30 november 1999

ANBI

1. Naam: Vereniging / Stichting Kerk en Vrede

2. RSIN/fiscaal nummer ANBI808453877

3. Contactgegevens:

Postadres:        Postbus 1528  3500 BM Utrecht  Nederland

email: secretariaat@kerkenvrede.nl

 Telefoon: (+31) 030 - 231 6666

Bezoekadres:  Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht

Girorekening: 43.53.82 IBAN: NL74INGB0000435382 BIC: INGBNL2A

4. Namen bestuursleden

Henk Baars, voorzitter
Jan Anne Bos, secretaris
Theo van Kamp, penningmeester
Henk Blom, lid verslaglegging
Lennart Vriens, lid

Overzicht (aftredende) bestuursleden

Het bestuur van Kerk en Vrede bestaat uit tenminste zes leden.Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.

Het bestuur van Kerk en Vrede bestaat uit tenminste zes leden.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.

schema van aftreden

Henk Blom        Benoemd sinds 25 -04-2014     aftredend in  2017

Jan Anne Bos   Benoemd sinds 06-01-1998       aftredend in  2019

Henk Baars       Benoemd sinds 25-11-2006       aftredend in  2018

Theo van Kamp Benoemd sinds 25-11-2006       aftredend in  2017

Lennart Vriens   Benoemd sinds 11-09-2010       aftredend in   2019

Vacature

5. Het beleidsplan Zie Aktiviteitenplan pdf hieronder bij financiële verantwoording

6. Het beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

7. De doelstelling:

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, trainingen, campagnes en publicaties.

8. Financiële verantwoording: zie pdf.

9. Jaarverslag 2018: zie pdf