Sprekerslijst

Graag wil Kerk en Vrede een pacifistische agenda bevorderen in kerken en daarbuiten.
Het zou voor de hand liggen dat in deze tijd van (bijna wereld-) oorlog in Oekraïne het gesprek over vrede weer op gang komt. Niet alleen op de sociale media maar ook in (ad hoc) groepen. Kerk en Vrede wil graag op de verwarring die er heerst over wreedheid, misdaad, hulp en (on-)menselijkheid in gaan, met wie dan ook. De mentale instelling van de mensen t.a.v. deze thema's is van het grootste belang. Niet alleen hulpverlening, die hartverwarmend is. Maar ook koersverleggen: we zijn toch weer een oorlog ingerommeld waarvan we dachten dat die niet meer zou komen. We zijn de vrede kwijt, waarvan we dachten dat we daar ons best niet meer voor hoefden te doen. Te goeder trouw zijn we klimaat sexier gaan vinden dan vredespolitiek, of het vermijden van alles wat tot oorlog kan leiden.

 

 

Jan Anne Bos De Specials van Kerk en Vrede. Bijbel en vredesvragen. Thema-kerkdiensten bij momenten van oorlog en vrede.

Dr. Jan Anne Bos is beschikbaar om van tijd tot tijd een dagdeel te verzorgen. 
Hij voelt zich geinspireerd door Günther Anders en Abraham Joshua Heschel.
Gepromoveerd op thematiek van de verbeteringstechnieken aan de menselijke soort. Homo sapiens 2.0. En hoe zeer daardoor de vrede bedreigd raakt.

Lees verder

U kunt zich ook oriënteren op zijn Website . Misschien vindt U daar een thema dat U belangrijk vindt. Bijvoorbeeld verband houdend met de huidige oorlog in Oekraïne. En vergeet niet: wat daarna? 
 

 

Klap in
Greetje Witte-Rang Geloof, economie en geweld

Secretaris Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
Onderwerpen (bij voorkeur in overleg) op het terrein van geloof, economie en geweld.
Voor een introductie op de relatie economie-geweld: zie vrede en geweld, documenten die in het kader van het Platform Duurzame en Solidaire Economie tot stand kwamen.

Lees verder
Klap in
Yosé Höhne-Sparborth Eerste Wereldoorlog, slavernij, dialogeren

Yosé Höhne-Sparborth, Utrecht. Projectmedewerkster Kerk en Vrede

Werd door Kerk en Vrede, Vredeskerken en Raad van Kerken 2002 naar Irak gezonden. Bleef in contact en was sinds 2014 al 11 maal op bezoek. Doet er nu trauma-arbeid. Na terugkeer vertelt ze graag hoe oorlogen gewone mensen beschadigen, én over de mentale kracht van dit volk. Leeft afwisselend bij Dominicanessen, bij Aartsbisschop Mirkis, of in een klooster dat vluchtelingen en politiek bedreigde mensen onderdak geeft.

Lees verder

Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, Chili, El Salvador en Colombia. 
Lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
Circuit Raad van Kerken Nederland en “2of3bijEEN”.
Lid van de Zusters van 'De Voorzienigheid'.

Kan vertellen over

Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog: Europese machten in de Krim, Midden Oosten, Noord Afrika, Balkan… waar niet? Een spiegel van een eeuw.
Dialogeren met moslims en joden: wij zijn de dominante groep in Nederland, wat vergt dat van onze houding om goede gesprekspartners te zijn?
Slavernij: verleden? 27 miljoen mensen leven anno 2014 in slavernij. Wij, nakomelingen van daders, kennen wij onze beschadigingen?

Gods Verdwenen Gelaat: la Desaparacida. God schiep ons naar Haar/Zijn beeld: man en vrouw. God Witman is een verminkt gelaat, veel weggehakt. Het Verdwenen Gelaat, kan het voor ons symbool worden voor alle mensengroepen en het geweld tegen, hen dat buiten beeld gehouden wordt?
Europa in het Midden Oosten: toen en nu. Horen we een late echo van een eeuw geleden?
Om werkelijk tot vrede te komen moeten we onze geschiedenis kennen, en daarbinnen expliciet ‘onze’ daderrol: van Nederland, van Europa, van West-Europa.

Ter verdere oriëntatie: www.kirkukutrecht.nl  of  www.katholiekutrecht.nl voor filmimpressies.

 

Klap in
Arie de Bruijn Het vredeslied

Arie de Bruijn voormalig kantoormedewerker bij Kerk en Vrede en nu vooral kerkmusicus. 

Lezing Vredeslied in 'LIEDBOEK Zingen en bidden in huis en kerk'

Tijdsduur: 2 uur, inclusief pauze of een deel van de avond

 

Lees verder

Na een inleiding wordt een tiental vredesliederen besproken en gezongen.
Toelichting bij: tekst, melodie, schriftverwijzingen en liturgische bruikbaarheid.
Het besproken lied wordt gezamenlijk gezongen. Liefst in samenwerking met de plaatselijke cantorij en organist.
Er zijn verschillende invalshoeken.

Liederen om vrede (b.v. in de Vredesweek)
Liederen om vrede op aarde (b.v. in de adventstijd)
Liederen om vrede onderweg (b.v. pelgrimage van gerechtigheid en vrede)
Liederen om vrede (b.v. thematische zangavond rond vrede)
Het vredeslied heb je nodig om vol te houden, elkaar te bemoedigen op de weg van vrede en gerechtigheid.
Graag tot overleg bereid.

Tot uw dienst: ook als Organist/kerkmusicus.

Lees een paar ervaringen.: 
• Songs of Peace     (lijst waar we al waren vindt U hier)
• Het vredeslied

Klap in

Nieuws

Kerk en Vrede stelt zich achter stille demonstratie

Zondagmiddag 2 oktober (de Internationale dag van de Geweldloosheid) wordt er van 3 tot 4 uur op initiatief van Peace SOS een stille demonstratie gehouden op de Dam in Amsterdam. Kerk en Vrede steunt deze demonstratie.

Nagekomen:
Omdat er tegelijkertijd ook andere demonstraties worden gehouden is het de vraag of er van een echte stille demonstratie sprake zal kunnen zijn.

Lees verder
De Vredesweeklezing door Mpho Tutu van Furth

Op zondag 18 september hield in de Domkerk te Utrecht Mpho Tutu van Furth (de dochter van...) de vredesweeklezing.

Lees verder
Vlaggen in de vredesweek Lees verder

Agenda


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/kerkenvrede/domains/kerkenvrede.nl/public_html/p/normal.php on line 42