12 april 2018

“Hier krijg je ons niet meer voor”.

“Angst klopte op de deur; Geloof deed open. Er stond niemand voor de deur”

Aldus Martin Luther King jr.. in 1956, en dan krijgt hij het over:  Liefde laat geen ruimte voor angst. Liefde is medicijn tegen angst. Haat is geworteld in angst.

Zet dat nu eens af tegen de dreigende taal van politieke leiders met legermateriaal, als Assad, Trump, Putin.

En niet te vergeten Nederland dat Trump wel zal helpen als er iets vervoerd moet worden. Onze minister van buitenlandse zaken probeerde alleen de woordkeus van de brallende partijen niet fraai te vinden.

En we blijven achter in verslagenheid: dit zijn niet eens sprookjes! Gewoon zijn het verstandige mensen die we aangesteld hebben om vrede te regelen. Niets meer en niets minder. Opdat die opgejaagde Syriërs weer eens aan Het Goede Leven zouden kunnen toe komen! Dat is hun goede, terechte droom!

En blijkbaar zijn onze leiders zo onbetrouwbaar dat ze die droom flagrant schenden. En ze komen ermee weg.
Te lang was oorlog voeren gewoon politiek handwerk. Nu is zonneklaar dat het een buitengewoon immorele kern heeft.

Kerk en Vrede doet een beroep op de Nederlandse samenleving. 

Inderdaad: Nederland is gewoon een oorlogvoerende partij die met bovengenoemde immorele praktijk meedoet.
We staan bij een grens.
We moeten een signaal afgeven van “Hier krijg je ons niet meer voor”.

Namens Bestuur Kerk en Vrede,

jan anne bos.

 

Door de Europese afdeling van IFOR werd de volgende verklaring uitgegeven:

Vergeldingsacties tegen Syrië werden vandaag veroordeeld in Turijn tijdens een bijeenkomst van de Europese afdelingen van de International Fellowship of Reconciliation.

We veroordelen het gebruik van chemische wapens die het internationaal recht schenden.
Het internationale recht keurt ook het gebruik van geweld tegen een natie zonder een voorafgaand besluit van de Verenigde Naties af. Het is niet juist om onrecht te gebruiken tegen onrecht.

In plaats van een eenzijdige actie zou men moeten wachten op het onderzoek van de Verenigde Naties. De luchtaanvallen zullen het bewijs, dat nodig is om de verantwoordelijken voor het gebruik van chemische wapens ter verantwoording te roepen, in gevaar brengen.

Geweld zal alleen maar meer mensen in Syrië doden. Honderdduizenden mensen (meestal burgers) zijn al vermoord en miljoenen werden vluchtelingen. De aanslagen zullen niet leiden tot een vreedzame oplossing.

De geschiedenis leert ons hoe belangrijk het is om zich af te keren van alle vormen van geweld en het pad van vrede en verzoening te zoeken - in Syrië en overal.

Oorlog vernietigt - vrede bouwt voort.

Oorlog scheidt - vrede brengt samen.

Oorlog gooit bommen - vrede werkt door dialoog en vertrouwen.

Oorlog schept offers en vijanden - vrede schept gemeenschap en vriendschap.

Oorlog is niet de weg - geweldloosheid is de weg.

We zijn ervan overtuigd dat alleen actieve geweldloosheid vrede kan creëren.

Dat vereist onze gezamenlijke inzet en onze kracht.

Turijn, 15 april 2018