Wat u niet lezen kon (of mocht…) Het komt regelmatig voor dat ingezonden artikelen die kritisch van toon zijn als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet worden geplaatst. Dat gebeurt al dan niet met redenen omkleed. Het laten horen van een kritisch tegengeluid lijkt steeds lastiger te worden, terwijl het hierbij toch gaat om het belang van een vrije meningsuiting. Op de pagina Actueel hebben wij in de afgelopen tijd meer dan eens dergelijke artikelen geplaatst. In diverse gevallen waren en zijn die de moeite van het lezen meer dan waard. Op deze website zal in het vervolg aan deze bijdragen een vast forum worden geboden. Daarbij zal er i.o.m. de auteur telkens bekeken worden of er ook ruimte gegeven kan worden aan de afwijzende reactie van de betreffende krant. Bij dit alles is het uitgangspunt dat de aangeboden artikelen min of meer sporen met de visie en de opstelling van Kerk en Vrede. Lees verder
Klap in

Sluit je aan bij Willem de Haan

Op 8 april schreef Peet den Hartig een Ingezonden naar Trouw n.a.v. het interview met Willem de Haan op zaterdag 6 april. Aan de Opinie-redactie van TROUW Zuidlaren, maandag 8 april 2024. L. S.! Graag zag ik onderstaande reactie op het Trouw-interview met Willem de Haan van za. 6 april geplaatst bijv. in de rubriek Lezers reacties resp. de opinierubriek. Het is een hartekreet van mij als hoogbejaarde. Ik vind het namelijk — als het niet te dramatisch klinkt — van levensbelang, dat de visie van Willem de Haan gehoord/gelezen en aangevuld wordt. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, (psychol. drs) Peet den Hartog (1935), rustend klinisch & poliklinisch psycholoog Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord/Lentis te Zuidlaren en Groningen reserve eerste luitenant geneeskundige troepen infanterie; sinds 1981 (via beroep op Wet Gewetensbezwaarde Militaire Dienst) erkend dienstweigeraar. Domineeskamp 5 9471 BG Zuidlaren E Lees verder

Alhier het Ingezonden van Peet den Hartog

Sluit je aan bij Willem de Haan!

Het prettig leesbare Trouw-interview met Willem de Haan dd. zaterdag 6 april onderschrijf ik als 88-jarige van harte. Ik ben namelijk van vóór de oorlog (W.O. II) en strijd tegen het faciliteren van een mogelijke W.O. III. Zelf heb ik als medisch psycholoog “postuum” in 1981 als "dienstplichtig eerste luitenant geneeskundige troepen der infanterie" van de Nederlandse Staat erkenning verkregen via mijn beroep op de Wet G.M.D. (gewetensbezwaren militaire dienst). Eigenlijk heb ik veel te laat bezwaar gekregen op bijbelse gronden. Daarom stuurde ik vlak na het begin van de oorlog mbt Oekraïne in 2022 een Ingezonden aan Trouw (met verwijzing naar Huub Oosterhuis’ "Lied tegen de 3e wereldoorlog") om te dé-escaleren in plaats van te escaleren. Dit werd helaas niet geplaatst. Later kon ik mij goed vinden in een groot artikel van (emeritus ds) Bram Grandia als vm. hoofdbestuurder van de vereniging Kerk en Vrede. Zijn gegronde argumentatie haalde gelukkig wel de kolommen van Trouw.

