Wat u niet lezen kon (of mocht…) Het komt regelmatig voor dat ingezonden artikelen die kritisch van toon zijn als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet worden geplaatst. Dat gebeurt al dan niet met redenen omkleed. Het laten horen van een kritisch tegengeluid lijkt steeds lastiger te worden, terwijl het hierbij toch gaat om het belang van een vrije meningsuiting. Op de pagina Actueel hebben wij in de afgelopen tijd meer dan eens dergelijke artikelen geplaatst. In diverse gevallen waren en zijn die de moeite van het lezen meer dan waard. Op deze website zal in het vervolg aan deze bijdragen een vast forum worden geboden. Daarbij zal er i.o.m. de auteur telkens bekeken worden of er ook ruimte gegeven kan worden aan de afwijzende reactie van de betreffende krant. Bij dit alles is het uitgangspunt dat de aangeboden artikelen min of meer sporen met de visie en de opstelling van Kerk en Vrede. Lees verder
Klap in

Zelenski is wel degelijk corrupt

In Trouw van 15 mei j.l. stond een artikel onder de titel: "Hoe de Russen uw brein proberen te koloniseren". Daarin wordt verteld hoe het verzinsel dat Zelenska, de vrouw van Zelenska, voor 1,1 miljoen euro juwelen kocht in een uitgekiende strategie van desinformatie aan geloofwaardigheid wint. Zo zou ons brein worden gekoloniseerd. Rob van Stek reageerde daarop met een ingezonden brief aan Trouw die helaas niet werd geplaatst, onder de titel "Zelenski is wel degelijk corrupt". Lees verder

Zelenski is wel degelijk corrupt

Het Kremlin heeft al een deel van ons brein gekoloniseerd als we geloven dat de verhalen over de corruptie van Zelenski en zijn familie vast niet helemaal uit de lucht komen vallen, zo besluit het artikel over Russische desinformatie (Trouw 15 mei).
Zijn we dan helemaal vergeten dat Zelenski voorkomt in de Pandora Papers? Hij bezat een netwerk van offshorebedrijven in Cyprus, Belize en de Maagdeneilanden, met onder meer voor tientallen miljoenen aan vastgoed in het centrum van London. Vlak voor hij tot president werd gekozen, heeft hij die belangen overgedragen aan vrienden, en liet hij het dividend overmaken aan zijn echtgenote.
Het is een ongemakkelijke waarheid dat Oekraïene net zo'n corrupte oligarchenstaat is als Rusland. Het zou goed zijn als Trouw ook over Oekraïene kritisch bericht.

Rob van Stek
Utrecht

Noot voor de redactie:

Hier leest u meer over Zelenski en de Pandora Papers:

https://platformraam.nl/dossiers/oekraine/1945-pandora-papers-schaden-zelenski-maar-blazen-hem-niet-omver

https://www.volkskrant.nl/economie/mag-zelenski-nog-herinnerd-worden-aan-de-pandora-papers~b5c0f6b9/

https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy

 

Klap in

Sluit je aan bij Willem de Haan

Op 8 april schreef Peet den Hartig een Ingezonden naar Trouw n.a.v. het interview met Willem de Haan op zaterdag 6 april. Aan de Opinie-redactie van TROUW Zuidlaren, maandag 8 april 2024. L. S.! Graag zag ik onderstaande reactie op het Trouw-interview met Willem de Haan van za. 6 april geplaatst bijv. in de rubriek Lezers reacties resp. de opinierubriek. Het is een hartekreet van mij als hoogbejaarde. Ik vind het namelijk — als het niet te dramatisch klinkt — van levensbelang, dat de visie van Willem de Haan gehoord/gelezen en aangevuld wordt. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, (psychol. drs) Peet den Hartog (1935), rustend klinisch & poliklinisch psycholoog Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord/Lentis te Zuidlaren en Groningen reserve eerste luitenant geneeskundige troepen infanterie; sinds 1981 (via beroep op Wet Gewetensbezwaarde Militaire Dienst) erkend dienstweigeraar. Domineeskamp 5 9471 BG Zuidlaren E Lees verder

Alhier het Ingezonden van Peet den Hartog

Sluit je aan bij Willem de Haan!

Het prettig leesbare Trouw-interview met Willem de Haan dd. zaterdag 6 april onderschrijf ik als 88-jarige van harte. Ik ben namelijk van vóór de oorlog (W.O. II) en strijd tegen het faciliteren van een mogelijke W.O. III. Zelf heb ik als medisch psycholoog “postuum” in 1981 als "dienstplichtig eerste luitenant geneeskundige troepen der infanterie" van de Nederlandse Staat erkenning verkregen via mijn beroep op de Wet G.M.D. (gewetensbezwaren militaire dienst). Eigenlijk heb ik veel te laat bezwaar gekregen op bijbelse gronden. Daarom stuurde ik vlak na het begin van de oorlog mbt Oekraïne in 2022 een Ingezonden aan Trouw (met verwijzing naar Huub Oosterhuis’ "Lied tegen de 3e wereldoorlog") om te dé-escaleren in plaats van te escaleren. Dit werd helaas niet geplaatst. Later kon ik mij goed vinden in een groot artikel van (emeritus ds) Bram Grandia als vm. hoofdbestuurder van de vereniging Kerk en Vrede. Zijn gegronde argumentatie haalde gelukkig wel de kolommen van Trouw.

