17 november 2015

2016: Jaar van Barmhartigheid

Van onze redactie Vredesspiraal.

 

Paus Franciscus heeft vriend en vijand verrast met de aankondiging van het bijzondere jubeljaar 2016 tot jaar van de Barmhartigheid.

Dit heilig jaar begon op 8 december j.l., het katholieke feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en duurt tot 20 november 2016, het feest van Christus Koning. De Nederlandse bisschoppen zullen bij gelegenheid van dit jaar diverse activiteiten ontplooien. Ook in de Vredes Spiraal zal het thema ‘Barmhartigheid’ regelmatig terugkomen en dan natuurlijk speciaal in het kader van het gedachtegoed en werk van Kerk en Vrede

In Rome heeft de paus op 8 december de heilige deur van de Sint Pieter geopend en gevraagd aan alle bisschoppen om oook een ‘deur van genade’ te openen in een kathedraal of andere belangrijke kerk of bedevaartplaats in hun bisdom.

De bekendmaking van dit heilig jaar vond plaats in de bul van paus Franciscus ‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’. Een spiritueel document, waarin de paus verschillende Bijbelteksten aanreikt die spreken over de barmhartigheid van God en de barmhartige liefde van Christus. De paus verwijst naar de parabels die gaan over barmhartigheid: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon (Lucas 15, 1-32). In deze parabels vinden we de kern van het evangelie en ons geloof, schrijft de paus, omdat ze barmhartigheid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart vervult van vreugde en die verzoening brengt door vergeving.

Paus Franciscus hoopt dat iedere christen zich bezint op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Hij wijst er in zijn tekst op dat de Heer ons oordeelt naar de mate waarin wij hongerigen gevoed hebben, dorstigen te drinken hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de vreemdeling welkom geheten hebben, zieken genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben en de doden begraven hebben.

De door de door de Nederlandse bisschoppenconferentie geautoriseerde complete Nederlandse vertaling is te lezen via deze link 
Leen van den Herik