WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.
Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

 


Agenda

Een goed verhaal

Een Goed Verhaal is de naam van het muziektheaterproject dat wij organiseren met vluchtelingen van het AZC in Zeist.

Er wordt gewerkt aan een voorstelling samen met wereldmuziekgroep R-chestra en acteur/regisseur Arend Brandligt die de verhalen van de vluchtelingen tot een voorstelling maakt. Dankzij de inzet van het Beauforthuis en Theater Figi kunnen wij op zondag 23 oktober twee voorstellingen geven.

Er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan maar er werken ook een aantal professionele krachten mee. Eten, aankleding, licht, geluid, reiskosten, flyers; dat alles kost geld. Fondsen werven blijkt nu moeilijk, er is minimaal nog €8000 nodig. Daarom aan jullie de dringende vraag:

Draag zo mogelijk bij aan Een Goed Verhaal en schenk aan:

Stichting Stemmen NL14INGB0004116739 Amsterdam.

Het zou fantastisch zijn als u dit bericht door wil sturen aan uw bekenden.

Dit project is een pilot, in voorbereiding is al een volgend project met celliste Saartje van Camp, dus we gaan door.

Voorstellingen: Beauforthuis Austerlitz om 15.30 en in Figi Zeist om 20.15 op zondag 23 oktober Uitvoerenden project: Artistiek leider: Leonard van Goudoever www.lvangoudoever.nl Regisseur / acteur: Arend Brandligt Zangcoach: Bregje van Goudoever Coördinatie: Annemargriet van Nierop Beeldend Kunstenaar: Justia Heijkoop www.vrolijkheid.nl

 

wake Zeist

Op zondag 2 oktober om 16.30 uur is er weer een wake voor het Detentiecentrum Zeist.

Het is nog steeds nodig, ook al is het onzeker hoe lang er nog vreemdelingen zonder strafblad in Zeist worden ingesloten. Intussen gaan de rampzalige berichten over vluchtelingen die geen kant op kunnen gewoon door. Helpt het, dat waken? Helpt het om aan een noodklok te blijven trekken? Als het mensen in beweging brengt naar de ander, dan is het een kostbaar gebaar. 

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13 in Soesterberg (vanuit Soest aan de "overkant" van de A28).

Neem mensen mee!

Neem bloemen en lichtjes mee!

Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl, daar vindt u een routebeschrijving.

Nieuws

Liederen om vrede

en vrede op aarde…

We zingen het de engelen zo graag na: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen’. Maar zingen we niet boven onszelf uit?
Zingen van vrede is niet vrijblijvend. Zingen van vrede is bereid zijn om je ook daadwerkelijk in te zetten voor die vrede. Juist in de adventstijd klinkt dat visioen:’ Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegzwaarden omsmeden en hun speren tot snoeimessen … en zij zullen de oorlog niet meer leren’.
Goed om al zingend deze woorden opnieuw te ‘uiten’ en te ‘innen’, en elkaar te stimuleren om die woorden waar te maken.
Het is daarom een boeiende gedachte dat het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) afsluit met de rubrieken Gerechtigheid, lied 989- 1007 en Vrede, lied 1008-1016.
Daardoor worden alle 1016 liederen geplaatst in het perspectief van Gods toekomst.
Liederen die oproepen om vredestichters te zijn, wegwijzers naar een toekomst van gerechtigheid en vrede.

Kerk en Vrede loopt graag al zingend een eindje met u mee op de pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede.

Inleider is Arie de Bruijn, medewerker van Kerk en Vrede en kerkmusicus te Papendrecht


 

Angstige momenten in Kirkuk

Mgr. Yousif Thomas Mirkis O.P. 
Chaldeeuwse aartsbisschop van Kirkuk en Sulaimaniyah 

In de nacht van donderdag - vrijdag 20-21 Oktober 2016. De stad Kirkuk in Irak werd aangevallen door een grote groep terroristen (Daesh, Arabische naam voor IS) met het gouvernement en de gebouwen van Politie en beveiliging als doelwit. Maar gezien de sterke weerstand van veiligheidstroepen zochten de terroristen hun toevlucht in de omringende woningen. Onder deze gebouwen rond de gouvernement bevonden zich de zusters van het klooster Dominicanen van St. Catharina van Siena en vier huizen van onze aartsbisdom waar universitaire studenten wonen. Onze aartsbisdom Chaldeeën verwelkomt sinds drie jaar, Vluchteling-studenten van ons Iraakse volk en alle denominaties: Christenen (niet alleen Chaldeeën!) Yezidi's, moslims en Sabeeërs en hun aantal overtroffen bij verre de 500 studenten.

In de vier huizen van de studenten waren 71 leerlingen aanwezig. Zij bereidden zich voor op het begin van de aan de universiteit in verschillende disciplines die 13 faculteiten aan Kirkuk University. De heer Imad Matti (Abu Duraid) die zich bezighoudt met studenten en ontheemden in het bisdom. Wij hebben hem gevraagd naar wat er is gebeurd, en hij antwoordde: 

"Bij dageraad op vrijdag 21 oktober, tijdens de oproep tot gebed voor Moslims, merkten Studenten dat er vreemden in de huizen en tuinen waren verstopt. Een van hen is zelfs gefotografeerd  zwaar bewapend met riemen met explosieven. We waarschuwden de Beveiliging over de ernst van de situatie. Zij bleven de hele dag in angst, in hun huizen zonder elektriciteit tot 's avonds, wanneer Iraakse Commando's tot actie overgingen. Het geweervuur was zo intens en in alle richtingen, waardoor zij niet vrij konden komen. Ik maakte een plan om de meisjes te redden uit het eerste huis. Hun aantal was 14, en deze redding werd uitgevoerd ondanks sluipschutters op de nabijgelegen daken. Om 02:00 uur kwamen we terug voor de tweede groep van zeven meisjes.

Het meest gevaarlijke was dat vier terroristen waren al in hetzelfde huis als waar de zeven meisjes waren verborgen in een aangrenzende kamer. Terwijl de terroristen aten en dronken, bleven de meisjes onder de bedden, en de Heer verblindde de terroristen.

Ik was in contact met de meisjes via de laptop. Ik nam het risico hen te vragen om op blote voeten naar buiten te komen, via de muur achter het huis waar we hen één voor één verwelkomden. Dit moest binnen een minuut, en het werd gedaan. De krachten waren met mij een effectieve en voorbeeld van moed. Dus in het donker van de nacht, en ondanks dat geweervuur om ons heen regende, waren allemaal bevrijd.

De derde groep was 30 meisjes, werden ze gered om vijf uur in de ochtend van Zaterdag, door de Swat-eenheden; (anti-terrorisme eenheid van de stad  Souleimaniyah).

Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de moed van deze 71 meisjes, hun discipline en hun gehoorzaamheid aan de instructies, en wat een precisie!

Het is ook waar dat de mobiele telefoon heeft een cruciale rol gespeeld in de begeleiding en verplaatsing van de ene locatie naar de andere tijdens de reddingsoperatie. We moeten niet de rol van de veiligheidsdiensten niet vergeten, hun efficiëntie en professionaliteit in het gevecht met de terroristen. Zij bliezen zichzelf op in een huis van student, op zaterdagochtend.

Verbazingwekkend is het feit dat zeven studenten gedurende 18 uren zonder beweging onder het bed lagen zonder dat één van de vier terroristen iets vermoedde.

Op zaterdagochtend werden de studenten in goede gezondheid naar Erbil overgebracht om op adem te komen, te herstellen van de heftige emoties en spanningen en ouders en familieleden gerust te stellen. "

Wij hopen dat dit incident hen moed zal geven en de wil en vastberadenheid om hun studies te voltooien. Ondanks alle moeilijkheden danken wij de Heer die ons heeft gezegend, het is een wonder dat hij ons heeft geschonken. 

Wij bidden ook voor degenen die stierven, en vragen om genezing voor de gewonden en al degenen die een trauma of verlies hebben geleden. 

Kirkuk 23 oktober 2016

(vertaling g.j. van westerlaak}