WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Demo Wapenbeurs Ahoy

Donderdag 28 november, van 8u00 (´s morgens) tot 12u00 (´s middags)

Ahoyweg 10, Rotterdam

Komt allen!

Op 28 november vindt in Ahoy de wapenbeurs “NIDV Exhibition Defense and Security” plaats. Wij vinden dat de wereldwijde wapenhandel moet stoppen. Er wordt heel veel geld verdiend met het zaaien van dood en verderf door de wapenindustrie.

Op deze beurs zullen ook 3 Israelische bedrijven aanwezig zijn, te weten ELBIT Systems Ltd, Israel Aerospace Industries (IAI) en Smart-shooters

De wereldwijde Boycot Divestment Sanctions movement (BDS) is voor een wapenboycot van Israël. Om deze reden zal de BDS beweging in Nederland een demonstratie houden op donderdag 28 november a.s. bij de AHOY te Rotterdam tijdens de NIDV Exhibition Defence and Security 2019.

De voornaamste argumenten voor een wapenboycot van Israël zijn:

–       Israël voert een continue oorlog tegen de Palestijnse bevolking met een gemengde inzet van militairen, politie- en andere veiligheidsinstanties. Sinds april 2018 zijn alleen al in Gaza 250 Palestijnen gedood en 23.000 gewond door Israëlische scherpschutters; door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch worden deze acties scherp veroordeeld.

–       Israël schendt bij voortduring het luchtruim van omliggende landen en bombardeert intensief in Syrië. Dit bedreigt de – ook voor Europa noodzakelijke – stabiliteit in het Midden-Oosten.

–       Israël – de enige kernmacht in de regio – frustreert ongestraft het overleg over een kernwapenvrij Midden-Oosten.

–       Door te vertrouwen op haar geavanceerde defensie- en veiligheidssector meent de Israëlische regering dat zij haar eigen gang kan gaan en geen enkel compromis hoeft te sluiten met de Palestijnse bevolking, de buurlanden en de bredere regio

  • Samenwerking met de Israëlische defensie- en veiligheidssector leidt tot een rechtvaardiging en een versterking van de in de vorige punten genoemde situatie.
  •  
 

Onze Jongens op Java

TV-serie op komst

 

Goos Blok, een gewaardeerd lid van Kerk en Vrede werkte mee aan een aantal uitzendingen over wat er door Nederlandse militairen gedaan werd op Java.

De premiére ervan vindt plaats in aanwezigheid van de minister van Defensie mw. Bijleveld. Dat is 5 November in de Stadsschouwburg van Amstelveen. Begint om 16.00 uur.

 

Wordt natuurlijk, zou je haast zeggen, besproken in de Wereld Draait door. Daar zal Guus Blok ook aan het gesprek deelnemen.

Meer informatie te vinden op https://varagids.nl/winacties/kom-gratis-naar-de-premiere-van-onze-jongens-op-java

'Onze jongens op Java' is een coproductie van BNNVARA en TVBV en is op 21 en 28 november, 5 en 12 december om 20.25 uur te zien op NPO 2.

Nieuws

Bestuursvacatures

Kerk en Vrede is een vereniging, die zich binnen en buiten de kerken inzet voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland. Haar filosofie is gebaseerd op het pacifisme, naar het voorbeeld van de profeten van Israël en Jezus van Nazareth, maar ook van mensen als Gandhi en Martin Luther King. Kerk en Vrede streeft samenwerking na met andere vredesorganisaties en is de Nederlandse tak van IFOR (International Fellowship of Reconciliation). Momenteel telt de vereniging ongeveer 430 leden en daarnaast 460 abonnees en donateurs. 

Het bestuur van Kerk en Vrede zoekt kandidaten voor: 1) (bestuurs-)secretaris (v/m), met als speciale taak verzorgen van correspondentie en vergaderagenda; 2) algemeen bestuurslid (v/m), met speciale aandacht voor lopende en te ontwikkelen projecten. 

Het betreft onbezoldigde functies (onkosten worden wel vergoed). Het bestuur vergadert 8 à 10 keer per jaar op kantoor in Utrecht; hiernaast vergen de functies tenminste 2 à 4 dagdelen per maand. Momenteel heeft de vereniging geen betaalde medewerkers in dienst; kantoor- en andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Kerk en Vrede kent enkele werkgroepen, zoals de theologische werkgroep en de redactie van het kwartaalblad Vredesspiraal. 

Belangstellenden – evenals zij, die menen een geschikte kandidaat te kennen – worden verzocht contact op te nemen via: secretariaat@kerkenvrede.nl. Langs deze weg kan men ook vragen om een afspraak te maken voor het verkrijgen van nadere informatie.