30 november 1999

Yosé Höhne-Sparborth

Yosé Höhne-Sparborth, Utrecht.
Projectmedewerkster Kerk en Vrede
Assisteert eind 2014/begin 2015 Aartsbisschop Mirkis bij hulpverlening in Kirkuk, Irak. Na terugkomst is ze graag bereid bij u over haar werk en de westerse geschiedenis in het Midden-Oosten te komen praten.
 

Verder deed ze vredeswerk in Oost-Europa, Nicaragua, El Salvador en Colombia. 
Lid Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
Circuit Raad van Kerken Nederland en Basisbeweging.
Lid van de Zusters van 'De Voorzienigheid'.

Kan vertellen over: 

  • Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog: Europese machten in de Krim, Midden Oosten, Noord Afrika, Balkan… waar niet? Een spiegel van een eeuw.
  • Dialogeren met moslims en joden: wij zijn de dominante groep in Nederland, wat vergt dat van onze houding om goede gesprekspartners te zijn?
  • Slavernij: verleden? 27 miljoen mensen leven anno 2014 in slavernij. Wij, nakomelingen van daders, kennen wij onze beschadigingen?
  • Gods Verdwenen Gelaat: la Desaparacida. God schiep ons naar Haar/Zijn beeld: man en vrouw. God Witman is een verminkt gelaat, veel weggehakt. Het Verdwenen Gelaat, kn ahet voor ons symbool worden voor alle mensengroepen en eht geweld tegen hen dat buiten beeld gehouden wordt?
  • Europa in het Midden Oosten: toen en nu. Horen we een late echo van een eeuw geleden?
  • Om werkelijk tot vrede te komen moeten we onze geschiedenis kennen, en daarbinnen expliciet ‘onze’ daderrol: van Nederland, van Europa, van West-Europa.