22 juli 2015

jaargang 11 nr 2 Juni 2015

Gaan kerken de geweldsvragen, ja de vrede-vraag weer eens expliciet agenderen? Ga je dat plaatselijk eens aan de orde stellen? Bisschop Tutu en Oscar Romero komen langs. Een artikel uit Zweden.
Scribenten van onze jongere generatie Benjamin Baars en Janneke Stegeman.
Maar ook de minister van justitie van Israel.
En een wonderschoon vredeslied.

Dat alles en nog meer in het Juni nummer 2015 van Vredesspiraal.