WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Tweeduizend Kernwapens op scherp

Door de Noord-Koreaanse raketproeven en de reacties van Trump is de nucleaire dreiging weer verontrustend actueel. Anderzijds is er in de VN succesvol onderhandeld over een verbod op kernwapens, met deelname van Nederland als enig NAVO-lid. Tijd dus voor debat over de vraag: wat kunnen wìj doen om van de kernwapens af te komen?

Wereldwijd zijn er nog altijd 15.000 kernwapens, waarvan duizenden op scherp staan; sommigen tot duizend keer krachtiger dan de atoombom die Hiroshima verwoestte, en al angstwekkend vaak zijn onbedoelde lanceringen door technisch of menselijk falen maar net voorkómen Aan de vooravond van de International UN-Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons spreken we over de rol van Nederland bij een totaalverbod op kernwapens.

 

LocatieHumanity House, Prinsegracht 8, Den Haag. Openbaar vervoer vanaf Den Haag CS: tram 2 richting Kraayenstein, tram 3 richting Loosduinen, tram 4 richting De Uithof , tram 6 richting Leyenburg, halte Grote Markt.

Tijd: 19.30- 21.30

Toegang is vrij, gaarne aanmelden op : https://www.humanityhouse.org/agenda/2000-kernwapens-op-scherp-nederland/ . Doe dit tijdig want vol is vol!

Info: office@nvmp.org ; tel. 06-42009559

Georganiseerd door: NVMP, PAX, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace 

Interreligieuze bijeenkomst

 speciale Gast: Rikko Voorberg (Genomineerde voor Theoloog des Vaderland en oprichter PopUp kerk.

Op zondagavond 24 september om 19.00 zal de afsluiting van de vredesweek 2017 plaats vinden in de tuin van de RK kerk aan de Molenstraat te Steenwijk. De interreligieuze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Steenwijk e.o., alsmede  de Tuba Moskee. Aan deze dienst werken  mee pastor Sman en dhr. Mohammed Sohabi. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door de brassband Crescendo uit Steenwijk.

Het thema van deze dienst is:           DE KRACHT VAN VERBEELDING.

De overdenking in deze dienst wordt verzorgd door Rikko Voorberg

Voor informatie kunt u contact opnemen met:- ds. Harcourt Klinefelter, tel. 0521-588553/ 06 13067461 of pluspunt@antenna.nl  of met: mw. Liesbeth Veenman, tel. 0521-511893 of veenmanjb@hotmail.com-

Rikko Voorberg is bereid om media te woord te staan zowel telefonisch als per email:

06 26218187 en info@rikko.nl

 

Nieuws

Wandelen-voor-vrede-lverhaal

Er is een bescheiden formule om iets van vrede te laten zien.  Jan Anne Bos, die niet met de Walk of Peace mee kon doen, maakte zijn eigen wandeling met een Vredesvlag door de Alblasserwaard. Dat kreeg een verhaal met kleurrijke mensen en foto's. Te vinden op https://bosjananne.wordpress.com/op-pelgrimstocht-van-gerechtigheid-en-vrede/belevenissen-2017-van-een-vredesvlag/

Veel plezier. Misschien ter navolging?

Koerdistan en Kirkuk

Koerdistan is nu gevaarlijk:

Yosé Höhne-Sparborth is net terug uit Iraaks Koerdistan, na zes weken verblijf op vier plekken. Overals stelde ze de vraag naar het komende referendum. De reacties waren uiteenlopend, afhankelijk van kennis van de mensen, en hun posities binnen Koerdistan en Kirkuk.

De Koerden die ze sprak, gaven met glanzende ogen aan graag onafhankelijk te zijn. OP de vraag naar mogelijke reacties van Iran, Turkije, Syrië keken ze met een gezicht „Wat heeft dat er nou mee te maken?”

Pater Jens Petzold, Syrisch monnik in Sulaymaniyah, vertelt: „IN de publieke discussies worden kritische stemmen zwaar onderdrukt. Dus als Koerdistan onafhankelijk zou worden, wat voor een Koerdistan zal dat dan zijn? DIktatoriaal, en nu is het al corrupt!

Bisschop Mirkis, Kirkuk zegt voor het eerst in de vijftien jaar contact: „IK ben bang, ik maak me zorgen, de situatie is heel gevaarlijk.” De zusters dominicanessen in Erbil kijken ernstig als het woord valt. Ze maken zich zorgen. Net nu de mensen kunnen terugkeren naar Mosul, naar Caracosh, er iets zou kunnen zijn van toekomst in veiligheid, nu wordt Koerdistan een dreiging. Ze zuchten diep als je belooft te bidden voor hen. En bang uitgevallen zijn ze niet. Ze gaan nu terug naar Caracosh, om bij de mensen te zijn. Terwijl hun grote huis in Mosul platgebombardeerd is, hun huis in Caracosh geheel vernield door ISIS.

In Kirkuk krijgt Yosé een gepensioneerd generaal te spreken van het Iraaks leger van na Saddam, iemand die ook met de Koerden goede contacten had. Hij weet twee zaken te melden: de Koerdische president Barzani en zijn familie hebben 630 miljard dollar in Zwitserland staan, terwijl het land zo failliet is dat salarissen al een jaar nauwelijks meer worden uitbetaald. En hij stelt, dat het hele referendum een persoonlijk politiek spel van Barzani is. Naar de Koerdische grondwet is volgend jaar zijn tijd voorbij, dan moet hij aftreden. Hij wil aanblijven, en hoopt door het referendum zo populair te worden, dat de andere partijen moeten accepteren dat hij blijft zitten. Is dat gelukt, dan kan hij blijven zitten zolang als hij wil. Dezelfde generaal vermoed dus ook, dat er verde rniet veel zal gebeuren met de uitslag van het referendum, omdat de VS een volledige onafhankelijkheid nooit zullen toestaan.

De niet-Koerdische Irakezen die in Koerdistan leven, zijn inmiddels wel bang dat met het referendum de geest ook uit de fles kan raken, en ook Barzani niet meer de oplaaiende volksemoties in de hand heeft. IN Koerdistan leefden in 1991 3 miljoen mensen, daar kwamen door de autonomie zo’n 2 miljoen Koerden bij vanuit andere gebieden. En inmiddels zijn er zo’n 4 miljoen vluchtelingen en ontheemden die voor een groot deel in vluchtelingenkampen leven. Onder hen heerst veel angst en onzekerheid, want voor de Koerden is de tegenstelling in Irak niet christen of moslim, maar Koerd of Arabier.

De regio leeft dus nu zeer dichte en gemengde emoties: de terugkeer naar de veelal verwoeste woningen, maar met het gevoel van „we zijn er weer”, opbouwen, eindelijk werken aan toekomst. En tegelijk die nieuwe onzekerheid die over de regio hangt. Kirkuk is daarbij het meest in gevaar, omdat het een olierijk gebeid is, en de Koerden er zeer happig op zijn.