JAARGANG 20 NR 1

Eerste nummer van het jubileumjaar 2024. 100 jaar Kerk en Vrede. Met een 1e speciaal katern over de eerste decennia van Kerk en Vrede. Over Hugenholtz, Heering en over het boek van Heering: De zondeval van het christendom. Wordt vervolgd in de komende nrs. En verder: eerherstel Indië-weigeraars, eerste Israëlische gewetensbezwaarde, geweldloos opvoeden, jonge theologen en Palestina, Václav Havel, het Nederlandse wapenexportbeleid en bidden voor vrede.

JAARGANG 19 NR 4

Over Apocalyptiek: van vlucht tot appèl. Hoe apocalyptiek te verstaan: Als boodschap van rampspoed of als vredesoproep? Over de vrouw en de draak in Openbaring 12. Boudewijn de Groot: protestzanger tegen wil en dank. Vredesbeweging ouder dan 75 jaar. Solidariteit als wapen tegen apocalyptische wanhoop. De planeet die aarde heette revisited. Rebelleren voor het leven, met Rozemarijn van ‘t Einde. Klimaatverandering vereist einde van het kapitalisme. Openbaring in een multiculturele samenleving. Werken aan vrede - bij alle geweld, 29 oktober in de Kargadoor. De film “Oppenheimer”.

JAARGANG 19 NR 3

Van onvrede naar inclusieve veiligheid, zomercursus vrouwenorganisaties voormalige Sowjet-Unie, You never walk alone – over zielsverwanten van vredesactivisten, Het Grote Kwaad maakt het Westen onfeilbaar, In Memoriam: Roline Woldinga-Veldkamp, Ken uw vijanden: mensen als u zelf, Miskotte en pacifisme in praktijk, De heilige strijd van een profeet - over Martin Luther King, Hoe taal tot geweld kan leiden, Doodtij voor de vredesbeweging? - Guido van Leemput in de ALV van Kerk en Vrede, Vredesweek 2023, over de film “All quiet on the Western Front”.

JAARGANG 19 NR 2

Nee tegen oorlog, Wapenindustrie feest vrolijk verder, Bertrand Russell: 'Denk aan je mens-zijn, vergeet de rest', De onzekere toekomst van Oekraïne, Dialoog in onzekere tijden (Jolle Demmers), Klimaatdoelen voor de vrede, Ruimte voor Gods verdwenen gelaat, Het verboden werk van Thomas Merton, Naar een scenario van de-escalatie, Bespreking "Jack" van Marilynne Robinson, Dat een nieuwe wereld komen zal (Huub Oosterhuis).

JAARGANG 19 NR 1

Vrouwenhaat nog steeds normaal, kiezen voor 'genoeg om van te leven', Pacifisme in praktijk(1): Janusz Korczak en kinderen, Jacques Mourad: Geweld brengt nooit vrede, verzet blijft nodig, David Grossman, vrede heeft vrouwen nodig, interview met exbrigade generaal Erich Vad, spiritualiteit van beneden, vredesnieuws o.a. over de IFOR.

JAARGANG 18 NR 4

Over asiel voor Russische en Oekraïnse dienstweigeraars, 'Geen bommen maar bomen': actiecollectief Vliegop! (Leeuwarden), De School in Visvliet, Ter Apel begint ver buiten Europa, Veiligheidsdenken in oorlogstijd, Onkruit vergaat niet, Wat als Oekraïne wint?, De website en - winkel van kerkenvrede.nl, Protest als noodzaak voor de toekomst, Onmenselijk, dus onwenselijk: over het strafrecht, bespreking Maurits Chabot 'Over de kloof'.

JAARGANG 18 NR 3

Over pacifisme in Oekraïne, het wekelijkse protest op het Museumplein en een kritische reactie (“Geen vrede zonder gerechtigheid”) op een eerdere bijdrage over Oekraïne. En verder over onderzoeksgeld en wapenindustrie, investeringen in defensie, vrede verbeelden in de vredesweek, traumaverwerking in Irak,  groene kerken en een interview met Rob van Essen.

JAARGANG 18 NR 2

In het teken van de oorlog in Oekraïne, met analyse en verdieping.

Over de verklaring van Kerk en Vrede, pacifisme nu, geweldloos verzet en protest en de rol van de wapenindustrie. Aandacht voor dienstweigeren, Call of Life en Stanley Hauerwas.

JAARGANG 18 NR 1

Het nieuwe regeerakkoord... Een bijzondere “Walk of Peace” in de duinen van Terschelling. Yosé Höhne Sparborth bericht vanuit Irak en vertelt over een actueel gesprek met Jacques Mourad. Boeddhisten in Nederland zijn in actie voor vrede. Over diverse pleisterplaatsen in Nederland voor recht en vrede.

