WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Tweeduizend Kernwapens op scherp

Door de Noord-Koreaanse raketproeven en de reacties van Trump is de nucleaire dreiging weer verontrustend actueel. Anderzijds is er in de VN succesvol onderhandeld over een verbod op kernwapens, met deelname van Nederland als enig NAVO-lid. Tijd dus voor debat over de vraag: wat kunnen wìj doen om van de kernwapens af te komen?

Wereldwijd zijn er nog altijd 15.000 kernwapens, waarvan duizenden op scherp staan; sommigen tot duizend keer krachtiger dan de atoombom die Hiroshima verwoestte, en al angstwekkend vaak zijn onbedoelde lanceringen door technisch of menselijk falen maar net voorkómen Aan de vooravond van de International UN-Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons spreken we over de rol van Nederland bij een totaalverbod op kernwapens.

 

LocatieHumanity House, Prinsegracht 8, Den Haag. Openbaar vervoer vanaf Den Haag CS: tram 2 richting Kraayenstein, tram 3 richting Loosduinen, tram 4 richting De Uithof , tram 6 richting Leyenburg, halte Grote Markt.

Tijd: 19.30- 21.30

Toegang is vrij, gaarne aanmelden op : https://www.humanityhouse.org/agenda/2000-kernwapens-op-scherp-nederland/ . Doe dit tijdig want vol is vol!

Info: office@nvmp.org ; tel. 06-42009559

Georganiseerd door: NVMP, PAX, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace 

Interreligieuze bijeenkomst

 speciale Gast: Rikko Voorberg (Genomineerde voor Theoloog des Vaderland en oprichter PopUp kerk.

Op zondagavond 24 september om 19.00 zal de afsluiting van de vredesweek 2017 plaats vinden in de tuin van de RK kerk aan de Molenstraat te Steenwijk. De interreligieuze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Steenwijk e.o., alsmede  de Tuba Moskee. Aan deze dienst werken  mee pastor Sman en dhr. Mohammed Sohabi. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de brassband Crescendo uit Steenwijk.

Het thema van deze dienst is:           DE KRACHT VAN VERBEELDING.

De overdenking in deze dienst wordt verzorgd door Rikko Voorberg

Voor informatie kunt u contact opnemen met:- ds. Harcourt Klinefelter, tel. 0521-588553/ 06 13067461 of pluspunt@antenna.nl  of met: mw. Liesbeth Veenman, tel. 0521-511893 of veenmanjb@hotmail.com-

Rikko Voorberg is bereid om media te woord te staan zowel telefonisch als per email:

06 26218187 en info@rikko.nl

 

Nieuws

Koerdistan en Kirkuk

Koerdistan is nu gevaarlijk:

Yosé Höhne-Sparborth is net terug uit Iraaks Koerdistan, na zes weken verblijf op vier plekken. Overals stelde ze de vraag naar het komende referendum. De reacties waren uiteenlopend, afhankelijk van kennis van de mensen, en hun posities binnen Koerdistan en Kirkuk.

De Koerden die ze sprak, gaven met glanzende ogen aan graag onafhankelijk te zijn. OP de vraag naar mogelijke reacties van Iran, Turkije, Syrië keken ze met een gezicht „Wat heeft dat er nou mee te maken?”

Pater Jens Petzold, Syrisch monnik in Sulaymaniyah, vertelt: „IN de publieke discussies worden kritische stemmen zwaar onderdrukt. Dus als Koerdistan onafhankelijk zou worden, wat voor een Koerdistan zal dat dan zijn? DIktatoriaal, en nu is het al corrupt!

