Kritisch Onderzoek

Transnational Foundation for Peace & Future Research Lund, Zweden TFF 

Onafhankelijke denktank. Wereldwijd netwerk voor vrede met geweldloze mdidelen. Expertise, engelstalig, op  

Een ander onafhankelijke bron voor/van onderzoeksjounalistiek: Counterpunch

VDAMOK onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers en inlichtingendiensten, kernwapens en dienstweigeren:

Inter Press Service is een in de Derde Wereld opgericht en wereldwijd werkend persbureau dat beoogt stem te geven aan de stemmenlozen. 

Universiteit van Berkeley geeft veel informatie over oorlogspropaganda en oorlogsfilms.