WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Wake Zeist

Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht:

 

Wake Zeist 5 april 2020

Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona hebben wij een besloten wake,

en wij vragen u thuis te blijven .

U kunt wel op een willekeurig moment een bloem en/of boodschap aan het hek achterlaten.

Ø  WakeZeist gaat door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

Ø  Omdat uitzetting niet kan door de beperking van vluchten zijn veel mensen vrijgelaten.

Ø  De tv opname van 1 maart hartenziel ligt op de plank tot andere tijden, de radiouitzending vind u bij https://www.nporadio5.nl/gemist zin in weekend 7 en 8 maart

 

info: 0629025008 en www.wakezeist.nl

 

 

De nieuwe vredesspiraal nr 1 van 2020

Een Themanummer met een aantal boeiende artikelen over 'Geweldloos Verzet' in de Tweede oorlog. In het kader van herdenken 75 einde WO II.

De artikelen zijn als pdf bestand in te zien.  Download en versrpeid het gerust. Papieren expl kunt u bestellen via het secretariaat. Of de webwinkel.

Nieuws

Oproep Staakt het vuren van Ver. Naties

Oproep voor een wereldwijde wapenstilstand door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, op maandag 23 maart 2020.

Onze wereld wordt bedreigd door een gemeenschappelijke vijand: COVID-19. Dit virus maakt geen onderscheid naar nationaliteit, etniciteit of religie. Het valt iedereen aan, meedogenloos.
Ondertussen woeden gewapende conflicten op vele plekken op de wereld. De meest kwetsbaren – vrouwen en kinderen, mensen met beperkingen, gemarginaliseerden en ontheemden – betalen de hoogste prijs.
Ze lopen ook het grootste risico om te lijden aan de verwoestende werking van COVID-19. Laten we niet vergeten dat in door oorlog getroffen landen de gezondheidssystemen ineen zijn gestort. Medisch personeel, toch al met te weinig, zijn veelal doelwit. Vluchtelingen en andere ontheemden ten gevolge van het geweld zijn extra kwetsbaar.
De razernij van het virus laat de waanzin van de oorlog zien.
Dat is de reden waarom ik vandaag oproep tot een onmiddellijke wereldwijde wapenstilstand tot in alle uithoeken van de wereld. Het is tijd om gewapende conflicten in ‘lockdown’ te brengen en ons gezamenlijk te richten op het ware gevecht om ons leven.
Alle strijdende partijen roep ik op om de vijandelijkheden te staken, wantrouwen en haat terzijde te leggen, geweren te laten zwijgen, beschietingen te staken en luchtaanvallen te beëindigen.
Dat is cruciaal.
En om toegangswegen te helpen creëren voor hulpverleners die mensenlevens kunnen reden, om kostbare mogelijkheden te openen voor diplomatie en om hoop te brengen op de plaatsen waar de meest kwetsbaren voor COVID-19 leven.
Laten we inspiratie putten uit coalities en onderhandelingen die langzaam maar zeker vorm krijgen tussen rivaliserende partijen om zich samen tegen COVID-19 teweer te stellen. Maar er is nog veel meer nodig.
Laten we de ziekte van oorlog beëindigen en strijden tegen de ziekte die onze wereld verwoest. Het begint met het staken van de gevechten overal. Nu. Dat is wat onze mensenfamilie nodig heeft, nu meer dan ooit. (vertaling Jan Schaake)
 

Er is een petitie gaande die de eerste dag al meteen viraal gaat. Onderteken ook via deze link

Ondertussen in de wapenindustrie

Iedereen heeft natuurlijk wel iets anders aan zijn of haar hoofd. Ook de koning noemde het niet, toen hij ons toesprak. Maar terwijl iedereen angstig is ivm het Corona-virus (en terecht alles uit de kast haalt om te helpen) is in Papendrecht rustig de verhuizing gaande naar het nieuwe internationale hoofdkantoor van Fokker. Bekend van burgerluchtvaart, natuurlijk. Maar deel van een concern dat serieus oorlogsmateriaal ontwikkelt. 

De officiele opening komt later natuurlijk.
Jan Anne Bos had aangeboden een 'alternatieve rede' tgv de opening te houden. Niet om op Fokker in te hakken. Maar om zeg maar de besmetting met het bewapeningsvirus te signaleren. Hij werd ferm afgewezen. Het is een gemiste kans voor de wapentechnici om aan te geven hoe serieus hun business is. 


Voor RTVPapendrecht is de alternatieve openingsspeech al vast uitgesproken. 
De tekst compleet met tekening van Len, waarvoor dank, vind je hier. 

Je kunt het nog beluisteren 

- ga naar rtvpapendrecht.nl

- klik op Radio

- klik helemaal onderaan op uitzending gemist 

- de programma's staan alfabetisch, scroll naar beneden naar Praatpaal

- 24 maart en dan het stukje 21.00 uur. En wel tegen het einde.