10 maart 2018

Kunnen we veilig samenleven? Heeft veiligheid een kleur?

De diversiteit van onze samenleving staat onder druk. Radicalisering en polarisering zijn aan de orde van de dag, in binnen- en buitenland. Het is daarom urgenter dan ooit om te werken aan ontmoeting, gesprek en het overbruggen van verschillen.

Op 10 maart 2018 organiseert de Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid een dag over inclusiviteit en veiligheid vanuit het perspectief van migratie en discriminatie. Deze dag wordt georganiseerd op DE Brede School, in het hart van multicultureel Nederland! Hou de website samenveilig.earth in de gaten voor meer informatie.

Op dit moment is het volgende bekend: Het doel van de dag is om helder krijgen, hoe we in onze samenleving met elkaar leven. Hoe kunnen we in dialoog leven met elkaar in plaats van bij te dragen aan polarisatie op basis van bijvoorbeeld kleur, afkomst of religie? Bottom-line is dat iedereen erbij hoort! We proberen tot een ontmoeting en kennismaking met elkaar te komen. We hopen onder andere, dat deze ontmoetingen en uitwisselingen de vredesbeweging kunnen helpen nieuwe handelingsperspectieven te ontdekken en nieuwe allianties te vormen.

Datum: 10 maart 2018

Locatie: DE Brede School, Egoli 2, Amsterdam-Bijlmer

Tijd: 10:00 - 16:00 uur (inclusief lunch en afsluitend drankje en hapje)

Sprekers: Bart Jan Commissaris (DE Brede School), Maarten van der Werf (CPT), Henk van Apeldoorn, Jan Schaake (Enschede voor Vrede), een Somalische Nederlander, iemand van INS en nog andere sprekers (namen volgen nog).

Aanmelden: via de website samenveilig.earth/agenda

Voor meer informatie: Johannes Borger, e-mail: johannes.borger@hotmail.com

7 april 2018

Struggle for peace 2018,

Op 7 april 2018 organiseert de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht) de vierde editie van het congres ‘A Struggle for Peace’. Net als vorige edities staat dit congres in het teken van de uitdagingen van onze tijd. Ditmaal is het thema grenzen: grenzen van kennis, identiteit en macht, omdat deze aspecten de bouwstenen van zowel conflicts- als vredesprocessen vormen. Met grenzen als kader hopen wij inzicht te verschaffen in en bewustwording te creëren over huidige conflictsituaties, vrede en haar voorwaarden. Het congres heeft een grote variatie aan onderdelen, sprekers en onderwerpen. Verder lezen over de grenzen van kennis, identiteit en macht?

We hebben een nieuwe website, bezoek hem snel!
Waar: Academie gebouw, Domplein 29 
Tijd: 10:00 - 18:15 
Kosten: 15 euro 

14 april 2018

Jongerendag vredesorganisaties Nederland

Veel jonge mensen vragen zich weleens af: 'Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?' 'Wat bewoog hen toen ze meeliepen in de grootste demonstraties die ons land gekend heeft en toen ze tonnen handtekeningen inzamelden tegen kernbewapening?' 'Wat voor tijd was dat, waarin dat mogelijk was?'

Die vragen en meer worden beantwoord bij een speciaal op jonge mensen gerichte evenement van de vredesbeweging in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Het programma is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar het belooft iets bijzonders te worden. Geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening (ook een woord uit die tijd) waarbij ouderen niet alleen vertellen wat ze deden en hoe ze het deden, maar daar ook iets van laten zien. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie. Het zal er allemaal zijn.

Wellicht belangrijker nog, is het contact tussen de generaties. Daar zal volop gelegenheid voor zijn. We willen niet blijven steken in het staren naar een glorieus verleden, maar de lijn doortrekken naar deze tijd. Daarom zal er ook een vredesmarkt zijn, waarop jongeren laten zien hoe zij nu het vredesideaal beleven en vormgeven.

Behoort u tot de jongere mensen waarover we het hadden? Laat dan nu al weten dat u wilt komen aan onderstaand adres.

Behoort u tot de ouderen? Dan is er een hele belangrijke taak voor u weggelegd. De vergrijsde vredesbeweging bereikt de jongeren nauwelijks, maar u hebt die toegang wel. U hebt kinderen, kleinkinderen en andere jongere familieleden. Ook kent u waarschijnlijk nog veel meer jonge mensen. Praat met ze, wek hun interesse en neem ze mee naar het evenement. Let wel: we willen niet dat het toch een 'grijze-hoofden-middag' wordt, daarom hebben ouderen alleen toegang vergezeld van één of meer jongeren. Ook voor u en hen geldt: graag nu al laten weten dat u wilt komen.

Praktische informatie:
Datum: 14 april 2018
Tijd: van 13 tot 17 uur
Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda. Op loopafstand van het station.
Doelgroep: Het evenement is bedoeld voor jongere mensen d.w.z. mensen die de jaren tachtig niet bewust hebben meegemaakt en minder geschikt voor kinderen onder de 16.
Organisatie: Vredesbeweging Pais en Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Aanmelden: Vredesbeweging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA  Delft; Tel. 015-785.01.37; info@vredesbeweging.nl