WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

SOBIBOR-BIJEENKOMST:

SOBIBOR-BIJEENKOMST: SELMA LEYDESDORFF OVER DE LEIDER VAN DE OPSTAND

Op 25 oktober is de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door het Verzetsmuseum en de Stichting Sobibor gewijd aan de opstand die 75 jaar geleden plaatsvond in vernietigingskamp Sobibor.

De opstand was een goed voorbereide actie waarbij 12 bewakers werden gedood en 180 van de 500 Joden ontsnapten. Na de opstand werd het kamp met de grond gelijk gemaakt.

Selma Leydesdorff deed een grondig onderzoek en scheef recent het boek Sasha Pechersky. De Russische soldaat die de opstand van Sobibor leidde.

Leydesdorff is hoofspreker. Na haar inleiding  wordt ze geïnterviewd door Jetje Manheim.

Inloop 15.00 uur; aanvang 15.30 uur.

Entree: € 12,50 (€ 7,50 voor donateurs Stichting Sobibor en Vrienden van het Verzetsmuseum).

wake Zeist

Wake kamp van Zeist 7 oktober 2018

 

Het vreemdelingenbeleid van de regering is nog altijd onveranderd. Het lijkt wel verscherpt, als je kijkt naar de uitzetting van gezinnen. Zoals het gezin met kinderen uit Culemborg en Armenië en deze week dreigen weer gezinnen met kinderen uitgezet te worden naar Armenië. Er komt geen eind aan en het zogenoemde kinderpardon voldoet niet. 

De raden van kerken van Zeist en Soest blijven daarom doorgaan met de maandelijkse wake.

De eerstvolgende wake is zondag 7 oktober.

Komt u ook met bloemen om 16.30 uur?

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant

van de A28. (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl.

Nieuws

Aanbieding uitgeverij Narratio

Narratio heeft een aantrekkelijke aanbieding voor de maand september. Het boek "Oorlog verkopen", geschreven door de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede.
In dit boek gaat het over taal, media, religie en propaganda, thema's die we dagelijks in kranten en televisieprogramma's tegen komen.
In vier blokken komen vier methodes aan de orde die gehanteerd worden bij het 'verkopen' van de inzet van geweldsmiddelen en de vraag beantwoorden waarom wij zo gevoelig zijn voor de argumenten waarmee oorlogen worden gerechtvaardigd.
ISBN 978 90 5263 6511 Van €13,50 voor € 5,00 met gratis Vredesspiraal bestellen