14 september 2017

Kerk vrouw en verzet

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme, het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie en de Protestantse Theologische Universiteit u uit voor een

symposium over Jacoba van Tongeren (1903-1967).

De aanleiding voor dit symposium is dat het in september vijftig jaar geleden is dat zij stierf. Het symposium Kerk, Vrouw en verzet vindt plaats op donderdagmiddag september 14 september vanaf 14.00 uur in de PThU-zaal (1E-24) op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

 

Het thema van dit symposium is de betekenis van de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog, met name in Amsterdam, de relatie van de kerk met het verzet en de centrale rol die Van Tongeren als vrouw speelde in verband met kerk en verzet. Zij omschreef haar rol als ‘vredeswerk in oorlogstijd’. Haar werk in de oorlog en dat van haar verzetskring is recentelijk aan de vergetelheid ontrukt door de publicatie van het boek Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945), geschreven door Paul van Tongeren en Trudy Admiraal.

Link naar het volledige programma: https://www.hdc.vu.nl/nl/Images/UitnodigingvanTongeren_tcm215-850368.pdf  Mocht die, wat weleens gebeurt, onverhoopt niet geopend kunnen worden, klik dan opwww.hdc.vu.nl

De toegang tot de presentatie is vrij, maar u wordt met het oog op de catering wel verzocht zich voor  september as. aan te melden bij het Historisch Documentatiecentrum: hdc@vu.nl.

17 september 2017

Interreligieuze vredesdag in Utrecht-West

In het kader van de nationale Vredesweek, van 16 tot en met 24 september organiseren leden van verschillende religieuze groepen in Utrecht-West op zondag 17 september een programma waarin ontmoeting en vreedzaam samenleven centraal staat.

Om 10 uur is in de Dominicuskerk, hoek Handelstraat – Palestrinastraat, een gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen en de Protestantse Wijkgemeente in Utrecht-West.

Om 11.45 uur wordt in een van de zalen van de Dominicuskerk een film vertoond van een interview met Jacques Mourad, een monnik uit een Syrisch klooster, die gevangene was van IS en van het Syrische regime.

Aansluitend is iedereen uitgenodigd voor een nagesprek over de film tijdens een wandeling naar de Voorkamer waar de wandelaars een lunch zal worden aangeboden.

Om 13.00 uur wordt in De Voorkamer, Kanaalstraat 225, door vluchtelingen een programma met muziek en theater verzorgd.

Om 14.45 uur wordt het programma in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, afgesloten met een interreligieuze gebedssamenkomst ,die is voorbereid door mensen uit moskee, kerk en synagoge. Na afloop is daar ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij thee en koffie.

Meer informatie (vanaf 15 augustus) bij G.J. Westerveld, e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078

20 september 2017

Vredessymposium 2017

Vredessymposium 2017 dit jaar op woensdagmiddag 20 september in het oude stadhuis in Utrecht.  

Elk jaar organiseert de coalitie Vredesmissies zonder Wapens het Vredessymposium om burgers in het zonnetje te zetten die op een geweldloze manier meehelpen conflict te voorkomen en op te lossen. Dit jaar is het thema 'Vrouwen op Vredesmissie' en zullen drie Nederlandse vredeswerkers verhalen over hun missie in binnen- en buitenland. De Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, zal dit jaar de Vredeshelden huldigen. 

Meer informatie volgt zodra het programma definitief is, maar houdt 20 september alvast vrij! 

We zien u dan graag. 

 

Benieuwd naar vorig jaar? Een impressie: https://m.youtube.com/watch?v=Zr5Kn5nyoe4

 

Hartelijke groet,

Namens Vredesmissies zonder Wapens,

L. de Veen / Eirene NL

Coördinator Vredessymposium 

E: vredesmissieszonderwapens@gmail.com

 

25 september 2017

retraite rond vrede en geweldloosheid

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseert van 25 – 27 augustus i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een retraite rond vrede en geweldloosheid. Iedereen die zich vanuit een religieuze bewogenheid wil inzetten voor gerechtigheid en vrede is welkom. De retraite haakt aan op de Vredesboodschap van paus Franciscus van 1 januari jl. over ‘Geweldloosheid: een stijl van vredespolitiek’. 

Plaats: Conferentiecentrum De Beukenhof te Biezenmortel (tussen Den Bosch en Tilburg)

Aanmelden voor 1 augustus 2017 bij CMBR, postbus 111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch, of via e-mail: cmbr@knr.nl  Kosten: € 100,00 (dit is inclusief overnachtingen en maaltijden) over te maken op rekeningnummer NL40FVLB022.59.08.514 t.n.v. Konferentie Nederlandse Religieuzen, o.v.v. ‘Bijeenkomst Biezenmortel’ en de naam van de deelneem(st)er

We willen tijdens de retraite - met input van sprekers, in groepsgesprekken en tijdens meditatieve momenten -  nadenken over de vraag: Hoe kunnen wij christenen, geïnspireerd door Jezus en zijn evangelie, vandaag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige vrede door middel van geweldloosheid?

 

Gerard Moorman

Stafmedewerker KNR

 

G. Moorman

 

 

Emmaplein 19a

5211 VZ s'-Hertogenbosch

tel. 073 - 692 13 01