Actuele zaken

Assemblee Wereldraad van Kerken Karlsruhe 31 augustus 2022

Van 31 augustus tot 8 september komt de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen in Karlsruhe. 

Lees verder

Het Thema is "Christ's love moves the world to reconciliation and unity".
Buitengewoon belangrijk om te volgen waar dat toe leidt in onze wereld. 
Hoe wijst de Raad een weg door de zeer urgente crises om er een paar te noemen:

  • klimaatcrisis
  • oorlogssituaties
  • vluchtelingenopvang
  • in hoeverre zweert de kerk de leer van de rechtvaardige oorlog af.
Klap in
Oecumenische vredesdekade Duitsland - 6 tot 16 november 2022 15 augustus 2022

Zusammen: Halt
Zo luidt het motto van de Oecumenische Vredesdecade die dit jaar van 6 tot 16 november in Duitsland gehouden wordt.

De aanvalsoorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne duurt nu al bijna zes maanden. Duizenden mensen zijn reeds gedood en gewond in de oorlog. Miljoenen zijn op de vlucht.

Lees verder

Men schrijft ons:
"Naar Gods wil zal de oorlog niet zijn." Zo verwoordde de eerste Oecumenische Assemblee van de Wereldraad van Kerken het in 1948, tegen de achtergrond van de miljoenen doden, oorlogsinvaliden en materiële schade als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. En vandaag: met het begin van de crisis in Oekraïne draait het debat in de politiek en de media, maar ook in de kerken en andere maatschappelijke instellingen, bijna uitsluitend om de levering van meer en zwaardere wapens aan Oekraïne. De vraag moet worden toegestaan en gesteld: Welke doelen streeft het "Westen" eigenlijk na? Hoeveel slachtoffers rechtvaardigen deze gestelde doelen? De huidige spiraal van geweld, zoals die door beide partijen wordt nagestreefd, maakt zelfs een nucleaire confrontatie denkbaar.

STOP DE OORLOG!

Deze oproep is in de eerste plaats gericht aan Vladimir Poetin als de oorlogsstoker die de oorlog is begonnen. Maar Duitsland en zijn bondgenoten in de NAVO en in Europa worden ook opgeroepen alles in het werk te stellen om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Herbewapening en speciale middelen van de Bundeswehr brengen geen vrede! Het is tijd om de zwaarden om te zetten in ploegscharen, zodat de wereldgemeenschap zich kan wijden aan de dringende problemen van dit moment: de beperking van de klimaatverandering, sociale onrechtvaardigheid en de strijd tegen de honger in de wereld."

Zie verder op: friedensdekade.de

Klap in
Niet geplaatst... helaas 4 augustus 2022

Onlangs verscheen een vervolg op de Open brief “Voor het te laat is” n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Deze 2e brief werd o.a. onder de media verspreid. Hoe waren de reacties?

Lees verder

Van de Volkskrant werd de uitnodiging ontvangen om over de Open Brief en het vervolg daarop een artikel te schrijven dat ook voor de niet-ingevoerde lezer duidelijk zou zijn. Aldus geschiedde. Maar het artikel bleef enige dagen liggen en is uiteindelijk niet geplaatst met als reden: ”inmiddels heeft de opinieredactie de bijdrage grondig gelezen en bediscussieerd, maar al vinden wij de boodschap sympathiek en het andere geluid prima, stijl en argumentatie overtuigen niet, dus helaas wordt het alsnog een nee.”
Hier leest u het betreffende artikel, "Oorlogsretoriek brengt onheil over de wereld". Het is van de hand van Bram Grandia en Greetje Witte.

Bram Grandia reageerde eveneens op de kritisch column die Stevo Akkerman n.a.v. de vervolgbrief schreef in Trouw. U vindt zijn reactie hier, “Oogkleppen ter wille van de vrede?” Ook na enig aandringen werd dit artikel in Trouw niet geplaatst.

Het blijkt al met al niet eenvoudig te zijn om het eigen geluid uit de kring van Kerk en Vrede in de media gehoor te laten vinden.

Klap in
Vervolg op de Open Brief 21 juli 2022

Op 7 juni j.l., 2e Pinksterdag, verscheen er een Open Brief inzake Oekraïne "Voor het te laat is". Inmiddels is er een vervolgbrief.

Lees verder

De Open Brief riep herkenning op, maar evengoed tegenspraak. Inmiddels is er enige tijd verstreken. Graag wilden degenen die het initiatief tot deze brief genomen hebben ingaan op de diverse reacties om zo nodig weerwoord te bieden en de eigen intenties te verduidelijken. De brief is verstuurd naar degenen die reageerden op de Open brief, naar de media en naar andere mogelijk geïnteresseerden. Uiteraard staat deze ook op de website.

Klap in
Vredesdemonstratie bij Volkel 30 juni 2022 1 juli 2022

Op donderdag 30 juni werden er 4 nieuwe F-35-straaljagers ingevlogen op de vliegbasis Volkel in Oost-Brabant.

