15 mei 2021

15 mei: Internationale Dag voor Gewetensbezwaar tegen Militaire Dienst

15 mei: Internationale Dag voor Gewetensbezwaar tegen Militaire Dienst

Gewetensbezwaar tegen militaire dienst vormt de kern van het oorspronkelijke engagement van IFOR (International Fellowship of Reconciliation) voor een cultuur van vrede sinds 1914 en vormt samen met geweldloosheid en verzoening de wortels van deze gemeenschap.

Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt nog niet in alle landen erkend en waar dit wel het geval is, voldoet de invulling ervan niet altijd aan internationale normen. Er zijn daardoor gewetensbezwaarden wier rechten op verschillende manieren worden geschonden. Het is van vitaal belang gewetensbezwaarden over de hele wereld de nodige aandacht te schenken en de erkenning en uitvoering van het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren te bevorderen.

Wilt U meer weten over gewetensbezwaar tegen militaire dienst of over IFOR, neem contact op met secretariaat@kerkenvrede.nl.