24 mei 2017

Demo bij NAVOTOP Brussel

Op 25 Mei komen regerinsgleiders uit de hele wereld in Brussel bijeen voor een NAVO top.Voor het eerst bezoekt President Trump België en Europa. We willen hem duidelijk maken dat hij niet welkom is.

Maar het  gaat om meer.  Trump belichaamt een politiek die geen respect toont voor fundamentele mensenrechten of voor de planeet. Andere lediers lijden aan hetzelfde euvel. Bij elke NAVO ontmoeting dringen ze aan op meer militaire uitgaven en meer investering in grenscontroles en muren om vluchtelingen buiten te houden; vluchtelingen die ze zelf veroorzaakten door hun oorlogen.

Ondertussen moeten we echt dringend investeren in sociale politiek en milieupolitiek. 

Op 24 mei is er dan om 17.00 uur een mars in Brussel voor vrede en tegen alle oorlogen; voor de verdediging van het milieu en van onze planeet; voor de verdediging van mensenrechten voos ALLEN, ongeacht geslacht; voor de strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie. 

Een breed scala van organisaties ondersteunt deze mars.

Nadere informatie is spoedig beschikbaar.

contact us at manifestation@stopnato2017.org

24 mei 2017

Naar de NAVOTOP

Enkele weken geleden hebben we jullie geïnformeerd over de internationale acties die op woensdag 24 en Hemelvaartsdag 25 mei a.s. zullen plaatsvinden tegen de NAVO-top die op woensdag 24 mei in Brussel wordt gehouden en waarbij Donald Trump zijn eerste bezoek aan Europa aflegt. Vanuit Oorlog is geen Oplossing laten we beide dagen een bus vanuit Nederland naar Brussel rijden.

In de namiddag van woensdag 24 mei wordt een grote demonstratie georganiseerd en op donderdag 25 mei onder de noemer van een "tegentop" een conferentie van de Europese en Noord-Amerikaanse vredesbeweging.
Inmiddels is er meer bekend over het programma in Brussel:
 
Demonstratie op 24 mei
Op woensdag 24 mei zullen we met vredesactivisten uit verschillende landen meelopen in een bredere demonstratie die om vijf uur 's middags zal beginnen. We demonstreren voor vrede en tegen alle oorlogen, maar ook voor het behoud van het milieu en onze planeet en voor de waarborging van de mensenrechten van iedereen, ongeacht sekse, huidskleur, etc. Onderweg naar deze demonstratie zullen we met onze bus een tussenstop maken in Volkel waar we een korte protestactie zullen houden tegen de daar gestationeerde Amerikaanse kernwapens en de rol die zij nog steeds in de militaire NAVO-strategie spelen.
 
Conferentie op 25 mei
Opening om 9.30 uur, gevolgd door een plenaire sessie waarbij de aan Oorlog is geen Oplossing verbonden prof.dr. Kees van der Pijl het onderwerp "NATO, Military spending & MIC - A Political Economy of the New Cold War?" voor zijn rekening zal nemen. De rest van het programma bestaat uit workshops en sessions, waaraan ook leden van Oorlog is geen Oplossing en andere Nederlandse vredesorganisaties een bijdrage zullen leveren, en de vertoning van de film "Shadow world" met een nagesprek met de filmmakers. Om 16.00 uur begint de afsluitende paneldiscussie met vertegenwoordigers van de vredesbeweging uit de verschillende deelnemende landen.
Een volledig overzicht van het programma is te vinden op http://stopnato2017.org/en/conference. Aanmelden voor de conferentie is gewenst via conference@stopnato2017.org
 
Busreizen
Naar beide evenementen zal Oorlog is geen Oplossing (bij voldoende belangstelling) een bus laten rijden:
Op woensdag 24 mei naar de demonstratie: 11:00 uur Amsterdam Centraal (Victoria hotel)
12:00 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
12:45 uur Den Bosch Station
Op Hemelvaartsdag 25 mei naar de 'tegentop': 05:45 uur Victoria hotel (nabij Amsterdam Centraal)
06:45 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
07:45 uur vanaf Breda Centraal, Stationsplein
Met een bijdrage van 25 euro per persoon zijn we uit de kosten, maar dankzij een garantiesubsidie van het Vredesfonds is ook een mindere bijdrage geen probleem. Wel wordt tijdige aanmelding voor de bus zeer op prijs gesteld. Dat kan via info@oorlogisgeenoplossing.nl
Er wordt nog gezocht naar overnachtingsmogelijkheden voor mensen die aan beide activiteiten willen deelnemen. In ieder geval is er een vredes(actie)kamp in (de onmiddellijke omgeving van) Brussel waar mensen ook in de nacht van woensdag op donderdag kunnen overnachten.

4 juni 2017

Wakes Detentiecentrum Ziest

4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober 2017

Wake Detentiecentrum Zeist

Elke eerste zondag van de maand met bloemen en licht om 16.30 uur,

Richelleweg 13, Soesterberg.

Breng bloemen mee!

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

25 juni 2017

Finale FEM Talks Wat bezielt je?

Vrouwen van alle leeftijden hebben de uitdaging opgepakt en een inspirerend betoog geschreven over wat hen bezielt. Op 25 juni vindt de finale plaats in Paradiso in Amsterdam. De plek waar vrouwen voor het eerst het woord namen op de kansel van de toenmalige Vrije Gemeente Amsterdam.

Een jury, bestaande uit onder andere Lisette Thooft (winnares 2014) en Janneke Stegeman (Theologe des Vaderlands) kiest uit de vijf finalisten die hun verhaal mogen houden, de winnares die een ‘hemelse reis’ naar Rome wint.  U, als publiek, mag de publiekswinnares kiezen!

Bezieling

Vrouwen hebben immers een verhaal te vertellen over wat hen bezielt. Denk bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai (nobelprijswinnaar), Mpho Tutu (predikante en dochter van bisschop Tutu), Hildegard von Bingen (mysticus), Etty Hillesum (Auschwitz’ slachtoffer), Anne Zernike (eerste vrouwelijke predikante) en nog vele anderen.

We zijn er trots op dat de populaire zangeres Shirma Rouse, bekend van The Voice en DWDD, zorgt voor de muzikale omlijsting van deze wedstrijd. Haar enorme bereik, soulvolle en rijke stemgeluid maken haar tot één van de meest gevraagde zangeressen van Nederland.

U, man of vrouw, jong of oud,  bent van harte welkom om te komen luisteren naar bezieling!

Ze inspireren andere vrouwen met hun verhaal. Toen en Nu. Toch komen vrouwen in de media en politiek nog steeds te weinig aan het woord. Daarom organiseren wij voor de tweede keer deze spreekwedstrijd om vrouwen meer stem te geven.