7 juni 2015

1e zondag na Trinitatis 7 Juni 2015

Het mysterie van Gods Drie-eenheid hoort ons de vorige week aangereikt te zijn als voedingsbodem voor ons leven in Gods schepping.
Maar mensen halen de meest schandalige ('sjandalige') dingen met elkaar uit, en betichten elkaar van van alles. Het goede nieuws is dat er toch Iemand is die de wil van God wil doen. Welkom in de familie!
 

Rechters 12:1-6.
Instrueer de lector in elk geval dat hij of zij dit met verbijstering leest. De hoorder moet het echt verschrikkelijk gaan vinden. Gods volk dat zo te keer gaat op elkaar...

Zie je overal om je heen conflicten ontstaan? Allerlei ontwikkelingen groeien zo maar tot conflicten uit. Nu weer de roep om meer geld voor defensie, want er dreigen allerlei conflicten bv aan de grenzen van Europa. En de pacifisten maar roepen dat meer wapens nog nooit meer veiligheid opleverden. En iedereen die een andere kant uit kijkt!
Op de ministeries van defensie is geen afdeling die werkelijk out of the box durft te denken. In termen van 'onze aanpak met inzet van geweld werkt al die duizenden jaren blijkbaar niet – welk alternatief moet er komen'?

Ik zou in de preek niet te veel op de ins en outs van het toenmalig conflict ingaan; noch op de wat ingewikkelde persoon van de 'sterke leider' die Jefta was.
Wie wil zal de thematiek van de Bijbel als Boek vol geweld aan kunnen stippen. De feitelijkheid van geweld legitimeert het niet.

Marcus 3:20-35

Het is een sandwich-verhaal. Dwz in het verhaal over de familie die de stekker uit het 'Project Jezus' wil halen, wordt een verhaal ingebouwd over gesprekken met 'andersdenkenden'. Wat de familie precies verkeerd aan Hem vindt staat er niet bij. Merkwaardig, want Hij is met goede dingen bezig. Het borduurt voort op het thema dat al eerder opdook: Hij zal weersproken worden. Hij zal dan ook uiteindelijk uit de weg geruimd worden.
Ik weet eigenlijk niets van dat familie-incident te maken. Het wordt meestal uitgelegd als: “Zelfs zijn familie heeft Hem niet meteen door”. Je denkt dan na over de rol die Maria hier in gespeeld kan hebben. Wat heeft ze hiervan bewaard in haar hart? Maar niet te veel fantaseren over Jozef die niet genoemd wordt. Maar het wordt gauw speculatief.
Als dat twistgesprek met de schriftgeleerden je boeit – dan moet je verder komen dan dat Jezus zo snedig en ad rem reageert. Geen speld tussen te krijgen. Maar wat is de pointe? Satan als alibi? Satan wiens dagen wel geteld zijn? Is die beeldspraak van de 'Sterkere' (de Messias ?) wel zo vruchtbaar voor ons? We mikken toch liever op Jezus als de Dienstbare, die de wil van God doet! Als de minste van zijn zusters en broeders.

Van een preek over de 'zonde tegen de Heilige Geest' denk ik steeds, dat die niet landt. Daar zal een echte gedachtenwisseling beter zijn.

We doen niet zo veel meer aan 'De Wil van God'. Als een onwrikbaar iets vor persoonlijk leven of als bepalend principe van de geschiedenis. Het lijkt me dat de neo-liberale economie aan de markt dat beslissende principe toekent. Die wil gehoorzamen we wel.

Of het twistgesprek en de familieperikelen op 1 noemer te krijgen zijn? Doe niet te veel moeite, zou ik zeggen. Het zelfde geldt voor de ene noemer van de beide lezingen.
 

Jan Anne Bos.