2 augustus 2018

De Roma-Holocaust mag niet vergeten worden

Church-and-Peace algemeen secretaris Lydia Funck vraagt onze aandacht voor het volgende persbericht van de CEC (Europese Raad van Kerken)

In april 2015 heeft het Europees Parlement met overweldigende meerderheid 2 augustus vastgesteld als herdenkingsdag voor de holocaust van de Roma. Dan worden meer dan 3000 Roma herdacht, die in 1944 in Auschwitz-Birkenau zijn gestorven.

Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en gedurende de oorlogsperiode werden Roma vervolgd, gevangengezet en vermoord. Deze onderdrukking in de nazi-tijd is slechts één van de tragedies in hun lange geschiedenis in Europa. Eeuwenlang hebben Roma discriminatie en geweld ervaren. Ze zijn nog steeds het slachtoffer van wijdverbreide sociale uitsluiting, misdaad en onrechtvaardige behandeling.

"De Roma-Holocaust ontstond niet van de ene dag op de ander, maar werd jarenlang voorbereid, door het wegzetten van Roma in de samenleving. In openbare redevoeringen en uitbeeldingen - niet in de laatste plaats door politici - werd hun mens-zijn ontkend,” aldus secretaris-generaal Torsten Moritz van de CCME (Churches Commission for Migrants in Europe). "Vandaag kunnen we weer soortgelijke berichten horen in politieke toespraken. Kerken worden geroepen om zich te verzetten tegen elke vorm van discriminatie en ontmenselijking van Roma-broeders en -zusters vandaag."

"Zelfs voor generaties na 'Porajmos', de Roma-Holocaust, blijft het leven vaak onverdraaglijk voor de Romagemeenschap in Europa", voegt secretaris-generaal Fr Heikki Huttunen van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) daaraan toe. "De schande van deze gebeurtenissen blijft hangen, samen met oude vooroordelen. De kerken moeten blijven werken aan verzoening met leden van de Roma en hun gemeenschappen."

CEC en CCME sporen iedereen aan tot nagedachtenis van degenen die door de holocaust zijn omgekomen en bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving voor de tien tot twaalf miljoen Roma die in Europa leven. Het streven naar rechtvaardigheid voor de Roma moet gedeeld worden door alle Europese landen en kerken. Ook het komende Roemeense EU-voorzitterschap biedt een speciale gelegenheid om de hedendaagse benarde situatie van de Roma duidelijk te maken.

CCME maakt deel uit van het partnerschap met de Alliance Against Anti-gypsyism.

(Voor meer informatie: Erin Green, eeg@cec-kek.be, www.ceceurope.org)