest u de gehele verklaring.

Klap in
"Ze doden alles wat beweegt" 13 januari 2024

We werden attent gemaakt op een aangrijpend interview in de kring van Pugwash over de oorlog in Gaza en de aanklacht van genocide die Zuid-Afrika tegen Israël heeft ingediend bij het Internationaal Strafhof.

Lees verder

Hier vindt u het artikel.

Voor een vertaling zie hier.

Klap in
De puzzelstukjes voor een vredesakkoord in Oekraïne liggen op tafel, waarom grijpen we die kans niet? 13 januari 2024

In de Morgen van 11 januari j.l. schrijven Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) en Jolle Demmers (Universiteit Utrecht) onder deze titel een boeiend artikel waarin zij een uitweg uit de oorlog in Oekraïne presenteren.

Door Kerk en Vrede lid Kees Nieuwerth werd op dit artikel gereageerd met een commentaar.

Lees verder

Lees hier het gehele artikel van Sauer en Demmers.

Lees hier het commentaar van Kees Nieuwerth.

Lees hier wat Kees Nieuwerth al eerder schreef: “Naar een de-escalatiescenario”

Klap in
Rabbis for human rights 5 januari 2024

Al eerder (31 oktober j.l.) schreef het Nederlands Dagblad over rabbijnen die opkomen voor de mensenrechten van Palestijnen in de bezette gebieden. Zij maken dit ondermeer concreet door, samen met andere Joodse vrijwilligers, te helpen bij het binnenhalen van de olijfoogst. Ook Trouw berichtte daar onlangs over (30 december). Ook op andere manieren proberen zij een schild te zijn ter bescherming van de Palestijnse gemeenschap tegen Joodse kolonisten. Dit wordt hen door veel van hun volksgenoten niet in dank afgenomen, integendeel. "Rabbis for human rights" is opgericht in 1990.

Lees verder
Klap in
Vredeslied van de maand februari 2024 5 januari 2024

Zoals al eerder geschreven is er m.i.v. januari 2024 iedere maand een "vredeslied van de maand".
Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.
Zo gaan we in het komend jaar op weg naar 100 jaar Kerk en Vrede.

Het eerste lied was "Dona nobis pacem", het kortste en bekendste gebed om vrede: Geef ons vrede.

Op verzoek treft u hier reeds het lied voor februari aan, "Geef vrede, Heer, geef vrede".

Neem het in de mond. Zeg het voort!

Lees verder
Klap in
2024: einde oorlog Oekraïne? 5 januari 2024

We maakten al eerder (december 2022) attent op een artikel van Ludo de Brabander, Belgisch vredesactivist, “Is verzet tegen oorlogspolitiek ‘vals pacifisme’?”. Zie hier.

Hij laat opnieuw van zich horen, zo blijkt uit VredesNieuws. Met een interview. En met een artikel in De Wereld Morgen.

Lees verder

'Vredesactivisme is altijd nodig én nuttig. Meer wapens betekent minder veiligheid. Alleen onderhandelen en ontwapening creëert veiligheid en vrede.'

'Een onderhandeld akkoord met Oekraïne, ontwapenen en werken aan vertrouwensopbouw zijn veel veiligere manieren om de vrede te bewaren in Europa.'

Beluister hier het interview van De Wereld Morgen.

En hier vindt u zijn recente artikel over de oorlog tussen Rusland en de NAVO in Oekraïne.

 

Klap in
Gevangenisstraf van 30 dagen of meer voor 18-jarige Israëlische dienstweigeraar Tal Mitnick 5 januari 2024

Op de website van VredesNieuws (vredessite.nl/nieuws/) lezen we over Israëlische Tal Mitnick. Hij is sinds 7 oktober de eerste Israëlische dienstweigeraar die de gevangenis ingaat. Het Israëlische leger veroordeelde hem tot 30 dagen cel. En kan dat verlengen tot 100 dagen of langer. 'Ik wil niet meedoen aan de bezetting en het bloedbad in Gaza. Ik ben solidair met de onschuldigen in Gaza. Zij verdienen het niet om voor de tweede keer in hun leven tot vluchteling te worden gemaakt.'

 

Lees verder

Lees hier het uitgebreide bericht, inclusief een link naar een ionterview met Tal Mitnick.

Klap in
Oproep aan de PKN om niet weg te kijken 1 januari 2024

Wij, predikanten, pastors en gemeenteleden, vragen de PKN om niet weg te kijken van het lijden van de Palestijnen. 

Tot nu was de PKN nogal stil over het extreme geweld dat Israël over Gaza uitstort de afgelopen drie maanden. Het Israëlische geweld is disproportioneel en Israël maakt zich schuldig aan verschillende oorlogsmisdaden, zoals het uithongeren van de bevolking en het gebruik van witte fosfor. Ook wordt de bevolking van Gaza collectief gestraft: burgerdoelen en ‘safe zones’ worden gebombardeerd. Mensen in Gaza zijn nergens meer veilig.