Bisschop Mirkis, Kirkuk zegt voor het eerst in de vijftien jaar contact: „IK ben bang, ik maak me zorgen, de situatie is heel gevaarlijk.” De zusters dominicanessen in Erbil kijken ernstig als het woord valt. Ze maken zich zorgen. Net nu de mensen kunnen terugkeren naar Mosul, naar Caracosh, er iets zou kunnen zijn van toekomst in veiligheid, nu wordt Koerdistan een dreiging. Ze zuchten diep als je belooft te bidden voor hen. En bang uitgevallen zijn ze niet. Ze gaan nu terug naar Caracosh, om bij de mensen te zijn. Terwijl hun grote huis in Mosul platgebombardeerd is, hun huis in Caracosh geheel vernield door ISIS.

In Kirkuk krijgt Yosé een gepensioneerd generaal te spreken van het Iraaks leger van na Saddam, iemand die ook met de Koerden goede contacten had. Hij weet twee zaken te melden: de Koerdische president Barzani en zijn familie hebben 630 miljard dollar in Zwitserland staan, terwijl het land zo failliet is dat salarissen al een jaar nauwelijks meer worden uitbetaald. En hij stelt, dat het hele referendum een persoonlijk politiek spel van Barzani is. Naar de Koerdische grondwet is volgend jaar zijn tijd voorbij, dan moet hij aftreden. Hij wil aanblijven, en hoopt door het referendum zo populair te worden, dat de andere partijen moeten accepteren dat hij blijft zitten. Is dat gelukt, dan kan hij blijven zitten zolang als hij wil. Dezelfde generaal vermoed dus ook, dat er verde rniet veel zal gebeuren met de uitslag van het referendum, omdat de VS een volledige onafhankelijkheid nooit zullen toestaan.

De niet-Koerdische Irakezen die in Koerdistan leven, zijn inmiddels wel bang dat met het referendum de geest ook uit de fles kan raken, en ook Barzani niet meer de oplaaiende volksemoties in de hand heeft. IN Koerdistan leefden in 1991 3 miljoen mensen, daar kwamen door de autonomie zo’n 2 miljoen Koerden bij vanuit andere gebieden. En inmiddels zijn er zo’n 4 miljoen vluchtelingen en ontheemden die voor een groot deel in vluchtelingenkampen leven. Onder hen heerst veel angst en onzekerheid, want voor de Koerden is de tegenstelling in Irak niet christen of moslim, maar Koerd of Arabier.

De regio leeft dus nu zeer dichte en gemengde emoties: de terugkeer naar de veelal verwoeste woningen, maar met het gevoel van „we zijn er weer”, opbouwen, eindelijk werken aan toekomst. En tegelijk die nieuwe onzekerheid die over de regio hangt. Kirkuk is daarbij het meest in gevaar, omdat het een olierijk gebeid is, en de Koerden er zeer happig op zijn.

Church and Peace over veiligheid en defensie

Op 7 juni kondigde de commissie de start aan van een Europees Defensie Fonds, en stelde een model voor om een Europees Defensie Industrieel Ontwikkelings Programma op te richten om financiële steun te geven aan de Europese wapenindustrie en schetste mogelijke toekomst-scenario’s in een “overdenkings-document” over de toekomst van de Europese defensie.

Leden van Church and Peace waren verontrust dat in plaats van het coördineren van de bewapeningsplannen van de lidstaten en dus aanzienlijke sommen geld besparen, er commissie fondsen zouden worden weggehaald van het huidige-burger- EU budget.

Er werd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering ook opgemerkt dat twee van de drie toekomst-scenario’s – die voorgesteld waren in het “overdenkings-document”- een zaak stichten om stappen te zetten naar een Europese Veiligheid en Defensie Unie, die gebaseerd is op de beredeneerde uiteenzetting dat de opkomende instabiliteit in de buurt van Europa  als zowel wereldwijd  en dat nieuwe bedreigingen van de veiligheid opduiken en teruggaan op economische, het milieu betreffende en technologische oorzaken belangrijke uitdagingen voor onze veiligheid opleveren.

Het kader voor het nieuwe Europese Defensie Fonds en het Europese Defensie Industriële Ontwikkelingsprogramma zou betekenen dat meer dan 600 miljoen euro uitgetrokken voor burgerdoeleinden tot en met 2020 aangewend zou worden voor militaire instrumenten en wapens.

