Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

We missen de stem van kerken

"Wij missen de stem van de kerken bij de inzet voor vrede in Europa. Wij wachten erop dat kerken hun zorgen over de toenemende bewapening uiten en delen met hun leden en de samenleving."

Zo begint de open brief die Kerk en Vrede onlangs verstuurd heeft aan de kerken in Nederland.

100 jaar Kerk en Vrede

Jubileumdag
op zaterdag 5 oktober 2024
te Utrecht
van 10.00-16.30 uur

Zingen tegen de bierkaai

Met diverse workshops

O.a. teksten schrijven met Loesje

Download hier de folder en meld je aan!

75 jaar NAVO, een feest voor het militair industrieel complex

Ludo de Brabander schreef in Vrede.BE - ontwapenen om te ontwikkelen weer een uiterst boeiend artikel. Dit keer n.a.v. het 75 jarig bestaan van de NAVO.

Om helemaal bij te zijn.

Dona nobis pacem

...en vele duizenden, ontheemd...

Op weg naar de jubileumviering van 100 jaar Kerk en Vrede op zaterdag 5 oktober a.s. in Utrecht wordt u dit kalenderjaar iedere maand een vredeslied aangereikt. Om te zingen in kerken en huizen, op pleinen en in straten.

Het eerste vredeslied was Dona nobis pacem.  

Voor juli is gekozen voor een lied dat wel bijzonder actueel is. Het valt zo met de deur in huis: "en vele duizenden, ontheemd..."

Het lied voor augustus is weer van de hand van Huub Oosterhuis, "Wij die met eigen ogen". Zie daarvoor uitgebreider op de pagina Actueel (15 juli).

JAARGANG 20 nr 2

Over afgedwongen militarisering, geweldloos opvoeden, rechtvaardige oorlog: moraal of diplomatie?, Musicians without borders: roffelen tegen de Bierkaai, eerherstel Indië-weigeraars, Karl Jaspers en de noodzaak tot bezinning, Bertha von Suttner, politici zijn slechte historici, Loesje: actie voeren met humor, bespreking: Soms sneeuwt het in april. Speciale katern i.v.m. 100 jaar Kerk en Vrede: tijdens de oorlog, politionele actie in voormalig Nederlands-Indië, de Korea oorlog.

Nieuws

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder
De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Al eerder plaatsten we berichten over het feit dat er in 2022 al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vredesbesprekingen op gang kwamen tussen Oekraïne en Rusland en hoe die m.n. door toedoen van de V.S. en Engeland voortijdig werden afgebroken.

Op vrede.be ("Ontwapenen om te ontwikkelen") werd onlangs geschreven over het onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko:

"Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko die tal van documenten konden inkijken, waaronder ontwerpovereenkomsten van beide partijen. In de eerste weken na de Russische invasie van 24 februari 2022 -een zware schending van het internationaal recht- waren er al intense diplomatieke inspanningen om de situatie te ontmijnen en tot een staakt-het-vuren en een breder vredesakkoord te komen. De onderhandelingen tussen Moskou, Kiev en een aantal andere actoren kwamen heel dicht bij een overeenkomst om de oorlog te beëindigen, maar in mei 2024 sprongen de gesprekken af."

 

Lees verder
Pax: over proces tegen levering F35 onderdelen aan Israël e.a.

Onlangs ontvingen we een uitgebreid bericht van Rolien Sasse, directeur van Pax. Het gaat over diverse thema's. Te beginnen over het proces tegen levering van F35 onderdelen door Nederland aan Israël en verder ondermeer over het belang van diplomatie en over de vredesweek die op 14 september begint met als thema "Samen voor VREDE. NU!"

Lees verder

Agenda

24 juli 2024 woensdag 24 juli 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
14 september 2024 14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken"

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder
5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder