13 juni 2014

jaargang 10 nummer 2 Juni 2014

Stoken over en weer in Oekraïne 
Golf van militarisme
Speels omgaan met Bijbel
Voetbal en Syrië
Nagedacht over nucelaire top en arrestaties bij demonstratie
Beleggen in wapens
Over de aanloop naar WO I
En over de kerken en WO I
Gelovigen en engagement: Ekklesia Den Haag

Het nummer kwam uit in de week dat herdacht werd 25 jaar geleden Tankman op Plein van de hemelse vrede.