Lees verder

Lees hier de petitie die u kunt ondertekenen

Klap in
Een paus die zijn nek uitsteekt 28 december 2023

Uit het Nederlands Dagblad:

In Bethlehem werd door de geboorte van Jezus ‘te midden van de duisternis van de aarde een onuitblusbare vlam ontstoken die zegeviert over de duisternis van de wereld, Gods licht dat iedere mens verlicht’, zei Franciscus vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek vlak voor hij de zegen gaf over de stad Rome en de wereld.
Maar tegenover de ‘Vredevorst’, staat volgens de Bijbel ‘de vorst van de wereld die dood zaait’. Wie Jezus als vredevorst omarmt moet daarom ‘nee zeggen tegen oorlog, tegen alle oorlog, tegen de logica zelf van oorlog’, zei de paus. Elke oorlog is ‘reis zonder doel, nederlaag zonder overwinnaar, waanzin zonder excuus’.
Maar wie oorlog afwijst moet ook wapens afwijzen, vindt Franciscus. ‘Want als de mens, wiens hart instabiel en gewond is, instrumenten van dood in handen heeft, zal hij ze vroeg of laat gebruiken. Hoe kan men van vrede spreken als de productie, verkoop en handel in wapens blijft toenemen?’
‘Mensen die geen wapens maar brood willen, zij die worstelen om rond te komen en om vrede vragen, weten niet hoeveel overheidsgeld er aan bewapening wordt uitgegeven’, zei Franciscus. ‘Toch zouden ze het moeten weten! Laat er over gesproken en geschreven worden, zodat de belangen en winsten van hen die aan de basis staan van oorlogen bekend worden.'

Lees verder

Lees hier de volledige kerstpreek van de paus

Klap in
Tent of nations – Kerst 2023 21 december 2023

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Wat betekent dat in deze dagen op weg naar Kerst?

Lees verder

We ontvingen dit bericht van tentofnations.nl

Klap in
Vredeslied van de maand januari(1) 18 december 2023

Zoals al geschreven zal er m.i.v. januari 2024 iedere maand een vredeslied van de maand zijn.
Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.
Zo gaan we in het komend jaar op weg naar 100 jaar Kerk en Vrede.

Het eerste lied is "Dona nobis pacem", het kortste en bekendste gebed om vrede: Geef ons vrede.

Neem het in de mond. Zeg het voort!

 

 

Lees verder

Hier te beluisteren.

Download hier toelichting en aanwijzingen.

Klap in
Brief Yurii Sheliazenko t.g.v. 10 december 11 december 2023

"Beste vrienden, groeten uit Kiev"

De Oekraïense dienstweigeraar Yurii Sheliazenko schreef t.g.v. 10 december, de dag van de rechten van de mens, een brief.

Lees verder

Lees hier de vertaalde brief.

Klap in
Kerst-Advent 2023 "Een eind aan alle machtspolitiek" 11 december 2023

De gebeurtenissen in onze wereld laten Kerk en Vrede niet onberoerd.
T.g.v. Advent en Kerst 2023 is een brief verschenen die de titel draagt "Een eind aan alle machtspolitiek".

De brief wordt verspreid onder de leden van Kerk en Vrede, kerken, vredesorganisaties, media, politieke partijen, leden van de 1e en 2e kamer e.a.

 

Lees verder

Hier treft u de brief aan.

Klap in

Nieuws

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder
De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Al eerder plaatsten we berichten over het feit dat er in 2022 al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vredesbesprekingen op gang kwamen tussen Oekraïne en Rusland en hoe die m.n. door toedoen van de V.S. en Engeland voortijdig werden afgebroken.

Op vrede.be ("Ontwapenen om te ontwikkelen") werd onlangs geschreven over het onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko:

"Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko die tal van documenten konden inkijken, waaronder ontwerpovereenkomsten van beide partijen. In de eerste weken na de Russische invasie van 24 februari 2022 -een zware schending van het internationaal recht- waren er al intense diplomatieke inspanningen om de situatie te ontmijnen en tot een staakt-het-vuren en een breder vredesakkoord te komen. De onderhandelingen tussen Moskou, Kiev en een aantal andere actoren kwamen heel dicht bij een overeenkomst om de oorlog te beëindigen, maar in mei 2024 sprongen de gesprekken af."

 

Lees verder
Pax: over proces tegen levering F35 onderdelen aan Israël e.a.

Onlangs ontvingen we een uitgebreid bericht van Rolien Sasse, directeur van Pax. Het gaat over diverse thema's. Te beginnen over het proces tegen levering van F35 onderdelen door Nederland aan Israël en verder ondermeer over het belang van diplomatie en over de vredesweek die op 14 september begint met als thema "Samen voor VREDE. NU!"

Lees verder

Agenda

24 juli 2024 woensdag 24 juli 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
14 september 2024 14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken"

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder
5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder