7 juni 2021

Ondertussen in Irak

Bij het Pausbezoek in Irak zijn overal enthousiaste menigten samengekomen. Wat te vrezen viel, gebeurde: veel Coronazieken, ook nogal wat sterfgevallen. Ook onze relatie vanuit 2002, Bisschop Mirkis van Kirkuk, werd ziek. Hij herstelt slecht, een chronische moeheid houdt hem aan huis. Gelukkig is die gemeenschap zeer actief, alle projecten gaan gewoon door. Van 2016-2019 werd dat door onze medewerkster YHS in beeld gebracht. Katholiek Utrecht maakt het nu zichtbaar.

Zie ook op de site van Kerk en Vrede onder projecten uitgebreider over de relatie met Irak.