7 maart 2018

Raad van Kerken: verbijstering

Verbijstering over leefomstandigheden van vluchtelingen zonder verblijfsstatus

Het is verbijsterend te zien hoe op dit moment in Nederland vluchtelingen van hot naar haar
moeten gaan zonder perspectief op veranderingen. We moeten als samenleving en als
verantwoordelijke overheden in Nederland ons verder inspannen om tegemoet te komen aan
elementaire rechten van deze ongedocumenteerde vluchtelingen. Zoals het op dit moment
gaat in Nederland kan het niet doorgaan.
Die conclusie heeft een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland, maandag 5 maart
naar buiten gebracht, nadat er eerder een bezoek was gebracht aan vluchtelingen en
migranten zonder verblijfsstatus in Amsterdam. De delegatieleden toonden zich diep geraakt
door de indrukken. Ze hadden niet verwacht dat deze mensen overdag letterlijk in de kou de
straat op moeten gaan. Annette Kouwenhoven van het Amsterdam City Rights project dat met
dokter Co van Melle mensen opvangt die om 9.00 uur de nachtopvang moeten verlaten, ziet
hoe 365 dagen per jaar ongedocumenteerden in de Amsterdamse BBB nachtopvang iedere
ochtend opnieuw dakloos gemaakt worden. Ze vindt dat altijd een emotioneel moment.
Sommige vluchtelingen bivakkeren daarom liever in koude kraakpanden. Ondanks de grote
problemen die zij daar ondervinden is de kracht die zij uitstralen indrukwekkend, aldus de
delegatie.
Er vielen emotionele woorden bij het gesprek dat de delegatie van de Raad van Kerken na
afloop voerde met Amsterdamse kerken en vluchtelingenorganisaties. Ongedocumenteerden
van Amsterdam City Rights hadden de delegatie het Wereldhuis, de dagopvang van de
Protestantse diaconie, de vluchtelingengroep 'Wij zijn hier' die leeft in kraakpanden, de bed,
bad en brood voorziening en de winteropvang laten zien en zo laten kennismaken met hun
dagelijks overleven.
Dominee Gerhard Scholte van de Keizersgrachtkerk die de ontvangst namens de
Amsterdamse Taakgroep Vluchtelingen mede had georganiseerd: “Elk mens mag er zijn met
zijn of haar verhaal. Het was schokkend om een vrouw te horen vertellen om 's ochtends de straat op te moeten gaan en geen geld te hebben om voor zichzelf de meest noodzakelijke cosmetische spullen te kopen”.

Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken: “Wij
hebben prachtige mensen gezien vol van hoop, dromen en zorgen, maar ook veel vrijwilligers
die hen in de ogen kijken om hen te helpen. Ik schaam mij diep hoe ons systeem van
uitsluiting hen behandelt en mensen bij een gevoelstemperatuur van min 15 graden 's
ochtends de deur uitzet. Het is belangrijk druk uit te oefenen op de lokale en landelijke
overheid zodat mensen de bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving die ze zo graag
zouden willen geven”. Aartspriester Theodoor van der Voort van de Orthodoxe Kerk vult aan:
“Ik hoorde van een man uit Abchazië die al 17 jaar van het kastje naar de muur wordt
gestuurd. Geen enkel land erkent hem. Hij heeft al ruim zijn halve leven verspild aan wachten
en niets doen”.
De delegatie is van mening dat lokale en landelijke overheden samen moeten werken aan
elementaire rechten voor deze ongedocumenteerde vluchtelingen. Naast fatsoenlijke opvang
niet alleen ‘s nachts maar ook overdag, is begeleiding naar een leven met perspectief, in
Nederland, het land van herkomst of elders, essentieel. Jan van der Kolk: “De Raad van
Kerken wenst alle ongedocumenteerden en hen die hen ondersteunen heel veel kracht en
doorzettingsvermogen toe.”
De delegatie bestond uit ongeveer 20 mensen, onder wie vader Theodoor van der Voort
(orthodox), mr. Jan Albert Visscher (PKN), drs. Geert van Dartel (RKK), ds. Harm Jager
(VEG), dr. René de Reuver (PKN), directeur John van Tilborg (Inlia), drs. Karel Jungheim
(KIA) en ir. Jan van der Kolk (RvK).

Voor meer informatie en / of een gesprek met een van de delegatieleden kunt u contact
opnemen met het bureau van de Raad van Kerken, tel. 033-4633844.