2 augustus 2015

7e zondag van de zomer 2 augustus 2015

Deut 10:12-21 Markus 7: 1-23

De oeroude tradities van 'het recht van de sterkste' , 'de markt' , 'de fossiele brandstofindustrie' , 'het militair-industrieel complex', 'de hetero-samenleving . Waarom zouden we ons daar aan houden? Wiens belangen zijn daar mee gediend?

Deut 10:12-21

Centraal in jullie naleven van de tora is dat God jullie liefheeft; als 'zwervers te gast' (Naardense Bijbel). Dat is de sleutel en de norm bij alle uitwerking in wetteksten en regels voor de samenleving in het Beloofde Land. Het gaat dan - zie Markus 7 straks - niet om leuke dingen voor de mensen (nb namelijk voor hen die toevallig hun regels kunnen doorzetten) maar om recht voor verdrukten.

Markus 7: 1-23

Er zijn drie gespreksrondes over tradities, om zo te zeggen in deze  evangelielezing.
Eerst met de 'officials'. ( Naardense Bijbel geeft de 'huichelaars' weer als 'oordeeloompjes'. Ik heb lang op dat woord moeten kauwen)  Daar is Jezus snel mee klaar. Twee verwijzingen naar de Schrift, en Hij heeft hen al afgewezen.
Van een echt gesprek komt niks.
Maar wat is het probleem dan wel?

Tweede ronde is een boodschap aan de schare.
Ik heb geen idee hoe Jezus concreet de menigte bij elkaar heeft kunnen roepen. En wat zal een menigte geweest zijn. Het moet dun bevolkt zijnn geweest, daar in die tijd.
Goed, er is uit een optreden voor een menigte een algemene uitspraak bewaard gebleven. Min of meer losse opmerking. We horen niet in welk verband dat ter sprake was. Maar Markus voegt het toe aan de thematiek van omgaan met religieuze tradties. Jezus houdt mensen een spiegel voor: je bent zelf een besmetting voor anderen. Je zit misschien paniekerig te zijn over: wat je al niet binnen kunt krijgen en op kunt lopen, als je 'de regels' (mythische grootheid vaakl) los laat; maar kijk naar wat er van je uit gaat.
Ondertussen blijft het probleem van de besmetting door anderen levensgroot! Maar Jezus pakt het hier niet op.
Afsluiting vs 16 is wel weer frapant: doe iets met wat je oren binnen komt! Ik hoor daar in: de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Iets anders heeft Jezus de mensen immers niet ingepraat.

Derde scene: thuis met de (kleine) kring van leerlingen. (alleen de 12 staat er niet bij). Het zinnebeeld (Naardense Bijbel) uitgelegd. Concrete aanduidingen van 'dit boze', waarmee mensen hun binnenste naar buiten keren.

 

actueel

- 1 Augustus: Boottocht gay pride Amsterdan. Bevrijding, losheid. Overpowerd?
- 2 augustus 40 jaar onafhankelijkheid Suriname. Gay pride kerkdienst Keizersgrachtkerk Amsterdam.
- 6 Augustus 70 jaar na verwoesting Hiroshima 1945
- Vernieuwend omgaan met wat het voorgeslacht aanreikt is accuut thema in de kerk.
- Foute invloeden van buiten zijn best een realiteit. Dat thema kun je wel op pakken, ook al is Jezus meer bezig met de andere kant: wat jij zelf bijdraagt aan het algemeen klimaat. Een verziekt geestelijk klimaat komt immers ook van mensen!
 

Onontkoombaar lijkt me lied 1001.