Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

100 jaar Kerk en Vrede

Jubileumviering
op zaterdag 5 oktober 2024
te Utrecht
van 10.00-16.30 uur

Zingen tegen de bierkaai

Met diverse workshops

O.a. teksten schrijven met Loesje

75 jaar NAVO, een feest voor het militair industrieel complex

Ludo de Brabander schreef in Vrede.BE - ontwapenen om te ontwikkelen weer een uiterst boeiend artikel. Dit keer n.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO.

Om helemaal bij te zijn.

Wat u niet lezen kon (of mocht...)

Het komt regelmatig voor dat een ingezonden artikel dat kritisch van toon is als het gaat om het Nederlandse (c.q. westerse) beleid inzake de oorlog in Oekraïne, door een van de grote landelijke kranten niet wordt geplaatst.

Op deze website zal in het vervolg aan dergelijke bijdragen een vast forum worden geboden op de pagina "Wat u niet lezen kon (of mocht...)?", te beginnen met “Oekraïene-oorlog is wel degelijk geopolitiek” van Rob van Stek.

Dona nobis pacem

De wereld omgekeerd

Op weg naar de jubileumviering van 100 jaar Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.  

In mei was het "Wat vraagt de Heer nog meer van ons?" Hier vindt u het lied van de maand juni "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis. Het zingt van een wereld omgekeerd, met een vredesspiraal i.p.v. een geweldsspiraal.

JAARGANG 20 NR 1

Eerste nummer van het jubileumjaar 2024. 100 jaar Kerk en Vrede. Met een 1e speciaal katern over de eerste decennia van Kerk en Vrede. Over Hugenholtz, Heering en over het boek van Heering: De zondeval van het christendom. Wordt vervolgd in de komende nrs. En verder: eerherstel Indië-weigeraars, eerste Israëlische gewetensbezwaarde, geweldloos opvoeden, jonge theologen en Palestina, Václav Havel, het Nederlandse wapenexportbeleid en bidden voor vrede.

Nieuws

Koorzang voor vrede?

Willem de Haan werd door Gerda Blees van de Volkskrant geïnterviewd over de vraag "Kunnen we alle koren laten zingen voor vrede?"

Lees verder
Naar aanleiding van 15 mei: Internationale dag van gewetensbezwaren

Door de IFOR (International Fellowship Of Reconciliation) werd op 15 mei de volgende verklaring uitgegeven.

Lees verder
Vredeslied voor de maand juni

Het is inmiddels al het 6e vredeslied op weg naar de jubileumdag van Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober, "Zingen tegen de bierkaai".

De keuze is gevallen op "De wijze woorden en het groot vertoon", van Huub Oosterhuis.

Over een wereld omgekeerd...

Lees verder

Agenda

5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder