WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Human Rights Cafe on 18 May: Inga Sikorskaia on media freedom

Peace Brigades International invites you for a new: Human Rights 

with 
journalist Inga Sikorskaia on
media freedom in Kyrgyzstan

Saturday 18 May 2019
16:00-16:30 (15:45 walk-in)
Utrecht Old Townhall ("Oude Stadhuis")
Korte Minrebroederstraat 2, 3512 GG, Utrecht

PBI presents another Human Rights Cafe (HRC) with guest speaker Inga Sikorskaia from Kyrgyzstan. Inga is currently our Shelter City guest in Utrecht.

Inga is the program director for the School of Peacemaking and Media Technology. She focuses on countering progaganda of violent extremism, encourages diversity and tries to counter hate speech in the media and on the internet. These topics are however considered sensitive.

Inga will be talking about her work as a journalist and a human rights defender in Kyrgyzstan with a focus on media freedom and hate speech, as there is mounting concern about the threats to media freedom and an urgent need to respect press freedom.

MEET INGA and listen to her story! There will be room for questions and answers afterwards.

There will also be a live Mariachi band!

We start at 16:00 till 16:30; walk in at 15:45.
And it’s free, but please do sign up by sending an email to secretariaat@peacebrigades.nl.

The HRC is part of the #RideforRights event and takes place prior to arrival of the bikers who are cycling across the Netherlands on the 18th of May, while standing up for human rights and those that defend them.

Utrecht is part of the route and one of the checkpoints. In cooperation with the municipality we will provide a warm welcome and food for the cyclists.

LANGUAGE mainly in English.

SIGNING UP Please do sign up by sending an email to secretariaat@peacebrigades.nl with subject 'HRC'. Or simply reply to this news letter.

ENTRANCE It's free! But donations to support our work are more than welcome. Use this donation button: DONEER (also on our website and Facebook page; also very useful resources for more details on the event and our work).

 

Nieuws

Naar een kerk met verbeelding

De vredesspiraal van Juni 2019 vestigde de aandacht op een boek van Dick Tieleman. "Naar een kerk met verbeelding". Download hier de digitale versie. 

In Memoriam Ans Brandsma

Om te gedenken

Ans Brandsma 1946 – 2019

Op 9 mei overleed Ans Brandsma. Ze is 72 jaar geworden, geboren op 4 juni 1946. Al langere tijd leed ze aan de ziekte COPD, maar ze was na een ziekenhuisopname aan het revalideren en had goede hoop, dat ze weer wat beter zou kunnen functioneren. Maar helaas, de dood kwam toch onverwacht. En juist de hoop die er was maakt het sterven extra verdrietig, voor de kinderen en voor de vele vrienden. Ans werd op 16 mei herdacht in een aula van De Rusthof in Leusden.

Meer dan 25 jaar heeft Ans gewerkt in dienst van de kerk. Ze kwam in 1980 naar Leusden en gaf leiding aan de Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangelegenheden, de GSA.. De deur van haar werkkamer in het Dienstencentrum stond altijd open voor de vele contacten. Kerk en Vrede was ook welkom, en we hebben heel veel samengewerkt. Met Ans hebben we conferenties opgezet, ze betrok ons bij het toerustingswerk en soms was het alleen maar bijpraten. In samenwerking kwamen ook artikelen tot stand, zoals voor Konvooi, een ‘werkschrift voor kerk en samenleving’. Ans schreef meestal niet zelf, maar ze gaf wel de aanzetten, stelde de goede vragen. Vanaf 1997 was Ans een aantal jaren voorzitter van Kerk en Vrede, en velen van ons bewaren heel bijzondere herinneringen aan haar. In een moeilijke periode voor de vereniging gaf zij met haar aangeboren optimisme leiding. Ze was echt de voortrekker, ze wilde niet blijven steken bij wat er verkeerd ging,  maar geloven in nieuwe mogelijkheden.

Tijdens de afscheidsdienst was er één woord dat me opviel en dat haar volgens mij echt typeert, het woord hoop.  Ans werd gedreven door het visioen van gerechtigheid en vrede. De hoop was voor haar de poort naar de liefde, en dat wilde ze doorgeven in haar werk. Ze heeft zich ook altijd verdiept in de theologie van de hoop.

Als je zo gedreven bezig bent met je werk, komt het persoonlijke wel eens in het gedrang. Maar er waren ook de intiemere momenten en dan sprak ze graag en met veel liefde en zorg over haar kinderen Hester en Sander. Beiden spraken ook bij het afscheid en gaven iets door van haar hartelijkheid en optimisme. We wensen hen en ook de kleinkinderen alle goeds toe op hun levensweg. De herinnering aan Ans is tot zegen. Zo blijven geloof, hoop en liefde. De meeste is de liefde, maar altijd gevoed door de hoop.

Namens Kerk en Vrede, Harry Zeldenrust