WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

levensverhaal Harky Klinefelter

Op maandag 2 april om 21.00uur is op NPO2 bij de EO te zien de documentaire 'In de schaduw van King". Daarin wordt Harcourt Klinefelter, een voormalig King persvoorlichter gevolgd. Hij gaat terug naar Amnerika om herinneringen van toen weer tot leven te brengen.
De boekpresentatie van zijn levensverhaal is op 11 april in het Drents Museum in Assen. 

Wake kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren iedere eerste zondag van de maand een wake. Deze zondag doen we dat voor de 149ste keer. Waarom waken wij? Omdat detentie alleen als laatste middel mag worden ingezet en nooit een ‘gewoon’ onderdeel van ons vreemdelingenbeleid mag zijn. Omdat mensen zonder strafblad niet in een gevangenis horen.

Tijd: 16.30 uur

Neem mensen mee!

Neem bloemen mee!

Neem lichtjes mee!

Noteer alvast zondag 8 april: houden we 150ste wake! Voor een keer niet op de eerste zondag omdat het dan Pasen is.

 

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. Informatie: 0643133109 / 030 6962283 en www.wakezeist.nl.

Nieuws

Haagse kerken over haatfilms

De Haagse Gemeenschaop van kerken heeft een prima brief gestuurd naar de moslimgemeenschap. Als tegengeluid nav de haatfilmpjes die de PVV heeft gepubliceerd. Hier de link naar de volledige tekst van de brief.

Lokale vredespolitiek

Wat aandachtspunten voor het thema Vrede in de lokale politiek.

Kerk en Vrede is niet in staat een grote vergelijking op te zetten van wat de partijen op dit thema allemaal te bieden hebben. Maar misschien is het wel een opsteker dat we hier wijzen naar een artikel dat Jan Anne Bos schreef op zijn eigen blog. Het is niet het standpunt van Kerk en Vrede, maar als het het gesprek kan bevorderen of iemand op ideeën kan helpen, dan is dat nooit weg.

Kun je wel kiezen voor Vrede? Of kiest vrede jou?