WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Jongerendag vredesorganisaties Nederland

Veel jonge mensen vragen zich weleens af: 'Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?' 'Wat bewoog hen toen ze meeliepen in de grootste demonstraties die ons land gekend heeft en toen ze tonnen handtekeningen inzamelden tegen kernbewapening?' 'Wat voor tijd was dat, waarin dat mogelijk was?'

Die vragen en meer worden beantwoord bij een speciaal op jonge mensen gerichte evenement van de vredesbeweging in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Het programma is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar het belooft iets bijzonders te worden. Geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening (ook een woord uit die tijd) waarbij ouderen niet alleen vertellen wat ze deden en hoe ze het deden, maar daar ook iets van laten zien. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie. Het zal er allemaal zijn.

Wellicht belangrijker nog, is het contact tussen de generaties. Daar zal volop gelegenheid voor zijn. We willen niet blijven steken in het staren naar een glorieus verleden, maar de lijn doortrekken naar deze tijd. Daarom zal er ook een vredesmarkt zijn, waarop jongeren laten zien hoe zij nu het vredesideaal beleven en vormgeven.

Behoort u tot de jongere mensen waarover we het hadden? Laat dan nu al weten dat u wilt komen aan onderstaand adres.

Behoort u tot de ouderen? Dan is er een hele belangrijke taak voor u weggelegd. De vergrijsde vredesbeweging bereikt de jongeren nauwelijks, maar u hebt die toegang wel. U hebt kinderen, kleinkinderen en andere jongere familieleden. Ook kent u waarschijnlijk nog veel meer jonge mensen. Praat met ze, wek hun interesse en neem ze mee naar het evenement. Let wel: we willen niet dat het toch een 'grijze-hoofden-middag' wordt, daarom hebben ouderen alleen toegang vergezeld van één of meer jongeren. Ook voor u en hen geldt: graag nu al laten weten dat u wilt komen.

Praktische informatie:
Datum: 14 april 2018
Tijd: van 13 tot 17 uur
Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda. Op loopafstand van het station.
Doelgroep: Het evenement is bedoeld voor jongere mensen d.w.z. mensen die de jaren tachtig niet bewust hebben meegemaakt en minder geschikt voor kinderen onder de 16.
Organisatie: Vredesbeweging Pais en Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Aanmelden: Vredesbeweging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA  Delft; Tel. 015-785.01.37; info@vredesbeweging.nl

Struggle for peace 2018,

Op 7 april 2018 organiseert de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht) de vierde editie van het congres ‘A Struggle for Peace’. Net als vorige edities staat dit congres in het teken van de uitdagingen van onze tijd. Ditmaal is het thema grenzen: grenzen van kennis, identiteit en macht, omdat deze aspecten de bouwstenen van zowel conflicts- als vredesprocessen vormen. Met grenzen als kader hopen wij inzicht te verschaffen in en bewustwording te creëren over huidige conflictsituaties, vrede en haar voorwaarden. Het congres heeft een grote variatie aan onderdelen, sprekers en onderwerpen. Verder lezen over de grenzen van kennis, identiteit en macht?

We hebben een nieuwe website, bezoek hem snel!
Waar: Academie gebouw, Domplein 29 
Tijd: 10:00 - 18:15 
Kosten: 15 euro 

Nieuws

“Hier krijg je ons niet meer voor”.

“Angst klopte op de deur; Geloof deed open. Er stond niemand voor de deur”

Aldus Martin Luther King jr.. in 1956, en dan krijgt hij het over:  Liefde laat geen ruimte voor angst. Liefde is medicijn tegen angst. Haat is geworteld in angst.

Zet dat nu eens af tegen de dreigende taal van politieke leiders met legermateriaal, als Assad, Trump, Putin.

En niet te vergeten Nederland dat Trump wel zal helpen als er iets vervoerd moet worden. Onze minister van buitenlandse zaken probeerde alleen de woordkeus van de brallende partijen niet fraai te vinden.

En we blijven achter in verslagenheid: dit zijn niet eens sprookjes! Gewoon zijn het verstandige mensen die we aangesteld hebben om vrede te regelen. Niets meer en niets minder. Opdat die opgejaagde Syriërs weer eens aan Het Goede Leven zouden kunnen toe komen! Dat is hun goede, terechte droom!

En blijkbaar zijn onze leiders zo onbetrouwbaar dat ze die droom flagrant schenden. En ze komen ermee weg.
Te lang was oorlog voeren gewoon politiek handwerk. Nu is zonneklaar dat het een buitengewoon immorele kern heeft.

Kerk en Vrede doet een beroep op de Nederlandse samenleving. 

Inderdaad: Nederland is gewoon een oorlogvoerende partij die met bovengenoemde immorele praktijk meedoet.
We staan bij een grens.
We moeten een signaal afgeven van “Hier krijg je ons niet meer voor”.

Namens Bestuur Kerk en Vrede,

jan anne bos.

 

Door de Europese afdeling van IFOR werd de volgende verklaring uitgegeven:

Vergeldingsacties tegen Syrië werden vandaag veroordeeld in Turijn tijdens een bijeenkomst van de Europese afdelingen van de International Fellowship of Reconciliation.

We veroordelen het gebruik van chemische wapens die het internationaal recht schenden.
Het internationale recht keurt ook het gebruik van geweld tegen een natie zonder een voorafgaand besluit van de Verenigde Naties af. Het is niet juist om onrecht te gebruiken tegen onrecht.

In plaats van een eenzijdige actie zou men moeten wachten op het onderzoek van de Verenigde Naties. De luchtaanvallen zullen het bewijs, dat nodig is om de verantwoordelijken voor het gebruik van chemische wapens ter verantwoording te roepen, in gevaar brengen.

Geweld zal alleen maar meer mensen in Syrië doden. Honderdduizenden mensen (meestal burgers) zijn al vermoord en miljoenen werden vluchtelingen. De aanslagen zullen niet leiden tot een vreedzame oplossing.

De geschiedenis leert ons hoe belangrijk het is om zich af te keren van alle vormen van geweld en het pad van vrede en verzoening te zoeken - in Syrië en overal.

Oorlog vernietigt - vrede bouwt voort.

Oorlog scheidt - vrede brengt samen.

Oorlog gooit bommen - vrede werkt door dialoog en vertrouwen.

Oorlog schept offers en vijanden - vrede schept gemeenschap en vriendschap.

Oorlog is niet de weg - geweldloosheid is de weg.

We zijn ervan overtuigd dat alleen actieve geweldloosheid vrede kan creëren.

Dat vereist onze gezamenlijke inzet en onze kracht.

Turijn, 15 april 2018

 

PEACE AND CONFLICT STUDIES

Vanaf september 2018 Minor studie aan de VU, Amsterdam: Peace and Conflictstudies (Voertaal Engels)

INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON BUILDING PEACE AND MANAGING CONFLICT

This Minor offers students insights into the concepts, causes and consequence of political violence and war, in particular from a broad set of disciplines, including political science, international law, criminology, theology, philosophy, psychology, anthropology, sociology and history. The interdisciplinary character of the minor is apparent in the composition of courses and also on the level of courses: each course is taught in an interdisciplinary manner by staff from two (or more) disciplines, thereby bringing dialogue amongst disciplines into the classroom.