3 juli 2015

Dood van Mitch Henriquez - bericht aan B&W Den Haag

Zaterdagavond 27 juni werd de Arubaan Mitch Henriquez aangehouden in Den Haag, bij het festival Night at the Park. Henriquez overleed tijdens of na de aanhouding, naar  inmiddels duidelijk is door zuurstoftekort, vanwege de gewelddadige manier waarop hij werd gearresteerd. Kerk en Vrede schreef een brief aan B&W van Den Haag en verzoekt om een onafhankelijk onderzoek. 

Utrecht, 1 juli 2015

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag

 

Geacht College,

De demonstratie na de aanhouding met dodelijke afloop was een goede zaak. Het was de bedoeling aan de politie uitleg te vragen: waarom zoveel geweld tegen een Arubaan? De politie vertegenwoordigt de overheid op straat. En die overheid is er voor alle Nederlanders, van welke huidskleur ook. Nederland en haar overheid dient haar geschiedenis te kennen, waaronder ook slavenhandel, kolonialisme, apartheid als internationale term. Een erfenis aan de wereldorde die ons niet siert en waar we derhalve liever niet aan terugdenken. Verleden tijd, toch?

Overheid, en dus zeker ook politie als handhaver van onze democratische orde, dient zichzelf voortdurend te onderzoeken op de (resten van) racisme in haar waarnemen, oordelen en handelen. Voortdurend. Dus zeker na de arrestatie van Mitch Henriquez, met diens dood tot gevolg. Daarom was de demonstratie terecht, die vroeg om uitleg.

En daarom was het ook een ramp dat deze demonstratie werd tot een rel. Want met de rel ging onmiddellijk de winst verloren. Dat was te horen aan de reactie van uw burgemeester, de heer Jozias van Aartsen. De verlegenheid was alweer weg, hij kon vluchten in de rol van verontwaardigde doch redelijke moraalridder: “Geweld dat niets te maken heeft met de arrestatie, daartegen treden wij op!” Hij heeft het burgerlijk gelijk aan zijn zijde.

Het is te hopen dat de initiatiefnemers van de demonstratie het initiatief terugkrijgen en de vraag aan de overheid blijven stellen. Waardig maar vasthoudend: de vraag naar het nauwelijks verholen racisme in politieoptreden. Racisme zaait geweld, dat dienen overheid en dus overheidsdienaren te weten.

Het bestuur van de Vereniging Kerk en Vrede neemt stelling tegen de gang van zaken bij genoemde uiterst gewelddadige aanhouding en het daarop volgende overlijden van de aangehoudene.

Kerk en Vrede acht een nader onderzoek door de Rijksrecherche onvoldoende en niet op haar plaats, omdat de recherche zelf deel uitmaakt van de overheid. Ook in Nederland groeit een diep wantrouwen tussen veel migranten en politie.

Kerk en Vrede verzoekt uw College een onderzoek te doen instellen door een echt onafhankelijke commissie, waarvan tenminste ook een vertegenwoordiging van de Arubaanse gemeenschap deel uitmaakt.

 

Vertrouwend op inwilliging van dit verzoek,

verblijven wij hoogachtend,

namens het bestuur van Kerk en Vrede,

Henk Baars, voorzitter,

Arie de Bruijn, stafmedewerker.

 

 

 

 

Ps. Een afschrift van dit verzoek is verzonden naar de woordvoerders van Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.