22 februari 2021

Aswoensdag 2021

Geweldloze aanval op het Ministerie van Defensie

 

Op Aswoensdag 17 februari trok een kleine groep gelovigen met as op hun hoofd in processie naar het gebouw van het Ministerie van Defensie, aan de Kalvermarkt in Den Haag. We wilden met iets van die as dat gebouw ‘tekenen’, om duidelijk te maken dat ook dat gebouw waarin de oorlog wordt voorbereid uiteindelijk slechts stof en as is.

Aanleiding daarvoor is het verdergaan op de weg van het moderniseren van de kernwapens die ook in Nederland liggen. En moderniseren betekent dat de kans dat deze alles verwoestende wapens ook ingezet worden toeneemt. 

Het was wel spannend, we mochten niet op de muur schrijven, was ons van tevoren te verstaan gegeven. De 3 mensen die dat wel deden werden onmiddellijk in de kraag gegrepen door de marechaussee en beboet. De Benedictijn die de as op het gebouw strooide kreeg alleen een vermaning. Natuurlijk: een overheidsgebouw bekladden is een overtreding – hoewel: houtskool is na een regenbui weer weg. Hoe dan ook: meewerken aan het bezit en mogelijk gebruik van massavernietigingswapens is een grotere mis-daad. Ik schreef op de stoep, dat mocht, als we het bij vertrek weer weg zouden halen; dat heb ik niet gedaan, ik beken. 

Wat haalt het allemaal uit? Het is een wake-up-call, om allereerst mezelf weer te binnen te brengen: massaal wapentuig is tuig, niet normaal, niet volgens de normen van rechtvaardig samenleven.
Toen we naar boven keken zagen we dat bovenop de voorgevel van het gebouw in oud-Nederlands geschreven staat: 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer'. De kenner herkent meteen het door kerkmensen graag gezongen 6e couplet van het Wilhelmus. Op zo'n gebouw is dat godslasterlijk - althans belastering van de God van de bevrijding, want de tekst wil juist getuigen van vertrouwen op een God die ons redt met andere wapens dan 'paarden en wagens', de bijbelse aanduiding van tanks en straaljagers.

 

Harry Pals

Zie ook brief die Henk Baars nav deze viering schreef aan de burgemeester van Den Haag.