15 september 2021

Waar blijft de beweging voor vrede?

De Vredesweek is een jaarlijks terugkerend appèl. Maar wat gebeurt daarmee?

In Den Haag, de stad van vrede en recht houdt dat niet over, vindt Rob van Essen. Lees zijn bijdrage in het oecumenische magazine 'Kerk in den Haag' van deze maand. 

Zijn overwegingen zijn wellicht ook elders dan in Den Haag actueel.