WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Hoe voorkómen we een nieuwe kernwapenwedloop?

Hoe voorkómen we een nieuwe kernwapenwedloop?

Symposium

Zaterdag 26 mei 2018, 13.00-16.00 uur, De Amershof Snouckaertlaan 11, Amersfoort

Sprekers

* Tom Sauer, is professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij twee jaar verbonden aan Harvard University. Hij specialiseert zich in internationale veiligheidsvraagstukken.

Jan Hoekema , die zich al vanaf z’n scriptie over het NPV tot de dag van vandaag in tal van functies – bij BuZa, in de Tweede Kamer en als burgemeester - heeft ingezet voor een wereld zonder kernwapens

Peter Buijs, bedrijfsarts en voorzitter NVMP, Board Member IPPNW, initiatiefnemer van de Baliegroep: met daarin samenwerkende organisaties als het Rode Kruis, de kerken, het Humanistisch verbond, Mayors for Peace en PAX

* Dagvoorzitter: André Knottnerus, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, oud-voorzitter Gezondheidsraad, oud-voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Wél gaarne aanmelden: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, office@nvmp.org , tel. 06-42009559.

 

Lezingenreeks Oorlog en vrede

Van de reeks lezungen die in Maart is gestart, resteren nog: 

17 mei      

Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’, en vredesopbouw in de 21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige Oorlog herzien of verwerpen? Fernando Enns, hoogleraar Theologie en Ethiek (VU) en directeur van de Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies. 

7 juni        
Psychosociale consequenties van oorlogs-gerelateerd trauma Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie (VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.

 

Tijd: 16:00 – 17:30 (vanaf 15:30 inloop met koffie en thee) 
Locatie: Hoofdgebouw VU, HG-01A32 
Toegang: gratis 
Aanmelden gewenst via het aanmeldformulier

Meer informatie over de serie is te vinden op de website vuvereniging.nl.  

Zie de flyer voor een kort overzicht van de vier lezingen.

Nieuws

Verzetsmuseum

In de meivakantie is het Verzetsmuseum Amsterdam een passende bestemming voor een dagje uit. Behalve de vaste expositie en Verzetsmuseum Junior, is de tijdelijke tentoonstelling Explosiegevaar! De aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister te zien. 

Ook zijn er extra activiteiten voor kinderen.

“Hier krijg je ons niet meer voor”.

“Angst klopte op de deur; Geloof deed open. Er stond niemand voor de deur”

Aldus Martin Luther King jr.. in 1956, en dan krijgt hij het over:  Liefde laat geen ruimte voor angst. Liefde is medicijn tegen angst. Haat is geworteld in angst.

Zet dat nu eens af tegen de dreigende taal van politieke leiders met legermateriaal, als Assad, Trump, Putin.

En niet te vergeten Nederland dat Trump wel zal helpen als er iets vervoerd moet worden. Onze minister van buitenlandse zaken probeerde alleen de woordkeus van de brallende partijen niet fraai te vinden.

En we blijven achter in verslagenheid: dit zijn niet eens sprookjes! Gewoon zijn het verstandige mensen die we aangesteld hebben om vrede te regelen. Niets meer en niets minder. Opdat die opgejaagde Syriërs weer eens aan Het Goede Leven zouden kunnen toe komen! Dat is hun goede, terechte droom!

En blijkbaar zijn onze leiders zo onbetrouwbaar dat ze die droom flagrant schenden. En ze komen ermee weg.
Te lang was oorlog voeren gewoon politiek handwerk. Nu is zonneklaar dat het een buitengewoon immorele kern heeft.

Kerk en Vrede doet een beroep op de Nederlandse samenleving. 

Inderdaad: Nederland is gewoon een oorlogvoerende partij die met bovengenoemde immorele praktijk meedoet.
We staan bij een grens.
We moeten een signaal afgeven van “Hier krijg je ons niet meer voor”.

Namens Bestuur Kerk en Vrede,

jan anne bos.

 

Door de Europese afdeling van IFOR werd de volgende verklaring uitgegeven:

Vergeldingsacties tegen Syrië werden vandaag veroordeeld in Turijn tijdens een bijeenkomst van de Europese afdelingen van de International Fellowship of Reconciliation.

We veroordelen het gebruik van chemische wapens die het internationaal recht schenden.
Het internationale recht keurt ook het gebruik van geweld tegen een natie zonder een voorafgaand besluit van de Verenigde Naties af. Het is niet juist om onrecht te gebruiken tegen onrecht.

In plaats van een eenzijdige actie zou men moeten wachten op het onderzoek van de Verenigde Naties. De luchtaanvallen zullen het bewijs, dat nodig is om de verantwoordelijken voor het gebruik van chemische wapens ter verantwoording te roepen, in gevaar brengen.

Geweld zal alleen maar meer mensen in Syrië doden. Honderdduizenden mensen (meestal burgers) zijn al vermoord en miljoenen werden vluchtelingen. De aanslagen zullen niet leiden tot een vreedzame oplossing.

De geschiedenis leert ons hoe belangrijk het is om zich af te keren van alle vormen van geweld en het pad van vrede en verzoening te zoeken - in Syrië en overal.

Oorlog vernietigt - vrede bouwt voort.

Oorlog scheidt - vrede brengt samen.

Oorlog gooit bommen - vrede werkt door dialoog en vertrouwen.

Oorlog schept offers en vijanden - vrede schept gemeenschap en vriendschap.

Oorlog is niet de weg - geweldloosheid is de weg.

We zijn ervan overtuigd dat alleen actieve geweldloosheid vrede kan creëren.

Dat vereist onze gezamenlijke inzet en onze kracht.

Turijn, 15 april 2018