Lees verder

Een 30-tal ‘vredeswachters’ wilden laten merken en laten zien dat zulke geweldsmachines niet normaal zijn. Onder hen bevond zich het Kerk en Vrede lid Harry Pals. Zie hier zijn verslag met enkele foto's.

Beluister hier een fragment uit het NPO 1 Radio programma van "Dijkstra en Evenblij ter plekke" van zondag 26 juni waarin Yosé Höhne Sparborth wordt geïnterviewd bij de vliegbasis van Volkel.

Klap in
Frits ter Kuile een maand in Duitse gevangenis 30 juni 2022

In NieuwWij lezen we het bericht dat de in Kerk&Vrede kring bekende Frits ter Kuile op 4 juli 30 dagen de gevangenis in gaat.

Lees verder

Deze straf werd hem opgelegd omdat hij weigerde de boete te betalen die hij kreeg vanwege het bidden van het Onze Vader op een Duitse atoombunker. Frits lis lid van de Catholic Worker en woont in het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost.

Hier leest u het bericht. Meer over Frits in het Nederlands Dagblad...

U kunt Frits een adhaesie sturen: noelhuis@antenna.nl

U kunt hem ook een kaart of brief sturen:

Frits ter Kuile, Justiz Vollzug Anstalt, Trierer Landstrasse 64, D-54516 Wittlich, Duitsland

Klap in
Vredestop 24 juni 2022

Het antwoord van de internationale vredesgemeenschap op de #NAVO-top in Madrid is een vredestop. Ook in Madrid.

Lees verder

 ­čĽŐ´ŞĆ
Morgen gaat de #PeaceSummit van start! Bekijk hier het programma.

Klap in
In Wenen wordt het einde van kernwapens gepland 20 juni 2022

Van 18-23 juni is er in Wenen een week vol evenementen op hoog niveau en in het maatschappelijk middenveld om de urgente, existentiële dreiging van kernwapens aan te pakken. Kernwapens zijn een grotere bedreiging dan ooit tevoren...

Lees verder

De oorlog in Oekraïne toont aan dat kernwapens geen veiligheid creëren maar een middel zijn voor terreur en chantage. De wereld heeft dringend behoefte aan een op de realiteit gebaseerd plan om kernwapens af te schaffen, een plan waarbij regeringen, verkozen vertegenwoordigers, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en getroffen gemeenschappen worden betrokken. Nu regeringen bijeenkomen voor de eerste bijeenkomst van staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) in Wenen, komen alle geledingen van de samenleving in Wenen en over de hele wereld bijeen om hun stem te laten horen in een luid, ondubbelzinnig "nee" tegen deze massavernietigingswapens.

Zie verder hier.

Klap in
Vredesblok tijdens de klimaatmars in Rotterdam 20 juni 2022

Tijdens de klimaatmars in Rotterdam op zondag 19 juni was er onder de duizenden demonstranten ook een vredesblok.

Lees verder

Dit vredesblok was een initiatief van Stop de Wapenhandel. Kerk en Vrede had zich daarbij aangesloten. In dit vredesblok werd zichtbaar gemaakt dat we samen optrekken voor vrede, klimaatrechtvaardigheid en bescherming van vluchtelingen. Gesproken werd daarbij ondermeer door Benjamin Baars.

Foto's

Klap in
Kun je nog pacifist zijn in deze tijd? 15 juni 2022

In Vrij Nederland komen deze week diverse mensen aan het woord met een antwoord op deze vraag. Onder hen bevinden zich ondertekenaars van de Open brief "Voor het te laat is" Henk Baars en Joline Demmers.

Lees verder

Hier vindt u de link.

Klap in
Bedelf Poetin onder kaarten 13 juni 2022

Waar iedereen aan mee kan doen...

Een voorstel van de Duitse tak van de Ifor

Lees verder

Doe mee en geef dit idee door...

Klap in
Kerk en Vrede present op het Museumplein 13 juni 2022

Ook vandaag werd er op het Museumplein weer een demonstratie gehouden tegen de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

Dit keer was ook Kerk en Vrede present in de persoon van Henk Baars. Hij las de open brief voor die onlangs verschenen is, "Voor het te laat is". Henk schrijft: "Gesproken tijdens de demo aldaar. Ging goed. Verklaring werd voorgelezen en kreeg applaus, daarna was men nieuwsgierig hoe we het gedaan hadden. Gezelschap realiseert zich heel goed dat we wat anders moeten. Men vroeg hoe we verder gingen. Daar hebben we nog geen duidelijk perspectief op, wel het idee samen te komen."

Klap in
Persbericht IFOR Parijs 12 juni 2022 12 juni 2022

De IFOR (International Fellowship of Reconciliation) was in Parijs bijeen (de Europese afdelingen). Ook Kerk en Vrede was daarbij vertegenwoordigd in de persoon van Geesje Werkman. Hierbij werd het hierna volgend persbericht uitgegeven n.a.v. de oorlog in Oekraïne.

Lees verder

PERSBERICHT IFOR (INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF RECONCILIATION)
Parijs, 12 juni 2022

Bijeengekomen in Parijs voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Europese afdelingen van de International Fellowship of Reconciliation (IFOR), spreken vertegenwoordigers uit Oostenrijk, Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland en Wales hun diepe bezorgdheid uit over de toename van de bewapening en de militaire uitgaven als antwoord op de voortdurende oorlog.


De geschiedenis leert dat een militaristische reactie leidt tot een toename van het gewapende conflict en dat oorlog een ramp is voor de mensheid en voor de hele planeet. Deze houding is gevaarlijk en creëert de illusoire veronderstelling om vrede te handhaven met wapengeweld.


De oorlog in Oekraïne toont eens te meer aan dat geweld meer geweld creëert en dat we behoefte hebben aan een efficiënte alternatieve manier om conflicten te transformeren en blijvende vrede te verzekeren. Actieve geweldloosheid is het alternatief dat een toekomst voor onze gemeenschap kan verzekeren. Wij erkennen de diverse geweldloze inspanningen van mensen in Oekraïne alsook door hen die vreedzaam protesteerden tegen de oorlog in Rusland en gevangen werden gezet.


IFOR begon in 1914 met een uitdrukkelijke verbintenis om te weigeren deel te nemen aan WO I. Als leden van IFOR nodigen wij uit om van het verleden te leren en geweldloos verzet, dialoog, vredesonderhandelingen, burgerinterventie en verzoeningsproces om het gewelddadige conflict te de-escaleren.
Wij zijn solidair met hen die weigeren deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne en aan alle andere oorlogen, en met degenen die bezwaar maken en bescherming zoeken in andere landen.


Wij roepen alle Europese landen op te werken aan vrede, door middel van geweldloosheid, en niet naar vrede te zoeken door middel van wapens. Wij dringen er bij de Europese Unie op aan om in de praktijk en in daden werkelijk naar vrede te streven. Wij hebben een vredesalliantie nodig, geen militaire alliantie.
Wij nodigen ook kerkleiders en religieuze groeperingen van harte uit om zich uitdrukkelijk aan te sluiten om vrede te ondersteunen en oorlog te weigeren.
Wij doen een beroep op onze regeringen om zich dringend in te zetten voor de vrede en af te zien van het steunen van het militaire systeem en de oorlog door militaire uitgaven, wapenproductie en handel.
In het bijzonder één week voor de historische Conferentie die in Wenen zal plaatsvinden over het
VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), dringen wij er bij alle overblijvende Europese landen op aan het VN-Verdrag te ondertekenen, ten minste als waarnemers aan de Conferentie van Wenen deel te nemen en zich ertoe te verbinden de wereld te bevrijden van deze op handen zijnde bedreiging voor het leven op aarde.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Klap in
Oproep IFOR t.b.v. dienstweigeraars Oekraïne 8 juni 2022

Op 7 juni j.l.  is er een oproep uitgegaan van IFOR aan de leden van het Europees Parlement en de leden van het Parlement van de Raad van Europa. Daarin wordt gevraagd om mensen, die weigeren om deel te nemen aan deze oorlog, de rechten te geven die ze verdienen. Kerk en Vrede heeft deze oproep mede ondertekend.

Lees verder

Kerk en Vrede is aangesloten bij IFOR, het International Fellowship of Reconciliation. 

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne heeft dit IFOR samenwerking gezocht met andere vredesorganisaties om op te komen voor de belangen van mensen die voor hun geweten niet deel willen of kunnen nemen aan oorlogshandelingen in deze oorlog, van beide kanten.  Die samenwerking is gevonden met o.a. EBCO, het Euopean Bureau for Conscientious Objection, en WRI, War Resisters International.

Gezamenlijk is een oproep geschreven aan de leden van het Europees Parlement en de leden van het Parlement van de Raad van Europa. Daarin wordt gevraagd om mensen, die weigeren om deel te nemen aan deze oorlog, de rechten te geven die ze verdienen. In de oproep wordt er op gewezen dat het recht om militaire dienst te weigeren één van de fundamentele rechten van de mens is. Dat is vastgelegd in verklaringen van de Verenigde Naties en van het Europees Parlement.

Het zal duidelijk zijn dat het momenteel zowel in Rusland als ook in Oekraïne niet eenvoudig is om van dit recht gebruik te maken.

Kerk en Vrede ondertekent deze verklaring, als steunbetuiging aan hen die ook in heel moeilijke omstandigheden willen getuigen van hun geloof in een wereld zonder oorlogsgeweld.

Klap in
VOOR HET TE LAAT IS - Open brief Oekraïne Pinksteren 2022 7 juni 2022


In de kring rond Kerk en Vrede is een open brief geschreven n.a.v. de situatie in en om Oekraïne, "Voor het te laat is". De brief is op 2e Pinksterdag verspreid onder de media en verstuurd aan de fracties van de 1e en 2e Kamer en aan de Nederlandse Europarlementariërs.

