30 november 1999

Dienstweigeren terug van weg geweest?

Er zingen geluiden rond dat er een maatschappelijke discussie gevoerd wordt of zou moeten worden over militiare dienstplicht.

Of andere vormen van maatschappelijke dienstplicht.

Kerk en Vrede wil daar stof voor aandragen en waar mogelijk activiteiten ontplooien.

Wij stellen voorop dat 'dienst weigeren' eigenlijk een te negatief beladen begrip is. Ten diepste gaat het om "Gewetensbezwaren jegens militaire dienstplicht". 

Kijk ook even hoe Len het in beeld brengt.    |@| |@| http://kerkenvrede.nl/afbeelding/773/710x710@|@rel="shadowbox[content_597232948ee81];player=img" title="len1608.jpg"@|@http://kerkenvrede.nl/afbeelding/773/@|@@|@