WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.
Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

 


Agenda

Wake kamp Zeist 4 december

Mogelijk gaat het detentiecentrum in Soesterberg het komende jaar sluiten; welke gevolgen dit heeft voor de ingesloten vreemdelingen is nog onduidelijk. Het zou natuurlijk prachtig zijn, als het beleid van de regering zou veranderen en er geen vreemdelingen meer worden opgesloten, maar of dit ook gebeurt? Wel is nu in het detentiecentrum een opvanglocatie voor gezinnen met kinderen achter prikkeldraad, nog steeds....

De wakegroep van de Raden van Kerken van Zeist/Soest gaat in ieder geval door met de maandelijkse wakes. Al vanaf 2005 protesteren we tegen het zinloos opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De eerstvolgende wake is op 4 december om 16:30 uur. Brengt u ook bloemen mee en een lichtje.?

Detentiecentrum Kamp van Zeist is aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest met de auto aan de overkant van de A28, met de fiets via het fietspad over de basis en de Kampweg).

Inl. tel. 06 43133109 en www.wakezeist.nl

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

Op zondag 6 november (de zondag na Allerzielen) vindt tussen 17.00 en 18.00 uur op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats van de ontelbare doden aan de Europese buitengrenzen. Ook staan we stil bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strengere grensbewaking, wapenexport en andere steun aan onderdrukkende regimes en groeperingen veroorzaken. Voorafgaand is er een informatiebijeenkomst op de zolder van de diaconie achter de Hermitage. De herdenking wordt georganiseerd door het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam, Justice en Peace en Kerk in Aktie.

Kijk in de herfst op www.noelhuis.nl/allerzielen-2016 voor meer informatie. 

Nieuws

Grootouders voor klimaat

Beste Grootouder,

Wij, de Grootouders voor het klimaat, ondersteund door Urgenda, bestaan enkele maanden en na de succesvolle fietstocht van Den Haag naar Groningen en het voorlezen op de Dag van de Duurzaamheid is het tijd voor nieuwe activiteiten. We laten ons op diverse wijzen zien en horen en zetten onze 'wijsheid' in om aandacht te genereren voor klimaatverandering. Daarom verzamelen we vanaf donderdag 1 december elke 1e en 3e donderdag van de maand op het Binnenhof in Den Haag, om onze parlementariërs uit de Tweede Kamer een spiegel voor te houden, een klimaatspiegel. Soms zelfs letterlijk. Als grootouders kunnen wij hen scherp houden en wijzen op de drastische maatregelen die zij moeten nemen om een leefbare aarde voor onze kleinkinderen achter te kunnen laten. Bij de aftrap op 1 december om 15.00 uur, zal Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, ook aanwezig zijn. Wij zullen elke twee weken 45 minuten bij elkaar komen op het Binnenhof, waarbij wij in een lange rij staan. Streven is om veelvuldig prominenten/ bekende Nederlandse grootouders uit te nodigen om kort iets vertellen over hun betrokkenheid als grootouder bij het klimaat en ons initiatief. 33 We hebben bewust voor de donderdagmiddag 15.00 uur gekozen aangezien de media dan veelal aanwezig zijn bij de Tweede Kamer. Na afloop zullen wij doorgaans verzamelen bij café Leopold op het Plein. Dan kunnen we napraten, kennismaken en uiteraard verdere leuke plannen smeden. We gaan door tot de verkiezingen in maart en misschien nog langer. De dwaze moeders in Argentinië houden het al jaren vol, dus .wie weet. HOORT ZEGT VOORT, want het gaat al als een sneeuwbal, ongelofelijk. De eerste data zijn: 15 december, 29 december, 12 januari en 26 januari Het Binnenhof is goed bereikbaar met het OV en 100m van het Binnenhof is parkeergarage het PLEIN Vragen? deze kunt u sturen naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl meer informatie over de Grootouders vindt u op de website: http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/ Vriendelijke groet, Team Grootouders voor het Klimaat

Laat Meindert voor vrede pleiten

Vredes- en anti-kernwapenadvocaat Meindert Stelling – o.a. advocaat van het Tribunaal voor de Vrede - is door de Raad voor Discipline 'geschrapt van het tableau' wegens het 'herhaaldelijk bezigen van onnodig grievend taalgebruik in de rechtszaal'. Stelling ging in hoger beroep om het recht op vrije meningsuiting – ook voor advocaten – te bepleiten. Op 18 november vond in Utrecht hiervoor een openbare rechtszitting plaats. Meer dan vijftig sympathisanten namen vóór het gerechtsgebouw deel aan een manifestatie ter ondersteuning van Meindert, waarbij meerdere sprekers het woord voerden*.

De openbare zitting van het Hof van Beroep vond echter plaats in een ruimte, die nog niet de helft van alle belangstellenden kon herbergen; de rest moest dus buiten wachten. Een uur later kwamen eiser en raadsman weer naar buiten met de mededeling, dat zij het Hof hadden gewraakt wegens vooringenomenheid of schijn van vooringenomenheid. De uitspraak hierover wordt op 9 december gedaan. Enkele maanden daarna zal het proces worden voortgezet, ofwel door het Hof in nieuwe samenstelling, ofwel – bij afwijzing van de wraking – door het Hof in de huidige samenstelling. Meindert Stellling bedankte de aanwezigen voor hun steun evenals de ruim 865 ondertekenaars van een adhesiebetuiging.

Voor uitgebreider informatie zie: http://www.eerherstelmeindertstelling.nl

* Een van hen, Selma van Oostwaard van Pax, deed verslag van het debat over kernwapens. De Tweede Kamer had – dankzij meer dan 45.000 handtekeningen voor het Burgerinitiatief – bij minister Koenders aangedrongen zich bij de VN in te zetten om te komen tot een verbod. Niettemin heeft Nederland zich daar – onder druk van de Navo? – onthouden van stemming.