27 oktober 2015

Er moet een einde komen aan de stromannen-oorlog in Syriƫ

In het beste geval beogen de regeringen in Moskou en Washington door hun deelname aan de Syrische oorlog geen 'militaire oplossing' door de overwinning van hun respectievelijke bondgenoten, maar rekenen ze erop de uitgangspositie van deze bondgenoten bij de geplande onderhandelingen over Syrië te kunnen verbeteren. Maar dit soort berekeningen zijn bij zulke gewapende conflicten in het verleden meestal niet opgegaan. Want een voortdurende militaire steun van buitenaf bevestigt bij de partijen in de oorlog de illusie dat ze nog militair kunnen winnen en moedigt ze aan door te vechten. Nog afgezien daarvan maakt het voor de door de oorlog geteisterde Syrische burgerbevolking niet uit met welk doel of berekening de oorlog wordt voortgezet.

Het is ook een wijdverbreide illusie om te denken dat de zogenaamd 'Islamitische Staat' militair kan worden overwonnen. Zelfs als Rusland in Syrië in nauwe samenwerking met de VS alleen de ISIS-milities zou bombarderen en de luchtaanvallen ook zou uitbreiden naar ISIS-stellingen in Irak, zoals nu sommige oppositiepartijen in Bagdad eisen, zal dat niet lukken. Je zou denken dat Rusland, de VS en de NAVO-bondgenoten deze les uit de verloren asymmetrische oorlogen en bezettingen in Afghanistan (1979-1988 en 2001-2011) en Irak (2003-2011) intussen wel geleerd zouden hebben.

De belangrijkste voedingsbodem voor ISIS is de voortdurende oorlog in Syrië. ISIS kan alleen worden ingedamd als die oorlog wordt beëindigd. Dat lukt slechts als alle - in welke vorm dan ook - direct of indirect aan deze oorlog deelnemende spelers in het buitenland ophouden met hun steun. Als dat niet heel snel gebeurt is er geen kans meer op een 'verenigd, seculier en pluralistisch Syrië'.

Lees het hele artikel van Andreas Zumach bij Infosperber (http://www.infosperber.ch/Politik/Syrienkrieg-IS) (Duits, Zwitserland), 24 oktober 2015