29 juni 2014

2e zondag van de zomer 29 juni 2014

Omgaan met 'fundamentalistische Bijbeltekst'.
Vrede en gerechtigheid zouden wel eens het best gediend zijn met fors in grijpen. 
En als Jezus het nou zelf zegt...
Maar lees dan Jeremia 29 ook. En begrijp Jezus eens minder vanuit je eigen primitieve gevoelens.
En zingen lied 945!!

 

Jeremia 29:1, 4-14
De situatie is als volgt. De joden leven in de vijandige wereld van Babel als balling.
Jeremia reageert op begrijpelijke gevoelens in de trant van 'als God nou eens fors ingreep; dan konden ze daar vandaan. Naar Jeruzalem'.
Babel staat voor alles wat God verboden heeft. En toch krijgen ze te horen dat ze niet mogen uitstappen.
De heldere zwart-witte lijn tussen het volk van God en de wereld van de boze, zit er gewoon niet in! BIDT VOOR DIT BABEL.… Dat betekent niet dat onrecht wel o.k. is.

mat 10:34-42
Dit is 'Jezus voor fundamentalisten'. Het zwaard brengen. De bizarre combinatie van religie en geweld en haatcampagnes. Als het goed is, wil je dat niet zo ruigweg horen van Jezus. Schrikken is goed.
Er zijn oude handschriften waarin die woorden over de ‘vader tegen de zoon opzetten enz.’ niet voor komen.
Denk ook aan: Paulus heeft het er tenminste over dat "in Christus" de (elke?) scheidingsmuur weggevallen is.
bij vs 37: zou dat kunnen: waardig is hier geen morele of psychologische term maar praktisch: het werkt niet ??

Ik hoor ook liever die tekst: “Laat het zwaard ONGEBRUIKT”. In de hof van Gethsemane. Dat is overigens net het moment, dat HIJ ZELF aan het verzet ten onder gaat. Het zwaard wordt wel tegen HEM gebruikt. En de relatie met ZIJN familie is heel erg uit de hand gelopen.

Maar wat doe je met die woorden?
1) Misschien was je idee over Jezus net aan revisie toe. Ga je maar realiseren dat Hij niet alleen lieve en aardige zinnetjes heeft gezegd. 'Jesus the musical' wordt de norm, lijkt het wel. Maar “Jezus is wel o.k.!” is niet voldoende voor Jezus' medewerkers op hun zendingsreis.
NB De hele Joodse setting van Koninkrijk en gerechtigheid en vrede is voorondersteld. Ze hoeven het wiel niet opnieuw uit te gaan vinden.
Daarom kan de hoofdzaak van hun taak wel op de nagel van je duim. kwalijke geesten uitdrijven. de kapotmakers moeten er allemaal uit. Jezus gelooft in ze. 'Als de mensen jullie tegenkomen, hebben ze met mij te maken. Hij identificeert zich met ons; niet andersom.
2) De ervaring van de eerste christenen was ook dat het niet gladjes verliep. Dat kruis,- daar hoefde je niet eens om te vragen! Dat kreeg je heus wel te pakken!
Als Jezus zegt: “ik ben het zwaard komen brengen”, moet je Hem dat horen zeggen met intens verdriet. Hij is geen sadist. Het is niet zijn boze opzet. Dat het vaak zo loopt en liep, getuigt niet van Jezus’ slechte bedoelingen, maar het is een PROTEST tegen hoe mensen ermee omgesprongen hebben.
3) Jezus zegt het van tevoren. Maar het gaat dan ook wel ergens om!! Het gaat erom een verziekte stand van zaken om te zetten in sjaloom. God klopt aan bij mensen en situaties die niet meer gezond reageren. Gods koninkrijk wordt niet in onontgonnen, vrij land gevestigd, maar in BEZET land. Er is weerstand. Er moeten zaken WEG.
4) Realiseren dat gelovigen ook deel zijn van de weerstand. Gelovigen zijn niet zonder meer een succesformule.
5) Je zit heel makkelijk bij de vraag van militair ingrijpen voor wereldvrede of humanitaire projecten. Dat we in de familie van de Heer daarover tot op het bot verdeeld kunnen raken. De linkse en de rechtse vrienden van Jezus in de kerk worden in extreme gevallen zelfs VIJANDEN van elkaar. We zouden die polarisatie nu voorbij moeten zijn; en die lastige thema's wat blijmoediger kunnen agenderen, dan we nu doen!

Ik zou uit het oude Liedboek vast Gezang 37 op de beamer laten zetten.
'Bidt voor haar want in haar vrede
schuilt ook voor u het heil....
huizen bij de tijd.
Hier zal ik u mijn vrede tonen.

En uit het Nieuwe Lied 723 waar God de heer zijn schreden zet voorstellen.

Achtergrond bij religie en geweld: Kerk en Vrede boekje: 'Hand in eigen boezem'.

Jan Anne Bos.