Songs of peace

Met een enorm Korenfestival hebben we een zekere wending in ons optreden naar buiten gemarkeerd.
Kerk en Vrede uitte zich tot nu toe vooral verbaal. In woord en schrift; boeken, brochures, discussies.
Nu beseften we dat zingen een goed aanvullend middel zou zijn om mee naar buiten te komen.

De vrede te binnen zingen! 
Om op adem te blijven.
Om mee onderweg te zijn.
Om onze droom te laten horen.
Om elkaar aan te herkennen.

 


30 november 1999

Waar we al waren met Songs of Peace

 

Met kleine en grote manifestaties zijn we sinds een paar jaar het land in met Songs of Peace. Hier wat gegevens. Het kwam als het ware natuulijk voort uit het initiatief dat we op ons jubileum in 2009 hadden genomen: De uitgave van onze bundel Vredesliederen: "En alle angst voorbij".  Het vredeslied

  Op de pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede, maar dan zingend! 
  Kerk en Vrede richt zich met dit project op de kerk die zich deel weet van de Vredesbeweging van God. Wereldwijd. Niet in de laatste plaats als aanmoediging en uitdaging.
  We haken graag in op de 'Pelgrimage van gerechtigheid en Vrede' waartoe de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken opgeroepen heeft in 2013. Daarbij moet alles overdacht worden wat kan leiden tot een Rechtvaardige Vrede. 'Zingend voortgaan' is de stijl die daarbij past.
  We haken tegelijk in op het verschijnen van het 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' (2013). 
  Kerk en Vrede heeft sinds jaar en dag materiaal geleverd voor de eredienst. Qua traditie met een zekere nadruk op verkondiging. Nu dan 'Het Vredeslied'. 

  Het aanbod voor 2014
  We willen in den lande 10 evenementen beleggen waarin uitgaande van het zingen van vredesliederen uit het Liedboek 2013 vredesthema's aan de orde komen in en buiten kerkelijke gemeenten en parochies.
  Doelgroepen:

  • gemeenteleden en anderen, die van zingen houden. De nadruk ligt op het zingen van een aantal liederen, waar een paar opmerkingen bij gehouden worden.
  • ​Mensen die uitgaand van vredesliederen de thematiek van oorlog en vrede willen verkennen/ uitdiepen. Dan ligt de combinatie met een spreker/inleider voor de hand. Het lied/ zingen is inleidend bedoeld.
  • Toerusting Predikanten en andere werkers in de kerk.
  • Op termijn willen we een variant ontwikkelen waarmee we op Bevrijdingsfestivals 5 Mei een aanbod kunnen doen.

  Indeling naar format.

  • Een liturgische bijeenkomst. Zangdienst.
  • Een avondvullend programma van algemene aard.
  • Een onderdeel van een grotere bijeenkomst. Bv als er thema's van de Rechtvaardige Vrede aan de orde zijn: Vrede met de markt;
  • vrede tussen de volken; vrede in de gemeenschap; vrede met de natuur.Een 'workshop'. Bv om speciaal stuk in te studeren.
  • Een symposium rond een bredere thema.

  Gelegenheden:

  • een vredesweekprogramma
  • adventsbijeenkomst
  • een kerkelijk Jubileum
  • nacht van de Vrede
  • kerstInn/Paasnacht
  • een kerkennacht.
  • een gemeentezondag/ startzondag
  • tgv een speciaal plaatselijk aandachtspunt
  • herdenkingen 200 jaar Koninkrijk
  • herdenkingen gebeurtenissen Eerste Wereldoorlog
  • korenfestival
  • vredesconcert
  •  
  |@|