WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Tentoonstelling WEISSE ROSE in Nazi-Duitsland

Tentoonstelling WEISSE ROSE in Nazi-Duitsland

Op 18 februari 1943 wierp Sophie Scholl - een jonge studente in Munchen - vanaf de balustrade van haar universiteit een handvol pamfletten de trap af. Ze werd daarbij gezien door een concierge die lid was van de SA. Nog diezelfde dag werd de geweldloze verzetsgroep Weisse Rose opgepakt. Ze bestond uit Sophie Scholl, haar broer Hans en verder onder meer Christoph Probst. Eerder hadden ze al flyers over de post verzonden. Het waren alle oproepen tot vrijheid.

Geinspireerd door hun Christelijke, lutherse achtergrond hadden ze afstand genomen van de Hitlerjugend (Hans) en de Bund Deutscher Mädel (Sophie). Hun pamfletten konden ze in totaal zes maal verspreiden - de laatste maal op 18 februari. Dit protest trof het regime op een zwak moment. In februari 1943 ging een heel leger verloren bij Stalingrad. Ook in Afrika keerden toen de kansen. Vier dagen nadat de zes leden van de verzetsgroep waren opgepakt, werden ze - na een korte rechtszaak voor de tierende rechter Roland Freisler - ter dood veroordeeld en later onthoofd.

Het materiaal voor de tentoonstelling Weisse Rose is afkomstig van de Friedensbibliothek/ Antikriegsmuseum in Berlijn Brandenburg, waarmee het Vredesmuseum Gouda goede banden onderhoudt. Het zijn indrukwekkende en knallende zwart/wit foto's. Een brochure met vertaling van de Duitse tekst is beschikbaar.

Plaats: Keyserkerk, Middenweg 146

Datum: 1 juni tot 12 september 2018

Open: tijdens de activiteiten en diensten, verder zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Info: 0299 - 68 14 03 (Marie Schroevers)

Zie ook Www.beemsterkerk.nl - Www.vredesmuseum.nl - Www.museumsforpeace.org

Lezingenreeks Oorlog en vrede

Van de reeks lezungen die in Maart is gestart, resteren nog: 

17 mei      

Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’, en vredesopbouw in de 21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige Oorlog herzien of verwerpen? Fernando Enns, hoogleraar Theologie en Ethiek (VU) en directeur van de Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies. 

7 juni        
Psychosociale consequenties van oorlogs-gerelateerd trauma Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie (VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.

 

Tijd: 16:00 – 17:30 (vanaf 15:30 inloop met koffie en thee) 
Locatie: Hoofdgebouw VU, HG-01A32 
Toegang: gratis 
Aanmelden gewenst via het aanmeldformulier

Meer informatie over de serie is te vinden op de website vuvereniging.nl.  

Zie de flyer voor een kort overzicht van de vier lezingen.

Nieuws

JONGE KAMPEERDERS VOOR 21 T/M 23 AUGUSTUS

In het kader van Jubileum WereldRaad van Kerken: Oproep aan jongeren om deel te nemen aan de Youthpilgrimage of justice and peace.

Het  zal een gezelschap zijn van 24 jongeren waarvan er 12 uit het buitenland komen ( Zuid Korea, Colombia, Nigeria,Ethiopie en Duitsland).   We zoeken nog 6 nederlandse (migranten) jongeren van verschillende kerken  die willen nemen van dinsdag 21 augustus t/m 23 augustus. Het evenement zal plaatsvinden in conferentiecentrum de glind in de Glind.  Het beloven 3 boeiende en leuke dagen te worden. Het thema is: On the Move.

Op deze site kunnen de jongeren zich aanmelden en staat er nog wat informatie in grote lijnen. Deelname is gratis.

 

De vele relaties tussen economie en geweld

 

"De relatie tussen economie en geweld (en gewapende conflicten) blijkt een cirkel: ontwikkelingen op het terrein van de economie leiden tot conflicten die kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties die veranderingen in de economie tot stand brengen, die vervolgens weer aanleiding kunnen zijn voor nieuwe conflicten. Hierbij spelen ongelijkheid en armoede, klimaatverandering en toegang tot grondstoffen een belangrijke rol." 

Lees er veel meer over in een uitvoerig artikel van Greetje Witte en Mark Akkerman. Klik hier.