12 september 2019

Veilig en wel?

De vredesweek van 2019 nadert met rasse schreden.

Het komt daarom bijzonder goed uit dat de nieuwe Vredesspiraal (2019-3)

(het blad van Kerk en Vrede) zojuist het daglicht zag. Het is een Special

rond het thema vrede en veiligheid, "Veilig en wel?!"

U kunt dit nummer als pdf bestand hieronder vinden.

Wij bevelen dit nummer, dat onder verantwoordelijkheid van de Theologische 

Werkgroep van Kerk en Vrede tot stand is gekomen, van harte bij u aan.

 

Papieren nummers kunt u bestellen via: secretariaat@kerkenvrede.nl

Kosten  3,- excl. porto.

 

Het staat u vrij de digitale versie in bredere kring te verspreiden.

 

Wij wensen u een gezegende vredesweek toe.