Sprekerslijst

Graag wil Kerk en Vrede een pacifistische agenda bevorderen in kerken en daarbuiten.
Het zou voor de hand liggen dat in deze tijd van (bijna wereld-) oorlog in Oekraïne het gesprek over vrede weer op gang komt. Niet alleen op de sociale media maar ook in (ad hoc) groepen. Kerk en Vrede wil graag op de verwarring die er heerst over wreedheid, misdaad, hulp en (on-)menselijkheid in gaan, met wie dan ook. De mentale instelling van de mensen t.a.v. deze thema's is van het grootste belang. Niet alleen hulpverlening, die hartverwarmend is. Maar ook koersverleggen: we zijn toch weer een oorlog ingerommeld waarvan we dachten dat die niet meer zou komen. We zijn de vrede kwijt, waarvan we dachten dat we daar ons best niet meer voor hoefden te doen. Te goeder trouw zijn we klimaat sexier gaan vinden dan vredespolitiek, of het vermijden van alles wat tot oorlog kan leiden.

 

 

Jan Anne Bos De Specials van Kerk en Vrede. Bijbel en vredesvragen. Thema-kerkdiensten bij momenten van oorlog en vrede.

Dr. Jan Anne Bos is beschikbaar om van tijd tot tijd een dagdeel te verzorgen. 
Hij voelt zich geinspireerd door Günther Anders en Abraham Joshua Heschel.
Gepromoveerd op thematiek van de verbeteringstechnieken aan de menselijke soort. Homo sapiens 2.0. En hoe zeer daardoor de vrede bedreigd raakt.

Lees verder

U kunt zich ook oriënteren op zijn Website . Misschien vindt U daar een thema dat U belangrijk vindt. Bijvoorbeeld verband houdend met de huidige oorlog in Oekraïne. En vergeet niet: wat daarna? 
 

 

Klap in
Greetje Witte-Rang Geloof, economie en geweld

Secretaris Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
Onderwerpen (bij voorkeur in overleg) op het terrein van geloof, economie en geweld.
Voor een introductie op de relatie economie-geweld: zie vrede en geweld, documenten die in het kader van het Platform Duurzame en Solidaire Economie tot stand kwamen.

Lees verder
Klap in
Yosé Höhne-Sparborth Eerste Wereldoorlog, slavernij, dialogeren

Yosé Höhne-Sparborth, Utrecht. Projectmedewerkster Kerk en Vrede

Werd door Kerk en Vrede, Vredeskerken en Raad van Kerken 2002 naar Irak gezonden. Bleef in contact en was sinds 2014 al 11 maal op bezoek. Doet er nu trauma-arbeid. Na terugkeer vertelt ze graag hoe oorlogen gewone mensen beschadigen, én over de mentale kracht van dit volk. Leeft afwisselend bij Dominicanessen, bij Aartsbisschop Mirkis, of in een klooster dat vluchtelingen en politiek bedreigde mensen onderdak geeft.

Lees verder

Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, Chili, El Salvador en Colombia. 
Lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
Circuit Raad van Kerken Nederland en “2of3bijEEN”.
Lid van de Zusters van 'De Voorzienigheid'.

Kan vertellen over

Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog: Europese machten in de Krim, Midden Oosten, Noord Afrika, Balkan… waar niet? Een spiegel van een eeuw.
Dialogeren met moslims en joden: wij zijn de dominante groep in Nederland, wat vergt dat van onze houding om goede gesprekspartners te zijn?
Slavernij: verleden? 27 miljoen mensen leven anno 2014 in slavernij. Wij, nakomelingen van daders, kennen wij onze beschadigingen?

Gods Verdwenen Gelaat: la Desaparacida. God schiep ons naar Haar/Zijn beeld: man en vrouw. God Witman is een verminkt gelaat, veel weggehakt. Het Verdwenen Gelaat, kan het voor ons symbool worden voor alle mensengroepen en het geweld tegen, hen dat buiten beeld gehouden wordt?
Europa in het Midden Oosten: toen en nu. Horen we een late echo van een eeuw geleden?
Om werkelijk tot vrede te komen moeten we onze geschiedenis kennen, en daarbinnen expliciet ‘onze’ daderrol: van Nederland, van Europa, van West-Europa.

Ter verdere oriëntatie: www.kirkukutrecht.nl  of  www.katholiekutrecht.nl voor filmimpressies.

 

Klap in
Arie de Bruijn Het vredeslied

Arie de Bruijn voormalig kantoormedewerker bij Kerk en Vrede en nu vooral kerkmusicus. 

Lezing Vredeslied in 'LIEDBOEK Zingen en bidden in huis en kerk'

Tijdsduur: 2 uur, inclusief pauze of een deel van de avond

 

Lees verder

Na een inleiding wordt een tiental vredesliederen besproken en gezongen.
Toelichting bij: tekst, melodie, schriftverwijzingen en liturgische bruikbaarheid.
Het besproken lied wordt gezamenlijk gezongen. Liefst in samenwerking met de plaatselijke cantorij en organist.
Er zijn verschillende invalshoeken.

Liederen om vrede (b.v. in de Vredesweek)
Liederen om vrede op aarde (b.v. in de adventstijd)
Liederen om vrede onderweg (b.v. pelgrimage van gerechtigheid en vrede)
Liederen om vrede (b.v. thematische zangavond rond vrede)
Het vredeslied heb je nodig om vol te houden, elkaar te bemoedigen op de weg van vrede en gerechtigheid.
Graag tot overleg bereid.

Tot uw dienst: ook als Organist/kerkmusicus.

Lees een paar ervaringen.: 
• Songs of Peace     (lijst waar we al waren vindt U hier)
• Het vredeslied

Klap in

Nieuws

Assemblee Wereldraad van Kerken Karlsruhe

Van 31 augustus tot 8 september komt de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen in Karlsruhe. 

Lees verder
Oecumenische vredesdekade Duitsland - 6 tot 16 november 2022

Zusammen: Halt
Zo luidt het motto van de Oecumenische Vredesdecade die dit jaar van 6 tot 16 november in Duitsland gehouden wordt.

De aanvalsoorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne duurt nu al bijna zes maanden. Duizenden mensen zijn reeds gedood en gewond in de oorlog. Miljoenen zijn op de vlucht.

Lees verder
Niet geplaatst... helaas

Onlangs verscheen een vervolg op de Open brief “Voor het te laat is” n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Deze 2e brief werd o.a. onder de media verspreid. Hoe waren de reacties?

Lees verder

Agenda

8 september 2022 Assemblee Wereldraad van Kerken Karlsruhe

Van 31 augustus tot 8 september komt de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen in Karlsruhe.

Lees verder
22 september 2022 17-25 september Vredesweek 2022

Thema: Generatie Vrede

Lees verder
25 september 2022 Walk of Peace in Den Haag.

Op 25 September 2022, zal de jaarlijkse Walk of Peace plaatsvinden in Den Haag. De Walk of peace is een wandeling van Vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.

Lees verder