Lees verder

Initiatiefnemers zijn Henk Baars,  Dick Boer,  Harm Dane, Bram Grandia, Harry Pals, Piet Vliegenthart en Greetje Witte-Rang. Voor ondertekening is gestreefd naar een beperkte groep ondertekenaars. Daarvoor is een beperkte en tegelijk diverse groep benaderd, waarvan vervolgens weer een selectie positief reageerde.

U vindt de brief met de lijst van ondertekenaars hier.

Klap in
Yos├ę H├Âhne Sparborth stuurt laatste bericht en keert terug naar Nederland 2 juni 2022

De afgelopen maanden verbleef Yosé Höhne Sparborth in Irak. Regelmatig hield zij ons op de hoogte van het wel en wee aldaar. Nu ontvingen we haar laatste bericht want Yosé keert binnenkort weer terug naar Nederland.

 

Lees verder

Alhier haar 13e en laatste bericht.

Klap in
Church and Peace roept op tot een voortdurende inzet voor geweldloosheid (30 mei 2022) 31 mei 2022

Het bestuur van Church and Peace (waar Kerk en Vrede ook bij is aangesloten) roept op tot een voortdurende inzet voor geweldloosheid in plaats van zich over te geven aan de schijnbaar onvermijdelijke escalatie van militaire logica.

Lees verder

"In het licht van de brutale aanval van Rusland op Oekraïne en de omvang van dood en vernietiging zonder einde in zicht, streven we naar de radicaliteit van geweldloosheid waartoe Jezus ons uitnodigt", zo luidt de boodschap. De volledige tekst (engels en nederlands) vindt u hier.

Klap in
Onze politiek-morele waarden niet superieur 23 mei 2022

Ten Berge en Van Iersel roepen in Trouw van 20 mei op tot bezinning op politiek-morele waarden rond de oorlog in het Oekraïne ('Oproep tot de-escalatie helpt niet') maar het lukt hen daarbij niet de beperkte westerse blik los te laten.

Hun artikel riep diverse reacties op, o.a. van Wendela de Vries, onderzoeker en campaigner bij Stop Wapenhandel.

Lees verder

In Rusland zijn inmiddels zo'n 16.000 mensen opgepakt bij anti-oorlogsprotesten. In het westen mogen we gelukkig wel dingen zeggen die afwijken van het regeringsstandpunt. Maar veel ruimte voor nuance is er niet. In de media gaat het vooral over het grote verdriet van de Oekraïners, en het wrede geweld van het Russische leger. Emotie verkoopt, en reden tot boosheid en verdriet is er genoeg. Maar we zien weinig context en oorzaken. Alsof er alleen maar een hier en nu is.
Alsof er geen geschiedenis is. En geen toekomst waarin beslissen consequenties heeft. De Tweede Kamer komt ook niet echt verder dan: 'Wij zijn de goeien, zij zijn de slechten', en 'Met meer wapens lossen we alles op'. De Kamer wil meer geld naar de krijgsmacht bovenop de jaarlijkse 3 miljard euro extra die al eerder is toegezegd. Daaraan lijkt de regering nu tegemoet te komen door geld weg te halen bij het klimaat- en stikstofbeleid. Goed voor de wapenindustrie, maar het brengt niet meer veiligheid. Want hoe zal de krijgsmacht ons beschermen tegen de ineenstorting van het ecosysteem?

Om het nog verder te versimpelen is er nu een nieuw frame. En dat is:
'Dit is een oorlog van de democratie tegen autoritaire regimes. Dit is een oorlog van een hoge morele orde',  waarbij wij, westerse landen, uiteraard de hoge morele orde vertegenwoordigen. Wat fijn om bij de goeien te horen. Maar het klopt natuurlijk niet.

Als deze oorlog ergens over gaat dan is het, dat ieder land zijn eigen lot mag bepalen. Zonder dat het bang hoeft te zijn voor gewelddadige interventie van buitenaf.

Daarin hebben NAVO-landen niet zo'n beste reputatie. Als het westen moreel superieur gaat doen denken veel landen in andere delen van de wereld aan Irak, aan Afghanistan, aan Libië. Waar het geweld en de schade inmiddels vele malen groter is dan in Oekraïne. Het westen staat deze keer niet aan de kant van de agressor maar is zeker niet moreel superieur. De NAVO is gewoon een militaire organisatie die de belangen van het westen verdedigt. En daarbij soms een ander land met geweld binnenvalt, zoals Rusland bij Oekraïne gedaan heeft.

In andere delen van de wereld zijn ze daarom wat afhoudend als het westen oproept tot sancties tegen Rusland. Veel niet-westerse landen doen daar niet aan mee. Voor hen is dit is gewoon de zoveelste oorlog van witte mensen, waarin een wereldmacht probeert een ander land zijn wil op te leggen.

