8 april 2014

Brief voor de Nucleaire Top

Op de NSS 24 Maart kwamen vele regeringsleiders bij elkaar in Den Haag. Hieronder de brief die verscheidene vredesorganisaties stuurden. Nederlandse vertaling.

 

Aan: Regeringsleiders van de wereld bijeen in Den Haag voor de Nucleaire Veiligheids Top 
t.a.v. Gastheer van de Top: minister-president drs.M. Rutte
World ForumChurchillplein 10 
Den Haag

Onderwerp: Nucleaire veiligheid: geen nieuwe nucleaire wapens maar nucleaire ontwapening.                   24 Maart 2014

 

Geachte Dames en Heren,

Hoopvol en blij zijn we dat U zich als wereldleiders bezorgd maakt over onze nucleaire veiligheid. Wij delen die bezorgdheid. Misschien bent U het wel met ons eens, dat atoom terrorisme slechts een glittertje is, vergeleken met de enorme flits van duizende atoomwapens die op scherp staan in arsenalen over de hele wereld. 

Veel landen die hier vandaag aanwezig zijn hebben zich in het Non Proliferatie Verdrag ertoe verplicht om de voorwaarden te scheppen om de productie van atoomwapens een halt toe te roepen. En om te werken aan een algemene en volledige ontwapening van atoom wapens en de bijbehorende transportsystemen. Maar sommige van diezelfde landen, hier op de top aanwezig, hebben vergevorderde plannen voor productie van een nieuwe generatie atoomwapens! Wij noemen met name de regeringen van Rusland, Frankrijk, Engeland en de USA en NATO landen als Nederland, als zij die wapens zouden toelaten op hun grondgebied. En zij eisen dan van hun piloten dat die er klaar voor zijn om die bommen af te gooien op de opgedragen doelen.

Nu U bij elkaar bent om de nucleaire veiligheid in de wereld te bespreken willen we er bij U op aan dringen dat U afziet van een nieuwe generatie atoomwapens. Herinner U a.u.b. uw algemene belofte om tot atoom ontwapening te geraken, zoals in het verdrag waarnaar we al verwezen. Bundel al uw mogelijkheden om een volledige, controleerbare ontwapening te realiseren voor de hele wereld.

Namens hen die onderworpen zijn aan uw beslissingen, en namens de toekomstige generaties op onze planeet danken we U voor uw inspanningen voor nucleaire veiligheid.

Catholic Worker Amsterdam 

Franciscaanse Vredeswacht

Haags Vredes Platform

Kerk en Vrede 

Time to Turn 

Vrouwen voor Vrede

p/a Postbus 12622 1100 AP Amsterdam