Graag roep ik bij dezen alle dienstweigeraars (en hun sympathisanten) op om van zich te laten horen: er bestaat ook zoiets als schuldig zwijgen! Oorlog is immers misdadig, hoe “oprecht defensief” bedoeld ook. "Oorlog is zonde” schreef Trouws oud-hoofdredacteur Bruins Slot destijds al in zijn zaterdagse column! Organisaties als de PKN durven zich niet echt uit te spreken.Maar bidden zonder werken is m.i. zinloos: vloeken in de kerk. Wapenhandel moet actief bestreden worden. Alleen wapenstilstand en onderhandelingen van “gelijkwaardige” partijen bieden soulaas. Denk aan Gorbatsjow en Reagan inzake vermindering atoombewapening. Maar individuele christen-pacifisten zouden deze geestelijke wapenspreuk tot de hunne moeten maken! En zich harmonieus mengen met andersgelovenden en niet-(christelijk)gelovende pacifisten.
Kort samenvattend: Sluit je aan bij Willem de Haan!

drs Peet den Hartog (Den Helder 1935) Zuidlaren, lid Kerk en Vrede

Klap in

“Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek”

Onlangs (op 6 maart, zie pagina Actueel) verscheen er in Trouw op de podiumpagina een artikel van Jolle Demmers, “Oorlogskoorts in Europa”. Enkele dagen daarna reageerde Hubert Smeets daarop (“Angst voor Rusland overdreven? Hoe blind kun je zijn?”). Dat vormde voor Rob van Stek (oud-buitenlandredacteur bij dagblad Het Vrije Volk) aanleiding tot het sturen van een artikel onder de kop: “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” Lees verder

Het artikel kunt u hier lezen.

En hier kunt u lezen hoe dat afliep...
Een boeiende communicatie tussen Rob van Stek en de redactie van de podiumpagina.

Klap in

75 jaar NAVO - Terug bij af?

N.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO (4 april) schreef Kerk en Vrede lid Bram Grandia al even geleden een ingezonden artikel naar Trouw. Helaas werd het niet geplaatst. Lees verder

 

Bram Grandia ontving van Trouw dit bericht:

"Geachte Bram Grandia,

Dank voor het opinieartikel dat u hebt aangeboden.
Het aanbod is zo groot dat we selectief moeten zijn.
Uw bijdrage is daarbij helaas afgevallen.

met vriendelijke groet,

Opinieredactie Trouw"

Lees hier het ingezonden artikel.

Klap in

Naar aanleiding van een column van Rob de Wijk in Trouw “Alles doet denken aan de Koude oorlog“

Op 15 maart j.l. schreef Rob de Wijk een column in Trouw onder de titel ”Alles doet denken aan de Koude oorlog”. Daarin verwees Rob de Wijk naar de situatie rond de 2e wereldoorlog en trok hij een parallel tussen NSB-ers toen en pacifisten nu. Bram Grandia wilde daarop reageren met een Ingezonden maar informeerde eerst bij Trouw of dat wel een kans op plaatsing zou hebben. Helaas bleek dat niet het geval te zijn. Lees verder

Hier vindt u de column van Rob de Wijk.

 

Hier vindt u de correspondentie tussen Bram Grandia en Trouw.

Klap in

Nieuws

We must stop the war now. 12 mei a.s. de 19e jaarlijkse gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse herdenkingsplechtigheid

Sharing Our Humanity, Honoring Our Children. Stop The War.

Join us for the Joint Memorial Ceremony, which will be held on May 12th 2024 at 8:30pm Jerusalem | 6:30pm London | 1:30pm New York | 10:30am Los Angeles.

"Onze ceremonie verschilt radicaal van de typische ceremonies die een verhaal promoten dat oorlog en dood onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. In plaats daarvan is de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst een unieke gelegenheid voor Israëli's en Palestijnen om samen te rouwen en samen te eisen dat er een einde komt aan het bloedvergieten."

Lees verder
Durf je nog in de messiaanse vrede te geloven?

Bram Grandia schreef onder deze titel een overweging bij het raam 'Vrede' van Chagall in het gebouw van de VN en bij een wandkleed van Chagall in de Knesseth. 

Lees verder
Vredeslied voor de maand mei

Het is inmiddels al het vijfde vredeslied waar we in dit jubileumjaar van Kerk en Vrede aandacht voor vragen:

"Wat vraagt de Heer nog meer van ons"

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Lees verder