De mensen in Oekraïne verdienen onze steun. Als wij iets kunnen doen om de oorlog te stoppen moeten we dat doen. Maar we moeten ons wel bewust zijn van hoe de rest van de wereld naar ons kijkt. Er is een vreselijke burgeroorlog gaande de gang in de Ethiopische provincie Tigray met aanwijzingen voor massamoorden. NAVO-land Turkije is Iraaks-Koerdistan binnengevallen. Palestina is al tientallen jaren bezet. De rest van de wereld ziet die oorlogen ook, wij zien nu vooral Oekraïne. Wij helpen ook vooral de Oekraïense vluchtelingen, en laten mensen uit andere delen van de wereld in de steek. Terwijl die vaak vluchten voor oorlogen die NAVO-landen zijn begonnen.

Het interesseert Poetin geen jota wat de westerse vredesbeweging vindt.
Maar we zijn wel verantwoordelijk voor onze eigen regeringen. Wapens brengen geen vrede. In Oekraïne zal er een staakt-het-vuren moeten komen, en daarna onderhandelingen. De oorlogsstemming in de westerse landen en het fors verhogen van de oorlogsbudgetten zijn geen bijdrage aan een oplossing.

Wendela de Vries
Onderzoeker en campaigner bij Stop Wapenhandel

Klap in
Rob van Essen 75 jaar! 18 mei 2022

Op 14 mei vierde onze VredesSpiraal-redacteur en regelmatige auteur/columnist zijn triple zilveren jubileum.

 

Lees verder

Daarvoor had hij uit zijn enorme artikelproduktie voor vele kerkelijke/christelijke periodieken een selectie gemaakt voor tien hoofdstukken om een tijdsbeeld te geven van Kerk in de stad in de 21e eeuw onder de titel Toen was geloof niet meer gewoon. Dit boek is te bestellen bij de feestvierder voor € 19,90 + portokosten via een mail naar: ressen@xs4all.nl of op de website www.docete.nl waar het boek is gepubliceerd.

Klap in
Gids en getuige op de pelgrimage naar vrede 16 mei 2022

Mient Jan Faber overleden. (1940 - 2022)

Lees verder

In een eerste reactie gedenken we in de kring van Kerk en Vrede Mient Jan met eerbied. 
We noemen met respect zijn inzet tegen kernwapens. En de betrokkenheid bij het drama rond Srebrenica.
Wat heeft hij intense discussies op de (kerkelijke) Nederlandse agenda gezet. 
Wat heeft hij daar een enorme energie in gestoken.
Toen hij in een latere fase opriep om meer wapens in te zetten tegen IS raakten we wat bij elkaar uit de buurt. 
Zijn gedachtenis zij velen tot zegen. 

Uitgebreid In Memoriam bij Pax.

Klap in
Meer wapens sturen is een heilloze weg 9 mei 2022

Leden van Kerk en Vrede schrijven in Trouw.

Lees verder

De retoriek van Poetin, gesteund door zijn kerk,  belooft weinig goeds. Alle reden voor Westerse politici, militairen en conflictwetenschappers om zijn woorden heel serieus te nemen. Zo schrijft Trouw-columnist Stevo Akkerman in zijn column van 2 mei hoe op de Russische televisie een kernoorlog als een reële mogelijkheid wordt afgeschilderd.

Toch zijn er in Duitsland mensen die kanselier Scholz in een open brief vragen om de-escalatie. Stevo Akkerman geeft niet hoog op van de brief die door 28 Duitse intellectuelen en kunstenaars werd ondertekend. Klinkt goed de-escalatie, maar...

Jammer dat Trouw noch Stevo Akkerman de inhoud van deze open brief weergeeft. Wel het antwoord van de Oekraïense schrijfster Jevgenia Belorusets die de opstellers verwijt: "Jullie veroordelen ons eigenlijk tot verdwijnen". Dat doen de opstellers niet. Zij roepen op tot de-escalatie, tot een stoppen met het leveren van nog zwaardere wapens aan Oekraïne. Want langs die weg wordt Oekraïne het slagveld van een oorlog tussen het Westen en Rusland, uitgevoerd door Oekraïners en ten koste van de Oekraïners en hun land. Hoeveel geven we echt om de Oekraïners?

Deze noodlottige ontwikkeling lijkt nu in gang te zijn gezet. Het lijkt wel of Akkerman niet stil wil staan bij het scenario dat Poetin in al zijn woede en haat tegen het Westen bereid kan zijn velen mee te nemen in een dodelijk scenario. De sfeer in de column (en helaas niet alleen daar) is dat wie niet voor ons is, namelijk voor een steunen met alle middelen, die tegen ons is. Zo wordt het noodzakelijke debat gesmoord in oorlogstaal.

Zelenski en velen met hem pressen het Westen om nog sterker in te grijpen. Het Westen lijkt na alle afschuwelijke beelden van burgerslachtoffers bereid de drempel naar een directe betrokkenheid in de oorlog met Rusland over te steken. Dan is het leed niet te overzien.

Is er nog een andere weg? De Duitse opstellers van de open brief verwoorden een kritische stem. Dat geluid missen we in Akkermans column. Die stem missen we op dit moment in de krant, op de kritische artikelen van Jolle Demmers na. Wij, leden van Kerk en Vrede, hopen dat velen zich aansluiten bij de oproep van de Duitse intellectuelen, schrijvers, kunstenaars. Wij steunen die oproep om nog verder massaal bloedvergieten te voorkomen en de mensheid en de aarde niet bloot te stellen aan een kernoorlog.

Bram Grandia en Greetje Witte Rang leden van Kerk en Vrede

Klap in
Een nieuwe website voor een nieuwe eeuw Kerkenvrede 4 mei 2022

Welkom op de vernieuwde website van Kerk en Vrede.
Daarmee willen we ons klaar maken voor een komende eeuw vredesbeweging.
Kerk en Vrede viert in 2024 dat de vereniging al 100 jaar meegaat.
Op deze website kunt u volgen hoe we daarnaartoe leven. En verder.

Lees verder

Laten we beginnen met muziek. Indrukwekkende muziek van Karl Jenkins. 

The Armed Man: A Mass for Peace is een compositie voor solisten, koor en orkest uit 1999. Hij schreef dit stuk voor het Royal Armouries Museum ter gelegenheid van de feesten naar aanleiding van het nieuwe millennium en het werd voor het eerst uitgevoerd op 25 April 2000 in Londen. Het werk wordt opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo crisis. 
Zeer indrukwekkend, b.v. het Benedictus of het Agnus dei. 

Luister hier

Klap in
De paus steeds weer op het vredespad 3 mei 2022

We zoeken natuurlijk met alle macht naar berichten over acties die moeten leiden naar beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Waar gebeurt nog iets positiefs? Maar ook: hoe vast zit het toch!
Hier een paar berichten over Paus Franciscus. 

Lees verder

In een interview met de Corriere della Sera uit paus Franciscus forse kritiek op de Russische patriarch Kirill ,het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk, omdat die de oorlog in Oekraïne steunt.
'Ik heb veertig minuten via zoom met Kirill gesproken. De eerste twintig minuten las hij me alle rechtvaardigingen voor de oorlog voor. Ik luisterde en zei: ‘Ik begrijp hier niets van. Broeder, wij zijn geen staatsklerken, wij mogen de taal van de politiek niet gebruiken, maar die van Jezus. Wij zijn herders van hetzelfde heilige volk van God. Daarom moeten we de weg van de vrede zoeken, het wapenvuur stoppen.’
De patriarch kan niet de misdienaar van Poetin worden. Ik had een afspraak met hem in Jeruzalem op 14 juni. Het zou onze tweede persoonlijke ontmoeting zijn geweest, die niets met de oorlog te maken had. Maar nu is zelfs hij het ermee eens: laten we stoppen, het zou een dubbelzinnig signaal kunnen zijn.
 
Poetin
Paus Franciscus bevestigt dat hij om een gesprek met Vladimir Poetin in Moskou heeft gevraagd om met hem te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Maar hij heeft geen reactie gekregen. 'Op de eerste dag van de oorlog heb ik de Oekraïense president Zelenski aan de telefoon gehad', vertelt de paus, 'maar ik heb Poetin niet gebeld. Ik hoorde van hem in december voor mijn verjaardag, maar deze keer niet. Ik wilde een duidelijk gebaar maken dat de hele wereld kon zien en daarom ging ik naar de Russische ambassadeur. Ik vroeg ze het uit te leggen, ik zei ‘hou alsjeblieft op’. Toen vroeg ik kardinaal Parolin (de staatssecretaris van de Heilige Stoel), na twintig dagen oorlog, om Poetin de boodschap te sturen dat ik bereid was om naar Moskou te gaan. Natuurlijk was het nodig dat de leider van het Kremlin wat openingen werden geboden. Wij hebben nog steeds geen antwoord gekregen en wij blijven aandringen, hoewel ik vrees dat Poetin deze ontmoeting op dit ogenblik niet kan en wil bijwonen. Maar hoe kan zo’n wreedheid niet gestopt worden? Vijfentwintig jaar geleden met Rwanda hebben we hetzelfde meegemaakt.'

De paus denkt dat Poetin voorlopig niet zal stoppen. Hij probeert ook te redeneren over de oorzaken van diens gedrag, over de beweegredenen die hem tot deze wrede oorlog drijven. 'Misschien', vermoedt de paus, 'heeft het geblaf van de NAVO aan de deur van Rusland, Poetin ertoe gebracht dit conflict te ontketenen. Een woede waarvan ik niet kan zeggen of ze werd uitgelokt, maar misschien werd ze in de hand gewerkt.' (vet door Bram Grandia)


Paus Franciscus heeft zich al geregeld uitgesproken over het bloedige conflict. Zo vroeg hij op Pasen om een einde aan de wrede en zinloze oorlog in Oekraïne en de broederhaat. Afgelopen zondag omschreef hij de oorlog als een macabere achteruitgang van de menselijkheid die hem doet lijden en huilen. Opnieuw bekritiseerde hij Rusland met een verwijzing naar de barbaarse verwoesting van Marioepol.

Bron: kro-ncrv.nl/katholiek

Klap in
OPEN BRIEF AAN BONDSKANSELIER OLAF SCHOLZ 2 mei 2022

28 intellectuelen en kunstenaars schrijven een open brief aan kanselier Scholz. Ze steunen zijn voorzichtigheid en waarschuwen voor een 3e wereldoorlog. De volledige brief treft u hier. Vanaf nu kan iedereen tekenen! Zie beneden.

Lees verder

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten: das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine; das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa; ja, das Risiko eines 3. Weltkrieges. Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.

Wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik.

Zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Überzeugung jetzt erreicht: Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.

Wir warnen vor einem zweifachen Irrtum: Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum andern, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren „Kosten“ an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.

Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. Es gilt, bei allen Unterschieden, einen weltweiten Frieden anzustreben. Der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ist hierfür ein Vorbild.

Wir sind, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, überzeugt, dass gerade der Regierungschef von Deutschland entscheidend zu einer Lösung beitragen kann, die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat. Nicht nur mit Blick auf unsere heutige (Wirtschafts)Macht, sondern auch in Anbetracht unserer historischen Verantwortung - und in der Hoffnung auf eine gemeinsame friedliche Zukunft.

Wir hoffen und zählen auf Sie!
Hochachtungsvoll
 

DIE ERSTUNTERZEICHNERiNNEN

Andreas Dresen, Filmemacher
Lars Eidinger, Schauspieler
Dr. Svenja Flaßpöhler, Philosophin
Prof. Dr. Elisa Hoven, Strafrechtlerin
Alexander Kluge, Intellektueller
Heinz Mack, Bildhauer
Gisela Marx, Filmproduzentin
Prof. Dr. Reinhard Merkel, Strafrechtler und Rechtsphilosoph
Prof. Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler
Reinhard Mey, Musiker
Dieter Nuhr, Kabarettist
Gerhard Polt, Kabarettist

 

Wer den offenen Brief ebenfalls unterzeichnen möchte,
bitte ab sofort auf Change.org

Klap in
Veel liefs uit Moskou 22 april 2022

Groeten uit Moskou

 

Lees verder

Die groeten doe ik er zelf bij. Maar wie schetst hedenmorgen mijn verbazing als ik zie in de statistieken van mijn website dat iemand op een account in Rusland mijn website heeft bezocht. Hij of zij moet hem gezien hebben.
Over de ‘banaliteit’ (in de goede zin van het woord ) van de weg van alle vlees.
Ik hoop tegen beter weten in, dat die lezer toch het verschil kan maken voor een omkeer naar vrede.
De ‘weg van alle vlees’ is immers niet dat men zijn gang maar moet gaan. Maar een uitdaging om wél de weg van vrede te gaan ontwikkelen.
Ik herinner tegelijk ook maar aan een oude gewoonte in Rusland (als ik lieg dan lieg ik in commissie) dat daar de mensen op Pasen elkaar (op straat) begroeten met: ‘De Heer is opgestaan’ (en dan in het Russisch).
Laat het echte Rusland opstaan. Ze hebben daar a.s. zondag Pasen voor.

Moge het zo zijn.

Klap in
ACTIE KERK EN VREDE VOOR HULP OEKRA├ĆNE 6 april 2022

Behalve de overwegingen en verklaringen die vredesbewegingen de wereld in sturen n.a.v. de oorlog in Oekraïne, roept Kerk en Vrede graag op om zo veel mogelijk aan huizen en gebouwen de Vredesvlag uit te hangen. Als reminder. 

Lees verder

Her en der 'kleuren dorpen al Regenboog'. Dat is een heel ander gezicht! We merken een flinke toename van bestellingen van vredesvlaggen op ons kantoor. Kerk en Vrede een doneerde tot Pasen  €5 per (grote/kleine) bestelde vlag aan giro 555. Voor daadwerkelijke hulp aan de mensen daar. Dat leverde een totaal op van € 1285,- en daarmee is deze actie tot een einde gekomen. De verkoop van vlaggen gaat natuurlijk door!

Dank u wel.

Klap in
VERKLARING KERK EN VREDE NAV INVAL VAN RUSLAND IN OEKRA├ĆNE 6 april 2022

Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekraïne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.

Lees verder

Met afgrijzen heeft Kerk en Vrede kennis genomen van de Russische invasie in Oekraïne. Kerk en Vrede veroordeelt deze Russische militaire agressie op dezelfde gronden als waarop zij in het recente verleden westerse militaire invasies in bijvoorbeeld Irak heeft veroordeeld. Omdat ze leiden tot afschuwelijke oorlogen met enorme aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking.

Onze gedachten gaan allereerst uit naar de huidige slachtoffers  en de slachtoffers die nog zullen gaan vallen. De ouders van kinderen die zich grote zorgen maken over persoonlijke gevolgen van deze oorlog. De soldaten die vaak tegen hun wil naar het front gestuurd worden. Mensen in Rusland, Oekraïne en ook in Europa, die onbedoeld getroffen zullen worden door de effecten van economische sancties. Niemand wenst dat persoonlijk leed op zijn of haar pad komt. Toch is het weer aan het gebeuren. We leven mee met de bevolking van Oekraïne in deze zware tijd. We verheugen ons over de stemmen van protest in Rusland die, hoewel met harde hand onderdrukt, daar toch op vele plaatsen klinken. Wij hopen van harte dat de vredelievende krachten in Rusland groeien en steun vinden. 

Weer hebben de grootmachten niet weten te voorkomen dat geweld wordt ingezet. Weer is een partij gezwicht voor de duivelse verleiding militair een conflict te willen oplossen; nu Rusland, zoals eerder westerse bondgenoten in bijvoorbeeld Irak. Weer hebben loze beloften van bescherming niet gewerkt. We zien een weinig consistent beleid van enerzijds diplomatie en anderzijds retoriek en het dreigen met sancties. Kerk en Vrede spreekt de vurige hoop uit dat er niet nog verdere escalaties zullen plaatsvinden. 

Kerk en Vrede doet daarom een  beroep op de Nederlandse regering zich te onthouden van escalerende stappen en zich, ook binnen bondgenootschappen en internationale gremia, maximaal in te zetten voor deëscalatie  en dialoog. Dit houdt onder meer in dat Nederland geen wapens moet leveren of andere vormen van militaire steun moet verlenen. Immers nog meer militair materieel maakt het risico op escalatie groter, maakt meer slachtoffers en zal in dit geval het lijden van de bevolking slechts verlengen. We geloven niet in de heroïek van een feitelijk onmogelijke verdediging hoe nobel ook bedoeld. We roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren en een terugkeer  naar de onderhandelingstafel tot er een duurzame oplossing is bereikt.

Kerk en Vrede bepleit met klem, dat ondanks alles opnieuw vredesbesprekingen worden geïnitieerd tussen Rusland, Oekraïne, de VS, Canada en de EU over het erkennen van de soevereiniteit en territoriale grenzen van de bij dit conflict betrokken lidstaten in de VN. Tevens dat binnen de NAVO gesprekken gestart worden over een moratorium op verdere uitbreiding van het bondgenootschap. Om zo, hoewel dat tegen alle huidig gevoel ingaat, gevoelens van onveiligheid in Rusland serieus te nemen. 

Voorts bepleiten we een wederzijdse demilitarisering en ontwapening aan de grenzen van West en Oost Europa, waaronder volledige nucleaire ontwapening. Een eerste stap daarbij moet een einde aan de huidige troepenopbouw aan elkaars grenzen zijn. Een totaal andere veiligheidsarchitectuur in samenwerking met OVSE en de Raad van Europa is zeer noodzakelijk. Deze is nu gebaseerd op wapens en nucleaire afschrikking die blijven leiden tot bloedige en gewelddadige escalaties.

We vragen de Raad van Kerken om via de Wereldraad van Kerken de kerken in Rusland op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen om op te komen voor geweldloosheid, humaniteit en vreedzame oplossingen. Juist nu schreeuwt de wereld om kerken die niet bang zijn voor politieke leiders en juist wel bang zijn voor de onderdrukking van minderheden.

 

Henk Baars, vz. vereniging Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Nadere informatie:

Henk Baars, voorzitter bestuur
06-41170229
hbaars@me.com

Klap in

Nieuws

Assemblee Wereldraad van Kerken Karlsruhe

Van 31 augustus tot 8 september komt de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen in Karlsruhe. 

Lees verder
Oecumenische vredesdekade Duitsland - 6 tot 16 november 2022

Zusammen: Halt
Zo luidt het motto van de Oecumenische Vredesdecade die dit jaar van 6 tot 16 november in Duitsland gehouden wordt.

De aanvalsoorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne duurt nu al bijna zes maanden. Duizenden mensen zijn reeds gedood en gewond in de oorlog. Miljoenen zijn op de vlucht.

Lees verder
Niet geplaatst... helaas

Onlangs verscheen een vervolg op de Open brief “Voor het te laat is” n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Deze 2e brief werd o.a. onder de media verspreid. Hoe waren de reacties?

Lees verder

Agenda

8 september 2022 Assemblee Wereldraad van Kerken Karlsruhe

Van 31 augustus tot 8 september komt de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen in Karlsruhe.

Lees verder
22 september 2022 17-25 september Vredesweek 2022

Thema: Generatie Vrede

Lees verder
25 september 2022 Walk of Peace in Den Haag.

Op 25 September 2022, zal de jaarlijkse Walk of Peace plaatsvinden in Den Haag. De Walk of peace is een wandeling van Vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.

Lees verder