JAARGANG 17 NR 4

Eindelijk heeft (ook) Nederland zich teruggetrokken uit de gewapende missie in Afghanistan. Wat is de zin van een dergelijke missie? Hoe zijn we erin betrokken geraakt?
Met o.a. een vraaggesprek met luitenant-kolonel Mirjam Grandia en een bijdrage van voormalig diplomaat Nikolaos van Dam.

JAARGANG 17 NR 3

Over: ideeën vredesweek, geweld aan de Europese grenzen, een “niet-gekende vijand”(de Taliban), de Huijberg, de keerzijde van de staat Israël na 73 jaar, wapens eerst getest op de Palestijnen, Revolusi, een ander veiligheidsdenken en feminiene strategieën tegen oorlog en geweld

JAARGANG 17 NR 2

Over: het Franse dorp Le Chambon-sur Lignon, een gesprek met Zaira Zafarana (projectcoör-dinator IFOR), Dorothy Day, Ecolonie (een pleisterplaats in Noord-Frankrijk), pleidooi voor een gewetensraad, collateral damage, spanning tussen mensenrechten en wapenleveranties, succesvolle Molukkers uit de eerste generatie, inclusief samenleven: lokaal én mondiaal en over doopsgezinde vredestheologie.

JAARGANG 17 NR 1

Over politieke partijen en paci-fisme, de rol van christenen in Hongkong, wat te doen met Bijbelse teksten over geweld?, de PKN schuldbelijdenis tegenover de joodse gemeenschap, onderwijs in een gekleurde samenleving, als verliezen winnen wordt, vrede en veiligheid volgens de Quakers, emancipatie als karikatuur (over dienstplicht voor vrouwen), band overheid en wapenindustrie, praten met elkaar: durven we nog? en over de film The Wife.

 

JAARGANG 16 NR 4

Over complotdenkers en vredesbeweging, de vredegroet bij de viering van de Tafel, ‘En toch’ geloven in de tijd van Advent, de encycliek Fratelli Tutti en Tolstoj, China en een nieuwe wereldorde, Inktspotprijswinnaar Len Munnik, civiel veiligheidsbeleid, geen volle kerken maar compassie, wapens voor Egypte?, waar nieuws op gefocust is: op wat er gebeurt of op wat zich ontvouwt, en over de film The hate you gave.

JAARGANG 16 NR 3

Corona als veiligheidsprobleem, olie als middel voor controle, de actualiteit van de bevrijdingspreek van ds.Krijn Strijd, voorbij het oordeel over goed en fout (over Hans Calmeyer), vredesweek door de jaren heen, schaf de politie af, deugdzaam leven in Oekraïne, thema van de vredesweek 2020: vrede verbindt verschil, welke lessen te trekken uit de coronacrisis voor oorlog en vrede?, ‘moral injury’, de ‘Friedespreis’ van de Duitse Boekhandelaren en over de roman Trocadéro.

JAARGANG 16 NR 2

Over verzet tegen oorlogstaal in coronatijd, de gevaren van normalisering van wapenhandel, Frits Kuiper, de brief van Bonhoeffer aan Gandhi, leren over vrede aan de PThU, geweldloos verzet van binnenschippers, krijgsmacht en klimaatprobleem, kan de coronastilte ruimte scheppen voor een nieuwe herdenken van 75 jaar bevrijding?, het oude abnormaal, bespreking van het boek “De bijenhouder van Aleppo”, en over verzetstrijdster Jacoba van Tongeren

JAARGANG 16 NR 1

Wat riep de 2e wereldoorlog op aan verzet in pacifistische kringen? Wat betekende in die bewogen periode de keuze voor gewedloosheid? Over ds.Buskes en ds. Strijd. En ook over de tijd daaraan voorafgaand, tijdens de opkomst van het nationaal-socialisme.

JAARGANG 15 NR 4

Over ‘Bonhoeffer – wie ben ik”: een theaterstuk t.g.v. 75 jaar vrijheid, stiekeme actie tegen kernwapens Volkel, pleidooi voor heiligheid, Lef Tolstoj: profeet van onze tijd, geweldloos herdenken, vrede dienen door dienstweigering, wat het standpunt en de inzet van G.J.Heering hem persoonlijk kostte, de film Den Skuldige: over schuld en schuldig zijn, over het boek ‘Het kwaad de psychologie van onze duistere kant’ (Julia Shaw), Augustinus’ visie op oorlog, vrede en veiligheid, en Edy Korthals Altes over nucleaire wapens.

JAARGANG 15 NR 3

Over hoe veiligheid het vredesdenken verdrong, het Europese migratiebeleid, geen gesneden vijandsbeeld, de leer van nationale veiligheid, exclusieve vs. inclusieve veiligheid, bezet denken bevrijd, over Achab en Isebel, van heiligheid naar veiligheid, de angst voorbij, veiligheid voor vrouwen, M.L.King: Pas uzelf niet aan!, vredesgemeente Enschede, naïef geloven in geweld, een Noors document over kwetsbaarheid en veiligheid, kerkasiel in een klein dorp, vredesboeken, en een bespreking van het boek ‘Blindganger’.

JAARGANG 15 NR 2

Een veelkleurige zegen, doorvoer munitie: een blinde vlek, dialoog over goudindustrie, Waarom ras er toe doet, nieuwe kerkplekken, drie weken Berlijn, leerlingen als mediators, ‘De weg van de stilte’(Jan de Jongh), kerkasiel in de Bethelkapel, 25 jaar Omslag, 70 jaar Church and Peace, ‘China verspilt geld niet aan oorlog’ (Jimmy Carter), 1941 Kerk en Vrede verboden – geld goederen in beslag genomen, en over de dichtbundel ‘Strijklicht’ (Judith Herzberg).

JAARGANG 15 NR 1

Over militarisering van de EU, Sant’ Egidio, dienstplicht voor vrouwen, Jan Koopmans, witte heteromannen in de media, bouwen aan hoop in Irak, het archief van Kerk en Vrede ondergebracht in Utrecht, het giftige elixer van rechts, veiligheid opnieuw doordenken, CPT teams Colombia, en een boekbespreking van ‘Wie het mooist valt’ (Sara Novic).

JAARGANG 14 NR 4

Over kerkelijke hulp aan vluchtelingen in Irak, Trinette Verhoeven wordt classispredikant, 100 jaar stilstaan bij W.O.1, ‘Geloof laat een muur vallen’(Christian Führer), klimaatverandering=meer oorlog?, de beleidsnota ‘Investeren in perspectief’, de macht van het vanzelfsprekende, over de theologische werkgroep van K&V, vrede vieren in Advent, het Nicaraguaanse drama, lesgeven op een zwarte school, een gedicht ‘Winters Bethulië’ (Judith Herzberg), en Leen van den Herik gaat met emeritaat.

JAARGANG 14 NR 3

Werving defensie op basisscholen, economie en geweld: een vicieuze cirkel, verkrachting als oorlogs-wapen, hoe belangrijk minder-heden zijn, geef ‘Zwarte Piet’ zijn paard terug, de wereldraad van kerken als 70-jarige vredesbewe-ging, een studiedag over ‘De zondeval van het Christendom’, vredeseducatie op de waterlinie, Quakers lobbyen in Brussel, een biografie van Harky Klinefelter, Jacques Mourad – een Syrische monnik, de jaarvergadering van Church and Peace, het afscheid van Arie de Bruijnbij Kerk en Vrede.

JAARGANG 14 NR 2

Een nieuwe defensienota, is geloof in vrede maken naïef?, Walk of Peace in Utrecht, het Jaar van Verzet, ‘Sterk door de liefde’- preken van M.L.King die het hart raken, een kleed van hoop in een detentiecentrum, het referendum in Koerdistan, Europese wapenhandel op wenken bediend, 50 jaar Raad van Kerken in Nederland, ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons?’- een vredeslied, een verzetsbelijdenis, kinderschrijfactie: wat ging er mis?

JAARGANG 14 NR 1

Over wankele vrede in Irak, afscheid Margrietha Reinders bij Stop de Wapenhandel, Vredes-kerkje in Bergen aan Zee 100 jaar, oecumenelezing in het teken van hoop en vrijheid, biechten als vredeswerk, bespreking “Ik pas niet en God ook niet’(Yosé Höhne Sparborth), wapenhandel en migratie, Dietrich Bonhoeffer en het pacifisme, Walk of Peace als pelgrimage, ter gedachtenis: Fred van der Spek, lichamelijkheid in het pastoraat, inclusief vredesbeleid, bespreking ‘Heilige Strijd’(Beatrice de Graaf), en over ‘Door de nacht van strijd en zorgen’.

JAARGANG 13 NR 4

Met een kinderkleurplaat van Len, FvD geen vredespartij, verhaal gewetensbezwaarde, fysiek protest tegen wapenbeurs, het nieuwe regeerakkoord, Irak, Paulus een Turk?, een vredestapijt van vrede in Den Bosch, Kerst vieren en doen, een kinderbegroting voor defensie, schrijfactie kinderen aan Kim Jong-un en Trump, ‘Tent of Nations’, drie soorten moslims in Irak, “De zondeval van het Christendom’ en ‘Heilige Strijd’ (Beatrice de Graaf), nobelprijs voor de vrede voor Ican, de vredesbeweging onder druk, en een lied, “Zal er ooit een dag van vrede”.

JAARGANG 13 NR 3

Over wandelen met je ziel (Walk of Peace), oorlog een natuur-verschijnsel?, geweldloos samenleven oefenen in de kerk,verbreding contact met bisschop Mirkis in Kirkuk, democratie in Myanmar: een lange weg, de Rohingya, “We gaan ze halen”, bespreking van ‘Vrede kun je leren’ (David van Reybrouck) en van ‘Een jihad van liefde’ (Moha-med Elm Bachiri), de cruciale rol van moslimmoeders, EU en Navo: kassa voor de wapenindustrie, vredesnieuws, over vluchtelingen, vredesengagement in de kerk, en een gezongen vredegroet.

JAARGANG 13 NR 2

Over geweldloosheid. Niet voor lafaards…
Nederland: betrokken bij allerhande oorlogshandelingen.
De Wereldraad van Kerken en de RKK: bezig de leer van de rechtvaardige oorlog te herzien. 
Hernieuwde bezinning over de relatie kerk-staat aan de hand van "De zondeval van het Christendom".

JAARGANG 13 NR 1

Op weg naar rechtvaardige vrede, aan een toekomstig formateur, paus Franciscus over geweldloos-heid, een vredeslabyrint in Den Haag, versterking wapenindustrie in EU, 20 jaar opschorting dienst-plicht, leren samenleven in Kirkuk, verbreding contact met Irak, werken aan vrede op internationaal niveau, drie weken op Lesbos, geestelijke verzorging in de krijgsmacht, Edy Korthals Altes: Van havik tot vredesduif, meer wapens: meer veiligheid?, de oecumenische vrouwensynode, een vredeslied en over de a.s. ITEC wapenbeurs.

JAARGANG 12 NR 4

Over vrede op aarde, Turkije ontwricht, Tent of Nations, ontmoet Palestina, het oorlogsdagboek van Teunis Brandsma, Kerk en Vrede in projecten, vrouwen voor vrede, Walk of Peace in Enschede, de unipolaire stoornis van de VS, special ‘Tegendraads voor vrede’ in de vredesweek, oorlog en geweld in de bijbel, witte mannen weten alles beter, vernieuwende initiatieven in Kerk en Vrede, geloven in mediation, ‘Nooit tegen ons geweten’, en over een lied “Licht in onze ogen’.

JAARGANG 12 NR 3

Over legitimatie van oorlog, ‘Teken tegen kernwapens’, Kirkuk en Utrecht, in het voetspoor van Christus, samenwerken aan vrede, de Gandhituin, een folder van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, het Coventryberaad, Daniel Berrigan I.M., Leendert de Baan, zachte krachten, Elie Wiesel I.M., Peter van Uhm moet nog doorgroeien, ‘God in de kring van de goden – Griekse tragedies en het christendom’, Syrië, en over het lied “Door de wereld gaat een woord’.

JAARGANG 12 NR 2

"Als we serieus aan vrede willen werken in de wereld, zullen we bereid moeten zijn om anders te denken en anders te handelen - want het oude denken en doen heeft ons en onze wereld op een doodlopend spoor gebracht." De inhoud van dit nummer is geïnspireerd door het contact met jongeren uit de radicaal evangelische hoek

JAARGANG 12 NR 1

Gebed voor vluchtelingen, wegtrekken en ontvangen worden, de gebroken belofte aan Rusland, tsoenami van vluchtelingen, protestdemonstratie in Baltimore, eenzijdige Israëlische berichtgeving, brief van K&V aan Comité Herdenking 4 mei, Ban de Bom 2.0, Show your struggle, ‘Opvoeden in verwarrende tijden’, Ineke Bakker nieuwe voorzitter IKV, de militair vertelt, en over Coert Poort (Mensen gevraagd).

JAARGANG 11 NR 4

JAARGANG 11 NR 3

Een pleidooi van Kerk en Vrede om te werken aan rechtvaardige vrede, motieven, enkele concrete brandhaarden, wat de brandhaarden ons leren, een ander beleid, voorbeelden van conflictpreventie en geweldloze oplossing, wat we kunnen doen, aanbevelingen voor de politiek en over Desiderius Erasmus, Klacht van de vrede.

JAARGANG 11 NR 2

JAARGANG 11 NR 1

JAARGANG 10 NR 4

JAARGANG 10 NR 3

JAARGANG 10 NR 2

JAARGANG 10 NR 1

JAARGANG 9 NR 4

JAARGANG 9 NR 3

JAARGANG 9 NR 2

JAARGANG 9 NR 1

JAARGANG 8 NR 4

JAARGANG 8 NR 3

JAARGANG 8 NR 2

Nieuws

Koorzang voor vrede?

Willem de Haan werd door Gerda Blees van de Volkskrant geïnterviewd over de vraag "Kunnen we alle koren laten zingen voor vrede?"

Lees verder
Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder
Vredeslied voor de maand juni

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder