Sprekerslijst

Graag wil Kerk en Vrede een pacifistische agenda bevorderen in kerken en daarbuiten.
Het zou voor de hand liggen dat in deze tijd van (bijna wereld-) oorlog in Oekraïne het gesprek over vrede weer op gang komt. Niet alleen op de sociale media maar ook in (ad hoc) groepen. Kerk en Vrede wil graag op de verwarring die er heerst over wreedheid, misdaad, hulp en (on-)menselijkheid in gaan, met wie dan ook. De mentale instelling van de mensen t.a.v. deze thema's is van het grootste belang. Niet alleen hulpverlening, die hartverwarmend is. Maar ook koersverleggen: we zijn toch weer een oorlog ingerommeld waarvan we dachten dat die niet meer zou komen. We zijn de vrede kwijt, waarvan we dachten dat we daar ons best niet meer voor hoefden te doen. Te goeder trouw zijn we klimaat sexier gaan vinden dan vredespolitiek, of het vermijden van alles wat tot oorlog kan leiden.

 

 

Henk Baars Weet zich met vele onderwerpen in de sfeer van Kerk en Vrede te verhouden o.a met het langademige project Inclusieve (Civiele)Veiligheid. Mede schrijver van de laatste Open Brief geinitieerd door de theologische werkgroep van Kerk en Vrede. Lees verder

Henk Baars 15-08-1952 werkte als bedrijfspastor bij Hoogovens(Tata Steel) en in Amsterdam in verschillende bedrijven. Stond aan de wieg van de armoedebeweging in de tachtiger jaren aldaar. Samen met Ab Harrewijn, de overleden arbeidspastor en Groen Links kamerlid. Richtte mede de Acht Mei Beweging op. Een protest en emancipatiebeweging in de RK kerk en organiseerde in dit kader veel grote events. Werd later voorzitter van de beweging. Werkte als kerkelijk opbouwwerker in het dekenaat Haarlem. Was in de RK kerk als pastor niet langer welkom vanwege zijn profilering in de Acht Mei Beweging en vond een baan bij Stek(Stad en Kerk) te Den Haag, waar hij de verantwoordelijkheid kreeg over het kerk en buurt werk en tal van andere sociale projecten onder handen nam, waaronder de oprichting van de Voedselbank Haaglanden, waar hij nu vice voorzitter van is. is voorzitter en voorganger bij de Haagse Dominicus. Henk Baars is de huidige voorzitter van Kerk en Vrede.

hbaars@icloud.com

Klap in
Arie de Bruijn Het vredeslied

Arie de Bruijn voormalig kantoormedewerker bij Kerk en Vrede en nu vooral kerkmusicus. 

 

Lees verder

Lezing Vredeslied in 'LIEDBOEK Zingen en bidden in huis en kerk'
Tijdsduur: 2 uur, inclusief pauze of een deel van de avond

 Na een inleiding wordt een tiental vredesliederen besproken en gezongen.
Toelichting bij: tekst, melodie, schriftverwijzingen en liturgische bruikbaarheid.
Het besproken lied wordt gezamenlijk gezongen. Liefst in samenwerking met de plaatselijke cantorij en organist.
Er zijn verschillende invalshoeken.

Liederen om vrede (b.v. in de Vredesweek)
Liederen om vrede op aarde (b.v. in de adventstijd)
Liederen om vrede onderweg (b.v. pelgrimage van gerechtigheid en vrede)
Liederen om vrede (b.v. thematische zangavond rond vrede)
Het vredeslied heb je nodig om vol te houden, elkaar te bemoedigen op de weg van vrede en gerechtigheid.
Graag tot overleg bereid.

Tot uw dienst: ook als Organist/kerkmusicus.

Lees een paar ervaringen.: 
• Songs of Peace     (lijst waar we al waren vindt U hier)
• Het vredeslied

emmyarie@solcon.nl

Klap in
Rob van Essen Kerk in de stad, secularisatie, de kerk als helende gemeenschap rouwen: het gaat nooit over Lees verder

Rob van Essen is emeritus predikant. Weduwnaar sinds 2005, hertrouwd met Neeltje Rauwerda. Werkte in de grote steden (Amsterdam,Utrecht, Den Haag) en deed een doctoraalstudie Urban Mission bij prof. Anton Wessels (VU).
Hij is redacteur van de Vredesspiraal, waarin hij, naast andere bladen, Regelmatig columns schrijft. Recent verscheen van hem: ‘Toen was geloof niet meer gewoon’ (Docete)
Voor de cursus Theologie voor gemeenteleden (in de Haag: Theologie voor Geïnteresseerden) doceert hij sinds geruime tijd het vak ‘Kerk in de mondiale samenleving’ (met aandacht voor vredesgetuigenis).

