De wereld van de religieuze vredesbeweging

Een aantal Nederlandse kerken richtte PAX op.

Kerk en Vrede hoort bij  het Europese Church and Peace netwerk, van Europese vredeskerken, congregaties, IFOR-afdelingen en individuen die zich inzetten voor vredestheologie en vredesgetuigenis van de kerken.

De Worldconference of Religions for Peace (opgericht in 1970) is de grootste internationale coalitie van vertegenwoordigers van de grote religies die zich inzetten voor vrede.

Stichting Vrienden van Sabeel Nederland

De World Alliance for Christian Communication is een samenwerkingsverband van een groot aantal kerkelijke en aan kerken gelieerde organisaties. 

Over vredesgemeente: Netwerkdak. 180 werkplekken in het land voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. In de projecten werken 100 theologisch en agogische geschoolde medewerkers en duizenden vrijwilligers aan ontmoeting, zingeving. geestelijke zorg en presentie. 

Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost, waar een levensstijl in de praktijk gebracht wordt van eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving.  

Quakers, één van de oudste vredeskerken 

Dgwereldwerk Op deze site van de Doopsgezinden staat onder meer informatie over hun vredeswerk. 

De Fransiscaanse Vredewacht probeert door middel van wakes op uiteenlopende plaatsen bij te dragen aan geweldloze oplossingen van conflicten, aan het verminderen en uiteindelijk beëindigen van de wereldwijde wapenhandel en aan een mentaliteitsverandering in de maatschappij die de vrede ten goede komt.