WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Church and Peace in mei 2020 in Nederland

Church and Peace in mei 2020 in Nederland

Kerk en Vrede is lid van Church and Peace, het Europees oecumenisch vredesnetwerk. Leden van Church and Peace zijn vredeskerken, communiteiten, vredesorganisaties en individuele leden uit 14 landen in Europa. Grondbeginsel van Kerk en Vrede is geweldloosheid op basis van het evangelie. Leden van Church and Peace steunen elkaar bij het ontwikkelen van een spirituele praktijk en levensstijl om vrede en gerechtigheid te dienen.

Jaarlijks komen de leden ergens in Europa bijeen voor een Internationale Conferentie, dit jaar van 15 – 17 mei in Nederland, en wel in het conferentiecentrum Dopersduin in Schoorl (NH). Het thema van de conferentie is: 'Beelden van God en geweldloosheid', gebaseerd op de bijbeltekst: “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Filippenzen 4: 7).

Programma

Na aankomst en inschrijving vanaf 16.00 uur vermeldt het programma na het diner verslaggeving uit de verschillende regio's en inleiding op het thema. Op zaterdagochtend is de ledenvergadering. 's Middags worden er enkele inleidingen gehouden, gevolgd door workshops. Na het diner is er een oecumenische viering en een avondprogramma. Zondagochtend zijn er weer workshops en wordt de conferentie plenair afgesloten. Tijdens koffie- en theepauzes en maaltijden is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

Behalve voor leden staat de conferentie ook open voor andere belangstellenden. Nu de conferentie in Nederland plaatsvindt is dit voor leden van Kerk en Vrede een uitgelezen mogelijkheid om nader kennis te maken met Church and Peace. De voertaal is Engels, Duits en Frans (en Servo-Kroatisch), waarbij steeds gezorgd wordt voor simultaanvertaling. Kosten bedragen € 160 tot € 250 all-in of € 110 per dag.

Uitgebreider informatie is te vinden op: www.church-and-peace.org of na te vragen bij secretariaat@kerkenvrede.nl.


 

Nieuws

Open brief IFOR

Open letter to U.N. Secretary-General H. E. Mr. António Guterres and in copy to the U.N. General Assembly 

His Excellency Mr. Antonio Guterres Secretary-General United Nations Headquarters New York City 

19th May 2020 

Dear Mr. Secretary-General, 

We are writing to you as International Fellowship of Reconciliation, a global movement seeking to transform, through nonviolence, the world away from endless cycles of violence towards justice, rec- onciliation, and lasting peace. As a concerned international NGO, accredited to the UN ECOSOC, we are writing to you to express our appreciation for your efforts dealing with the current health crisis in the world and to share some of our thoughts with you at this difficult time. We join with you in recognizing "the fury of [COVID-19] illustrates the folly of war," and we thank you for your leadership in calling for a global ceasefire as a first step to “end the sickness of war”. We are encouraged that your call has resonated with millions across the world, and gained endorse- ments from 70 Member States, with expressions of acceptance from parties to conflict, and non-state actors as well. We call on all UN member States to support Your appeal, to the General Assembly and to the Security Council, and put it into practice. 

The pandemic has revealed the single common vulnerability of humankind, which knows no border. We who are but one of the species on the planet earth must shun our urge for identity superiority or risk even more devastating pandemics. With this shattered illusion of separateness, humanity cannot tolerate war and violence anywhere, as it threatens health and peace for everyone everywhere. Coun- tries are grappling internally with political, economic, racial, and social divides that exacerbate efforts to contain the virus, while inequity in the global community reveals the new depths of suffering in countries that already bear the brunt of the pain caused by climate change, hunger, economic sanctions and exploitation, and armed conflicts. 

While the impact of COVID-19 on the countries where we have active members has varied, together, we affirm the urgency for a new and creative way forward that builds human security globally through health, economic justice and peace. We therefore appeal: 

1. Prioritize the protection of poor and marginalized people. Economic inequality increases the impact of the pandemic and sets the stage for more devastation with the risk of even greater lethality. For instance, underinvestment in healthcare means many countries are unable to meet the simple challenge of providing personal protective equipment to those in 

need. Concentrated poverty means sheltering in isolation, and for women and children locked down with abusers, it promises new levels of violence, abuse, and death. 

2. Protect civil liberties and human rights. Emergency legislation rushed through in many coun- tries may serve as cover for oppressive measures and the violation of human rights. Traditionally marginalized communities are forgotten or ignored, and vulnerable people are cut off from offi- cial support. We urge you, Mr. Secretary-General, to prioritize and support the work of the UN High Commissioner for Human Rights Ms. Michelle Bachelet to adapt the global index for hu- man rights to ensure that it monitors abuses in a world now reshaped by COVID-19 legislation. We urge you to call on all member States for accountability. 

3. Use the momentum of this global crisis to shift resources to meet human needs and create lasting peace. Weapons of war cannot defeat a virus, address climate change, nor solve any other world problem. As States pursue ‘business as usual’ military strategies to contain the virus and create security, the world wastes opportunities to coalesce around creative responses that match the grave nature of this crisis, like protecting the most vulnerable from harsh economic impacts and working in solidarity to ensure global health emergency preparedness. These are the kinds of creative responses that lead to lasting peace. We call for disarmament and a major reduction in military spending worldwide, starting with the abolition of all nuclear weapons. We call for the conversion of military industry to civilian production and for the end of exports of weapons to states at war or violating human rights. Humanity will thrive with equitable local community investment and the shift from funding warfare to funding healthcare and peace. We urge the United Nations to invest more capacity and financial support in nonviolent conflict transfor- mation, mediation and Unarmed Civilian Peacekeeping. 

Now is the time to create a “new normal” built on a culture of peace and non-violence. We call for global bridge-building and cooperation, and global leadership encouraging increased global solidarity. The 2030 Sustainable Development Goals recognize the interconnected reality of our world. With branches, groups, and affiliates in more than 40 countries, IFOR offers its support to UN agencies in achieving these goals. By highlighting the centrality of peace to a world free from poverty and ine- qualities, the SDGs challenge the world to put into practice a new way of thinking. Addressing the issues named above ensures that nations can create roadmaps out of COVID-19 that leave no one behind. 

We wish you well and further success in your work. 

Charlotte Sjöström Becker President of the International Fellowship of Reconciliation 

 

Raad van Kerken spreekt zich uit tegen nieuwe kernwapenwedloop


De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die
op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, maar ook 75
jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen,
die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. 
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van
kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de
ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen tot totale kernontwapening.
Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij
de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten
door de Nederlandse delegatie. 
Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig
uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring
tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.
De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De
Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie tijdens die uitgestelde conferentie van volgend jaar zich sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten
voor een kernwapenvrije wereld’.

( KenV: We verwijzen ook naar een artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-weer-ten-strijde-tegen-kernwapens~b3a1d290/ )

de tekst van de verklaring vindt u in de pdf hieronder.