30 november 1999

Bestuur

Het Bestuur van Kerk en Vrede bestaat minimaal uit zes leden. Ze worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar. De huidige samenstelling: 

  • Henk Baars       - Voorzitter
  • Jan Anne Bos    - Secretaris
  • Theo van Kamp  - Penningmeester
  • Lennart Vriens   - Lid
  • Henk Blom        - Lid

Er is zeker ruimte voor uitbreiding.