De vredesbeweging algemeen

Kerk en Vrede is lid van IFOR We vieren dit jaar met IFOR het 100-jarig bestaan.

Campagne tegen de wapenhandel 

Platform Duurzame en Solidaire Economie 

Bijgepraat over actuele zaken word je bijvoorbeeld op blog Troepenbewegingen.

Internationale samenwerking en ontwikkeling. OIKOS

Vredessite: beschikt ook over een mailinglist.De site geeft nieuwsbenchten uit buitenlandse kranten die niet in de Nederlandse media worden aangetroffen en veelal een ander beeld geven.

Een vredesmuseum op het internet, met veel inhoudelijk materiaal.

De vreedzame school. en programma dat leerkrachten en leerlingen helpt om te leren omgaan met conflictbeheersing in de klas en op het schoolplein. Ook worden workshops voor ouders verzorgd. 

United Civilians for Peace (UCP) zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het Internationale recht. 

 www.narratio.nl   Al meer dan 20 jaar is theologische uitgeverij Narratio in Gorinchem onze bondgenoot daar waar het gaat om de produktie van ons blad, nu VredesSpiraal en de vele boeken die door ons zijn uitgebracht. Zij hebben met maatschappij en kerkelijk kritische organisaties meer bondgenootschappen, zoals ook uit hun rijke aanbod van boeken en tijdschriften blijkt.