100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober 2024 bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Een jubileum? Dat is eigenlijk te mooi uitgedrukt. Het was veel mooier geweest als Kerk en Vrede tussentijds was opgeheven omdat oorlog iets van gisteren was geworden. Maar het is goed om naar het verleden terug te kijken en ons te laten inspireren door wie ons daarin zijn voorgegaan. En om de ervaren verbondenheid en inspiratie samen te vieren. We geven daar op allerlei manieren aandacht aan: in ons kwartaal blad Vredesspiraal, in een speciaal jubileumboek, een landelijke dag en een maandelijks vredeslied. Lees verder

 

Katernen Vredesspiraal en een boek
Het blad Vredesspiraal zal dit kalenderjaar speciale katernen bevatten waarbij gaandeweg het jaar in grote lijnen de geschiedenis van Kerk en Vrede de revue passeert. Zie daarvoor elders op deze oagina van onze website. Daarnaast kwam in de ALV van 2023 het plan aan de orde een boek uit te geven over 100 jaar Kerk en Vrede. De leden waren enthousiast en het bestuur ging akkoord. Het zal niet een organisatiebiografie worden - al hopen we wél dat iemand die ooit nog zal schrijven! - maar een terugblik aan de hand van (delen van) oude artikelen uit het blad en andere publicaties én nieuwe artikelen. Het boek wil vooral een indruk geven van de vele aspecten van het werk van Kerk en Vrede gedurende die 100 jaar. Daarbij komt van alles aan de orde. Reacties op defensiebeleid en oorlogen, de activiteiten en het denken van Kerk en Vrede over onderwerpen als dienstweigering, geweldloosheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, vredeseducatie, theologie en kerk, en uiteraard ook een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie zelf, secretariaat, huisves­ting, ledental, werkgroepen, financiën en dergelijke én foto's. Het boek verschijnt dit najaar onder de titel: ‘Pacifisme in tijden van oorlog. Kerk en Vrede 1924-2024, 100 jaar
strijd tegen het geloof in geweld’.


Zingen tegen de bierkaai
Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan enkele andere initiatieven. Als eerste een lamdelijke dag met als thema 'Zingen tegen de bierkaai'. In alle honderd jaren dat Kerk en Vrede bestaat, heeft het samen zingen een belangrijke plaats ingenomen. Als uiting van protest tegen oorlog en geweld versterkte het de onderlinge ver­bondenheid en saamhorigheid. Maar ook was en is het een manier om zich het ideaal van een wereld in vrede en gerechtigheid al zingend te binnen te brengen en ook zo bij de les te blijven. Op zater­dag 5 oktober 2024 (dichtbij de oprichtingsdatum van 8 oktober) is er in Utrecht een landelijke dag waar hier op allerlei manieren aandacht aan wordt geschonken, ‘s Morgens in een voorstelling van Jan Marten de Vries: 'Systeem loopt vast. Muziek van wanhoop en hoop'. ‘s Middags in diverse workshops rondom zang, percussie en bijzondere teksten. De dag zal worden besloten met een korte viering waarin ook een speciaal vredeslied van Andries Govaart voor 100 jaar Kerk en Vrede wordt gepresenteerd: ‘Dan zullen wij wonen in huizen van vrede’. Noteer deze datum alvast, nadere informatie volgt nog.


Vredeslied van de maand
Ook is er in dit bijzondere jaar voor iedere maand een speciaal vredeslied gekozen waarvoor aandacht wordt gevraagd, met de uitnodiging om het bij diverse gelegenheden al zingend in de mond te nemen. De liederen zijn te vinden op deze website (homepagina)

Klap in

De eeuw door.

Momenten van gedenken.

Jubileum katernen

Vredesspiraal 2024

Nieuws

Koorzang voor vrede?

Willem de Haan werd door Gerda Blees van de Volkskrant geïnterviewd over de vraag "Kunnen we alle koren laten zingen voor vrede?"

Lees verder
Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder
Vredeslied voor de maand juni

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder