9 oktober 2014

In plaats van bommen op ISIS (deel2)

In plaats van IS bombarderen. Deel 2. (Deel 1 ging over een aantal principes; engels. )
Deel 2 bevat concrete voorstellen.
Door Jan Oberg, TFF Lund, Sweden.

Perspectief op vrede voor de oorlog die nu in Irak en Syrie tegen ISIS gevoerd wordt.
De principes uit deel 1 zijn bedoeld om een ander soort discussie te bevorderen. Een niet militairistische.
Nu 27 concrete voorstellen te gebruiken in je gesprekken met vrienden en mischien kun je ze inzetten in jouw circuits op Sociale Media.

Geen oorlog en niet niks doen.
Ghandi, die 145 jaar geleden werd geboren zei "Het principe van oog om oog, zal de wereld eens helemaal blind maken".
De menselijke beschaving is sindsdien niet veel vooruit gegaan in het omgaan met conflicten.
Er is inderdaad een moeilijke situatie ontstaan. - Het Midden Oosten is een grote rommel en het Westen is in hoge mate mede-verantwoordelijk. Kijk naar de laatste 100 jaar. - Sykes-Picot, Balfour, staatsgrepen, bombardementen, bezettingen, militaire bases, olie behoefte etc.

Er zijn dus geen makkelijke oplossingen.  
Drie eenvoudige zaken kunnen ons allemaal helpen: 
A) Besef dat er een westerse mede-verantwoordelijkheid bestaat.
B) Maak het niet nog erger.
C) Geweld wekt haat, verlangen naar wraak en nog meer gewelddadige vergelding.
Ongelukkigerwijs worden deze alle drie volledig veronachtzaamd door de bombarderende naties: VS, Frankrijk, Groot-Brittanie, Belgie, Denemarken, samen met wat kleine Arababische staten die - o paradox!- ISIS - Al-Qaeda in Irak jarenlang hebben gefinancierd.

Oorlog is makkelijk.
Maar wie dat in een zekere intellectuele gemakzucht denkt, heeft zelden niet-militaire middelen overwogen laat staan uitgeprobeerd. Maar het is ook erg gemakkelijk om te roepen ‘Alle oorlog en wapens weg!'  Alleen een hart vol vrede zal de problemen waarvoor we staan niet oplossen. Het zit in de focus op oorlog, zowel bij de voor- als bij de tegenstanders van oorlog. Die focus moet veranderen. We moeten vragen: "Welke alternatieven hebben we voor oorlog en militaire pseudo-oplossingen?
De meeste mensen schijnen niet te weten dat er in de preambule van het VN-charter staat, dat de mensheid "komende generaties moet redden van de gesel van de oorlog”. Dat wil zeggen oorlog volledig afschaffen.

Alternatieven voor oorlog.
Hoe kunnen mensen leren menselijk om te gaan met conflicten die onvermijdelijk zullen blijven.
Daar gaat het serieuze vredes onderzoekers om. Zoals TFF: voor de vrede en niet slechts anti-geweld.
Het spreekt boekdelen dat in het Westen oorloggerelateerd onderzoek het grootste zelfstandige veld van onderzoek is met miljarden dollars ter beschikking. Overal militaire academies en ontelbare boeken, films, entertainment etc. over oorlog. Vraag je zelf en je land af: Hoeveel studie, hoeveel academies, hoeveel boeken, films en onderwijs programma's zijn er voor niet-gewelddadigheid; over vergeving, verzoening etc., dus over de VN norm 'vrede met vreedzame middelen?

De nu volgende voorstellen staan in willekeurige volgorde. Allen van belang; sommigen kunnen gecombineerd worden. Liniair denken zal sowieso niet werken.
 

Naar een nieuwe manier van denken over een minder gemilitairiseerde wereld.
 

 • Leer iets van vorige oorlogen. Die waren niet bepaald een succes, en veel aannames waarop ze gegrond waren bleken onjuist te zijn. We zitten weer in Irak vanwege de invasie, bezetting en het mis-management door slechte ondeskundige buitenlanders.
 • Erken dat terrosisme niet kan worden uitgeroeid door het doden van terroristen. Net zo min als je criminaliteit niet kan uitroeien door misdadigers te doden.
 • Probeer de onderliggende drijvende krachten te begrijpen, en waarom mensen terrorist worden. 
 • Maak een alles omvattende analyse van het conflict en bezie de problemen die opgelost moeten worden, meer dan een paar afzonderlijke actoren. 
 • Ontwikkel zelf een creatieve politiek en put uit waarden die karakteristiek zijn voor je eigen democratische samenleving. Als het onjuist is je buurman te doden, waarom is het dan OK duizenden te doden vanwege 'een of ander nationaal belang'? Daar komt bij dat de buitenlandse politiek van een klein land niet kan volstaan met een telefonische beantwoording jegens elk telefoontje uit Washington of Brussel zeggend "Als je ons nodig hebt, doen we mee!" (Aldus de Deense buitenland politiek in een notendop).
 • Denk overeenkomstig het VN Charter (lees het als je dat nog niet deed). Het stelt overduidelijk dat alle civiele middelen moeten geprobeerd zijn zonder resultaat te hebben opgeleverd voor en aleer militaire middelen worden ingezet.
 • Handel niet paniekerig - hanteer een middellange termijn perspectief en hanteer een brede definitie van de partijen in een conflict (conflicten met slechts twee pratijen bestaan niet). In dat langere perspectief, zie je ook de rol van het Westen, en de koloniale erfenis, en de levering van wapens als probleem, etc.
 • Handel met empathie - vraag je zelf af hoe je acties door de tegenstander waarschijnlijk opgevat zullen worden. Misleid je zelf niet met wishfull thinking van : als we dit doen zullen ze waarschijnlijk wel toegeven en doen wat wij ze opdragen!
 • Doordenk verschillende zetten en tegenzetten, niet slechts een rondje.
 • Laat je niet meeslepen door je militaire macht of superioriteit - uiteindelijk worden oorlogen alleen gewonnen en conflicten alleen opgelost door morele en intellectuele overmacht. Overmoed is in alle internationale - en tussen menselijke - relaties een gevaarlijke partner.
 • Probeer te begrijpen wat ISIS is, waar zijn haat en wreedheid vandaan komen - denk niet dat ze alleen maar gekken zijn die gedood moeten worden. Iemand begrijpen is niet hetzelfde als hem verdedigen. Het Westen heeft een zekere verantwoordelijkheid voor het bestaan van ISIS. Het Kalifaat en de wreedheid waarmee het zich heeft gevestigd mogen nog zo verwerpelijk zijn,- het heeft historische wortels zowel in de Islam als in de autoritaire behandeling van de regio door het Westen.
 • De oorlog verklaren is de belangrijkste beslissing die een regering kan nemen. Verzeker je dan van uitgelezen deskundigheid - veel en veelzijdig - in evenredigheid met die belangrijkheid.
 • Zorg voor volksvertegenwoordigers die volop ter zake zijn op buitenlandse zaken in de brede zin van het woord en die niet slechts de mening of bevelen van anderen napraten.