Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

 

 

29 oktober a.s. ‘werken aan vrede – bij alle geweld’

Precies 40 jaar na de grote vredesdemonstratie...

Drie vredesorganisaties, waaronder Kerk en Vrede, organiseren een gesprek over de oorlog in Oekraïne en de rol van de vredesbeweging.

Geef je op en kom zondagmiddag 29 oktober naar de Kargadoor in Utrecht.

Kies voor vredesbeleid

2e Kamerverkiezin-gen op 22 november a.s. ... Zal er ook aandacht zijn voor het defensiebeleid? Bij de begroting voor 2024 is er (met ruim 21 miljard euro) 40% meer begroot voor defensie dan in 2023 wordt uitgegeven...

Door Kerk en Vrede is samen met StopWapenhandel een flyer uitgebracht. Kies voor vredesbeleid. Zie daarvoor op de pagina Actueel bij 8 september. Die kunt u in 10voud bij ons aanvragen. Gratis. En lees ook de aanbevelingen voor de partijprogramma's die door het Balieberaad zijn uitgebracht m.h.o. de kernwapens in Nederland.

Folders voor de vredesweek en daarna

Door Kerk en Vrede zijn 3 folders uitgebracht die dienst kunnen doen in de Vredesweek van dit jaar en ook daarna van nut kunnen zijn.

Over geloof in geweld, vijandsliefde en het standpunt van Kerk en Vrede inzake Oekraïne.

U kunt ze hier bestellen.

Stop the war

Henk Baars (voorzitter Kerk en Vrede) over pacifisme en de roep om een staakt-het-vuren.

Een interview van Jakob de Jonge van The Hague Peace Projects.

JAARGANG 19 NR 3

Van onvrede naar inclusieve veiligheid, zomercursus vrouwenorganisaties voormalige Sowjet-Unie, You never walk alone – over zielsverwanten van vredesactivisten, Het Grote Kwaad maakt het Westen onfeilbaar, In Memoriam: Roline Woldinga-Veldkamp, Ken uw vijanden: mensen als u zelf, Miskotte en pacifisme in praktijk, De heilige strijd van een profeet - over Martin Luther King, Hoe taal tot geweld kan leiden, Doodtij voor de vredesbeweging? - Guido van Leemput in de ALV van Kerk en Vrede, Vredesweek 2023, over de film “All quiet on the Western Front”.

Nieuws

Vredesbeurs 23 september 2023 in Den Haag

Op zaterdag 23 september werd er in Den Haag in de Paleiskerk achter het Noordeinde een druk bezochte en geslaagde vredesbeurs gehouden. Een initiatief gedragen door verschillende organisaties: Apostolisch Genootschap, Haagse Quakers, Haagse Dominicus, Haagse Ekklesia, Haagse Doopsgezinde Gemeente en ook door Kerk en Vrede.

Lees verder
Maar niet alleen in de grote stad… (zie hierboven)

“Het is een kleurrijk tafereel donderdagmiddag 21 september in Drachten op de Internationale Dag van de Vrede.”

Zo stond onlangs in het Friesch Dagblad te lezen. Onderdeel van het programma voor de vredesweek was de Fredeskuier naar de Rk kerk en de PKN in het teken van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken.

 

Lees verder
TOESPRAAK HENK BAARS VAN KERK EN VREDE BIJ STOP DE OORLOG AMSTERDAM 24 September 2023

Wie werkelijk vrede wil, laat niets onbeproefd om de mogelijkheden van leefbare compromissen te verkennen. Stop die oorlog en praat met je vijand. Dat zei voorzitter Henk Baars van Kerk en Vrede, de oudste vredesorganisatie in Nederland die volgend jaar 100 jaar bestaat. Hij sprak op 24 september tijdens de maandelijkse vredesactie op het Spui van Stop de Oorlog Amsterdam.

Lees verder

Agenda

24 oktober 2023 Dinsdag 24 oktober 2023 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
29 oktober 2023 Werken aan vrede - bij alle geweld

Op zondagmiddag 29 oktober a.s., 40 jaar na de grote kernwapendemonstratie in Den Haag, organiseren drie vredesorganisaties een gesprek over de oorlog in Oekraïne en de rol van de vredesbeweging.

Plaats: de Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
van 14.30-16.30 uur. Zaal open om 14.00 uur.

Lees verder