7 februari 2016

5e zondag na Epifanie 7 februari 2016

Jesaja 6: 1-8; 1 Korinthe 15: 1-11; Lukas 5: 1-11

Zondag werelddiaconaat; je weet wel waarom. Watersnoodramp 1953. De actualiteit van de klimaatconferentie dringt zich op. Door de zeespiegelstijging raken al allerlei eilanden in de oceanen onbewoonbaar. (vandaar plaatje Galapagoseilanden)

Ik zou het aanpakken met alle nadruk voor de lezing van Jesaja 6?
Ongelooflijk intens. Niet onder de claim van God uit kunnen. Dat het Woord van God zo in moet breken; dat de toestand er zo niet naar is. Heel de benarde positie van alle klokkenluiders; van de profetie van de kerk ook. Eigenlijk te gek voor woorden dat dat als uiterst benauwend wordt ervaren. Dat je zo onder de torah kunt/moet lijden. Zet daar de vreugde van de torah eens tegen af: Psalm 119. of Psalm 1.
Ik lees in vers 10 (of lees je inderdaad niet door tot einde hoofdstuk?) een vorm van sarcasme om de hoorders te prikelen. Maar niemand kan meer zeggen dat het hem niet aangezegd is. Het is echt crisistijd.
De mainstream kan stevige kost niet aan; lijkt weg te kijken of erger. Wie het er niet steeds over heeft kan wijzen op het gevaar van aansluiten bij populaire benadering van de boodschap van het evangelie. En niet te vergeten de mogelijkheden die daar liggen. Maar profetie blijft wat Heschel noemt: zeggen wat God van ons doen en laten vindt.
Noem de echte bedreigingen van de komende tijd. Dat werkt afstotend; ik heb er geen slimme oplossing voor. Maar je komt er niet onderuit. 

Zondag Werelddiakonaat vraagt er ahw om dat de vier velden van de Rechtvaardige Vrede waar Busan van spreekt aan de orde komen.  Ik maak tegelijk even reclame voor de Kerk en Vrede Special "Werken aan rechtvaardge vrede" die dit thema goed analyseert.

Maar ik denk zelf dat dat aangevuld moet worden met een vijfde veld. De meest fundamentele bedreiging van de mensheid zal de komende tijd komen uit de hoek van de heftige technologie van de mensverbetering. De superintelligentie. Een nieuwe hominide ja dan neen. Kunstmatige superbreinen. 

1 Kor 15: 1-11

Vertelt hoe Paulus zich in de rij van profeten ziet staan. Ik zou er inhoudelijk niet te veel mee doen, want er staat gewoon te veel in. Maar wel goed om de dienstbaarheid en nederigheid van de profeet nog eens voorgelegd te krijgen.

lukas 5: 1-11

Ja, dat ligt wel in de lijn van Jesaja. Weer worden mensen geroepen. Die verzuchting van Petrus over zijn zondig zijn is bijna letterlijk uit Jesaja 6: 5. Epistel en evangelielezing als illustraties bij de Profetenlezing, zou je kunnen zeggen.