WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

wake Zeist

Wake kamp van Zeist 5 augustus 2018

Het vreemdelingenbeleid van de regering is nog altijd onveranderd en lijkt wel verscherpt, als je kijkt naar de uitzetting van gezinnen. Deze maand werd tot tweemaal toe een gezin met kinderen die hier geworteld waren opgepakt en uitgezet. Twee nachtelijke wakes en petities met duizenden handtekeningen naar staatssecretaris Harbers konden dat niet voorkomen.

Er zijn plannen om het detentiecentrum nog dit jaar te sluiten, maar de gezinslocatie lijkt te blijven bestaan. Zo lang niets zeker is, blijven de raden van kerken van Zeist en Soest doorgaan met de maandelijkse wake.

De eerstvolgende wake is zondag 5 augustus

Tijdstip: 16.30

Komt u ook met bloemen?

 

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl.

Nieuws

Goya

MarianCousijn schrijft indringend artikel op over Tentoonstelling Goya. Museum Boijmans Van Beuningen tot 23 sept. Durf maar eens (niet) te gaan!

De indringendheid waarmee Goya de aandacht in de oorlog verlegt van heldendom naar het lijden, naar het kwaad dat de mens aanricht. 

De tentoonstelling loopt tot in de Vredesweek. 

De Roma-Holocaust mag niet vergeten worden

Church-and-Peace algemeen secretaris Lydia Funck vraagt onze aandacht voor het volgende persbericht van de CEC (Europese Raad van Kerken)

In april 2015 heeft het Europees Parlement met overweldigende meerderheid 2 augustus vastgesteld als herdenkingsdag voor de holocaust van de Roma. Dan worden meer dan 3000 Roma herdacht, die in 1944 in Auschwitz-Birkenau zijn gestorven.

Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en gedurende de oorlogsperiode werden Roma vervolgd, gevangengezet en vermoord. Deze onderdrukking in de nazi-tijd is slechts één van de tragedies in hun lange geschiedenis in Europa. Eeuwenlang hebben Roma discriminatie en geweld ervaren. Ze zijn nog steeds het slachtoffer van wijdverbreide sociale uitsluiting, misdaad en onrechtvaardige behandeling.

"De Roma-Holocaust ontstond niet van de ene dag op de ander, maar werd jarenlang voorbereid, door het wegzetten van Roma in de samenleving. In openbare redevoeringen en uitbeeldingen - niet in de laatste plaats door politici - werd hun mens-zijn ontkend,” aldus secretaris-generaal Torsten Moritz van de CCME (Churches Commission for Migrants in Europe). "Vandaag kunnen we weer soortgelijke berichten horen in politieke toespraken. Kerken worden geroepen om zich te verzetten tegen elke vorm van discriminatie en ontmenselijking van Roma-broeders en -zusters vandaag."

"Zelfs voor generaties na 'Porajmos', de Roma-Holocaust, blijft het leven vaak onverdraaglijk voor de Romagemeenschap in Europa", voegt secretaris-generaal Fr Heikki Huttunen van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) daaraan toe. "De schande van deze gebeurtenissen blijft hangen, samen met oude vooroordelen. De kerken moeten blijven werken aan verzoening met leden van de Roma en hun gemeenschappen."

CEC en CCME sporen iedereen aan tot nagedachtenis van degenen die door de holocaust zijn omgekomen en bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving voor de tien tot twaalf miljoen Roma die in Europa leven. Het streven naar rechtvaardigheid voor de Roma moet gedeeld worden door alle Europese landen en kerken. Ook het komende Roemeense EU-voorzitterschap biedt een speciale gelegenheid om de hedendaagse benarde situatie van de Roma duidelijk te maken.

CCME maakt deel uit van het partnerschap met de Alliance Against Anti-gypsyism.

(Voor meer informatie: Erin Green, eeg@cec-kek.be, www.ceceurope.org)