Graag roep ik bij dezen alle dienstweigeraars (en hun sympathisanten) op om van zich te laten horen: er bestaat ook zoiets als schuldig zwijgen! Oorlog is immers misdadig, hoe “oprecht defensief” bedoeld ook. "Oorlog is zonde” schreef Trouws oud-hoofdredacteur Bruins Slot destijds al in zijn zaterdagse column! Organisaties als de PKN durven zich niet echt uit te spreken.Maar bidden zonder werken is m.i. zinloos: vloeken in de kerk. Wapenhandel moet actief bestreden worden. Alleen wapenstilstand en onderhandelingen van “gelijkwaardige” partijen bieden soulaas. Denk aan Gorbatsjow en Reagan inzake vermindering atoombewapening. Maar individuele christen-pacifisten zouden deze geestelijke wapenspreuk tot de hunne moeten maken! En zich harmonieus mengen met andersgelovenden en niet-(christelijk)gelovende pacifisten.
Kort samenvattend: Sluit je aan bij Willem de Haan!

drs Peet den Hartog (Den Helder 1935) Zuidlaren, lid Kerk en Vrede

Klap in

“Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek”

Onlangs (op 6 maart, zie pagina Actueel) verscheen er in Trouw op de podiumpagina een artikel van Jolle Demmers, “Oorlogskoorts in Europa”. Enkele dagen daarna reageerde Hubert Smeets daarop (“Angst voor Rusland overdreven? Hoe blind kun je zijn?”). Dat vormde voor Rob van Stek (oud-buitenlandredacteur bij dagblad Het Vrije Volk) aanleiding tot het sturen van een artikel onder de kop: “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” Lees verder

Het artikel kunt u hier lezen.

En hier kunt u lezen hoe dat afliep...
Een boeiende communicatie tussen Rob van Stek en de redactie van de podiumpagina.

Klap in

75 jaar NAVO - Terug bij af?

N.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO (4 april) schreef Kerk en Vrede lid Bram Grandia al even geleden een ingezonden artikel naar Trouw. Helaas werd het niet geplaatst. Lees verder

 

Bram Grandia ontving van Trouw dit bericht:

"Geachte Bram Grandia,

Dank voor het opinieartikel dat u hebt aangeboden.
Het aanbod is zo groot dat we selectief moeten zijn.
Uw bijdrage is daarbij helaas afgevallen.

met vriendelijke groet,

Opinieredactie Trouw"

Lees hier het ingezonden artikel.

Klap in

Naar aanleiding van een column van Rob de Wijk in Trouw “Alles doet denken aan de Koude oorlog“

Op 15 maart j.l. schreef Rob de Wijk een column in Trouw onder de titel ”Alles doet denken aan de Koude oorlog”. Daarin verwees Rob de Wijk naar de situatie rond de 2e wereldoorlog en trok hij een parallel tussen NSB-ers toen en pacifisten nu. Bram Grandia wilde daarop reageren met een Ingezonden maar informeerde eerst bij Trouw of dat wel een kans op plaatsing zou hebben. Helaas bleek dat niet het geval te zijn. Lees verder

Hier vindt u de column van Rob de Wijk.

 

Hier vindt u de correspondentie tussen Bram Grandia en Trouw.

Klap in

Nieuws

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder
Op weg naar vrede in Europa

 

Op donderdagavond 27 juni van 20.00-22.00 uur.

In de Doopsgezinde Kerk - Paleisstraat 8 - Den Haag

Met:
Tom Sauer
Fleur Ravensberger
Paul van Hooft
Roel van Duijn

Via welke weg moet er vrede komen in Europa?

Publiekslezing en debat.

 

 

Lees verder
Red de giftenaftrek - een petitie

Het nieuwe kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting zal worden afgeschaft. Als dit wordt doorgevoerd dan is dat een aanslag op het maatschappelijke middenveld. Veel gemeenten hebben te maken met financiële tekorten, die ongetwijfeld ook zullen worden vertaald naar minder subsidies. Juist kwetsbare mensen zijn vaak ontvangers van hulp en steun van organisaties die (al dan niet ten dele) afhankelijk zijn van giften.

Daarom is er een petitie gestart: Red de giftenaftrek

Lees verder

Agenda

24 juni 2024 maandag 24 juni 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
27 juni 2024 Publiekslezing en debat over vrede in Europa

Op donderdagavond 27 juni van 20.00-22.00 uur.

In de Doopsgezinde Kerk - Paleisstraat 8 - Den Haag

Met:
Tom Sauer
Fleur Ravensberger
Paul van Hooft
Roel van Duijn

Via welke weg moet er vrede komen in Europa?

Lees verder
14 september 2024 14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken"

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder