30 november 1999

De regenboogvlag

De regenboogvlag
Iedereen kent hem wel, die veelkleurige vlag op de Rainbow Warrior II van Greenpeace (1971): vijf kleuren tegen een witte achtergrond.
Of de regenboogvlag zoals die fungeert sinds eind jaren zeventig als symbool van de homobeweging en wappert in zes kleuren aan homobars en in de Gay Pride Parades.
Maar de oudste papieren heeft de vredesbeweging.

De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren: een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel, groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de planeet aarde. Hij bood deze wereldvredesvlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 kwam hij naar Den Haag en schonk bij de opening van hetVredespaleis aan Andrew Carnegie zijn vlag. Ook in 1929 maakte James van Kirk een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag. De vlag is in een aantal musea bewaard gebleven.
In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het ontwerp was geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen die gebruikt werden bij demonstraties tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit zeven banen in de kleuren violet, blauw, turkoois, groen, geel, oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE=VREDE . Echter de kleurenvolgorde is hier precies omgekeerd als bij de homobeweging, waar overigens het turkoois ontbreekt. 
De regenboog is ontleend aan het Noachverhaal uit Genesis. De regenboog wordt in het Oude Testament met hetzelfde Hebreeuwse woord aangeduid als de boog van de strijder (qeset). Maar nu is het tegendeel dus waar, de boog wordt een symbool van hoop.
De regenboog die na de zondvloed in de wolken verschijnt (gen. 9,12-17) is het symbool van Gods genade en een teken van het verbond tussen God en de aarde (vs 13).

Mooi dat het symbool van de regenboog nu verwijst naar de veelkleurigheid van de vrede:

  • Vrede met de aarde, zodat het leven bewaard blijft (Greenpeace)
  • Vrede in de gemeenschap, zodat niemand in angst hoeft te leven (Homo’s, lesbiennes)
  • Vrede op de markt, zodat allen in waardigheid kunnen leven (Fair Trade)
  • Vrede tussen de volken, zodat mensenlevens beschermd worden (Kerk en Vrede, Pax)

De 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan ( Zuid Korea) riep in november 2013 op tot de Pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede. Een zaak waar Kerk en Vrede al 90 jaar voor staat. Deze oudste vredesvereniging dankt haar jonge uitstraling aan de frisse kleuren van de regenboog. Zie onze winkel.

Zo verkoopt Kerk en Vrede regenboogvlaggen met opdruk Vrede (groot: 200x300 / klein: 100x150), maar ook regenboog postzegels en kaarten met Vrede en zo is er een nieuwe folder en website in frisse regenboog kleuren.

Vlagdata                                 Gebeurtenis

1 januari                                 Wereld Vrede Dag (R.K.)
10 mei (1940)                          Herdenking uitbreken WO II
28 mei (1913)                          Herdenking opening Vredespaleis
28 juli                                      Herdenking uitbreken WO I
6 augustus (1945)                     Herdenking bombardement Hiroshima
21 september                            Internationale dag van de Vrede (V.N.)
20 t/m 28 september                  Vredesweek 2014 
24 oktober (1945)                      Oprichting Verenigde Naties
                                               Olympische spelen e.a. evenementen

NB. Overleg met uw gemeente over data, en laat een en ander in het vlaggenprotocol opnemen.