Church and Peace is erg verontrust dat deze voorstellen niet alleen een grote verandering in het budget van de EU zou zijn, maar ook het fundamentele karakter van de EU zelf zou veranderen, zegt Heider-Rottwilm.

Church and Peace zegt: Gebruik EU fondsen om burgerlijke instrumenten te versterken en geen militaire. Het Europese oecumenische netwerk is het niet eens met de Europese paradigma verschuiving van het verzoenings- en vredesproject naar militarisatie.

Schoeffengrund, Duitsland, 14 juni 2017. 

De voorzitter Antje Heider-Rottwilm zegt dat de leden van Church and Peace duidelijk oppositie gevoerd hebben op het netwerk van de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 9 tot 11 juni te Straatsburg tegen de recente veiligheid en defensie aanbevelingen van de Europese commissie.

Het Europese netwerk van Church and Peace  heeft zich verleden jaar herfst al uitgesproken in een artikel voor publicatie, soortgelijk aan andere groepen van de burgermaatschappij die zowel op nationaal als op Europees niveau actief zijn, uitgesproken tegen de  voorgestelde uitbreiding van het instrument dat bijdraagt aan Stabiliteit en Vrede (IcSP), een uitslag die nog onbeslist is.

Zoals we er toen op gewezen hebben dat de voorgestelde vérstrekkende paradigma-verandering een verdere stap zou zijn naar het steeds groter gebruik van fondvsen die gereserveerd zijn voor vredeswerk en ontwikkelingswerk voor andere doelen zoals gebouwen voor militaire bergruimte of beheersen van migratie, zegt Heider-Rottwilm.

Zij voegt er aan toe dat Church and Peace  destijds onderstreept had dat zo’n maatregel niet geloofwaardig zou zijn indien de EU beweert zijn buitenlandse beleid te baseren op goed bestuur en socio-economische ontwikkeling, en dat zo’n maatregel zou leiden naar het gebruik van militaire middelen  om de mensen af te schrikken hun toevlucht in Europa te zoeken,  in plaats van de grondoorzaken van gewapende conflicten aan te pakken.

De leden van Church and Peace dringen er bij de kerken in Europa, ook bij het Europees Parlement, op aan zich te verzetten tegen “militarisatie” van de EU door het financieren  in de vorm van toegenomen wapenhandel en gebouwen voor militaire bergruimte door een coherente en adequaat gefundeerde vredespolitiek te bepleiten die gebaseerd is op de duurzame ontwikkeling van doeleinden , vastgesteld door de VN, zegt zij.

“Onze leden zijn overtuigd dat een maatregel in de richting  van militarisatie het vertrouwen in de EU, dat verloren is geraakt, niet zal terugwinnen, maar eerder de mensen zelfs verder van zich zal vervreemden”.

NB

  1. De aangehaalde beredeneerde uiteenzetting voor de ontwikkeling van een Veiligheids en Verdedigings Unie  kan worden gevonden op pagina drie van het “ Overdenkings Document over de toekomst van de Europese Verdediging” beschikbaar om te downloaden op https: //ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-european-defence-en.
  2. Het artikel voor publicatie van Church and Peace  dd 12 oktober 2016 “ Europees vredesnetwerk Kerk en Vrede waarschuwt tegen uitbreiding van het Instrument van de EU dat bijdraagt  aan Stabiliteit en Vrede om militaire ondersteuning aan derde landen op te nemen” is beschikbaar om te downloaden op http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Pressemitteilungen/CP-PR-EU-IcSP-E - 10-2016.pdf.

Voor nadere informatie neem s.v.p. contact op met: Het internationale kantoor van Kerk en Vrede: +49 6445 5588

Antje Heider-Rottwilm +49 172 5162 799

 

(Met dank aan Goos en Len Blok voor de vertaling)