13 januari 2020

jaargang 15 nr 4 december 2019

In dit nummer ondermeer:

Actie voeren tegen kernwapens opvleigbasis Volkel
Vrede dienen door dienstweigering
Augustinus' visie op

oorlog, vrede en veiligheid

http://kerkenvrede.nl/cms/images/mimetypes/64/pdf.png