ressen@xs4all.nl

Klap in
Bram Grandia (1948) Over vredestheologie, geweldsteksten in de bijbel, oorlogspropaganda, geschiedenis van het christenpacifisme, Heering en de zondeval van het christendom. Daarnaast ervaring met het vredesproject Tent of Nations van de christen-Palestijnse familie Nassar in Bethlehem. Lees verder

bramgrandia48@gmail.com

Klap in
Yosé Höhne-Sparborth Irak, slavenhouderij, Eerste Wereldoorlog, dialogeren.

Yosé Höhne-Sparborth, Utrecht. Projectmedewerkster Kerk en Vrede

 

Lees verder

Werd door Kerk en Vrede, Vredeskerken en Raad van Kerken 2002 naar Irak gezonden. Bleef in contact en was sinds 2014 al 11 maal op bezoek. Doet er nu trauma-arbeid. Na terugkeer vertelt ze graag hoe oorlogen gewone mensen beschadigen, én over de mentale kracht van dit volk. Leeft afwisselend bij Dominicanessen, bij Aartsbisschop Mirkis, of in een klooster dat vluchtelingen en politiek bedreigde mensen onderdak geeft.

Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, Chili, El Salvador en Colombia. 
Lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
Circuit Raad van Kerken Nederland en “2of3bijEEN”.
Lid van de Zusters van 'De Voorzienigheid'.

Kan vertellen over
Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog: Europese machten in de Krim, Midden Oosten, Noord Afrika, Balkan… waar niet? Een spiegel van een eeuw.
Dialogeren met moslims en joden: wij zijn de dominante groep in Nederland, wat vergt dat van onze houding om goede gesprekspartners te zijn?
Slavernij: verleden? 27 miljoen mensen leven anno 2014 in slavernij. Wij, nakomelingen van daders, kennen wij onze beschadigingen?

Gods Verdwenen Gelaat: la Desaparacida. God schiep ons naar Haar/Zijn beeld: man en vrouw. God Witman is een verminkt gelaat, veel weggehakt. Het Verdwenen Gelaat, kan het voor ons symbool worden voor alle mensengroepen en het geweld tegen, hen dat buiten beeld gehouden wordt?
Europa in het Midden Oosten: toen en nu. Horen we een late echo van een eeuw geleden?
Om werkelijk tot vrede te komen moeten we onze geschiedenis kennen, en daarbinnen expliciet ‘onze’ daderrol: van Nederland, van Europa, van West-Europa.

Ter verdere oriëntatie: www.kirkukutrecht.nl  of  www.katholiekutrecht.nl voor filmimpressies

yosehohnesparborth@gmail.com

 

Klap in
Harry Pals Is bereid om als inleider een bijdrage te leveren aan gesprekken over vredes- theologische thema’s als Jezus’ weg van vrede (de Bergrede en verder), het verstaan van geweldsteksten in de bijbel, vredeskerk. Daarnaast kan hij op actuele vragen van vrede ingaan. Lees verder

Al vanaf mijn studietijd ben ik betrokken bij het werken aan vrede in de wereld. Die belangstelling is verdiept door mijn theologiestudie, waarin de nadruk lag op bijbelse en politieke theologie. Na een werkkring in de vredesbeweging ben ik 30 jaar predikant geweest. Inmiddels ben ik met pensioen, maar nog steeds als vrijwilliger betrokken bij de Vereniging voor Theologie en Maatschappij en bij Kerk en Vrede (theologische werkgroep).

Mijn insteek is de verbondenheid van vrede en gerechtigheid en de bijbelse weg van het vormen van een alternatieve nieuwe gemeenschap in deze oude wereld. Achtergrond daarbij is de bijbelse kritiek op de machten die zich goddelijk wanen en mensen willen vastzetten in onrecht, machteloosheid en wanhoop.

harrypals1952@gmail.com

Klap in

Nieuws

Koorzang voor vrede?

Willem de Haan werd door Gerda Blees van de Volkskrant geïnterviewd over de vraag "Kunnen we alle koren laten zingen voor vrede?"

Lees verder
Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder
Vredeslied voor de maand juni

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder