6 december 2015

2e zondag van advent 6 december 2015

Maleachi 3:1-4  Filippenzen 1:3-11 Lucas 3: 1-6 (9, op zijn minst of 18)

Kom er maar eens om!

Het is een komen en komen en nog eens komen, deze zondag. Het is immers advent.
Kijk maar eens in de profetenlezing. 'Mijn' bode komt. De Heer komt. De engel van het verbond. En neem vs 5 er maar bij dacht ik: 'IK ' zal komen om recht te spreken. Zo'n weggemoffeld thema. 
 

De epistellezing. 
Paulus spreekt te simpel weg over 'de dag van Christus'. Bijna niemand zal meer weten wat dat is, Je zou dit jaar de gelegenheid kunnen aangrijpen om de gemeente daarover bij te praten. Wat wordt er dan voltooid, denk je?
Inspireert dat nog tot gepast gedrag, zoals ver 10 daartoe oproept.
Let op dat daar geen dreiging aan te pas komt; Paulus is zo blij als wat met de Filippenzen.  Houdt er rekening mee, dat er iets van overrompeling in zit. Men weet niet meer dat advent voorbereiding is op die andere Komst dan 25 december.

En dan komt Johannes de Doper in Lucas 3. 
Het heeft iets van een aanklacht dat de hoogste geestelijke leiders in een adem genoemd worden met de beeldbepalende 'misdadigers tegen de menselijkheid' van die tijd Tiberius,Pilatus en Herodes cs.
Het heeft niets van een uitzichtloos roepen in de woestijn. Het gaat over Uittocht. 
Dat zie je niet meteen af aan Johannes. Die waarschuwt en bedreigt behoorlijk.

Voor de preek zou ik proberen een punt te maken van dat TEGENspreken. De benaderbare kerk is allemaal prima, de toegankelijke. Maar hoe zeg je nu geloofwaardig dat de kerk ergens TEGENSPREEKT. En waarom is dat terecht? Hoe wordt dat heil. Opgeheven vingertje? Als niemand het ergens meer over wil hebben, zou het onmenselijk zijn als je het niet opsteekt.
Je hoort al gauw dat 'de kerk' zich maar stil moet houden, om allerlei redenen. Maar als de situatie nu echt zo dramatisch is als  die van tegenwoordig!
Er gaat toch een oordeel door het Midden - Oosten, al richten we dat voor een groot deel zelf aan. Het drama van het alternatief voor de gebruikelijke inzet van wapens en nog meer wapens, dat moet komen. En dat alternatief komt maar niet!   Er is toch een onontkoombare ondergang op handen vanwege ons economisme. Idem fossiele energievoorziening. Welke rol kan de kerk spelen in het spel van wegkijken en ontveinzen, dat kamerbreed gespeeld wordt.
Hoe roep je (als kerk) nog de levensreddende vragen op?
Het is geen betweterigheid, maar je hebt (nog) hoop!
Hoe vertolkt de kerk de woede van de mensen; of roept de kerk uit lethargie weg? Is het niet zo, dat de woede van machteloosheid bij de mensen nu alleen bij Wilders wordt neergelegd? Dat is een heel lastige.

De opgesomde openbare grootheden in Lukas 3 moeten vervangen worden. Een nieuw type politici. Een nieuw paradigma zou de Wereldraad van Kerken zeggen. Rechtvaardige Vrede.