Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

Stop de oorlog door onderhandelen

Teken de oproep:

* Wij roepen de Nederlandse regering op om zich in EU-verband in te spannen om de strijdende partijen aan de onderhandelingstafel te brengen.
* Solidariteit met Oekraïne en de Oekraïners betekent niet het sturen van steeds zwaardere wapens.
* Solidariteit met Oekraïne en de Oekraïners betekent het zoeken naar een uitweg uit het geweld.

"Oorlog ìs misdaad, altijd geweest- en vandaag nog wel het meest."

Op de rondzendmail die onlangs uitging, "nieuw op de website", reageerde Jan Roelof Nienhuis uit Amersfoort:
"Dank voor al het materiaal dat u opstuurt.
Het inspireert mij tot de bijgaande twee rijmen."

Lees hier de beide gedichten waartoe onze rondzendmail hem inspireerde.

Kerstbrief aan de leden van Kerk en Vrede

Binnen Kerk en Vrede ontstond onlangs de gedachte om na een bewogen jaar rond de oorlog in Oekraïne alle leden ter bemoediging een kerstbrief te sturen.

We mogen het natuurlijk niet zeggen....

Een van onze stafleden ontving
een hartelijk kaart van een emeritus bisschop
met de volgende veelzeggende woorden...

JAARGANG 18 NR 4

Over asiel voor Russische en Oekraïnse dienstweigeraars, 'Geen bommen maar bomen': actiecollectief Vliegop! (Leeuwarden), De School in Visvliet, Ter Apel begint ver buiten Europa, Veiligheidsdenken in oorlogstijd, Onkruit vergaat niet, Wat als Oekraïne wint?, De website en - winkel van kerkenvrede.nl, Protest als noodzaak voor de toekomst, Onmenselijk, dus onwenselijk: over het strafrecht, bespreking Maurits Chabot 'Over de kloof'.

Nieuws

Preken over "Hebt uw vijanden lief", één jaar na de inval van Rusland in Oekraïne...

Of de duivel ermee speelt... Of is het juist door toedoen van de Eeuwige?

Op zondag 19 februari a.s. staat in het Gemeenschappelijk Leesrooster (dat in vele kerken gevolgd wordt) Matteüs 5:33-48 vermeld. Daar klinken onder meer de veelbesproken woorden van Jezus "Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen". En dat aan het begin van een week waarin herdacht wordt dat Rusland vorig jaar op 24 februari Oekraïne binnenviel. Met alle gevolgen van dien, tot op de dag van vandaag.

Lees verder
Waarom neutrale landen moeten bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne

In de Economist van 18 januari j.l. verscheen over deze vraag een artikel van de hand van Jeffrey Sachs. Sachs is van onder meer drie secretarissen-generaal van de VN adviseur geweest, evenals van de laatste Sovjet-president en de eerste Russische president Boris Jeltsin, maar ook van de voormalige president van de onafhankelijke Oekraïne, Koetsjma. Sinds enkele jaren behoort hij tot de adviseurs van paus Franciscus, die hem in 2021 benoemde tot lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Daarnaast is Sachs onder meer directeur van het UN Sustainable Development Solutions Network.

Lees verder
Alleen een akkoord tussen Rusland en de NAVO kan voor duurzame vrede zorgen

Onder deze kop schrijven Paul Aarts en Henk Overbeek in de NRC van 2 februari j.l. over het belang van onderhandelingen tussen de NAVO en Rusland. Daarbij wordt ook teruggekeken naar wat in de afgelopen decennia tussen beide machtsblokken gebeurde.

Lees verder

Agenda

26 februari 2023 Demonstratie in Brussel

Europa voor vrede en solidariteit - Stop de oorlog in Oekraïne!

Om 13.00 uur bij het Noordstation

Lees verder
25 september 2023 Vredesweek 2023

Noteer alvast de vredesweek in 2023: 16-24 september

Lees verder