Contact

Vereniging Kerk en Vrede
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht

Als regel is de vrijwilligersstaf op vrijdag aanwezig.

Mail: secretariaat@kerkenvrede.nl

Telefoon: (+31) 030 - 231 66 66
In dringende gevallen bel: (+31) 030 - 743 27 11 (Piet Vliegenthart)

Woordvoerder Kerk en Vrede: Henk Baars (voorziter)
tel.06 41170229
email: hbaars@icloud.com 

Rekeningnummer
IBAN: NL 14 TRIO 0320 3644 02

De kosten van een lidmaatschap bedragen minimaal € 40,- per jaar. Meer mag natuurlijk ook.

                                                - o -

Op 4 december 2023 schreef  Theo van Kamp (penningmeester) het volgende:

Van oudsher was INGB de hoofdbankier van K&V, daarnaast hielden wij nog een rekening aan bij ASN-bank.

In de ALV van K&V (2021) werd, op veler verzoek, het besluit genomen afscheid te nemen van INGB en over te gaan naar TRIODOS.

Dat kostte veel tijd, TRIODOS deed een diepgaand onderzoek naar al onze activiteiten. Bestudeerde nauwkeurig de KvK gegevens, Statuten, Jaarrekeningen, Website gegevens, Bestuursverslagen en Benoemingsbesluiten.

Uiteindelijk, januari 2022 opende TRIODOS de aangevraagde rekening.

Sindsdien zijn wij de in- en uitgaande betalingen zoveel mogelijk gaan leiden via onze nieuwe rekening. Het saldo bij INGB werd verder afgebouwd.

Ook op onze website werd INGB-bank niet langer genoemd.

Ondertussen was INGB een nieuw klantenonderzoek gestart, waarop
wij naar hun mening niet adequaat en tijdig hebben gereageerd.
Vervolgens beëindigde INGB de relatie, enige maanden eerder dan wij zelf van plan waren.

Theo van Kamp
(penningmeester)

 

Nieuws

Sicherheit Neu Denken – vertaald, geactualiseerd en bewerkt voor Nederland - presentatie: 14 september

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument "Veiligheid opnieuw doordenken" zal worden gepresenteerd.

Lees verder
De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Al eerder plaatsten we berichten over het feit dat er in 2022 al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vredesbesprekingen op gang kwamen tussen Oekraïne en Rusland en hoe die m.n. door toedoen van de V.S. en Engeland voortijdig werden afgebroken.

Op vrede.be ("Ontwapenen om te ontwikkelen") werd onlangs geschreven over het onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko:

"Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van politicoloog Samuel Charap en historicus Sergueï Radchenko die tal van documenten konden inkijken, waaronder ontwerpovereenkomsten van beide partijen. In de eerste weken na de Russische invasie van 24 februari 2022 -een zware schending van het internationaal recht- waren er al intense diplomatieke inspanningen om de situatie te ontmijnen en tot een staakt-het-vuren en een breder vredesakkoord te komen. De onderhandelingen tussen Moskou, Kiev en een aantal andere actoren kwamen heel dicht bij een overeenkomst om de oorlog te beëindigen, maar in mei 2024 sprongen de gesprekken af."

 

Lees verder
Pax: over proces tegen levering F35 onderdelen aan Israël e.a.

Onlangs ontvingen we een uitgebreid bericht van Rolien Sasse, directeur van Pax. Het gaat over diverse thema's. Te beginnen over het proces tegen levering van F35 onderdelen door Nederland aan Israël en verder ondermeer over het belang van diplomatie en over de vredesweek die op 14 september begint met als thema "Samen voor VREDE. NU!"

Lees verder

Agenda

24 juli 2024 woensdag 24 juli 2024 vredesprotest Spui Amsterdam 18-19h

Op 24 februari 2022 vielen de Russische troepen Oekraïne binnen. Met sprekers, gedichten en muziek uiten we hierover onze boosheid en verdriet. Op de Postzegelmarkt tegenover het Lieverdje.

Lees verder
14 september 2024 14 september Presentatie "Veiligheid opnieuw doordenken"

Van 10-16 uur in de Johanneskerk te Amersfoort

Aanmelden via info@samenveilig.earth

Lees verder
5 oktober 2024 100 jaar Kerk en Vrede

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar. Geen jubileum om te vieren. Maar wel om te gedenken en nieuwe inspiratie op te doen.

Op zaterdag 5 oktober komen we bij elkaar in Utrecht voor een dag van verdieping in zang, creativiteit en beweging. Nader bericht volgt.

Noteer deze datum!

Download hier de folder.

Lees verder