29 november 2015

Eerste advent 29 November 2015

Zach 14:4-9
Huiveringwekkend. Zonder masochistisch te willen zijn: misschien goed om dit soort teksten (ook de lucaslezing is heftig) maar niet in te ruilen anno 2015. Kerken willen wel van de mensvriendelijke kant gezien worden: de benaderbare kerk, die niet moelijk doet. Zij sluit aan bij de basale gevoelens van mensen, anders bereik je ze niet. 
Het is ontzettend moeilijk om deze niet-modieuze teksten eerlijk recht te doen. Wat is de wijsheid van Moeder de kerk om deze gedeelten toch op de lezenaar te leggen?
De profetenlezing associëert makkelijk naar politieke situatie Israël - Palestijnen. Zeg daar vooral niet alleen maar main-stream dingen over. Eerder verhalen van wat mensen aan de basis wel degelijk samen doen voor elkaars vrede, dan politieke statements.

Voor wie wil: de NaardenseBijbel leest in vers 6 heel wat anders dan de NBV:
"Geschieden zal het te dien dage:
er zal geen licht meer zijn
koudeperioden sluiten zich aaneen;"

1Tess 3:9-13

Er valt in het laatste vers een adventswoord: bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Maar het roept bij mij geen speciale gedachten op die deze zondag zouden kunnen dienen. De lichte aansporing tot helige levenswandel hoort wel zeker bij de algemene thematiek van de (eerste) Advent.

  luc 21:25- 31 

De eerste verzen zijn niet zo moeilijk. Je herkent onze eigen tijd makkelijk : chaos; eindtijd is al gaande. Niets staat meer op zijn plaats en zo. 
Het moeilijke is:'Hef dan jullie hoofden op'. 
Niet in de trant van: "lieve christenen, er is niks aan de hand". 
Ook niet in de trant van eindtijdberekeningen van destijds. 
Er is alle rede om te beseffen dat we sinds 6 Augustus 1945 zelf de 'hemelse machten' aan het wankelen kunnen krijgen. WIj kunnen zelf een einde aan de tijd maken. Wie wil kan zich nader oriënteren op teksten van Günther Anders.

Vergeet niet te denken in termen van Het Alternatief. Ook heel politiek en concreet: het onbeheersbare geweld dat we zien moet duidelijk maken, dat daar de oplossing niet meer in gevonden kan worden. Het is echt en definitief uit met de gebruikelijke praat over effectiviteit van geweld. (als je er maar genoeg van hebt). Het klopt niet: wapens doen niet wat ze beloven. Wapens zijn geen oplossing, zijn het probleem.
Iets dergelijks geldt voor de fatale energiepolitiek. Lees Naomi Klein 'No time'. Met name de pagina's over de grote kansen die een Alternatief biedt.
Een andere invalshoek zou kunnen zijn: de chaos die het economisme veroorzaakt. Jesse Klaver. De wereld gaat er letterlijk aan ten gronde. Net als aan de andere thema's die genoemd zijn.

Wellicht goed om te bedenken dat veel kindernevendiensten een project zullen starten onder het motto “Hoe laat is het?” Bij de evangelielezing is de hamvraag:  Wiens tijd is het: van de beeldbepalende mensen in het adventsverhaal zoals die kanjers als Augustus en Herodes etc) of is het tijd voor een nieuw begin?.