30 november 1999

Theologische werkgroep

DE MIDDELEN
De werkgroep tracht haar doel zoveel mogelijk in samenwerking met kerken en verwante instellingen te bereiken door:

Reflectie op en studie van actuele voorbeelden van oorlogspropaganda. Onderzoek naar en ontwikkeling van het idee van vredeskerk en vredesgemeente. De deelname aan en het aanzwengelen van de kerkelijke, interreligieuze en maatschappelijke discussies.
Deze activiteiten staan in het teken van een permanente campagne om oorlog illegaal te verklaren

DOELGROEPEN:
De doelgroepen zijn de kerken en hun lidmaten in het algemeen, het publiek en maatschappelijke organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarbij probeert de theologische werkgroep zich ook te richten op kerkelijke en religieuze groepen die thans nog niet tot de achterban van Kerk en Vrede gerekend kunnen worden.

WERKVELDEN/ ACTIVITEITEN:
Wij leggen onze prioriteit bij de reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, vredesgemeente en de verdere invulling van het begrip ‘rechtvaardige vrede’ zoals dat centraal stond tijdens de Internationale Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston (Jamaica). Ook zal gekeken worden hoe reeds bestaande publicaties over religie, oorlog en vrede omgewerkt kunnen worden naar voor Kerk en Vrede nieuwe kerkelijke en religieuze doelgroepen.
Wij staan open voor mensen, die mee willen werken aan bovenstaande doelstelling, middelen en activiteiten. Bovendien hechten wij belang aan de eigen inbreng en de ideeën van onze leden van de vereniging Kerk en Vrede. Er is ruimte voor leden van verschillende kerkelijke achtergronden. De huidige theologische werkgroep kent leden afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland (en daarbinnen uit alle drie de samenstellende kerken: Nederlands Hervormd, Gereformeerd en Evangelisch-Luthers), de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Basisbeweging Nederland.

Momenteel zijn de leden: Harry Pals (voorzitter), Greetje Witte-Rang (secretaris), Yosé Höhne Sparborth, Bram Grandia, Heleen Broekema, Janna Postma, Fred van Iersel, Harky Klinefelter, Lies Brussee, Paul v.d. Waal, Gied ten Berge, Dick Boer en Henk van Andel.