WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

 

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.
Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Finale FEM Talks Wat bezielt je?

Vrouwen van alle leeftijden hebben de uitdaging opgepakt en een inspirerend betoog geschreven over wat hen bezielt. Op 25 juni vindt de finale plaats in Paradiso in Amsterdam. De plek waar vrouwen voor het eerst het woord namen op de kansel van de toenmalige Vrije Gemeente Amsterdam.

Een jury, bestaande uit onder andere Lisette Thooft (winnares 2014) en Janneke Stegeman (Theologe des Vaderlands) kiest uit de vijf finalisten die hun verhaal mogen houden, de winnares die een ‘hemelse reis’ naar Rome wint.  U, als publiek, mag de publiekswinnares kiezen!

Bezieling

Vrouwen hebben immers een verhaal te vertellen over wat hen bezielt. Denk bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai (nobelprijswinnaar), Mpho Tutu (predikante en dochter van bisschop Tutu), Hildegard von Bingen (mysticus), Etty Hillesum (Auschwitz’ slachtoffer), Anne Zernike (eerste vrouwelijke predikante) en nog vele anderen.

We zijn er trots op dat de populaire zangeres Shirma Rouse, bekend van The Voice en DWDD, zorgt voor de muzikale omlijsting van deze wedstrijd. Haar enorme bereik, soulvolle en rijke stemgeluid maken haar tot één van de meest gevraagde zangeressen van Nederland.

U, man of vrouw, jong of oud,  bent van harte welkom om te komen luisteren naar bezieling!

Ze inspireren andere vrouwen met hun verhaal. Toen en Nu. Toch komen vrouwen in de media en politiek nog steeds te weinig aan het woord. Daarom organiseren wij voor de tweede keer deze spreekwedstrijd om vrouwen meer stem te geven.

Wakes Detentiecentrum Ziest

4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober 2017

Wake Detentiecentrum Zeist

Elke eerste zondag van de maand met bloemen en licht om 16.30 uur,

Richelleweg 13, Soesterberg.

Breng bloemen mee!

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

Nieuws

de nieuwe special

De nieuwe Vredesspiraal is uit!

Het is weer een special geworden. Hij kreeg de titel 'BIJ ALLE GEWELD GEWELDLOOS'  mee.
Onze samenleving schreeuwt toch om bespreekbaar maken van de vragen die nu op duiken, zou je zeggen.
Bespreekbaar net iets dieper dan in de vluchtigheid van de talkshows.

We hebben hem expres vroeg uitgebracht, zodat kerken bv hem op kunnen nemen in een programma van de Vredesweek 2017. Of van het reguliere Vormings- en toerustingswerk.

Wij hopen dat hij veel gelezen wordt. Bestel hem. Lees hem. Om een indruk te krijgen hierbij de digitale versie.

orde van het theelepeltje

Wanneer iemand getuige is van een ramp, bijvoorbeeld een grotebrand, zijn er altijd drie keuzes:

  1. Maak je zo snel mogelijk uit de voeten, laat degenen die nietkunnen vluchten aan hun lot over
  2. Schrijf een protestbrief naar de krant, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp gestraft moeten worden of organiseer een demonstratie om dat doel te bereiken.
  3. Pak een emmer water en goet het water op het vuur. En al sje geen emmer hebt, neem een glas, en als je geen glas hebtneem een theelepeltje.

 

Ja, ik weet het: een theelepeltje stelt niet veel voor en het vuur is gigantisch.
Maar we zijn met miljoenen en ieder van ons heeft een theelepeltje

Het idee voor de ' orde' ontstond in Zweden dat Amoz Oz ooit bezocht.Het Haags Vredesplatform ontwikkelt het idee verder samen met het Zweedse initiatief. Henk Baars neemt daaraan deel namens Kerk en Vrede.Tijdens de Vredesweek zal het lepeltje beter verkrijgbaar zijn.

(Vrije vertaling van een (deel van een)  interview met Amoz Oz. Die komt dan met de idee van "De orde van het Theelepeltje, een groep mensen die niet wegrennen, geen brieven schrijven of demonstreren, maar zelf een bijdrage leveren, al is het maar een theelepeltje, aan het blussen van een wereldwijde brand. Een samenleving die verdeeld is door onderlinge verschillen.)

Een paar "kreten" hierbij.

  • Vertrouwen: (dat veel mensen je voorbeeld zullen volgen. Dat je succes hebt.)
  • Doorzettingsvermogen (je zult je veel inspanning meoten getroosten.)
  • Geloven (in de kracht van het nietige, vgl de Bijbel: je bent het zout der aarde; het potentieel van een mosterdzaadje)
  • Zelfvertrouwen (kunnen verdragen dat mensen je uitlachen)