30 december 2013

Jaargang 9 nummer 4 December 2013

Veel over de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan.
De discussie (pacifistische prietpraat) over Syrie.
Maar ook Syrische Bisschop aan het woord.
Bezuinigingen op Defensie.