30 november 1999

Sprekerslijst

Dat ongemakkelijke onderwerp "Rechtvaardige Vrede"... Maak gebruik van onze deskundigheid. We zijn al 90 jaar bezig met de vragen die zich dan voordoen. We stellen u voor aan een aantal mensen uit onze kring. Ieder zo met haar of zijn specialisme. Maar in overleg kunnen we ook andere invalshoeken met u bedenken. 
Natuurlijk moeten we ook een redelijke vergoeding voor onze diensten aan de orde stellen. Vuistregel: 100 € per dagdeel plus reiskosten. Valt over te praten.  Arie de Bruijn

  Arie de Bruijn kantoormedewerker bij Kerk en Vrede en kerkmusicus. 

  Lezing Vredeslied in Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

  Tijdsduur: 2 uur, inclusief pauze of een deel van de avond

  Na een inleiding wordt een tiental vredesliederen besproken en gezongen.
  Toelichting bij: tekst, melodie, schriftverwijzingen en liturgische bruikbaarheid.
  Het besproken lied wordt gezamenlijk gezongen. Liefst in samenwerking met de plaatselijke cantorij en organist.
  Er zijn verschillende invalshoeken.

  • Liederen om vrede ( b.v. in de Vredesweek)

  • Liederen om vrede op aarde ( b.v. in de adventstijd)

  • Liederen om vrede onderweg ( b.v. pelgrimage van gerechtigheid en vrede)

  • Liederen om vrede ( b.v. thematische zangavond rond vrede)

  Het vredeslied heb je nodig om vol te houden, elkaar te bemoedigen op de weg van vrede en gerechtigheid.
  Graag tot overleg bereid.

  Tot uw dienst: ook als Organist/kerkmusicus.

  Lees een paar ervaringen.: 
  • Songs of Peace     (lijst waar we al waren vindt U hier)
  • Het vredeslied

  Jan Anne Bos

  Dr. Jan Anne Bos, Emeritus Gemeentepredikant. Papendrecht. Secretaris Kerk en Vrede
  Geboeid door de vragen van een gemeente die zich engageert met samenleving.
  Geinspireerd door Günther Anders en Abraham Joshua Heschel.
  Gepromoveerd op thematiek van de verbeteringstechnieken aan de menselijke soort. Homo sapiens 2.0. En hoe zeer daardoor de vrede bedreigd raakt.
  Website:bosjananne.wordpress.com waar commentaren bij de samenleving, maar ook artikelen en schilderijen (bv Kruiswegen en Vredesstaties).
   

  Zijn onderwerpen voor op de Pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede.  

  • In het algemeen: bijbelse achtergronden vredesvragen
  • Vrede en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen    
  • Thema kerkdiensten
  • Bundel 'Rechtvaardige Vrede: werk voor de kerk' Uitgave Raad van Kerken  Nederland/ Kerk en Vrede
  • Vragen van de secularisatie. 
  • Kerk en maatschappelijk engagement

  Herman Noordegraaf

  Prof. Dr. Herman Noordegraaf, Schiedam. Hoogleraar diakonaat Prot. Theol Universiteit
  Zijn thema's zijn 

  • Geschiedenis van de vredesbeweging  
  • Armoedebeweging   

  Lennart Vriens

  Dr. Lennart Vriens, Houten - Emeritus – Hoogleraar Vredeseducatie

  Verschillende insteken:    

  • Vredeseducatie  
  • godsdienstige opvoeding    
  • vredescultuur 
  • vrede en economie       

                 

  Yosé Höhne-Sparborth

  Yosé Höhne-Sparborth, Utrecht.
  Projectmedewerkster Kerk en Vrede
  Assisteert eind 2014/begin 2015 Aartsbisschop Mirkis bij hulpverlening in Kirkuk, Irak. Na terugkomst is ze graag bereid bij u over haar werk en de westerse geschiedenis in het Midden-Oosten te komen praten.
   

  Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, El Salvador en Colombia. 
  Lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
  Circuit Raad van Kerken Nederland en Basisbeweging.
  Lid van de Zusters van 'De Voorzienigheid'.

  Kan vertellen over: 

  • Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog: Europese machten in de Krim, Midden Oosten, Noord Afrika, Balkan… waar niet? Een spiegel van een eeuw.
  • Dialogeren met moslims en joden: wij zijn de dominante groep in Nederland, wat vergt dat van onze houding om goede gesprekspartners te zijn?
  • Slavernij: verleden? 27 miljoen mensen leven anno 2014 in slavernij. Wij, nakomelingen van daders, kennen wij onze beschadigingen?
  • Gods Verdwenen Gelaat: la Desaparacida. God schiep ons naar Haar/Zijn beeld: man en vrouw. God Witman is een verminkt gelaat, veel weggehakt. Het Verdwenen Gelaat, kn ahet voor ons symbool worden voor alle mensengroepen en eht geweld tegen hen dat buiten beeld gehouden wordt?
  • Europa in het Midden Oosten: toen en nu. Horen we een late echo van een eeuw geleden?
  • Om werkelijk tot vrede te komen moeten we onze geschiedenis kennen, en daarbinnen expliciet ‘onze’ daderrol: van Nederland, van Europa, van West-Europa.

  Greetje Witte-Rang

  Dr. Greetje Witte-Rang, Zwolle
  vice-voorzitter Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in Nederland.
  Secretaris Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
  Lid van Platform Duurzame en Solidaire Economie.

  Onderwerpen (bij voorkeur in overleg) op het terrein van geloof, economie en geweld.
  Voor een introductie op de relatie economie-geweld: zie vrede en geweld, documenten die in het kader van het Platform Duurzame en Solidaire Economie tot stand kwamen.

  Gied ten Berge

  Gied ten Berge, socioloog (Leiden) en theoloog (Tilburg) was 35 jaar medewerker van IKV en Pax Christi, maar is sinds zijn dienstweigering in 1973 ook lid van Kerk en Vrede. Hij is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtorganisaties (SIVMO) en lid van de Werkgroep Kairos Palestina.

  Specialisaties:

  • Wortels van het geweld (René Girard); geweld kritisch bekeken ofwel 'de eeuwigdurende optie van het pacifisme als leerhuis'.
  • Waar de staat Israël joodse, pacifistische stemmen in en over het Beloofde Land overstemde en profetische stemmen in Israël vandaag.
  • Een inleiding over de geschillen en verschillen onder joden, christenen en moslims met betrekking tot 'het Land'.
  • Voor liefhebbers: mijn eigen transformatie gedurende een pelgrimstocht naar Santiago.